חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  מבוא לאמנות גלובלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציה ב
  Introduction to Global Art: A Critical View of Visual Cultur  
0821-1720-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1400-1600206אמכסיקושיעור ד"ר זהר איילת
סילבוס מקוצר
 
ד"ר אילת זהר

הקורס יבחן במבט ביקורתי את תהליכי הגלובליזציה, הגירה, ושימוש באמנות ממקורות תרבותיים אסייתים בהקשרים של תרבות חזותית עכשווית. דגש מיוחד יושם על המפגש הבין- תרבותי - מחד, נדון בתאוריות אמנות אשר התפתחו באסיה לאורך מאות שנים (ציור דיו, הדפס וכד'), לעומת הבחינה מחדש של ערכים מקומיים כתוצאה מן המפגש עם תרבות אירופה; נתייחס לתאוריות ודיונים אשר קרו כתוצאה מן המפגש הראשון עם אמנות חזותית מארופה, החל מן המאה ה16 ואילך; אמנות נאנבן (Nanban Art) ; כתביו ועבודתו של שיבה קוקאן במאה ה18 (Shiba Kokan);  ציור שמן ותרבות אסיה - דחיה וקבלה; כניסת הצילום לסין ויפאן במהלך המאה ה19; נתבונן בתערוכות העולמיות הגדולות של המאה ה19, לעומת הביאנלות לאמנות של העשורים האחרונים; נבחן את אופני ההתייחסות לאמנות המגיעה מתרבויות אסיה, עמדות האוצר והאופן בו מנוסח מפגש זה לטובת הצופה, המוגדר באופן אקסקלוסיבי כמעט, כצופה מערבי; נבחן מודלים של אקטיביזם וגישות ביקורתיות כאמצעי להתערבות במבנה ובעמדות פוליטיות מקומיות וביחס לתהליכי גלובליזציה; נדון כיצד הנסיון הקולוניאלי מחד, והפוסט-קולינאלי מאידך מעצב עמדות אלו; מהן ההשפעות של תהליכי קפיטליזציה גלובליים על מצב שוק האמנות, והתגובות לגלובליזציה שכזו.
 
 
.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1720-01 מבוא לאמנות גלובלית: תרבות חזותית, קולוניאליזם וגלובליזציה ב
Introduction to Global Art: A Critical View of Visual Cultur
שנה"ל תשע"ד | סמ'  א' | ד"ר זהר איילת

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת