חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  יסודות הכתיבה האקדמית
  An Exercise in Academic Writing  
0821-1711-03
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1000-1200200 מכסיקותרגיל ד"ר ברטל כהן רננה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת התרגיל היא להקנות את הכלים הבסיסיים של כתיבה אקדמית ומיומנויות כתיבה בתחום המחקר של תולדות אמנות. התלמידים יבינו את כללי הכתיבה בתחום, יכירו סוגות שונות של כתיבה, יתרגלו שימוש במקורות ראשוניים ושניוניים, וילמדו להשתמש במאגרי מידע. יבחנו כללי ציטוט וסגנונות כתיבה. דגש יושם על הבנית הטיעון המחקרי ומבנה המאמר המדעי.

 

Course description

The aim of the course is to acquire the basic rules and methods of academic writing, analytical reading of sources, analytical reading of research texts, the use of electronic resources. An emphasis will be given to the use of sources and the building of the research argument.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1711-03 יסודות הכתיבה האקדמית
An Exercise in Academic Writing
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר ברטל כהן רננה

סילבוס מפורט/דף מידע

יסודות הכתיבה האקדמית

Exercise: Methods in academic writing

תרגיל, תשע"ח

 

ד"ר רננה ברטל

דואר אלקטרוני: renanabartal@tauex.tau.ac.il

שעות קבלה: לפי תאום מראש

 

תאור הקורס

מטרת התרגיל היא להקנות את הכלים הבסיסיים של כתיבה אקדמית ומיומנויות כתיבה בתחום המחקר של תולדות אמנות. התלמידים יבינו את כללי הכתיבה בתחום, יכירו סוגות שונות של כתיבה, יתרגלו שימוש במקורות ראשוניים ושניוניים, וילמדו להשתמש במאגרי מידע. יבחנו כללי ציטוט וסגנונות כתיבה. דגש יושם על הבנית הטיעון המחקרי ומבנה המאמר המדעי.

 

The aim of the course is to acquire the basic rules and methods of academic writing, analytical reading of sources, analytical reading of research texts, the use of electronic resources. An emphasis will be given to the use of sources and the building of the research argument.

 

 

דרישות הקורס

הנוכחות בקורס חובה.  העדרות של מעל 2 שיעורים תגרום לביטול ההשתתפות בקורס.

הקורס כולל השתתפות פעילה, והגשת תרגילים אשר נעדו לשפר את מיומנויות הכתיבה.

 

מרכיבי הציון הסופי

חובת הגשת תרגילים. לא תאושר הגשת העבודה הסופית בלי הגשת תרגילים.

ציון סופי:  הגשת תרגילים   )20%  ) , עבודת סיום  ) 80%).

 

נושאי הקורס  (נתון לשינויים(

 1. מהי כתיבה אקדמית ומה ייחודה?
 2. סוגות הכתיבה האקדמית
 3. הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
 4. מקורות המידע של חוקר תולדות האמנות
 5. השימוש במראה המקום וכללי הציטוט
 6. מבנה המאמר המדעי
 7. מהי שאלת מחקר
 8. מהו טיעון מחקרי
 9. הכתיבה המדעית בעידן האינטרנט
 10. מיזוג מקורות
 11. כתיבת מבוא

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת