חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  יסודות הכתיבה האקדמית
  An Exercise in Academic Writing                                                                      
0821-1711-03
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1600-1800206גמכסיקו - אומנויותתרגיל פרופ טרגן חנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
"העט היא לשון המחשבה" כדבריו של סרוונטס, הסופר הספרדי הנודע, מבטא את חשיבות השליטה באמנות הכתיבה גם עבורנו, אנשי האקדמיה. מקוריים ככל שיהיו מחקרנו ורעיונותינו, אם לא נדע לכתוב אותם בצורה בהירה, קומוניקטיבית ותמציתית, היינו כאילמים. נלמד יחד כיצד להכין את הבסיס לכתיבה, לארגן את קו הדיון ולבסוף לכתוב אותו באופן שיהיה ברור לקוראינו מבלי לוותר על סגנון וגישה אישיים. נקדיש זמן גם לקריאה ביקורתית של מאמרים, שיהיו מורינו. במקביל נלמד גם את חוקי הציטוט הייחודיים לכתיבה האקדמית, שחשיבותם רבה לעצם קיום הדיאלוג האוניברסאלי האקדמי. מבנה השיעור יהיה כשל סדנא, שתכלול הגשה של עבודות ומטלות שונות.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1711-03 יסודות הכתיבה האקדמית
An Exercise in Academic Writing
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | פרופ טרגן חנה

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת