חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  יסודות הכתיבה האקדמית
  An Exercise in Academic Writing  
0821-1711-02
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1400-1600002 קיקואיןתרגיל ד"ר שלום גילי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מטרת התרגיל היא להקנות את הכלים הבסיסיים של כתיבה אקדמית ומיומנויות כתיבה בתחום המחקר של תולדות אמנות. התלמידים יבינו את כללי הכתיבה בתחום, יכירו סוגות שונות של כתיבה, יתרגלו שימוש במקורות ראשוניים ומשניים, וילמדו להשתמש במאגרי מידע. יבחנו כללי ציטוט, סגנונות כתיבה וקול המחבר. דגש יושם על הבנית הטיעון המחקרי ומבנה המאמר המדעי.

Course description

The aim of the course is to acquire the basic rules and methods of academic writing, analytical reading of primary and secondary sources, analytical reading of research texts, the use of electronic resources. An emphasis will be given to the use of sources and the construction of an argument.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1711-02 יסודות הכתיבה האקדמית
An Exercise in Academic Writing
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר שלום גילי

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כ"ץ

החוג לתולדות האמנות

יסודות הכתיבה האקדמית

Exercise: Methods in academic writing

סמסטר ב', תשע"ט

2 ש"ס

מסגרת הקורס: תרגיל BA

שם המרצה: גילי שלום                            

דואר אלקטרוני: gilish1@gmail.com

שעות קבלה: לפי תיאום מראש

תאור הקורס:

מטרת התרגיל היא להקנות את הכלים הבסיסיים של כתיבה אקדמית ומיומנויות כתיבה בתחום המחקר של תולדות אמנות. התלמידים יבינו את כללי הכתיבה בתחום, יכירו סוגות שונות של כתיבה, יתרגלו שימוש במקורות ראשוניים ומשניים, וילמדו להשתמש במאגרי מידע. יבחנו כללי ציטוט, סגנונות כתיבה וקול המחבר. דגש יושם על הבנית הטיעון המחקרי ומבנה המאמר המדעי.

 

Course description:

The aim of the course is to acquire the basic rules and methods of academic writing, analytical reading of primary and secondary sources, analytical reading of research texts, the use of electronic resources. An emphasis will be given to the use of sources and the construction of an argument.

דרישות הקורס:

הנוכחות בקורס חובה.  

הקורס כולל השתתפות פעילה, והגשת תרגילים אשר נעדו לשפר את מיומנויות הכתיבה האקדמית.

 

 

מרכיבי הציון הסופי:

חובת הגשת תרגילים. לא תאושר הגשת העבודה הסופית בלי הגשת תרגילים.

ציון סופי:  הגשת תרגילים (20% ), עבודת סיום ( 80%).

 

נושאי הקורס  (נתון לשינויים)

 1. מהי כתיבה אקדמית ומה ייחודה? מה תפקיד התיאור?
 2. סוגות הכתיבה האקדמית ויחודה של הכתיבה האקדמית של חוקרי האמנות
 3. הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
 4. מקורות המידע של חוקר תולדות האמנות
 5. השימוש במראה המקום
 6. כללי הציטוט של מקורות
 7. מבנה המאמר המדעי
 8. מהי שאלת מחקר ומהו טיעון מחקרי
 9. קול המחבר ושקיפות הכתיבה
 10. מיזוג מקורות
 11. כתיבת מבוא

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת