חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  יסודות הכתיבה האקדמית
  An Exercise in Academic Writing  
0821-1711-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1400-1600206אמכסיקותרגיל ד"ר צולקמן תמר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

"העט היא לשון המחשבה" כדבריו של סרוונטס, הסופר הספרדי הנודע, מבטא את חשיבות השליטה באמנות הכתיבה גם עבורנו, אנשי האקדמיה. מקוריים ככל שיהיו מחקרנו ורעיונותינו, אם לא נדע לכתוב אותם בצורה בהירה, קומוניקטיבית ותמציתית, היינו כאילמים. נלמד יחד כיצד להכין את הבסיס לכתיבה, לארגן את קו הדיון ולבסוף לכתוב אותו באופן שיהיה ברור לקוראינו מבלי לוותר על סגנון וגישה אישיים. נקדיש זמן גם לקריאה ביקורתית של מאמרים, שיהיו מורינו. במקביל נלמד גם את חוקי הציטוט הייחודיים לכתיבה האקדמית, שחשיבותם רבה לעצם קיום הדיאלוג האוניברסאלי האקדמי. מבנה השיעור יהיה כשל סדנא, שתכלול הגשה של עבודות ומטלות שונות.

Course description

“The pen is the tongue of the soul”, as stated by Cervantes, the well-known Spanish author, expresses the importance of dominating the art of writing, for laymen as well as scholars. Original as may be our ideas and research, if we are not able to articulate ourselves clearly, and in a concise and communicative way, we are in-fact tongueless.

In a series of workshops, we will delve into, understand and practice the foundation of academic writing; to organize the line of argumentation and finally to write it in a coherent and comprehensible way, without foregoing individuality and personal style. Time will be also dedicated to the reading of articles, which will serve as guides to both academic reading and writing. We will also study the rules of academic quotation and references, essential for any academic discussion. The course’s format of a workshop includes the presentation of short papers and assignments.

 

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1711-01 יסודות הכתיבה האקדמית
An Exercise in Academic Writing
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר צולקמן תמר

סילבוס מפורט/דף מידע

 

"העט היא לשון המחשבה": עקרונות הכתיבה האקדמית ויסודות המחקר

(The Pen is the Tongue of the Soul”: The Principles of Academic Writing and Research (Exercise"

 

סמסטר ­א' תשע"ט

0821.1711.01

תרגיל

2 ש"ס

 

שם המרצה: דר' תמר צ'ולקמן (Dr. Tamar Cholcman)

דואר אלקטרוני:   cholcman@post.tau.ac.il

שעות קבלה:   לפי תאום מראש     

בניין:  מקסיקו             

חדר:  205      

 

"העט היא לשון המחשבה" כדבריו של סרוונטס, הסופר הספרדי הנודע, מבטא את חשיבות השליטה באמנות הכתיבה גם עבורנו, אנשי האקדמיה. מקוריים ככל שיהיו מחקרנו ורעיונותינו, אם לא נדע לכתוב אותם בצורה בהירה, קומוניקטיבית ותמציתית, היינו כאילמים. נלמד יחד כיצד להכין את הבסיס לכתיבה, לארגן את קו הדיון ולבסוף לכתוב אותו באופן שיהיה ברור לקוראינו מבלי לוותר על סגנון וגישה אישיים. נקדיש זמן גם לקריאה ביקורתית של מאמרים, שיהיו מורינו. במקביל נלמד גם את חוקי הציטוט הייחודיים לכתיבה האקדמית, שחשיבותם רבה לעצם קיום הדיאלוג האוניברסאלי האקדמי. מבנה השיעור יהיה כשל סדנא, שתכלול הגשה של עבודות ומטלות שונות.

 

“The pen is the tongue of the soul”, as stated by Cervantes, the well-known Spanish author, expresses the importance of dominating the art of writing, for laymen as well as scholars. Original as may be our ideas and research, if we are not able to articulate ourselves clearly, and in a concise and communicative way, we are in-fact tongueless.

In a series of workshops, we will delve into, understand and practice the foundation of academic writing; to organize the line of argumentation and finally to write it in a coherent and comprehensible way, without foregoing individuality and personal style. Time will be also dedicated to the reading of articles, which will serve as guides to both academic reading and writing. We will also study the rules of academic quotation and references, essential for any academic discussion. The course’s format of a workshop includes the presentation of short papers and assignments.

 

 

דרישות הקורס ומרכיבי הציון הסופי: 2 מטלות אישיות (כל אחת 15%) מטלה קבוצתית ותרגילים שוטפים בכיתה (10%), עבודה מסכמת (60%).

אתר הקורס (Moodle): הכניסה לאתר קורס מוסדרת עם הרישום לקורס. לבירור תקלות ועזרה בכניסה או שימוש באתר נא לפנות למעבדת המחשבים, מקסיקו חדר 118.

 

נושאי הקורס:

 

I. סדנת קריאה: מטרת הסדנא להקנות כלים לקריאה ביקורתית של טקסט אקדמי. (מטלה אישית)

II. סדנת מקורות ראשוניים: כיצד ניגשים לקריאה וניתוח של טקסט ראשוני? (מטלה קבוצתית)

IV. סדנת בחינות: מטרת הסדנא להקנות כלים לכתיבת תשובות (מאמר קצר) בבחינה: זיהוי מוקד השאלה, תחום הידע של השאלה, צורת הדיון הנדרשת (השווה, דון, תאר וכד'), תכנון התשובה בראשי פרקים וכתיבת התשובה. (מטלה אישית)

III. סדנת כתיבה בחמישה שלבים:

א. הגדרת תחום המחקר, שאלת המחקר והשערת המחקר

ב.  מתודולוגיה (שיטת המחקר)

ג. איסוף חומר המחקר וקטלוגו.

ד. בניית המחקר: ראשי פרקים

ה. חוקי הכתיבה האקדמית: ציטוטים ומראי מקום

 

בבליוגרפיה: החומר לקריאה ייקבע בהתאם לנושאים השונים בהם יתמקד התרגיל.

 

 

 

 

  

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת