חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  שפת האמנות החזותית: התבוננות וניתוח
  The Language of Art: Principles of Visual Analysis                                                   
0821-1710-04
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1200-1400212מכסיקו - אומנויותתרגיל ד"ר הנדלר יוסף
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
פיענוח צפונותיה של יצירת אמנות כלשהי, יהיו סגנונה ותקופתה אשר יהיו, מחייב ראשית כל ניתוח מדויק והבנה מעמיקה של מאפייניה הצורניים. על אף הנטייה, הטבעית לעיתים, להפריד בין הדיון בצורה לבין העיסוק בתוכן ("סגנון" אל מול "איקונוגרפיה") הראה מחקר תולדות האמנות כי הצורה הנה מרכיב תוכני בעל משמעות מרכזית בכל יצירת אמנות, המגדירה לא רק את 'סגנון' היצירה אלא במידה רבה גם את משמעויותיה. בעיה מרכזית בעיסוק בניתוח צורני הינה כי על אף שמלאכת הראייה הינה אוטומטית – כולנו רואים – ראייה כזו נוטה לפסוח על מידע רב אשר נחשף רק תוך התבוננות מתודית ושיטתית, ותוך ניתוח מסודר ומובנה של הצורות. תרגיל זה מוקדש לפיכך ראשית כל לפיתוח מיומנויות ההתבוננות והניתוח הצורני. לאורכו ידונו באופן שיטתי המרכיבים הצורניים המרכזיים המבנים את היצירה – קו, דגם, צבע, חלל, קומפוזיציה, פרספקטיבה – באופן השוואתי ועל תקופתי – ויבחנו השפעותיהם של אלו ביצירות מגוונות. בנוסף לכך ידונו נושאים כגון טכניקות והשפעתן על היצירה, מימזיס לעומת הפשטה, נטורליזם וריאליזם. נושא נוסף אשר ידון בקורס הינו ניתוח איקונוגרפי – מקורותיהם הטקסטואליים והצורניים של דימויים, והשוואה בין דימוי חזותי לטקסט. התרגיל יכלול מפגש בלתי אמצעי עם יצירות אמנות השמורות באוניברסיטה.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1710-04 שפת האמנות החזותית: התבוננות וניתוח
The Language of Art: Principles of Visual Analysis
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | ד"ר הנדלר יוסף

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת