חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  שפת האמנות החזותית: התבוננות וניתוח
  The Language of Art: Principles of Visual Analysis  
0821-1710-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1200-1400200 מכסיקותרגיל ד"ר שדה סביליה נאוה גרציאלה
דרישות קדם   אתר   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

ניתוח יצירת אמנות עשוי להצטמצם ברמת הפשט להיבטים החזותיים, כהשתקפות ישירה של נרטיב היסטורי, מיתולוגי, דתי או אחר, או להתרחב ברמת הדרש למשמעויות סימבוליות ורעיוניות רחבות היקף ורבות הקשרים. בעוד שהשיח המסורתי אודות תולדות האמנות נטה לראות בקיומה של משמעות אחת ויחידה ליצירת אמנות, הרי שהשיח העכשווי מכיר בהיותה של יצירת האמנות מרובדת משמעות ונקודות מבט. יצויין בהקשר זה הטקסט המכונן של רולאן בארת (Roland Barthes)  "מות המחבר" משנת 1967, המכיר בלגיטימיות של הצופה לפרש את יצירת האמנות על פי הבנתו, גם אם לא בהקשר לכוונת המחבר. עם זאת, אין שדה הפרשנות פרוץ וחסר גבולות, ועל ניתוח היצירה להיות מעוגן בכלים הדיסציפלינריים הנכונים.

הקורס מציע כלי יסוד לניתוח יצירת אמנות וצפונותיה ברמות השונות – כלים אסתטיים וסגנוניים וכלים עיוניים והגותיים, כביטוי ישיר לניתוח ברמה האיקונוגרפית והאיקונולוגית. הקורס ילווה במאמרי מחקר העוסקים בשאלת ניתוח יצירת אמנות בעידן העכשווי.

Course description

Deciphering the meanings of works of art, from any period or style, necessitates first and foremost an accurate analysis of their formal characteristics. Contrary to the tendency, sometimes natural, to separate between the discussion of forms and that of content, ("style" versus "iconography"), the study of art history has shown that form is in fact a highly significant component of any work of art – and one which defines not only the style of the work but in many ways its meanings as well. A central problem of formal analysis, however, is that whereas we all see – almost automatically – that kind of seeing tends to neglect and ignore important information, which is only revealed through a methodical systematical observation and an organized analysis of form.

While the traditional discourse has tended to discern only one way of interpretation, the contemporary discourse recognizes the multiplicity of meanings and points of view for interpretation. The constitutive text by Roland Barthes – “the Death of the Auteur”, is highly relevant here. Nonetheless, interpretation must necessarily be anchored in the correct disciplinary tools.

The course is thus dedicated first and foremost to developing the student's skills of observation and formal analysis. Throughout the course we will methodically discuss the central formal components of art works – line, color, pattern, space, composition – in a comparative manner, while examining their influence in diverse works of art from different periods. In addition, subjects such as the influence of techniques and of different materials will be evaluated, as well as issues such as naturalism/realism, mimetic/conceptual art. Another important part of the course will be dedicated to the principles of iconographical analysis – the identification of different images, their visual and textual origins, and a comparison between text and image.    

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1710-01 שפת האמנות החזותית: התבוננות וניתוח
The Language of Art: Principles of Visual Analysis
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר שדה סביליה נאוה גרציאלה

סילבוס מפורט/דף מידע

הפקולטה לאמנויות

החוג לתולדות האמנות

 

שפת האמנות החזותית – התבוננות וניתוח

The Language of Art - Principles of visual analysis

 

ד"ר נאוה סביליה שדה, 03-6408482, sadehnav@post.tau.ac.il

 

תרגיל, סמסטר א' תשע"ט

 

היקף – 2 ש"ס

 

שעת קבלה: יום רביעי, שעה 14.00, בניין מכסיקו, חדר מרצים.

 

דרישות הקורס וחובות התלמידים: נוכחות בשיעורים חובה, השתתפות בדיונים במהלך השיעור, קריאת ספרות מחקר, כתיבה והגשת שתי עבודות ניתוח יצירה.

 

מרכיבי הציון הסופי: 50% מטלת אמצע, 50% מטלת סיום.

 

 

שפת האמנות החזותית – התבוננות וניתוח

תאור הקורס:  

ניתוח יצירת אמנות עשוי להצטמצם ברמת הפשט להיבטים החזותיים, כהשתקפות ישירה של נרטיב היסטורי, מיתולוגי, דתי או אחר, או להתרחב ברמת הדרש למשמעויות סימבוליות ורעיוניות רחבות היקף ורבות הקשרים. בעוד שהשיח המסורתי אודות תולדות האמנות נטה לראות בקיומה של משמעות אחת ויחידה ליצירת אמנות, הרי שהשיח העכשווי מכיר בהיותה של יצירת האמנות מרובדת משמעות ונקודות מבט. יצויין בהקשר זה הטקסט המכונן של רולאן בארת (Roland Barthes)  "מות המחבר" משנת 1967, המכיר בלגיטימיות של הצופה לפרש את יצירת האמנות על פי הבנתו, גם אם לא בהקשר לכוונת המחבר. עם זאת, אין שדה הפרשנות פרוץ וחסר גבולות, ועל ניתוח היצירה להיות מעוגן בכלים הדיסציפלינריים הנכונים.

הקורס מציע כלי יסוד לניתוח יצירת אמנות וצפונותיה ברמות השונות – כלים אסתטיים וסגנוניים וכלים עיוניים והגותיים, כביטוי ישיר לניתוח ברמה האיקונוגרפית והאיקונולוגית. הקורס ילווה במאמרי מחקר העוסקים בשאלת ניתוח יצירת אמנות בעידן העכשווי.

 

The Language of Art - Principles of visual analysis

Deciphering the meanings of works of art, from any period or style, necessitates first and foremost an accurate analysis of their formal characteristics. Contrary to the tendency, sometimes natural, to separate between the discussion of forms and that of content, ("style" versus "iconography"), the study of art history has shown that form is in fact a highly significant component of any work of art – and one which defines not only the style of the work but in many ways its meanings as well. A central problem of formal analysis, however, is that whereas we all see – almost automatically – that kind of seeing tends to neglect and ignore important information, which is only revealed through a methodical systematical observation and an organized analysis of form.

While the traditional discourse has tended to discern only one way of interpretation, the contemporary discourse recognizes the multiplicity of meanings and points of view for interpretation. The constitutive text by Roland Barthes – “the Death of the Auteur”, is highly relevant here. Nonetheless, interpretation must necessarily be anchored in the correct disciplinary tools.

The course is thus dedicated first and foremost to developing the student's skills of observation and formal analysis. Throughout the course we will methodically discuss the central formal components of art works – line, color, pattern, space, composition – in a comparative manner, while examining their influence in diverse works of art from different periods. In addition, subjects such as the influence of techniques and of different materials will be evaluated, as well as issues such as naturalism/realism, mimetic/conceptual art. Another important part of the course will be dedicated to the principles of iconographical analysis – the identification of different images, their visual and textual origins, and a comparison between text and image.    

 

 

נושאי הקורס וביבליוגרפיה (לכל נושא יוקדשו כשניים – שלושה שיעורים):

ביבליוגרפיית החובה מסומנת בהדגש.

תתכן מסירה של ביבליוגרפיה נוספת במהלך הסמסטר.

 

  1. הגדרת האמנות. ניתוח דרכים ליצירת הגדרה מאחדת בהתבוננות ביצירת אמנות; הגדרת איקונוגרפיה ואיקונולוגיה; משמעות ה"קונספט" בניתוח יצירה.

W. J. T. Mitchell, Iconology, Image, Text, Ideology, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1986, 5-14; 31-46.

מאייר שפירו, "סגנון" בתוך: מאייר שפירו, מבחר מאמרים בתולדות האמנות, ערך והקדים מבוא מוטי עמר, תל-אביב: אוניברסיטת תל אביב, הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר; הקתדרה לחקר הציור המודרני על-שם קרלו וקארין גירש, 2003, עמודים 21-4.

אליק מישורי, תולדות האמנות: מבוא כללי, רמת-אביב, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2000, 193-247.

Mary Acton, Learning to Look at Paintings, London; New York: Routledge, 1997, 120-160.

Mary Acton, Learning to Look at Modern Art, London; New York: Routledge, 2004, 62-94.

 

  1. הטכניקה והשפעתה על משמעות היצירה. ניתוח מספר דוגמאות לטכניקות מסורתיות ועכשוויות, וניתוח אופני השפעתן על המסרים והמשמעויות הנובעות מהיצירה.

אליק מישורי, תולדות האמנות: מבוא כללי, רמת-אביב, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2000, 2000, 255-306; 349-386.

 

  1. מות המחבר: ריבוי נקודות המבט וחירות הצופה; פוסט סטרוקטורליזם וניתוח יצירה.

רולאן בארת, מות המחבר. מהו מחבר?/מישל פוקו, בתרגום דרור משעני, תל אביב: רסלינג, 2005.

Alex Potts, “Sign”, in Critical Terms for Art History, eds. Robert S. Nelson and Richard Shiff, Chicago, 2003, 21.

Mieke Bal and Norman Bryson, ‘Semiotics and Art History’, Art Bulletin 73: 2, June 1991, 174-184.

David Carrier, “Art History”, in Critical Terms for Art History, eds. Robert S. Nelson and Richard Shiff, Chicago, 2003.

  1. קומפוזיציה. סקירה וניסוח של סוגי קומפוזיציות שונות והשפעתן על משמעות היצירה.

אליק מישורי, תולדות האמנות: מבוא כללי, רמת-אביב, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2000, 173-186.

Mary Acton, Learning to Look at Paintings, London; New York: Routledge, 1997, 1-25.

Bouleau, Charles, The Painter's Secret Geometry: A Study of Composition in Art, New York:Dover Publication, 1963, pp. 172-201.

 

  1. קו. סוגי הקו השונים ביצירת האמנות – קו המיתאר, קווי הכוונה, הקו הזוויתי, הקו המתעגל והמתפתל וכו'. ניתוח משמעות הקו ביצירת האמנות.

אליק מישורי, תולדות האמנות: מבוא כללי, רמת-אביב, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2000, 23-50.

Mary Acton, Learning to Look at Paintings, London; New York: Routledge, 1997, 160-185.

Arnheim, Rudolph, Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. New Version Expanded and Revised, Berkeley: University of California Press, 1974, 219-227.

 

  1. תפיסת המרחב. ניתוח סוגי הפרספקטיבה (יחסי מרחק): מדעית, אווירית וכו'; ופרופורציה (יחסי גודל); שטיחות ודו מימד.

אליק מישורי, תולדות האמנות: מבוא כללי, רמת-אביב, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2000, 51-104.

Mary Acton, Learning to Look at Paintings, London; New York: Routledge, 1997,25-50.

 

  1. צבע ומרקם. אופני ההבעה בתפיסות שונות של צבעוניות ביצירת האמנות.

אליק מישורי, תולדות האמנות: מבוא כללי, רמת-אביב, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2000, 105-169.

גילה בלס, הצבע בציור המודרני: תיאוריה ופרקטיקה, תל אביב: רשפים, 1996, 21-37, 60-88; 103-108.

Mary Acton, Learning to Look at Paintings, London; New York: Routledge, 1997, 103-120.

 

ביבליוגרפיה: 

 

רולאן בארת, מות המחבר. מהו מחבר?/מישל פוקו, בתרגום דרור משעני, תל אביב: רסלינג, 2005.

גילה בלס, הצבע בציור המודרני, תל-אביב: רשפים, תשנ"ו 1996.

לאה דובב, שישה מבטים על ציור-מוזיקה, ירושלים: מוסד ביאליק, תשס"ג 2003.

אליק מישורי, תולדות האמנות: מבוא כללי, רמת-אביב, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2000.

רות מרקוס, פיסול בקו ובחלל, תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 2003.

ארווין פנופסקי, "איקונוגרפיה ואיקונולוגיה – הקדמה", מתוך: מחקרים באיקונולוגיה – נושאים הומניסטיים בחקר אמנות הרנסנס, תרגמה דניאלה אתגר. מראה מקום מלא – תדפיס אלקטרוני.

מאייר שפירו, "סגנון" בתוך: מ' שפירו, מבחר מאמרים בתולדות האמנות, ערך והקדים מבוא מוטי עמר, תל-אביב: אוניברסיטת תל אביב, הגלריה האוניברסיטאית לאמנות ע"ש גניה שרייבר; הקתדרה לחקר הציור המודרני על-שם קרלו וקארין גירש, 2003, עמודים 21-4.

 

Mary Acton, Learning to Look at Paintings, London; New York: Routledge, 1997.

Mary Acton, Learning to Look at Modern Art, London; New York: Routledge, 2004.

Rudolf Arnheim, Visual Thinking, London: Faber and Faber, 1970.

Rudolf Arnheim, Art and Visual Perception: a Psychology of the Creative Eye, Berkeley: University of California Press, 1974.

Rudolf Arnheim, The Power of the Center: a Study of Composition in the Visual Arts, Berkey: University of California Press, 1988.

Mieke Bal and Norman Bryson, ‘Semiotics and Art History’, Art Bulletin 73: 2, June 1991, 177.

Faber Birren, Color, Form and Space, New York: Reinhold Pub. Corp., 1961.

David Carrier, “Art History”, in Critical Terms for Art History, eds. Robert S. Nelson and Richard Shiff, Chicago, 2003.

Arthur Wesley Dow, Composition: a series of exercises in art structure for the use of students and teachers, Berkeley: University of California Press, 1997.

David Finn, How to Look at Sculpture, New York: H. N. Abrams, 1989.

John Gage, Colour and Culture: Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction, London:Thames and Hudson, 1995.

John Gage, Color and meaning: art, science, and symbolism, Berkeley: University of California Press, 2000.

Ernst H. Gombrich, Art and Illusion: a Study in the Psychology of Pictorial Representation, Oxford : Phaidon Press, 1977.

Ernst H. Gombrich, Julian Hochberg, Max Black, Art, Perception and Reality, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1972.

Ernst H. Gombrich and R.L. Gregory (eds.), Illusion in Nature and Art, London: Duckworth, 1973.

Ernst H. Gombrich, The Sense of Order: a Study in the Psychology of Decorative Art, Oxford: Phaidon, 1984.

Ernst H. Gombrich, The Image and the Eye: Further Studies in the Psychology of Pictorial Representation, Oxford: Phaidon, 1982.

John Hyman, The Objective Eye: Color, Form, and Reality in the Theory of Art, Chicago: University of Chicago Press, 2006.

Johannes Itten , The Art of Color: the Subjective Experience and Objective Rationale of Color , New York: Van Nostrand Reinhold, 1973.

Martin Kemp, The Science of Art: Optical Themes in Western Art from Brunelleschi to Seurat, New Haven: Yale University Press, 1990.

Martin Kemp, Visualizations: the Nature Book of Art and Science, Oxford:Oxford University Press, 2000.

Gyorgy Kepes, Language of Vision, Chicago: P. Theobald, 1944.
W. J. T. Mitchell, Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation, Chicago: University of Chicago Press, 1995.

W. J. T. Mitchell, Iconology, Image, Text, Ideology, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1986

Robert S. Nelson and Richard Shiff (eds.), Critical Terms for Art History, Chicago: University of Chicago Press, 2003.

Erwin Panofsky, Studies in Iconology:Humanistic Themes in the Art of the Renaissance , New York: Harper & Row, 1972.

Herman Pleij, Colors Demonic and Divine - Shades of Meaning in the Middle Ages and After, New York; Chichester: Columbia University Press, 2005.

Alex Potts, “Sign”, in Critical Terms for Art History, eds. Robert S. Nelson and Richard Shiff, Chicago, 2003, 21.

Meyer Schapiro, "Style", in: Theory and Philosophy of Art: Style, Artist and Society – Selected papers, New York: G. Braziller, 1994, 51-102.

Meyer Schapiro, Words and Pictures: On the Literal and the Symbolic in the Illustration of a Text, The Hague: Mouton, 1973.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת