חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לאמנות עכשווית
  Introduction to Contemporary Art  
0821-1622-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1000-1200115 מכסיקושיעור ד"ר מימון ורד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

המבוא מבקש להקנות לסטודנטים מושגים תיאורטיים וביקורתיים מרכזיים להבנת האמנות העכשווית. הקורס דן באופנים השונים אשר אמנים משנות ה-70 והילך הגדירו מחדש את האובייקט האמנותי, תפקידו של האמן, ומעמדו של הצופה. הקורס מתמקד בסוגיית הרדי מייד ובדימוי המנוכס, בהגדרה המחודשת של מושג המדיום דרך חקירות עכשוויות של חלל וגוף, וביחסים שבין האסתטי והפוליטי בפרקטיקות אמנותיות ביקורתיות. דגש מיוחד ניתן למקום ותפקיד של האמנות העכשווית בהקשר של הגלובליזציה, בעיקר ביחס לנושאים כמו שיתוף, קולקטיביות ואקטיביזם. 

Course description

This course aims to provide students with a critical and theoretical vocabulary for the analysis and understanding of contemporary art. It examines the way artists from the 1970s reconsidered the artistic object, the role of the artist, and status of the viewer in artistic production. The course focuses on the readymade and the concept of appropriation, the redefinition of the medium and the relations between the body of the viewer and the art work, and the relations between the political and the aesthetic in critical artistic practices. Special emphasis will be given to the status and role of contemporary art in the context of globalization surrounding issues of participation, collectivity and activism.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1622-01 מבוא לאמנות עכשווית
Introduction to Contemporary Art
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | ד"ר מימון ורד

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת