חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות הישראלית
  Introduction of Israeli Art: Selected Issues in Israeli Art  
0821-1620-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1400-1600115 מכסיקושיעור ד"ר שבי אורלי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיעור הינו מבוא לתולדות האמנות הישראלית במאה שנים האחרונות במדיום הציור, הפיסול והצילום. בנוסף להכרות עם זרמים, תערוכות ואמנים מרכזיים, יושם דגש מיוחד על מאפייניו וייחודו של תחום מחקר זה המעלה שאלות ותובנות הקשורות להיסטוריה והגאו-פוליטיקה של המקום הספציפי, לעיצוב והבניה אידיאולוגית של זהויות שונות, ולדיאלוג עם מרכזי אמנות ותרבות בעולם. במהלך הסימסטר נערוך סקירה כרונולוגית מסוף המאה ה-19 ועד שנות השיבעים, שתצביע על התפתחותן של מגמות אמנותיות ושנויים המאפיינים את התגבשותה של האמנות המקומית. השיעורים האחרונים של הקורס יוקדשו למצב האמנות הישראלית העכשוית, תוך דיון בנושאי חתך מרכזיים שהתהוו במהלך שלושת העשורים האחרונים כגון הסיכסוך הישראלי פלסטיני, זיכרון השואה, פוליטיקה של זהויות, אקולוגיה וגלובליזציה.  

Course description
This class is a survey on the formation of Israeli art in the last hundred years; focus on painting, sculpture and photography created in Israel by Israeli artists. In addition to the introduction to major art movements, artists and central exhibitions, we will emphasis on specific issues that characterize the relation between the Place and the Art in it: local history and geo-politic, construction of ideology and identity, and influences from the outside. Therefore, we will follow closely the chronology of changes and developments in the local art field from the end of the 19th century until 1970s. Our last meetings will be dedicating to contemporary Israeli artists, while focus on key trends and topics, which have been extended in the last three decades: the Israeli-Palestinian conflict, Holocaust memory, identity politic, environment, and globalization
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1620-01 מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות הישראלית
Introduction of Israeli Art: Selected Issues in Israeli Art
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר שבי אורלי

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת