חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרד
  Introduction to Modern Avant-Garde Art  
0821-1528-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1000-1200115 מכסיקושיעור ד"ר לוריא חיון עדי מיכל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

קורס זה הוא מבוא לאמנות המודרנית המערבית מתחילת המאה העשרים ועד שנות החמישים. אנו נתמקד בשינויים שתוו את הרעיונות והפרקטיקות של מושגי המודרניזם והאוונגרד תוך הצגה של סוגי אמנות מגוונים המסמנים את המעבר ממסורות הציור, הפיסול והאדריכלות להתפתחות אמנות המיצב, הפרפורמנס והצילום. במהלך השיעורים נתמקד באמנים, ביצירות אמנות, בזרמים ובסגנונות אמנותיים מרכזיים, וכן בטקסטים מכוננים שנכתבו על ידי אמנים אלה. לצד סקירה היסטורית שתפתח בסזאן ותמשיך עם הפוביזם, הקוביזם, הגשר, הפרש הכחול, הפוטוריזם, ההפשטה הגיאומטרית של מונדריאן ומלביץ', דאדא וסוריאליזם, ועד האקספרסיוניזם המופשט, נדון בביקורת מעמדו של האובייקט, זהות ומגדר, האדם והטבע, משבר הרוח, המשיכה לאחר, והשפעתן המכרעת של מלחמות העולם על הייצוג הפלסטי.  

Course description

This course is an introduction to the consolidation of Modernist tendencies in European art from the nineteenth to mid-twentieth century. While focusing on the various types of modernisms, we will follow a chronological route marking the major artists, movements, styles, and monuments, together with their relating manifestos and individual texts. The course will commence with Cezanne, Impressionism, Post-Impressionism, and Symbolism. From the threshold of the fin-de siécle we will explore Fauvism, Cubism, Futurism, Geometrical Abstraction, Dada and Surrealism, and Ab-Ex. While charting these developments we will survey approaches to gender, race and class identities, nature, technology and science, through visual media. The lectures aim to impart historical knowledge and to develop students’ critical thinking and visual analytic skills.     

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1528-01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרד
Introduction to Modern Avant-Garde Art
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר לוריא חיון עדי מיכל

סילבוס מפורט/דף מידע

אוניברסיטת תל אביב

החוג לתולדות האמנות

 

מבוא לאמנות מודרנית: אמנות האוונגרד

Introduction to Modern Avant-garde Art

ד"ר עדי לוריא-חיון

שיעור ליבה; 2 ש"ס, סמסטר ב' יום א' 10:00-12:00

דואר אלקטרוני: adilouria@post.tau.ac.il

שעות קבלה: לפי תיאום מראש

קורס זה הוא מבוא לאמנות המודרנית המערבית מתחילת המאה העשרים ועד שנות החמישים. אנו נתמקד בשינויים שתוו את הרעיונות והפרקטיקות של מושגי המודרניזם והאוונגרד תוך הצגה של סוגי אמנות מגוונים המסמנים את המעבר ממסורות הציור, הפיסול והאדריכלות להתפתחות אמנות המיצב, הפרפורמנס והצילום. במהלך השיעורים נתמקד באמנים, ביצירות אמנות, בזרמים ובסגנונות אמנותיים מרכזיים, וכן בטקסטים מכוננים שנכתבו על ידי אמנים אלה. לצד סקירה היסטורית שתפתח בסזאן ותמשיך עם הפוביזם, הקוביזם, הגשר, הפרש הכחול, הפוטוריזם, ההפשטה הגיאומטרית של מונדריאן ומלביץ', דאדא וסוריאליזם, ועד האקספרסיוניזם המופשט, נדון בביקורת מעמדו של האובייקט, זהות ומגדר, האדם והטבע, משבר הרוח, המשיכה לאחר, והשפעתן המכרעת של מלחמות העולם על הייצוג הפלסטי.  

 

This course is an introduction to the consolidation of Modernist tendencies in European art from the nineteenth to mid-twentieth century. While focusing on the various types of modernisms, we will follow a chronological route marking the major artists, movements, styles, and monuments, together with their relating manifestos and individual texts. The course will commence with Cezanne, Impressionism, Post-Impressionism, and Symbolism. From the threshold of the fin-de siécle we will explore Fauvism, Cubism, Futurism, Geometrical Abstraction, Dada and Surrealism, and Ab-Ex. While charting these developments we will survey approaches to gender, race and class identities, nature, technology and science, through visual media. The lectures aim to impart historical knowledge and to develop students’ critical thinking and visual analytic skills.     

דרישות הקורס: קריאה על פי הסילבוס ומבחן מסכם.

מרכיבי הציון הסופי: 100% מבחן מסכם.

 

סדר השיעורים וקריאות שבועיות:

1.                 הקדמה: מקורות האמנות המודרנית אצל האמן והמבקר

2.                 אמנות בסוף המאה ה-19: פוסט-אימפרסיוניזם

●   Arnason H. H., History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography, Chapter 3: “Post-Impressionism” (Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2010).

●   Théodor de Wyzewa, “Wagnerian Painting,” Art in Theory 1900-1990: An Anthology of Changing Ideas, edited by Charles Harrison and Paul Wood (Cambridge, MA: Blackwell, 1992), 17-20. 

3.                 אמנות בסוף המאה ה-19: סימבוליזם

·      Arnason H. H., History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography, Chapter 3: “Post-Impressionism” (Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2010).

4.                 לקראת מאה חדשה: ארט נובו והאקספרסיוניזם הוינאי

·      Arnason H. H., History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography, Chapter 4: “Art and Crafts, Art Nouveau, and the Beginnings of Expressionism” (Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2010).

5.                 אקספרסיוניזםמאטיס והפובים

●     Matisse, Henri, "Note of a Painter," in B. Herschel Chipp, Theories of Modern Art, (Berkeley: University of California Press, 1969), 130-137.

●     Arnason, H. H., History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography, Chapter 5: “The New Century: Experiments in Color and Form,” (Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2010).

6.                 פוביזם, פטישיזם, וניצני הקוביזם

·         Arnason, H. H., History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography, Chapter 7: “Cubism” (Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2010).

7.                 קוביזם אנליטי

·         Apollinaire Guillaume, “The Cubists,” “On the Subject in Modern Painting,” “The New Painting: Art Notes,” “from The Cubist Painters,” Art in Theory 1900-1990: An Anthology of Changing Ideas, edited by Charles Harrison and Paul Wood (Cambridge, MA: Blackwell, 1992), 178-183.

8.                 קוביזם סינתטי

·         Kahnweiler, Daniel-Henri, “The Rise of Cubism,” Art in Theory 1900-1990: An Anthology of Changing Ideas, edited by Charles Harrison and Paul Wood (Cambridge, MA: Blackwell, 1992), 203-209.

9.                 אמנות לאחר הקוביזם: פוטוריזם ואסכולה מטאפיסיקה

·         Arnason, H. H., History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography, Chapter 7: “European Art after Cubism” (Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2010).

·         פיליפו מארינטי, "המניפסט הפוטוריסטי הראשון [1909]", סטודיו, גיליון 41, פברואר 1993, עמ' 23-22; אומברטו בוצ'וני, קרלו קארה, לואיג'י רוסולו, ג'קומו באלה וג'ינו סווריני, "המניפסט של הציירים הפוטוריסטיים [1912]"; אומברטו בוצ'וני, קרלו קארה, לואיג'י רוסולו, ג'קומו באלה וג'ינו סווריני, "המניפסט הטכני של הציור הפוטוריסטי [1910]," מתוך: "הפוטוריזם: מניפסטים ותעודות," קו, גיליון 6, 1986, עמ' 59-43; אומברטו בוצ'וני, קרלו קארה, לואיג'י רוסולו, ג'קומו באלה וג'ינו סווריני, "מניפסט התערוכה לציבור [1912]"; אומברטו בוצ'וני, "המניפסט הטכני של הפיסול הפוטוריסטי [1912]," מתוך: "הפוטוריזם: מניפסטים ותעודות," קו, גיליון 6, 1986, עמ' 59-43.

10.              אקספרסיוניזם : הפרש הכחול וקבוצת הגשר בגרמניה; וורטיציזם באנגליה

●     Arnason, H. H., History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography, Chapter 7: “Expressionism in Germany and Austria” (Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2010).

●     Nolde Emil, “On Primitive Art” (1912), Art in Theory 1900-1990: An Anthology of Changing Ideas, edited by Charles Harrison and Paul Wood (Cambridge, MA: Blackwell, 1992), 101-102.

●    קנדינסקי, ואסילי, על הרוחני באמנות, ביחוד בציור, ירושלים, 1994, עמ' 25-21, 75-43, 96-93.

11.             הפשטה גיאומטרית: סופרמטיזם וקונסטרוקטיביזם ברוסיה; ניאו פלסטיציזם בהולנד

·         Arnason, H. H., History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography, Chapter 7: “European Art after Cubism” and Chapter 12: “Clarity, Certainty, and Order: De Stijl and the Pursuit of Geometric Abstraction” (Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2010).

·         Mondrian, Piet, "Natural Reality and Abstract Reality," Chipp, B. Herschel, Theories of Modern Art, (Berkeley: University of California Press, 1969), 321-325.

●     Malevich, Kasimir, "Suprematism", Chipp, B. Herschel, Theories of Modern Art, (Berkeley: University of California Press, 1969), 341-346.  

12.             דאדא ומרסל דושאן

●     Arnason H. H., History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography, Chapter 10: “Picturing the Wasteland during WWI” (Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2010).

●       "טריסטן צארא: מאניפסט דאדא – 1918," מתוך: רות עמוסי ואיריס ירון (עורכים), דאדא וסוריאליזם בצרפת: אנתולוגיה, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1992, עמ'99-94.

13.             סוריאליזם צרפתי והמופשט האמריקאי

·         Arnason H. H., History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography, Chapter 14: “Surrealism” and Chapter 16: “Abstract Expressionism and the New American Sculpture” (Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2010).

●       אנדרה ברטון, המניפסטים של הסוריאליזם, תל אביב, 1986, עמ' 27-23

●       "אנדרה ברטון: מתוך המאניפסט הראשון של הסוריאליזם," מתוך: רות עמוסי ואיריס ירון (עורכים), דאדא וסוריאליזם בצרפת: אנתולוגיה, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1992, עמ' 157-155.

●       "טקסטים ברטון ופיליפ סופו: ראי ללא ציפוי," מתוך: רות עמוסי ואיריס ירון (עורכים), דאדא וסוריאליזם בצרפת: אנתולוגיה, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1992, עמ' 166-162.

●     Bataille George, "Critical Dictionary," Art in Theory 1900-1990: An Anthology of Changing Ideas, edited by Charles Harrison and Paul Wood (Cambridge, MA: Blackwell, 1992), 474-476.

●     Rosenberg Harold, “The American Action Painters (1952),” Art in Theory 1900-1990: An Anthology of Changing Ideas, edited by Charles Harrison and Paul Wood (Cambridge, MA: Blackwell, 1992), 581-584.

 

קריאה מומלצת:

 

Aranson H. H., History of Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography (Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2010).

 

Altshuler Bruce, The Avant-Garde in Exhibition: New Art in the 20th Century (Berkeley: University of California Press, 1998).

 

Britt David ed., Modern Art: Impressionism to Post-Modernism (New York: Thames and Hudson, 1999).

 

Foster Hal et al., Art Since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism, volumes 1+2, (New York: Thames and Hudson, 2007).

 

Edwards Steve and Paul Wood eds., Art of the Avant-Gardes (New Haven, Conn., Yale University Press in association with the Open University, 2004).

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת