חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה העשרים
  Introduction to Twentieth Century Art                                                                
0821-1528-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1000-1200115מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר שוסטרמן רבקה
סילבוס מקוצר
הקורס יתמקד בזרמים, קבוצות ואמנים\ניות המרכזיים של האמנות במאה ה20, מאה שבה הורחב מושג האמנות על ידי חומרים ותפיסות אסטטיות חדשות. בין הזרמים והקבוצות שנבחן: פוביזם, קוביזם, אקספרסיוניזם, דאדא, סוריאליזם, אסכולת ניו-יורק, פופ ארט, אמנות מושגית והמעבר ממודרניזם לפוסט מודרניזם. בקורס נתייחס להיבטים צורניים ותכנים של יצירות נבחרות ולקונטקסט התרבותי והחברתי בה הן נוצרו.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1528-01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה העשרים
Introduction to Twentieth Century Art
שנה"ל תשע"ג | סמ'  ב' | ד"ר שוסטרמן רבקה

666סילבוס מפורט/דף מידע
מבוא לאמנות מודרנית : אמנות המאה ה-20
Introduction to Twentieth Century Art
0821-1528-01
סמסטר ב' , תשע"ג
ד"ר רבקה שוסטרמן
שיעור ליבה
 
שעות קבלה של המרצה ומיקום: לפי תיאום מראש בכיתה או בדוא"ל
טלפון: 03-5443625
דוא"ל: rivkashu@post.tau.ac.il
 
הקורס יתמקד בזרמים, קבוצות ואמנים\ניות המרכזיים של האמנות במאה ה20, מאה שבה הורחב מושג האמנות על ידי חומרים ותפיסות אסטטיות חדשות. בין הזרמים והקבוצות שנבחן: פוביזם, קוביזם, אקספרסיוניזם, דאדא, סוריאליזם, אסכולת ניו-יורק, פופ ארט, אמנות מושגית והמעבר ממודרניזם לפוסט מודרניזם. בקורס נתייחס להיבטים צורניים ותכנים של יצירות נבחרות ולקונטקסט התרבותי והחברתי בה הן נוצרו.
 
In this survey course we will examine the major movements and styles of the twentieth century, among others –Fauvism, Cubism, Expressionism, Abstract, Pop and Post modern. We will analyze the form and content of significant works, as well as their cultural and social contexts.
דרישות הקורס:
חובה:
קריאת חובה של הטקסטים ברשימת השיעורים וחומר נוסף שייתכן ויינתן במהלך הסמסטר
 
ציון סופי:
מבחן סוף סמסטר
 
מרכיבי הציון הסופי:
100% מבחן סוף סמסטר.
 
 
1900.1 
 
6- 2. ה 'אוונגרד' בראשית המאה ה-20:
Wood, Paul, The Challenge of the Avant-Garde, New-Haven, London,1999, pp.183-203.
אוונגרד ופרימיטיביזם.
פוביזם.
קוביזם ,פוטוריזם.
אקספרסיוניזם גרמני.
7 .לעבר המופשט:
קנדינסקי,ואסילי,על הרוחני באמנות,שמואל שחור ( תרגם מגרמנית), ירושלים, 1984,עמ' 43-52 .    
קונסטרוקטיביזם רוסי.
 
.8-9.אמנות פיגורטיבית בין מלחמות העולם.
סוריאליזם (ותרומת הדאדא)
קשדאן,קמיאן עדינה(אוצרת),סוריאליזם ומה שמעבר במוזיאון ישראל, ירושלים,מוזיאון ישראל, קט.תע' 2007 ,223-249(מאמרים קצרים של דון אדס, ורנר שפיז ועדינה קמיאן-קשדן).
ריג'יונליזם(האזוריים) בארה"ב:גרנט ווד,תומס הארט בנטון.
 
10-11. מודרניזם אמריקאי ואסכולת ניו-יורק.
Pollock, Jackson, "Jackson Pollock interview with William Wright"(1950), Harrison, Charles, Paul wood (eds.),Art in Theory,1900-1990,An Anthology of Changing Ideas, Oxford,1996 (1992)pp.574-578.
 
12.פרוטו פופ ופופ.
Alloway, Lawrence, "The Arts and the Mass Media", Harrison, Charles, Paul wood (eds.),Art in Theory,1900-1990,An Anthology of Changing Ideas, Oxford,1996,pp.700-703.
 
13.אמנות מושגית.
 
14.פוסט-מודרניזם.
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת