חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19
  Introduction to Nineteenth Century Art  
0821-1509-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1200-1400001 קיקואיןשיעור ד"ר שוסטרמן רבקה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יסקור את התפתחותה של האמנות במאה ה-19 תוך התמקדות בזרמים בסגנונות ובאמנים\ות המרכזיים.נדון בשינויים הצורניים ובתכנים החדשים שהופיעו במעבר מ הניאוקלאסיקה ,דרך הרומנטיקה, הריאליזם האימפרסיוניזם והפוסט אימפרסיוניזם לראשית המודרניזם.נתייחס לקונטקסט בו התרחשו השינויים וניעזר במקורות  טקסטואליים מתחום האמנות והתרבות.  

 

 

Course description

This is a survey course which examines the major movements and styles of the Nineteenth century. Among others we will analyze the form and content of Neoclassical, Romantic, Impressionist and  post-Impressionist artists and the context in which they were created.

 

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1509-01 מבוא לאמנות מודרנית: אמנות המאה ה-19
Introduction to Nineteenth Century Art
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר שוסטרמן רבקה

סילבוס מפורט/דף מידע

 

החוג לתולדות האמנות

הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ

 

מבוא לאמנות המאה ה-19

Introduction  to Nineteenth Century Art

סמסטר ב' תשע"ח

ד"ר רבקה נ. שוסטרמן

שיעור ליבה, 2 ש"ס

שעות קבלה: לפי תיאום מראש בכתה או בדוא"ל.

טל: 03-5443625

אימייל: rivkashu@post.tau.ac.il  

 

הקורס יסקור את התפתחותה של האמנות במאה ה-19 תוך התמקדות בזרמים בסגנונות ובאמנים\ות המרכזיים.נדון בשינויים הצורניים ובתכנים החדשים שהופיעו במעבר מ הניאוקלאסיקה ,דרך הרומנטיקה, הריאליזם האימפרסיוניזם והפוסט אימפרסיוניזם לראשית המודרניזם.נתייחס לקונטקסט בו התרחשו השינויים וניעזר במקורות  טקסטואליים מתחום האמנות והתרבות.  

This is a survey course which examines the major movements and styles of the Nineteenth century. Among others we will analyze the form and content of Neoclassical, Romantic, Impressionist and  post-Impressionist artists and the context in which they were created.

דרישות הקורס:

חובה: קריאת הטקסטים ברשימת השיעורים ותתכן קריאת חובה נוספת אליה יופנו הסטודנטים במהלך השיעורים.

מבחן סוף סמסטר.

מרכיבי הציון הסופי:

100% מבחן סוף סמסטר.

 

 

1. רקע: המאה ה - 8ו   

3-2 הניאוקלאסיקה:

האקדמיה

וינקלמן,יוהן יואכים,הגיונות על חיקוי יצירות יווניו באמנות הציור והפיסול,ירושלים, 1992,עמ' 13-24         

קאופמן, קאנובה, דויד, אנגרה.

ריינולדס, גינזבורא, וודג'ווד,ווסט.

4.הרומנטיקה-אפיונים כללים:

דמות האמן

Vaughn,William, Romanticism and Art, New York,1994 (revised edition),pp.9-27(Attitudes and Ambiguities).

פיוזלי,גויה,פרידריך, אסכולת נהר ההדסון.

5. הרומנטיקה האנגלית:

בלייק,טרנר, קאונסטבל.

כוכב, יהושע (מתרגם),משירי ויליאם בלייק, תל-אביב,1968, עמ' 17-44.

שלי,פרסי ביש,אדוניס:אלגיה על מותו של ג'ון קיטס(באנגלית,1821 ),יעקב אורלנד (מתרגם),תל אביב,1976 .

  6 . הרומנטיקה הצרפתית:

בלס, גילה,הצבע בציור המודרני,תיאוריה ופרקטיקה, עמ' 60-67 (דלקרוא: צבע=אור משמעו חיים ורגש).

גרוס,ג'ריקו,דלקרואה.

 

 7 .  אמצע המאה ה -19 :היחלשות מעמד האקדמיה.

ריאליזם: מייה,קורבה ,דומייה.

 8 . הפרה-רפאליתיים.

Hilton, Timothy, The Pre-Raphaelites,London,1983(1970),(Chapter two-The Brotherhood) ,PP.31-64.

9 . אמנות ואומנות (AND CRAFTS ARTS).

 10.  אימפרסיוניזם -מודרניות ומודרניזם.

בודלר,שארל,"צייר החיים המודרניים" ,צייר החיים המודרניים:מבחר כתבים אסתטיים מיכה פרנקל,אבי כץ(מתרגמים), ,בני-ברק,2007 תדפיס אלקטרוני.

בלס,גילה,הצבע בציור המודרני,תיאוריה ופרקטיקה,תל אביב, 1996, עמ'67-71

Perry,Lilla,Cabot, "Reminiscences of Claude Monet from 1889to 1909",The American Magazine of Art,1927,vol 18, no.3,pp.119-126

http://www.jstor.org/stable/23931183?seq=1#page_scan_tab_contents

 

11-12. פוסט אימפרסיוניזם-לעבר 'האוטונומיה של האמנות':

סרה, סזאן,גוגן, ואן- גוך.

ואן גוך,וינסנט,מכתבים לתיאו ,עודד פלד (מתרגם), ,ירושלים,1992 .(הפנייה בשיעור)

ברש,משה,דמות האדם בתולדות האמנות,ירושלים,1992,עמ'  99-122 .      

14- 13.סוף המאה ה19-(סימבוליזם,אסטיתיזם, ארט נובו)

 

 

 

ביבליוגרפיה

אור מרים,ה 'סופי' ו ה 'אין סופי' ביצירת ויליאם בלייק, (זיעור) ר"ג,1996 .

בודלר,שארל,"צייר החיים המודרניים",צייר החיים המודרניים:מבחר כתבים אסתטיים מיכה פרנקל,אבי כץ (מתרגמים), ,בני ברק,2007,תדפיס אלקטרוני.

בלס,גילה,הצבע בציור המודרני,תיאוריה ופרקטיקה,תל-אביב,1996.

ברש,משה,דמות האדם בתולדות האמנות,ירושלים,1992.

ברש, משה,מחשבת האמנות בדורות האחרונים,תל-אביב,1984 .

הר סגור,מיכאל ,עידן האורות,תל אביב,1984 .

ואן גוך, וינסנט,מכתבים לתיאו,ירושלים ותל אביב, 1992.

כוכב, יהושע (מתרגם),משירי ויליאם בלייק, תל-אביב,1968.

מישורי,אליק,  תולדות האמנות-מבוא כללי,תל-אביב,2000 .

מרקוס,רות, '"פאם פאטאל" במעבר המאה',דורון לוריא(אוצר),פאם פאטאל-האישה ההורסת,תל-אביב,מוזיאון תל-אביב לאמנות,2006, עמ',23-31.

סעיד, אדוארד,אוריינטליזם, תל-אביב,2000 .

עמישי-מיזלש,זיוה,שער לאמנות המודרנית,אמנות המאה התשע עשרה,ירושלים,2010 .

שלי,פרסי ביש,אדוניס:אלגיה על מותו של ג'ון קיטס ,יעקב אורלנד (מתרגם),תל אביב,1976 .

שפירו, מאייר,מבחר מאמרים בתולדות האמנות,מרדכי עומר (עורך ומקדים מבוא) ,2003 .

 

 

              Baigell, Mathew, A Concise History of American painting and Sculpture,1996, 

              (revised  edition).

              Bello, Di Patrizia, Koureas Gabriel (edits.), Art, History, and the Senses: 1830

              to the  present,    Farnham, Surrey ,Burlington, VT,2010.

              Boime, Albert, Art in an Age of Revolution,1750-1800,Chicago,1987.

              Clark Kenneth, The Romantic Rebellion: Romantic Versus Classic Art, London, 1976.

  Eisenman, Stephan F.(ed.), Nineteenth century Art: A Critical History, New York,2011.                

Eitner, Lorenz, An Outline of 19th Century European Painting from David through        .             

Cezanne,   ambridge,1988,2 vols.                                                                                                                              .  

    Frascina, Francis,  Blake, Fer, Garb & Harrison, Modernity and Modernism, French    .         

Painting in  the Nineteenth Century,London,1993.                                                                                                                               

   .  

     Harrison, Charles, Wood, Paul, Gaiger, Jason (edits.),Art in Theory,1815-1900,             .                          

oxford,1998…

  Hilton Timothy, The Pre-Raphaelites, London,1983(1970).                                          .      .

           Honour, Hugh, Neoclassicism, Style and Civilization,1991 (1977) .                                    .                                             .                                                         .                                                                  .                                                                .   

  Lewis, Michael J., American Art and Architecture, new York,2006 .                                  .                                        

Lister, Raymond, British Romantic Painting, Cambridge, 1994 .                                         .                                             

Nochlin, Linda, Realism and Tradition in Art,London,1966  ..                                              .

  Nochlin, Linda, "The Imaginary orient", Art in America, Vol.71,No.5-8, May, 1983        .     

Cambridge,    2009.

Perry,Lilla,Cabot, "Reminiscences of Claude Monet from 1889to 1909",The American Magazine of Art,1927,vol 18, no.3,pp.119-126

http://www.jstor.org/stable/23931183?seq=1#page_scan_tab_contents

   Rewald, John, Post Impressionism from Van Gogh to Gauguin, New York,1978.            .             

  Rosenblum, Robert and Janson, Horst Woldemar, Art of the 19th Century: Painting      .   

and    Sculpture, London, 1984.

             Stangos, Nikos(ed.),Concepts of Modern Art, London, 1983.                                              .                                                  .                                                .

Vaughan, William, Romanticism and art, London, 1994.                                                      .

 Wood, Paul(ed.), The Challenge of the Avant-Garde, New Haven ,London,1999.           .           .            .  

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת