חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  מבוא לאמנות הרנסנס: בשורת הרנסנס באיטליה
  The Good Tidings of Italian Renaissance                                                              
0821-1404-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1400-1600115מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר צולקמן תמר
סילבוס מקוצר
ב-8 בפברואר 2004, טרי ג'ונס מחבורת מונטי פייטון יצא נגד הדימוי ההיסטורי של תקופת הרנסנס – "למרות שהיא לא פגעה בי אישית" – כדבריו, והמליץ לקדם במקומה את המורשת ההיסטורית של ימה"ב. הוא סיכם את דבריו במילים: "עלינו להכיר את החבר'ה האלה טוב יותר על מנת שנוכל להכיר את עצמנו" (The observer).

דברים אלה משקפים היטב את הויכוח ההיסטורי סביב הבנתנו את תקופת הרנסנס: האם היא תחילת העת המודרנית (החילונית, "ההומניסטית", "החופשית") או שמא דווקא תקופה של רגרסיה, אנטי-מודרנית המסמנת פניה אחורה, גם אם פנייה זו היא לעבר פארה של העת העתיקה?
היחס למבשרי הרנסנס ומעצביו עוצב במחקר על פי התשובות שניתנו לשאלות אלה, לפיכך מטרת הקורס היא להקנות הבנה וידע בסיסיים בהתפתחות אמנות הרנסנס תוך דיון בסוגיות המרכזיות במחקר התקופה. בניגוד לקביעתו הנחרצת של טרי ג'ונס, המסמנת צורך בבחירה בין שתי גישות הומוגניות ומנוגדות להסתכלות על תקופת הרנסנס, אנו ננסה לצייר אותה ואת הולדתה בקווים נחרצים פחות כקוויה של תנועת המטוטלת הנעה בין לידת החדש לשימור הישן.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1404-01 מבוא לאמנות הרנסנס: בשורת הרנסנס באיטליה
The Good Tidings of Italian Renaissance
שנה"ל תשע"ג | סמ'  א' | ד"ר צולקמן תמר

666סילבוס מפורט/דף מידע
מבוא לאמנות הרנסנס : בשורת הרנסנס באיטליה
The Good Tidings of Italian Renaissance
0821-1404-01
סמסטר א' , תשע"ג
ד"ר תמר צ'ולקמן
שיעור ליבה
 
שעות קבלה של המרצה ומיקום: בתיאום מראש
טלפון:
דוא"ל: cholcman@post.tau.ac.il
 
ב-8 בפברואר 2004, טרי ג'ונס מחבורת מונטי פייטון יצא נגד הדימוי ההסטורי של תקופת הרנסנס - "למרות שהיא לא פגעה בי אישית" – כדבריו, והמליץ לקדם במקומה את המורשת ההסטורית של ימה"ב. הוא סיכם את דבריו במילים: "עלינו להכיר את החבר'ה האלה טוב יותר על מנת שנוכל להכיר את עצמנו" (The Observer). דברים אלה משקפים היטב את הויכוח ההיסטורי סביב הבנתנו את תקופת הרנסנס: האם היא תחילת העת המודרנית (החילונית, "ההומניסטית", "החופשית") או שמא דווקא תקופה של רגרסיה, אנטי-מודרנית המסמנת פניה אחורה, גם אם פניה זו היא לעבר פארה של העת העתיקה?
 
היחס למבשרי הרנסנס ומעצביו עוצב במחקר על פי התשובות שניתנו לשאלות אלה, לפיכך מטרת הקורס להקנות הבנה וידע בסיסיים בהתפתחות אמנות הרנסנס תוך דיון בסוגיות המרכזיות במחקר התקופה. בניגוד לקביעתו הנחרצת של טרי ג'ונס, המסמנת צורך בבחירה בין שתי גישות הומוגניות ומנוגדות להסתכלות על תקופת הרנסנס, אנו ננסה לצייר אותה ואת הולדתה בקוים נחרצים פחות כקוויה של תנועת המטוטלת הנעה בין לידת החדש לשימור הישן.
On the 8th of February 2004, Terry Jones of the renowned Monty Python attacked fiercely the historical image of the Renaissance by stating that although the Renaissance "has never done me any harm personally" we should adopt the medieval heritage instead. He concluded by recommending "to get to know these folks better in order to know who we are ourselves" (The observer). These words reflect well the historical discourse of how we understand the Renaissance: Is it the beginning of the modern era (secular, humanistic and "free") or – on the contrary – the time of a backward-looking movement directed toward the splendour of antiquity?
 
The object of this course is to lay down basic knowledge and understanding in the development and main ideas of Renaissance art in Europe between the 14th and 15th centuries. Contrary to the determinant assumption of Terry Jones, who draws the need to choose between two strict and contradicting views of the Renaissance, we shall try to lay down a less harsh outline of the period, drawing it along a subtle movement of a pendulum swinging between "Humanism" and " medieval heritage"; between the phrasing of a new Aesthetic and its rupture. We shall focus on this process through three main prisms: Painting, Sculpture and Architecture and through two historical chapters: Proto-Renaissance, the Black Death and the rising of Humanism.
 
דרישות הקורס ומרכיבי הציון הסופי:
 100% בחינה מסכמת
בחינה: זיהוי שקופיות 30%, שאלות רב-ברירה 70%
 אתר הקורס:
מצגות הקורס, טקסטים לקריאת חובה וטקסטים נוספים (קריאת רשות) מצויים באתר הקורס. הכניסה לאתר מוסדרת עם הרישום לקורס. לבירור תקלות ועזרה בכניסה או שימוש באתר נא לפנות למעבדת המחשבים, מקסיקו חדר 118.
 
מבנה הקורס:*
I. שיעור מבוא: "לידה מחדש" - הגדרת הרנסנס בעיני אנשי התקופה ובראי ההיסטוריה.
 
משה ברש, מחשבת האמנות בדורות האחרונים, ירושלים: מוסד ביאליק, 1977: פרק 5: "בורקהרט: תולדות האמנות לפי משימות", ע"ע 65-67, 73-77
Peter Burke, The Renaissance, N.J.: Atlantic Highlands, 1987. Chp. 1: "The Myth of the Renaissance".
 
II. הפרוטו-רנסנס בו תידון שאלת זיהויו של סגנון חדש, איפיונו והסיבות לעליתו דרך יצירותיהם של ציירים כצ'ימבואה, דוצ'ו וג'וטו, סימונה מרטיני והאחים לורנצטי.
 
Fredrick Hartt, History of Italian Renaissance Art, 5th Edition, London: Thames & Hudson,  2003*:
 
 
 
Chapter 2 DUECENTO ART IN TUSCANY AND ROME, pp. 40-56
(Painting in Florence - Painting in Rome)
 Chapter 3 FLORENTINE ART OF THE EARLY TRECENTO pp. 73- 99
(Giotto, Florentine Painters after Giotto)
 Chapter 4 SIENESE ART OF THE EARLY TRECENTO, pp. 102-127
(Duccio, Simone Martini, Pietro Lorenzetti, Ambrogio Lorenzetti)
 
* מספרי העמודים מתייחסים למהדורה השביעית. במהדורות אחרות מצאו את החומר הדרוש על-פי הפרקים ושמות האמנים.
 
III. המגיפה השחורה ועלית ההומניזם. בעקבות משבר המגיפה, שני הקטבים מסתמנים באופן בהיר יותר: הסגנון הגותי הבינלאומי מחד, ותחילת ההומניזם מאידך. בציור נדון ביצירתו של מזאצ'ו, בפיסול: דונטלו ובארכיטקטורה: ברונלסקי, כמנסחים של אמנות הרנסנס בד בבד עם אמנים כמזולינו, גיברטי ופרא אנג'ליקו הנעים בין שני הקטבים.
Fredrick Hartt, History of Italian Renaissance Art, 7th Edition, 2010:
 Chapter 4 SIENESE ART OF THE EARLY TRECENTO, pp. 134-135
(The Master of the Triumph of Death)
Chapter 5 LATER GOTHIC ART IN TUSCANY AND NORTHERN ITALY, pp. 145-148
(Late Gothic Painting and the International Style)
 Chapter 6 THE RENAISSANCE BEGINS: ARCHITECTURE,
 pp. 158-163; 168-172; 174-179 
(The Role of the Medici Family,
 Filippo Brunelleschi and Linear Perspective,
 The Ospedale degli Innocenti,
 Brunelleschi's Sacristy for San Lorenzo,
 San Lorenzo and Santo Spirito, 
 The Pazzi Chapel,The Medici Palace and Michelozzi di Bartolommeo)
 Chapter 7 TRANSITIONS IN TUSCAN SCULPTURE, pp. 180-192; 196-198 
The Competition Panels,
Ghiberti to 1425, Donatello to 1420, Donatello (c. 1420 to c. 1435) 
 Chapter 8 TRANSITIONS IN FLORENTINE PAINTING, pp. 202-219
(Gentile da Fabriano, Masolino and Masaccio)
 Chapter 9 THE HERITAGE OF MASACCIO: FRA ANGELICO AND FRA FILIPPO LIPPI,
 pp. 222-231
(Fra Angelico)
 Chapter 10 FLORENTINE ARCHITECTURE AND SCULPTURE, c. 1430—1455,
 pp. 238-250; 254-260 
(Alberti, Ghiberti after 1425, Donatello (c. 1433 to c. 1455))
 Chapter 11 FLORENTINE PAINTING AT MID-CENTURY, pp. 278-293
(Piero della Francesca)
 Chapter 12 ART IN FLORENCE UNDER THE MEDICI I, pp. 294-301
(Donatello after 1453) 
 Peter Murray, The Architecture of the Italian Renaissance, London: Thames and Hudson, 1986: Brunelleschi, 31, 37-50; Alberti, 51-62
 
IV. שיעור סיכום
 
* התכנית בנויה מחטיבות ונתונה לשינויים (כל חטיבה עשויה להמשך יותר משיעור אחד).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת