חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת
  Introduction to the Arts of Islamic People Ii - the Splendour  
0821-1341-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1400-1600115 מכסיקושיעור ד"ר קפיטיקין לב אריה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

המבוא מציע סקירה רחבה של מושגי יסוד בהבנת האמנות, האדריכלות, אמנות החפץ, הקליגרפיה, והאורנמנט של עמי האסלאם–  ערבים, פרסים וטורקים – מתוך התבוננות ביצירות מופת של אמנות זאת ובמודלים לפרשנותן. חלק ב': התפארת, עוסק באדריכלות, אמנות החפץ וציור כתבי-יד מוסלמיים בתפארתם בימי-הביניים המאוחרים, למן עליית השושלות הטורקיות במאה ה 11 ועד למאה ה 19. בין השאר, נעסוק בהתפתחות האדריכלות המוסלמית והדימוי הפיגורטיבי בציור הפרסי וההודי-מוגולי.

 

Course description

The introductory course offers a general survey of major artworks, basic concepts and terms in the arts of Islamic people and lands – Arabs, Persians, and Turks. It focuses on architecture, objects, calligraphy and ornament, teaching the ways of looking at Islamic artworks and interpreting their subtler meanings. Part II: The Splendour, explores Islamic architecture, art and painting in their periods of splendor during the later Middle Ages, from the rise of the Turkish dynasties in the eleventh century until the nineteenth century. Amongst other artwork, we shall be dealing with the evolution of Islamic architecture and the figurative image in Persian and Indian-Mughal painting.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1341-01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת
Introduction to the Arts of Islamic People Ii - the Splendour
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר קפיטיקין לב אריה

סילבוס מפורט/דף מידע

 

(מבוא לאמנות עמי האסלאם (ב') – התפארת  (ניתן לקחת גם ללא קשר לחלק א

(Introduction to the Arts of Islamic People II - The Splendour (May be taken independently of part I

0821.1341

סמסטר ב', תשע"ט 2018-19

סוג המסגרת: שיעור ליבה, 2 ש"ס

 

שם המרצה : ד"ר אריה לב קפיטייקין                                   דוא"לlevkapit@gmail.com

 

שעות קבלה / מיקום: בתיאום מראש עם המרצה בדוא"ל.

 

מטלת סיום הקורס: בחינה מסכמת עם שאלות בחירה (אמריקאית)

% 100.                                                                                                  

 

תיאור הקורס:  

המבוא מציע סקירה רחבה של מושגי יסוד בהבנת האמנות, האדריכלות, אמנות החפץ, הקליגרפיה, והאורנמנט של עמי האסלאם–  ערבים, פרסים וטורקים – מתוך התבוננות ביצירות מופת של אמנות זאת ובמודלים לפרשנותן. חלק ב': התפארת, עוסק באדריכלות, אמנות החפץ וציור כתבי-יד מוסלמיים בתפארתם בימי-הביניים המאוחרים, למן עליית השושלות הטורקיות במאה ה 11 ועד למאה ה 19. בין השאר, נעסוק בהתפתחות האדריכלות המוסלמית והדימוי הפיגורטיבי בציור הפרסי וההודי-מוגולי.

 

The introductory course offers a general survey of major artworks, basic concepts and terms in the arts of Islamic people and lands – Arabs, Persians, and Turks. It focuses on architecture, objects, calligraphy and ornament, teaching the ways of looking at Islamic artworks and interpreting their subtler meanings. Part II: The Splendour, explores Islamic architecture, art and painting in their periods of splendor during the later Middle Ages, from the rise of the Turkish dynasties in the eleventh century until the nineteenth century. Amongst other artwork, we shall be dealing with the evolution of Islamic architecture and the figurative image in Persian and Indian-Mughal painting.

 

 

ספרים עיקריים (Textbooks)

Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, New Haven, 2001.

 

Sheila Blair and Jonathan Bloom, The Art and Architecture of Islam 1250-1800, New Haven, 1994.

 

 

 

יחידות-לימוד (נתון לשינויים):

 

  1. מושגי יסוד באמנות האסלאם: כתב, דמות ואורנמנט

 

Erica C. Dodd, "The image of the word: notes on the religious iconography of Islam", in Late Antique and Medieval Art of the Mediterranean World, ed. Eva Hoffmann, Malden, MA and Oxford 2007, pp. 185-212.

 

Oleg Grabar, The Formation of Islamic Art, New Haven and London, 1987, pp. 188-205.

 

Dorothy G. Shepherd, "Banquet and hunt in medieval Islamic iconography", in Gatherings in Honor of Dorothy E. Miner, ed. U. E. McCracken, L. M. C. Randall, and R. H. Randall, Baltimore, 1974, pp. 79-92.

  1. אדריכלות המסגד והארמון עד שנת 1000

 

Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, New Haven, 2001, pp. 15-59.

 

 

  1.  קהיר והאמנות הפאטימית 969 - 1171

 

André Raymond, "Cairo: the Fatimid city", in Writing Egypt: History, Literature, and Culture, ed. Aleya Serour, Cairo, 2012, pp. 55-64.

 

Richard Ettinghausen, "Early realism in Islamic art", in Studi orientalistici in onore di Giorgio Levi della Vida, Rome, 1956, vol. 1, pp. 250-273.

 

 

5. התחייה הסונית באירן הסלג׳וקית במאות 11-12 : מדרסה, מוקרנס וארבעת-האיוואנים

 

נחמיה לבציון, דפנה אפרת ודניאלה טלמון-הלר, האסלאם מבוא להיסטוריה של הדת, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, 2000, כרך ג', ע''ע 81 – 103.

 

Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, New Haven, 2001, pp. 133-163.

 

6.  אדריכלות בלבאנט ומצרים תחת יורשי הסלג׳וקים (האתאבקים) והממלוכים במאות 12 - 15

 

Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, New Haven, 2001, pp. 215-243.

 

Sheila Blair and Jonathan Bloom, The Art and Architecture of Islam 1250-1800, New Haven and London, 1994, pp. 70-96.

7.  אמנויות הציור, כתב-היד והחפץ תחת הסלג׳וקים והאתאבקים במאות 12 - 15

 

Eva R. Hoffman, "The beginnings of the illustrated Arabic book: An intersection between art and scholarship", Muqarnas, 17 (2000), pp. 37-52.

 

Oya Pancaroǧlu, "Socializing medicine: illustrations of the Kitāb al-Diryāq", Muqarnas, 18 (2001), pp. 155-172.

 

Hana Taragan, "The 'speaking' inkwell from Khurasan: object as 'world' in Iranian medieval metalwork", Muqarnas, 22 (2005), pp. 27-42.

 

 

 

8. הציור הפרסי המוקדם : אילח׳אנים, 1290 -1350

 

Oleg Grabar, Mostly Miniatures: An Introduction to Persian Painting, Princeton, NJ, 2000, pp. 82-120.

 

Sheila Blair and Jonathan Bloom, The Art and Architecture of Islam 1250-1800, New Haven, 1994, pp. 5, 24-30.                                                         

 

 

9. הציור הפרסי הקלאסי: ג׳לאירים, תימורים, וטורקמנים, 1370 -1500

 

Sheila Blair and Jonathan Bloom, The Art and Architecture of Islam 1250-1800, New Haven, 1994, pp. 37-69. 

 

David J. Roxburgh, "Kamal al-Din Bihzad and authorship in Persianate painting", Muqarnas, 18 (2000), pp. 119-146.                             Video: http://afghanistan.asiasociety.org/timeline/51/CE/1450

 

 

10. הנביא מוחמד ונביאים אחרים באמנות האסלאם

 

Christiane J. Gruber, "Between logos (kalima) and light (nur): Representations of the prophet Muhammad in Islamic painting", Muqarnas, 26 (2009), pp. 1-34.

 

Prophet Muhammad in Islamic and Western Arts: http://zombietime.com/mohammed_image_archive/

 

 

11. אדריכלות וציור באירן המאוחרת: הצפאווים 1500 – 1700.

 

Sheila Blair and Jonathan Bloom, The Art and Architecture of Islam 1250-1800, New Haven, 1994, pp. 165-198.

 

12. אמנות מוסלמית והשפעה אירופאית: המוגולים בהודו (19-16) והקג׳ארים באירן (19-18)

 

Eleanor Sims, Boris I. Marshak, and Ernst J. Grube, Peerless Images: Persian Painting and its Sources, New Haven, 2002, pp. 78-87.

 

Layla S. Diba and Basil W. Robinson, Royal Persian Paintings: The Qajar Epoch, 1785-1925, London, 1998.

 

 

ביבליוגרפיה

 

דת והיסטוריה

חווה לצרוס-יפה, האיסלאם: קווי יסוד, ספריית אוניברסיטה משודרת, תל אביב, 1980.

חווה לצרוס-יפה, עוד שיחות על דת האיסלאם, ספריית אוניברסיטה משודרת, תל אביב, 1985.

או

מאיר מ׳ בר-אשר ומאיר חטינה (עורכים), האסלאם: היסטוריה, דת, תרבות, הוצאת ספרים י״ל מאגנס, ירושלים 2017.

אמנות ואדריכלות

 

Oleg Grabar, The Formation of Islamic Art, New Haven, 1987

 

Robert Irwin, Islamic Art in Context: Art, Architecture, and the Literary World, New York, 1997.

 

Robert Hillenbrand, Islamic Art and Architecture, London, 1997.

 

Robert Hillenbrand, Islamic Architecture. Form, Function and Meaning, Edinburgh, 1994.

 

D. Fairchild-Ruggles, Islamic Art and Visual Culture: An Anthology of Sources, Malden, MA, 2011.

 

Aleya Serour ed., Writing Egypt: History, Literature, and Culture, Cairo, 2012.

 

Jonathan M. Bloom, Arts of the City Victorious: Islamic Art and Architecture in Fatimid North Africa and Egypt, New-Haven, 2007.

 

Oleg Grabar, The Shape of the Holy: Early Islamic Jerusalem, Princeton, NJ, 1996.

 

Museum with No Frontiers, The Ayyubid Era: Art and Architecture in Medieval Syria, Vienna, 2015.

 

Yasser Tabbaa, The Transformation of Islamic Art during the Sunni Revival, Washington, DC, 2001.

 

אורנמנט וכתב

Oleg Grabar, The Mediation of Ornament, Princeton, NJ, 1998, pp. 47-118.

 

Eva Baer, Islamic Ornament, New York, 1998.

 

Lisa Golombek, "The draped universe of Islam", in Late Antique and Medieval Art of the Mediterranean World, ed. Eva R. Hoffman, Malden, MA, 2007, pp. 97-113.

 

Annemarie Schimmel, Islamic Calligraphy, Leiden, 1970.

 

Erica C. Dodd and Shereen Khairallah, The Image of the Word: A Study of Quranic Verses in Islamic Architecture, 2 vols., Beirut, 1981.

 

Richard Ettinghausen, "Arabic epigraphy: communication or symbolic affirmation", in Near Eastern Numismatics, Iconography, Epigraphy and History: Studies in Honor of George C. Miles, ed. Dickran K. Kouymijian, Beirut, 1974, pp. 297-311.

 

Sheila S. Blair, Islamic Inscriptions, Edinburgh, 1998.

 

Sheila Blair, Islamic Calligraphy, Edinburgh, 2006.

 

Eva R. Hoffman, "Pathways of portability: Islamic and Christian interchange from the tenth through the twelfth century", Art History, 24 (2001), pp. 17-50.

 

ציור ערבי

Dorothy G. Shepherd, "Banquet and hunt in medieval Islamic iconography," In Gatherings in Honor of Dorothy E. Miner, ed. U. E. McCracken, L. M. C. Randall, and R. H. Randall, Baltimore, 1974, pp. 79-92.

 

Terry Allen, "Aniconism and figural representation in Islamic art", in Five Essays on Islamic Art, Sebastopol, CA, 1988, pp. 17–37.

 

Richard Ettinghausen, "Early realism in Islamic art", in Studi orientalistici in onore di Giorgio Levi della Vida, Rome, 1956, vol. 1, pp. 250-273.

 

Thomas W. Arnold, Painting in Islam: A Study of the Place of Pictorial Art in Muslim Culture, New York, 1965.

 

Richard Ettinghausen, Arab Painting, Geneva, 1962.

 

Eva R. Hoffman, "The beginnings of the illustrated Arabic book: An intersection between art and scholarship", Muqarnas, 17 (2000), pp. 37-52.

 

George Alain, "The illustrations of the Maqamat and the shadow play", Muqarnas, 28 (2011), pp. 1-42.

 

ציור פרסי והודי

Oleg Grabar, Mostly Miniatures: An Introduction to Persian Painting, Princeton, NJ 2000.

 

Sheila R. Canby, Persian Painting, London, 2005.

 

Christiane J. Gruber, "Between Logos (kalima) and light (nur): Representations of the prophet Muhammad in Islamic painting", Muqarnas, 26 (2009), pp. 1-34.

 

Persis Berlekamp, Wonder, Image, and Cosmos in Medieval Islam, New Haven, 2011.

 

Eleanor Sims, Boris I. Marshak, and Ernst J. Grube, Peerless Images: Persian Painting and its Sources, New Haven, 2002.

 

Michael A. Barry, Figurative Art in Medieval Islam and the Riddle of Bihzad of Herât (1465-1535), Paris, 2004.

 

Linda Komaroff and Stefano Carboni, The Legacy of Genghis Khan: Courtly Art and Culture in Western Asia, 1256-1353, New York, 2002.

 

Thomas W. Lentz and Glenn D. Lowry, Timur and the Princely Vision: Persian Art and Culture in the Fifteenth Century, Los Angeles, CA 1989.

 

אתרי אינטרנט

Islamic Dynasties & History:

https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/sultanates

 

Terms Islam & Islamic Art: http://www.islamic-art.org/Glossary/glossary.asp

 

Flood, Finbarr B. and Necipoğlu, Gülru, A Companion to Islamic Art and Architecture, 2 vols., Oxford, 2017. גישת אונליין דרך אתר-הספרייה:                                                       

 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119069218

 

J. M. Bloom and S. S. Blair, The Grove Encyclopedia of Islamic Art and Architecture, Oxford, 2009 גישת-אונליין דרך אתר הספרייה:                                                                                                    

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195309911.001.0001/acref-9780195309911

 

Database of Islamic Medieval & Modern Architecture (MIT): http://www.archnet.org

Museum with No Frontiers (MWNF): http://www.museumwnf.org/

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת