חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  תולדות הדימוי באסלאם: מהנביא מוחמד ועד הטאליבן
  A History of the Image in Islam: From the Prophet Muhammad t  
0821-1341-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1600-1800001 קיקואיןשיעור ד"ר קפיטיקין לב אריה
סילבוס מקוצר
ד"ר אריה קפיטייקין
דעה רווחת - הגם כי שגויה – גורסת כי האמנות המוסלמית ויתרה על דימויים פיגורטיביים מכיוון שדת האסלאם אוסרת על ייצוג דמויות חיות. אך בשעה שדמויות אדם וחיה אכן נעדרות ממסגדים, קוראנים, ואמנות דתית בכלל, הן אופייניות לאמנויות הארמון, החפץ ואיור כתבי -היד באסלאם. באמנות הדתית, לעומת-זאת, הכתב הערבי תופס את מקום הדמות כאייקון של קדושה. השיעור יסקור את הדימוי והיחס אליו מראשית האסלאם, דרך בפורטרט הפרסי המאוחר, ועד לגישות ביטול / האדרת הדמות באסלאם המודרני.
 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1341-01 תולדות הדימוי באסלאם: מהנביא מוחמד ועד הטאליבן
A History of the Image in Islam: From the Prophet Muhammad t
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | ד"ר קפיטיקין לב אריה

סילבוס מפורט/דף מידע
 
 
תולדות הדימוי באסלאם: מהנביא מוחמד ועד הטליבאן
A History of the Image in Islam: From the Prophet Muhammad to the Taliban
0821-1341-01
סמסטר ב' , תשע"ד
ד"ר אריה קפיטייקין
שיעור ליבה (חתך)
 
שעות קבלה של המרצה ומיקום: לפי תיאום בדוא"ל או טלפון
טלפון: 077-9100122
 
 
תיאור הקורס:
דעה רווחת - הגם כי שגויה – גורסת כי האמנות המוסלמית ויתרה על דימויים פיגורטיביים מכיוון שדת האסלאם אוסרת על ייצוג דמויות חיות. אך בשעה שדמויות אדם וחיה אכן נעדרות ממסגדים, קוראנים, ואמנות דתית בכלל, הן אופייניות לאמנויות הארמון, החפץ ואיור כתבי -היד באסלאם. באמנות הדתית, לעומת-זאת, הכתב הערבי תופס את מקום הדמות כאייקון של קדושה. השיעור יסקור את הדימוי והיחס אליו מראשית האסלאם, דרך בפורטרט הפרסי המאוחר, ועד לגישות ביטול / האדרת הדמות באסלאם המודרני.
 
Awidespread misconception of Islamic civilization is that it has given up figural imagery, because the religion of Islam bans any form of representation of a living being. While human and animal figures are indeed absent from mosques, Quranic manuscripts, and religious art- in general, they are the hallmark of the arts of the palace, the object, and manuscript illumination in Islam. By contrast in the religious arts, Arabic writing replaced the figural image as the sublime icon of sanctity. The course shall explore the evolution of the image and the attitudes towards figural representation in Islam from the beginnings, through the late Persian portrait, to conclude with the annihilation /exaltation of image in contemporary Islam.
 
דרישותהקורס:
נוכחותבשיעורים על פי תקנון הפקולטה.השתתפותבדיוניםבמהלךהשיעור.
קריאת חובה של 3 מאמרים  שיקבעו במהלך הקורס.
 
 
מטלת סיום הקורס: בחינהמסכמת.
 
 
 
 
 
 
נושאי הקורס  וקריאה (נתון לשינויים):
 
1. האסלאם ואמנות הדמות
Terry Allen, "Aniconism and Figural Representation in Islamic Art", in: idem, Five Essays on Islamic Art, Sebastopol, CA 1988, pp. 17–37.
 
Thomas W. Arnold, Painting in Islam: A Study of the Place of Pictorial Art in Muslim Culture, New York 1965, pp. 1-40.
 
 
2. ייצוגי מוחמד הנביא באמנות       
Christiane J. Gruber, "Between Logos (Kalima) and Light (Nur): Representations of the Prophet Muhammad in Islamic Painting", Muqarnas 26 (2009), pp. 1-34.
 
 
3. הכתב באסלאם כאמנות
 
Annemarie Schimmel, Islamic Calligraphy [Iconography of Religions 22/1], Leiden 1970, pp. 1-14.
 
Annemarie Schimmel and Barbara Rivolta, "Islamic Calligraphy", The Metropolitan Museum of Art Bulletin 50/1 (1992), pp. 3-56.
 
4.  הכתב באסלאם כדמות
Erica Cruikshank Dodd, "The Image of the Word: Notes on the Religious Iconography of Islam", in: Late Antique and Medieval Art of the Mediterranean World, ed. Eva Hoffmann, Malden, MA and Oxford 2007, pp. 185-212.
 
Richard Ettinghausen, "Arabic Epigraphy: Communication or Symbolic Affirmation", in: Near Eastern Numismatics, Iconography, Epigraphy and History: Studies in Honor of George C. Miles, ed. Dickran K. Kouymijian, Beirut 1974, pp. 297–311.
 
 
5. הדימוי הפיגורטיבי באמנות האומיית: בין קלאסי לבדואי
Robert Hillenbrand, "La Dolce Vita in Early Islamic Syria: the Evidence of Later Umayyad Palaces", Art History 5/1 (1982), pp. 1-35.
 
Eva Baer, "Female Images in Early Islam", Damaszener Mitteilungen 11 (1999), pp. 13–24.
 
Hana Taragan, "Atlas Transformed - Interpreting the 'Supporting Figures' in the Umayyad Palace at Khirbat al-Mafjar", East and West 53 (2003), pp. 9-29.
 
 
6.   הדימוי החצרוני העבאסי והאידיאל הפרסי
Eva R. Hoffman, "Between East and West: The Wall Paintings of Samarra and the Construction of Abbasid Princely Culture", Muqarnas 25 (2008), pp. 107-132.
 
 
7.  הדימוי הסלג'וקי והאידיאל הטורקי
Oya Pancaroǧlu, "The Emergence of Turkic Dynastic Presence in the Islamic World: Cultural Experiences and Artistic Horizons", in: Turks: A Journey of a Thousand Years, 600-1600, ed. David J. Roxburg, London and New-York 2005, pp. 72-77.
 
Oya Pancaroǧlu, "Socializing Medicine: Illustrations of the Kitāb al-Diryāq", Muqarnas 18 (2001), pp. 155-172.
 
 
8.   הדימוי הפיגורטיבי הפאטימי: בין מסורת לחידוש ריאליסטי
Richard Ettinghausen, "Early Realism in Islamic Art", in: Studi orientalistici in onore di Giorgio Levi della Vida, Rome 1956, vol. 1, pp. 250-273. 
 
 
9.   הציור הערבי המוקדם: כמראה של ציביליזצית האסלאם בימי הביניים
 
George Alain, "The Illustrations of the Maqamat and the Shadow Play", Muqarnas 28 (2011), pp. 1-42.
 
Richard Ettinghausen, Arab Painting, Geneva 1962, pp. 59-74, 104-124.
 
 
10.   הדימוי האפי והלירי באירן :
        איורי השאה-נאמה בתקופת שושלות האילח'אנים, התימורים  והצפאווים
Oleg Grabar, Mostly Miniatures: An Introduction to Persian Painting, Princeton, NJ 2000.
 
 
 
 
11.  הפורטרט באירןבתקופת שושלות הצפאווים והקג'ארים    
Thomas W. Arnold, Painting in Islam: A Study of the Place of Pictorial Art in Muslim Culture, New York 1965, pp. 123-137.
 
Basil W. Robinson, "Persian Royal Portraiture and the Qajars", in: Qajar Iran: Political, Social and Culture Change, 1800-1925, ed. Edmund C. Bosworth and Carole Hillenbrand, Edinburgh 1983, pp. 291–310.
להרחבה:
Sheila R. Canby, The Golden Age of Persian Art, 1501-1722, New York 2000.
 
 
12. "רובים ושושנים" : פורטרטים של הטליבאן ושניות הדימוי באסלאם המודרני
Christiane J. Gruber,"The Martyrs’ Museum in Tehran: Visualizing Memory in Post-Revolutionary Iran", The Journal of Visual Anthropology 25/1-2 (2012), pp. 68-97.
 
Thomas Dworzak and Jon L. Anderson, Taliban, London 2003.
 
 
 
 
 
ביבליוגרפיה מורחבת
 
General
Terry Allen, "Aniconism and Figural Representation in Islamic Art", in: idem, Five Essays on Islamic Art, Sebastopol, CA 1988, pp. 17–37.
 
Thomas W. Arnold, Painting in Islam: A Study of the Place of Pictorial Art in Muslim Culture, New York 1965.
 
Eva Baer, The Human Figure in Islamic Art: Inheritances and Islamic Transformations, Costa Mesa, CA 2004.
 
Patricia L. Baker, Islam and the Religious Arts, London 2004.
 
Oleg Grabar, Masterpieces of Islamic Art: The Decorated Page from the 8th to the 17th Century, Munich 2009.
 
Oliver Leaman, Islamic Aesthetics: An Introduction, Notre Dame, IN 2004.
 
Venetia Porter, The Art of Hajj, Northampton, MA 2012.
 
David J. Roxburg, ed., Turks: A Journey of a Thousand Years, 600-1600, London and New-York 2005.
 
 
Prophet Muhammad & Prophets in Art
Na'ama Brosh and Rachel Milstein, Biblical Stories in Islamic Painting [Exhibition, The Israel Museum, Jerusalem, December 1991-May 1992], Jerusalem 1991.
 
Ingvild Flaskerud, Visualizing Belief and Piety in Iranian Shiism, London 2010.
 
Christiane J. Gruber, "Between Logos (Kalima) and Light (Nur): Representations of the Prophet Muhammad in Islamic Painting", Muqarnas 26 (2009), pp. 1-34.
 
Christiane J. Gruber, The Timurid "Book of Ascension" (Miʻrajnama) : A Study of Text and Image in a Pan-Asian Context, Valencia 2009.
 
Christiane J. Gruber, The Ilkhanid Book of Ascension: A Persian-Sunni Prayer Manual, London 2010.
 
Christiane J. Gruber and Frederick S. Colby, The Prophet's Ascension: Cross-Cultural Encounters with the Islamic Miʿrāj Tales, Bloomington, IN 2010.
 
 
Arabic Script & Calligraphy
Irene A. Bierman, Writing Signs: The Fatimid Public Text, Berkeley, CA 1998.
 
Sheila Blair, Islamic Calligraphy, Edinburgh 2006.
 
Sheila Blair, Islamic Inscriptions, New York 1998.
 
Erica C. Dodd and Shereen Khairallah, The Image of the Word: A Study of Quranic Verses in Islamic Architecture, 2 vols., Beirut 1981.
 
Richard Ettinghausen, "Arabic Epigraphy: Communication or Symbolic Affirmation", in: Near Eastern Numismatics, Iconography, Epigraphy and History: Studies in Honor of George C. Miles, ed. Dickran K. Kouymijian, Beirut 1974, pp. 297–311.
 
Oleg Grabar, The Mediation of Ornament, Princeton, NJ 1998, pp. 47-118.
 
Annemarie Schimmel, Islamic Calligraphy [Iconography of Religions 22/1], Leiden 1970.
 
 
Arab Painting
George Alain, "The Illustrations of the Maqamat and the Shadow Play", Muqarnas 28 (2011), pp. 1-42.
 
George Alain, "Orality, Writing and the Image in the Maqamat: Arabic Illustrated Books in Context", Art History 35/1 (2012), pp. 10-37.
 
Eva Baer, "Female Images in Early Islam", Damaszener Mitteilungen 11 (1999), pp. 13–24.
Eva Baer, "The Human Figure in Early Islamic Art: Some Preliminary Remarks", Muqarnas 16 (1999), pp. 32-41.
 
Anna Contadini, Arab Painting: Text and Image in Illustrated Arabic Manuscripts, Leiden 2007.
Anna Contadini, A World of Beasts: A Thirteenth-Century Illustrated Arabic Book on Animals (The Kitāb Naʿt al-Ḥayawān) in the Ibn Bakhtīshū' Tradition, Leiden 2012.
 
Richard Ettinghausen, "Painting in the Fatimid Period. A Reconstruction", Ars Islamica 9 (1942), pp. 112-124.
 
Richard Ettinghausen, "Early Realism in Islamic Art", in: Studi orientalistici in onore di Giorgio Levi della Vida, Rome 1956, vol. 1, pp. 250-273. 
 
Richard Ettinghausen, Arab Painting, Geneva 1962.
 
Richard Ettinghausen, "The Flowering of Seljuq Art", Metropolitan Museum Journal 3 (1970), pp. 113-131.
 
Oleg Grabar, The Illustrations of the Maqamat, Chicago, IL 1984.
 
Ernst Herzfeld, Die Malerein von Samarra, Berlin 1927.
 
Eva R. Hoffman, "The Beginnings of the Illustrated Arabic Book: An Intersection between Art and Scholarship", Muqarnas 17 (2000), pp. 37-52.
 
Eva R. Hoffman, "Between East and West: The Wall Paintings of Samarra and the Construction of Abbasid Princely Culture", Muqarnas 25 (2008), pp. 107-132.
 
 
Persian Painting & Shahnama
Ebadollah Bahari, Bihzad, Master of Persian Painting, London 1996.
 
Michael A. Barry, Figurative Art in Medieval Islam and the Riddle of Bihzad of Herât (1465-1535), Paris 2004.
 
Persis Berlekamp, Wonder, Image, and Cosmos in Medieval Islam, New Haven 2011.
 
Sheila Blair, A Compendium of Chronicles: Rashid al-Din's Illustrated History of the World [Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art], London and Oxford 1995.
 
Sheila R. Canby and Phil Mariani, The Shahnama of Shah Tahmasp: The Persian Book of Kings [Houghton Shahnama], New York, New Haven and London 2011.
 
Basil Gray, Persian Painting, New York 1961.
Oleg Grabar, Mostly Miniatures: An Introduction to Persian Painting, Princeton, NJ 2000.
 
Oleg Grabar and Sheila Blair, Epic Images and Contemporary History: The Illustrations of the Great Mongol Shahnama [Demotte Shahnama], Chicago 1980.
 
 
Robert Hillenbrand, ed., Shahnama: The Visual Language of the Persian Book of Kings, Aldershot, UK 2004.
 
Bernard O'Kane, Early Persian painting: Kalila and Dimna Manuscripts of the Late Fourteenth Century, London 2003.
 
Thomas W. Lentz and Glenn D. Lowry, Timur and the Princely Vision: Persian Art and Culture in the Fifteenth Century, Los Angeles, CA 1989.
 
Charles P. Melville and Barbara Brend, Epic of the Persian Kings: The Art of Ferdowsi's Shahnameh [Exhibition, Fitzwilliam Museum, Cambridge, 11 September 2010 - 9 January 2011], London 2010.
 
Charles P. Melville and Gabrielle R. Van den Berg, Shahnama Studies, Cambridge, UK 2006.
 
Charles P. Melville and Gabrielle R. Van den Berg, Shahnama Studies II: The Reception of Firdausi's Shahnama, Leiden 2012.
 
David T. Rice and Basil Gray, The Illustrations to the World History of Rashīd al-Dīn, Edinburgh 1976.
 
Marianna S. Simpson, The Illustration of an Epic: The Earliest Shahnama Manuscripts, New York 1979.
 
Marie L. Swietochowski and Stefano Carboni, Illustrated Poetry and Epic Images: Persian Painting of the 1330s and 1340s, New York 1994.
 
Jon Thompson and Sheila R. Canby, Hunt for Paradise: Court Arts of Safavid Iran, 1501-1576, Milan 2003.
 
 
Qajar & 18th-19th Century
Doris Behrens-Abouseif and Stephen Vernoit, ed., Islamic Art in the 19th Century: Tradition, Innovation, and Eclecticism [Islamic History and Civilization: Studies and Texts 60], Leiden 2006.
 
Layla S. Diba and Basil W. Robinson, Royal Persian Paintings: The Qajar Epoch, 1785-1925 [Exhibition, the Brooklyn Museum of Art, October 23, 1998 - January 24, 1999], London 1998.
 
Willem M. Floor, "Art (Naqqashi) and Artists (Naqqashan) in Qajar Persia", Muqarnas 16 (1999), pp. 125–154.
 
Willem  M. Floor, Wall Paintings and Other Figurative Mural Art in Qajar Iran, Costa Mesa, CA 2005.
J. Paul Luft, "The Qajar Rock Reliefs", Iranian Studies 34 (2001), pp. 31-49.
 
Basil W. Robinson, "The Court Painters of Fath Ali Shah", Eretz-Israel 7 [L.A. Mayer Memorial Volume] (1963), pp. 94-105.
 
Basil W. Robinson, "Qājār Painted Enamels", in: Paintings from Islamic Lands, ed. Ralph Pinder-Wilson, Oxford 1969, pp. 187–204.
 
Basil W. Robinson, "Persian Painting in the Qajar Period", in: Highlights of Persian Art, ed. Richard Ettinghausen and Ehsan Yarshater, Boulder, CO 1979, pp. 331–62
 
Basil W. Robinson, "Persian Royal Portraiture and the Qajars", in: Qajar Iran: Political, Social and Culture Change, 1800-1925, ed. Edmund C. Bosworth and Carole Hillenbrand, Edinburgh 1983, pp. 291–310.
 
 
 
 
Web Resources: 
 
Basic terminology in Islamic Art:
 
Museum with No Frontiers (MWNF):
 
Qantara (Bridge) - Islamic Art in the Mediterranean:
 
Images of the Prophet Muhammad in Islamic and Western Arts:
 
Islamic Calligraphy:
 
The Iranian Shahname Epic:
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת