חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית
  Introduction to the Arts of Islamic People I: the Beginning  
0821-1331-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1400-1600206אמכסיקושיעור ד"ר קפיטיקין לב אריה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מציע סקירה רחבה של מושגי יסוד באמנויות הדמות, האדריכלות, החפץ, הקליגרפיה, והאורנמנט של עמי האסלאם – ערבים, פרסים וטורקים – מתוך התבוננות ביצירות מופת של אמנות זאת ובמודלים לפרשנותן. חלק א' – הראשית: עוסק בראשית אמנות האסלאם ובהתגבשות שפתה הייחודית, על רקע מורשות אמנותיות שכנות, הפרסית- סאסאנית, המרכז-אסיאתית והביזנטית. טווח הזמן הינו ימי הביניים המוקדמים למן עליית האסלאם במאה ה 7, עבור בח'ליפויות הגדולות של האומיים והעבאסים ועד לשנת 1000.

Course description

The introductory course offers a general survey of major artworks, concepts and terms in the arts of Islamic people and lands – Arabs, Persians, and Turks. It focuses on figural arts, architecture, objects, calligraphy and ornament, introducing students to the ways of looking at Islamic artworks and interpreting their subtler meanings. Part I – The Beginning: explores the beginnings of Islamic art and its formation of distinct visual language, on the background of neighboring visual traditions, the Persian- Sasanian, the Central-Asian, and the Byzantine. The timespan covers the early Middle Ages from the rise of Islam in the seventh century, through the great Caliphates of the Umayyads, and the Abbasids until about 1000 C.E.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1331-01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית
Introduction to the Arts of Islamic People I: the Beginning
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר קפיטיקין לב אריה

סילבוס מפורט/דף מידע

מבוא לאמנות עמי האסלאם א׳: הראשית

Introduction to the Arts of the Islamic People I: The Beginning

0821.1331

סמסטר א', תש״פ 2019–2020

סוג המסגרת: שיעור ליבה, 2 ש"ס

 

שם המרצה: ד"ר אריה לב קפיטייקין

דוא"ל: levkapit@gmail.com

שעות קבלה / מיקום: ימים א׳ או ד׳, בתיאום מראש עם המרצה בדוא"ל.

 

מטלת סיום הקורס: 10% בוחן מושגים בתרבות ודת האסלאם. הבוחן נערך באמצע הסמסטר, וציון עובר בבוחן מהווה תנאי מקדים לגשת לבחינה הסופית. הבוחן הינו על שתי החוברות: לצרוס-יפה, חווה, האיסלאם: קווי יסוד, האוניברסיטה המשודרת, תל-אביב, 1980; לצרוס-יפה, חווה, עוד שיחות על דת האיסלאם, האוניברסיטה המשודרת, תל-אביב, 1985. 90% בחינה מסכמת עם שאלות רב-ברירה.           

 

תיאור הקורס: הקורס מציע סקירה רחבה של מושגי יסוד באמנויות הדמות, האדריכלות, החפץ, הקליגרפיה, והאורנמנט של עמי האסלאם – ערבים, פרסים וטורקים – מתוך התבוננות ביצירות מופת של אמנות זאת ובמודלים לפרשנותן. חלק א' – הראשית: עוסק בראשית אמנות האסלאם ובהתגבשות שפתה הייחודית, על רקע מורשות אמנותיות שכנות, הפרסית- סאסאנית, המרכז-אסיאתית והביזנטית. טווח הזמן הינו ימי הביניים המוקדמים למן עליית האסלאם במאה ה 7, עבור בח'ליפויות הגדולות של האומיים והעבאסים ועד לשנת 1000.

 

The introductory course offers a general survey of major artworks, concepts and terms in the arts of Islamic people and lands – Arabs, Persians, and Turks. It focuses on figural arts, architecture, objects, calligraphy and ornament, introducing students to the ways of looking at Islamic artworks and interpreting their subtler meanings. Part I – The Beginning: explores the beginnings of Islamic art and its formation of distinct visual language, on the background of neighboring visual traditions, the Persian- Sasanian, the Central-Asian, and the Byzantine. The timespan covers the early Middle Ages from the rise of Islam in the seventh century, through the great Caliphates of the Umayyads, and the Abbasids until about 1000 C.E.

 

ספרים עיקריים Text-Books

Grabar, Oleg The Formation of Islamic Art, New Haven, CT and London, 1987. Grabar, Formation of Islamic Art מקוצר להלן:

Ettinghausen, Richard, Grabar, Oleg, and Jenkins-Madina, Marilyn, Islamic Art and Architecture 650-1250, New Haven, CT, 2001. Ettinghausen, Grabar, Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250 מקוצר להלן:

 

יחידות-לימוד (נתון לשינויים):

1. המרחב ההיסטורי והגאוגרפי - גישות מערביות ואוריינטליסטיות לאמנות האסלאם

Irwin, Robert, Islamic Art in Context: Art, Architecture, and the Literary World, New York, 1997, pp. 17-36.

סעיד, אדוארד, אוריינטליזם, תרגום עתליה זילבר, תל אביב, 1995, ע"מ 32-11.

 

2 – 3.  מסגד החצר  622 – 1000

Ettinghausen, Grabar, Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, pp. 20-36.

 

4. כיפת הסלע בירושלים

Ettinghausen, Grabar, Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, pp. 15-20.                 

Grabar, Formation of Islamic Art, pp. 48-67.

 

5. הארמונות האומיים הולדת הפטרונות "החילונית" 750 – 700

Grabar, Formation of Islamic Art, pp. 141-165.

טרגן, חנה, פטרונות ואמנות בארמון האומיי ביריחו, ירושלים, 1997.

Hillenbrand, Robert, “La Dolce Vita in Early Islamic Syria: The Evidence of Later Umayyad Palaces,” Art History, 5 (1982), pp. 1-35.

 

6. אמנות ואדריכלות הח'ליפות העבאסית בבגדד וסמרה 750 - 1000

Lapidus, Ira, A History of Islamic Societies, 3 ed, Cambridge, 2002, pp. 74-90.

Ettinghausen, Grabar, Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, pp. 51-61.

 

7. האורנמנט, ערבסקה ו"טקסטיליות"

Grabar, Formation of Islamic Art, pp. 188-205.

Golombek, Lisa, “The Draped Universe of Islam,” in Late Antique and Medieval Art of the Mediterranean World, ed. Eva Hoffmann, Malden, MA, 2007, pp. 97-113.

 

8. הכתב הערבי: קליגרפיה ודימוי

Dodd, Erica Cruikshank, “The Image of the Word: Notes on the Religious Iconography of Islam,” in Late Antique and Medieval Art of the Mediterranean World, ed. Eva Hoffmann, Malden, MA, 2007, pp. 185-212.

Schimmel, Annemarie, Islamic Calligraphy, Leiden 1970, pp. 1-14.

 

9. אמנות החפץ ומחזור החצר Princely Cycle

Shepherd, Dorothy G., “Banquet and Hunt in Medieval Islamic Iconography,” in Gatherings in Honor of Dorothy E. Miner, ed. U. E. McCracken, L. M. C. Randall, and R. H. Randall, Baltimore, 1974, pp. 79-92.

Hoffman, Eva R., “Pathways of Portability: Islamic and Christian Interchange from the Tenth through the Twelfth Century,” in Late Antique and Medieval Art of the Mediterranean World, ed. Eva Hoffmann, Malden, MA, 2007, pp. 317-349.

 

10 – 11. ציור כתבי-יד מאות 11 – 14: ידע ובידור

Ettinghausen, Grabar, Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, pp. 128-129, 257-263.

Hoffman, Eva R., “The Beginnings of the Illustrated Arabic Book: An Intersection between Art and Scholarship,” Muqarnas, 17 (2000), pp. 37-52.

 

12. קברים ומינארטים באיראן וסוריה

Ettinghausen, Grabar, Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, pp. 110-115, 145-152.

13. תור הזהב האנדלוסי: אמנות ואדריכלות בספרד, 711 – 1020  

Ettinghausen, Grabar, Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, pp. 83-98.

Dodds, Jerrilyn D., Al-Andalus: The Art of Islamic Spain, New-York, 1992, pp. 11-25.

 

ביבליוגרפיה

אסלאם: דת והיסטוריה

בר-אשר, מאיר, חטינה, מאיר (עורכים), האסלאם: היסטוריה, דת, תרבות, י״ל מאגנס, ירושלים 2017.

לצרוס-יפה, חווה, האיסלאם: קווי יסוד, האוניברסיטה המשודרת, תל אביב, 1980.

לצרוס-יפה, חווה, עוד שיחות על דת האיסלאם, האוניברסיטה המשודרת, תל אביב, 1985.

Kennedy, Hugh, When Baghdad Ruled the Muslim World: The Rise and Fall of Islam’s Greatest Dynasty, Cambridge, MA, 2005.

 

אמנות ואדריכלות כללי

Behrens-Abouseif, Doris, Beauty in Arabic Culture, Princeton, NJ, 1999.

Bloom, Jonathan M., The Minaret, Edinburgh, 2013.

Bloom, Jonathan M. and Blair, Sheila S., The Grove Encyclopedia of Islamic Art and Architecture, Oxford, 2009: http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195309911.001.0001/acref-9780195309911

Bloom, Jonathan M. and Blair, Sheila S. (eds.), Rivers of Paradise: Water in Islamic Art and Culture, New-Haven, CT and Doha, Qatar, 2009.

Bloom, Jonathan M. and Blair, Sheila S. (eds.), ‘And Diverse Are their Hues’: Color in Islamic Art and Culture, New-Haven, CT and Doha, Qatar, 2011.

Bloom, Jonathan M. and Blair, Sheila S. (eds.), ‘God is the Light of the Heavens and the Earth’: Light in Islamic Art and Culture, New-Haven, CT and Doha, Qatar, 2015.

Daneshvari, Abbas, Medieval Tomb Towers of Iran: An Iconographical Study, Lexington, KY, 1986.

Flood, Finbarr B. and Necipoğlu, Gülru (eds.), A Companion to Islamic Art and Architecture, 2 vols., Oxford, 2017: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119069218

Grabar, Oleg, The Shape of the Holy: Early Islamic Jerusalem, Princeton, NJ, 1996.

Grabar, Oleg, Constructing the Study of Islamic Art [Collected Studies], 3 vols., Aldershot, UK, 2005-2006.

Hillenbrand, Robert Islamic Architecture: Form, Function and Meaning, Edinburgh, 1994.


Hillenbrand, Robert, Islamic Art and Architecture, London, 1997.


Irwin, Robert, Islamic Art in Context: Art, Architecture, and the Literary World, New York, 1997.

de Montéquin, François-Auguste, “Arches in the Architecture of Muslim Spain: Typology and Evolution”, Islamic Studies, 30 (1991), pp. 67-82.

Puerta-Vílchez, José Miguel, Aesthetics in Arabic Thought from Pre-Islamic Arabia through               al-Andalus, Leiden and Boston, 2017. 

Ruggles, D. Fairchild (ed.), Islamic Art and Visual Culture: An Anthology of Sources, Malden, MA, 2011.

 

אורנמנט וכתב – חפצים וטקסטיל

חסון, רחל, אמנות הכתב הערבי, מוזיאון לאמנות האסלאם, ירושלים 1995.

Baer, Eva, Islamic Ornament, New York, 1998.

Blair, Sheila S., Islamic Inscriptions, Edinburgh, 1998.

Blair, Sheila S., Islamic Calligraphy, Edinburgh, 2006.

Bloom, Jonathan M. and Blair, Sheila S. (eds.), By the Pen and What They Write: Writing in Islamic Art and Culture, New-Haven, CT and Doha, Qatar, 2017.

Bonner, Jay, Islamic Geometric Patterns: Their Historical Development and Traditional Methods of Construction, New-York, 2017.

Denny, Walter B., How to Read Islamic Carpets, New-York, the Metropolitan and New-Haven, CT, 2014.

Dodd, Erica Cruikshank and Khairallah, Shereen The Image of the Word: A Study of Quranic Verses in Islamic Architecture, 2 vols., Beirut, 1981.

Ekhtiar, Maryam, How to Read Islamic Calligraphy, New-York, the Metropolitan and London, 2018.

Ettinghausen, Richard, “Arabic Epigraphy: Communication or Symbolic Affirmation,” in Near Eastern Numismatics, Iconography, Epigraphy and History: Studies in Honor of George C. Miles, ed. Dickran K. Kouymijian, Beirut, 1974, pp. 297-311.

Grabar, Oleg, The Mediation of Ornament, Princeton, NJ, 1998.

Graves, Margaret S., Arts of Allusion: Object, Ornament and Architecture in Medieval Islam, Oxford, 2018.

Mackie, Louise W., Symbols of Power: Luxury Textiles from Islamic Lands, 7th – 21th Century, New-Haven, CT and London, 2015.

Schimmel, Annemarie, Islamic Calligraphy, Leiden, 1970.

 

אמנות פיגורטיבית וציור כתבי-יד

Allen, Terry, “Aniconism and Figural Representation in Islamic Art,” in Five Essays on Islamic Art, ed. Terry Allen, Sebastopol, CA, 1988, pp. 17–37.

Arnold, Thomas W., Painting in Islam: A Study of the Place of Pictorial Art in Muslim Culture, New-York, NY, 1965.

Ettinghausen, Richard, Arab Painting, Geneva, 1977.

Garth, Fowden, Qusayr ‘Amra: Art and the Umayyad Elite in Late Antique Syria, Berkeley, CA, 2004.

George, Alain F., “Orality, Writing and the Image in the Maqāmāt: Arabic Illustrated Books in Context,” Art History, 35 (2012), pp. 10-37.

Gruber, Christiane, The Praiseworthy One: The Prophet Muhammad in Islamic Texts and Images, Bloomington, IN, 2018.

Hoffman, Eva R., “The Beginnings of the Illustrated Arabic Book: An Intersection between Art and Scholarship” Muqarnas, 17 (2000), pp. 37-52.

James, David, A Masterpiece of Arab Painting: The ‘Schefer’ Maqamat Manuscript in Context, London, 2013.

Pancaroğlu, Oya, “Figural Ornament in Medieval Islamic Art,” in A Companion to Islamic Art and Architecture, Finbarr B. Flood and Gülru Necipoğlu (eds.), Oxford, 2017, vol. 1, pp. 501-520.

Shepherd, Dorothy G., “Banquet and Hunt in Medieval Islamic Iconography,” in Gatherings in Honor of Dorothy E. Miner, ed. U. E. McCracken, L. M. C. Randall, and R. H. Randall, Baltimore, 1974, pp. 79-92.

 

אתרי אינטרנט

Islamic Dynasties & History: https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/sultanates

Islam & Islamic Art Terminology: http://www.islamic-art.org/Glossary/glossary.asp

Database of Islamic Architecture and Buildings (MIT): http://www.archnet.org

The Metropolitan Museum New-York, Islamic Art:

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/islamic-art

https://www.metmuseum.org/learn/educators/curriculum-resources/art-of-the-islamic-world

https://www.metmuseum.org/art/collection/search

MWNF Museum with No Frontiers: http://www.museumwnf.org/

Qantara - Islamic Art in the Mediterranean: https://www.qantara-med.org/public/show_carte.php?carte=carte-01

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת