חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית
  Introduction to the Arts of Islamic People I: the Beginning                                          
0821-1331-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1400-1600115מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר קפיטיקין לב אריה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

המבוא מציע סקירה רחבה של מושגי יסוד בהבנת האמנות, האדריכלות, אמנות החפץ, הקליגרפיה, והאורנמנט של עמי האסלאם – ערבים, פרסים וטורקים – מתוך התבוננות ביצירות מופת של אמנות זאת ובמודלים לפרשנותן. חלק א' – הראשית: עוסק בראשית אמנות האסלאם ובהתגבשות שפתה הייחודית, על רקע מורשות אמנותיות שכנות, הפרסית- סאסאנית, המרכז-אסיאתית והביזנטית. טווח הזמן הינו ימי הביניים המוקדמים למן עליית האסלאם במאה ה 7, עבור בח'ליפויות הגדולות של האומיים והעבאסים ועד לשנת 1000.  

Course description

The introductory course offers a general survey of major artworks, concepts and terms in the arts of Islamic people and lands – Arabs, Persians, and Turks. It focuses on architecture, objects, calligraphy and ornament, imparting the ways of looking at Islamic artworks and interpreting their subtler meanings. Part I – The Beginning: explores the beginnings of Islamic art and its formation of distinctive visual language, on the background of neighboring visual traditions, the Persian- Sasanian, the Central-Asian, and the Byzantine. The timespan covers the early Middle Ages from the rise of Islam in the seventh century, through the great Caliphates of the Umayyads, and the Abbasids until about 1000 C.E.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1331-01 מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית
Introduction to the Arts of Islamic People I: the Beginning
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר קפיטיקין לב אריה

666סילבוס מפורט/דף מידע

מבוא לאמנות עמי האסלאם א׳: הראשית

Introduction to the Arts of Islamic People I: The Beginning

0821.1331

סמסטר א', תשע"ט  2019-2018

סוג המסגרת: שיעור ליבה, 2 ש"ס

שם המרצה : ד"ר אריה לב קפיטייקין                      דוא"ל levkapit@gmail.com:

שעות קבלה / מיקום: בתיאום מראש עם המרצה בדוא"ל

מטלת סיום הקורס:                

בחינה מסכמת עם שאלות בחירה % 100.

ציון עובר בבוחן מושגים יסודיים בתרבות ודת האסלאם באמצע הסמסטר. ציון הבוחן איננו נכנס לשקלול הסופי, אך הינו תנאי מקדים לסיום הקורס ולקבלת ציון בו.

תיאור הקורס:

המבוא מציע סקירה רחבה של מושגי יסוד בהבנת האמנות, האדריכלות, אמנות החפץ, הקליגרפיה, והאורנמנט של עמי האסלאם – ערבים, פרסים וטורקים – מתוך התבוננות ביצירות מופת של אמנות זאת ובמודלים לפרשנותן. חלק א' – הראשית: עוסק בראשית אמנות האסלאם ובהתגבשות שפתה הייחודית, על רקע מורשות אמנותיות שכנות, הפרסית- סאסאנית, המרכז-אסיאתית והביזנטית. טווח הזמן הינו ימי הביניים המוקדמים למן עליית האסלאם במאה ה 7, עבור בח'ליפויות הגדולות של האומיים והעבאסים ועד לשנת 1000.  

The introductory course offers a general survey of major artworks, concepts and terms in the arts of Islamic people and lands – Arabs, Persians, and Turks. It focuses on architecture, objects, calligraphy and ornament, imparting the ways of looking at Islamic artworks and interpreting their subtler meanings. Part I – The Beginning: explores the beginnings of Islamic art and its formation of distinctive visual language, on the background of neighboring visual traditions, the Persian- Sasanian, the Central-Asian, and the Byzantine. The timespan covers the early Middle Ages from the rise of Islam in the seventh century, through the great Caliphates of the Umayyads, and the Abbasids until about 1000 C.E.

 

ספרים עיקריים (Textbooks)

Oleg Grabar, The Formation of Islamic Art, New Haven and London, 1987.


Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture

650-1250, New Haven, 2001.

יחידות-הלימוד (נתון לשינויים):

1. המרחב ההיסטורי והגאוגרפי - גישות מערביות ואוריינטליסטיות לאמנות האסלאם

Robert Irwin, Islamic Art in Context: Art, Architecture, and the Literary World, New York, 1997, pp. 17-36.

אדוארד סעיד, אוריינטליזם, תרגום עתליה זילבר, תל אביב, 1995, ע''ע 32-11.

 

2. מסגד החצר: Form-Follows-Function

Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, New Haven, 2001, pp. 20-36.

 

3. כיפת הסלע בירושלים

Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, New Haven, 2001, pp. 15-20.

Oleg Grabar, The Formation of Islamic Art, New Haven, 1973, pp. 48-67.

 

 

4. הארמונות האומיים : הולדת הפטרונות "החילונית"

Oleg Grabar, The Formation of Islamic Art, New Haven, 1973, pp. 141-165.


Robert Hillenbrand, "La Dolce Vita in early Islamic Syria: The evidence of later Umayyad palaces", Art History, 5, (1982), pp. 1-35.

או עברית:

חנה טרגן, פטרונות ואמנות בארמון האומיי ביריחו, ירושלים, 1997.

 

5. אמנות ואדריכלות הח'ליפות העבאסית בבגדד וסמרה

Ira Lapidus, A History of Islamic Societies, 3 ed, Cambridge, 2002, pp. 74-90.

Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, New Haven, 2001, pp. 51-61.

6. שפת האורנמנט: ערבסקה ו"טקסטיליות"

Oleg Grabar, The Formation of Islamic Art, New Haven, 1987, pp. 188-205.


Lisa Golombek, "The draped universe of Islam", in Late Antique and Medieval Art of the Mediterranean World, ed. Eva Hoffmann, Malden, MA, 2007, pp. 97-113.


 

7. הכתב: כאמנות וכדמות

Erica Cruikshank Dodd, "The image of the word: notes on the religious iconography of Islam", in Late Antique and Medieval Art of the Mediterranean World, ed. Eva Hoffmann, Malden, MA, 2007, pp. 185-212.

Annemarie Schimmel, Islamic Calligraphy, Leiden 1970, pp. 1-14.

 

8. מחזור החצר Princely Cycle

Dorothy G. Shepherd, "Banquet and hunt in medieval Islamic iconography", in Gatherings in Honor of Dorothy E. Miner, ed. U. E. McCracken, L. M. C. Randall, and R. H. Randall, Baltimore, 1974, pp. 79-92.

Eva R. Hoffman, "Pathways of portability: Islamic and Christian interchange from the tenth through the twelfth century", Art History, 24 (2001), pp. 17-50.

 

9. ידע ובידור: ציורי כתבי-יד

Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, New Haven, 2001, pp. 128-9, 257-263.

Eva R. Hoffman, "The beginnings of the illustrated Arabic book: An intersection between art and scholarship", Muqarnas, 17 (2000), pp. 37-52.

 

10. קברים, מגדלים ומינארטים

Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, New Haven, 2001, 110-115, 145-152.

Oleg Grabar, "The earliest Islamic commemorative structures, notes and documents", Ars Orientalis, 4 (1966), pp. 7-46.

 

11. תור הזהב האנדלוסי: אמנות ואדריכלות בספרד

Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250, New Haven, 2001, pp. 83-98.

Jerrillynn D. Dodds, Al-Andalus: The Art of Islamic Spain, New-York, 1992, pp. 11-25.

 

ביבליוגרפיה

דת והיסטוריה

חווה לצרוס-יפה, האיסלאם: קווי יסוד, ספריית אוניברסיטה משודרת, תל אביב, 1980.

חווה לצרוס-יפה, עוד שיחות על דת האיסלאם, ספריית אוניברסיטה משודרת, תל אביב, 1985.

או

מאיר מ׳ בר-אשר ומאיר חטינה (עורכים), האסלאם: היסטוריה, דת, תרבות, הוצאת ספרים י״ל מאגנס, ירושלים 2017.

 

 

 

אמנות ואדריכלות

Robert Hillenbrand, Islamic Art and Architecture, London, 1997.


Robert Irwin, Islamic Art in Context: Art, Architecture, and the Literary World, New York, 1997.

D. Fairchild-Ruggles, Islamic Art and Visual Culture: An Anthology of Sources, Malden, MA, 2011.

Eva Hoffmann, ed., Late Antique and Medieval Art of the Mediterranean World, Malden, MA, 2007.

Robert Hillenbrand, Islamic Architecture. Form, Function and Meaning, Edinburgh, 1994.


Garth Fowden, Qusayr ‘Amra: Art and the Umayyad Elite in Late Antique Syria, Berkeley, CA, 2004.

כתב, אורנמנט, וציור

Oleg Grabar, The Mediation of Ornament, Princeton, NJ, 1998, pp. 47-118.

Eva Baer, Islamic Ornament, New York, 1998.

Annemarie Schimmel, Islamic Calligraphy, Leiden, 1970.

Sheila S. Blair, Islamic Inscriptions, Edinburgh, 1998.

Erica C. Dodd and Shereen Khairallah, The Image of the Word: A Study of Quranic Verses in Islamic Architecture, 2 vols., Beirut, 1981.

Richard Ettinghausen, "Arabic epigraphy: communication or symbolic affirmation", in Near Eastern Numismatics, Iconography, Epigraphy and History: Studies in Honor of George C. Miles, ed. Dickran K. Kouymijian, Beirut, 1974, pp. 297-311.

Richard Ettinghausen, Arab Painting, Geneva, 1962.

אתרי אינטרנט

Islamic Dynasties & History:

https://www.davidmus.dk/en/collections/islamic/dynasties/sultanates

 

Terms Islam & Islamic Art: http://www.islamic-art.org/Glossary/glossary.asp

 

Flood, Finbarr B. and Necipoğlu, Gülru, A Companion to Islamic Art and Architecture, 2 vols., Oxford, 2017. גישת אונליין דרך אתר-הספרייה:                                                        

 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119069218

 

J. M. Bloom and S. S. Blair, The Grove Encyclopedia of Islamic Art and Architecture, Oxford, 2009 גישת-אונליין דרך אתר הספרייה:                                                                                                    

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195309911.001.0001/acref-9780195309911

 

Database of Islamic Medieval & Modern Architecture (MIT): http://www.archnet.org

Museum with No Frontiers (MWNF): http://www.museumwnf.org/

 

Qantara (Bridge) - Islamic Art in the Mediterranean:

http://www.qantara-med.org/qantara4/public/show_carte.php?carte=carte-01&lang=en

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת