חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  מבוא לאמנות האסלאם: האמנות המוסלמית בהתגבשותה
  Introduction to Islamic Art and Architecture                                                         
0821-1331-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1400-1600115מכסיקו - אומנויותשיעור פרופ טרגן חנה
סילבוס מקוצר
מטרת השיעור להקנות לתלמיד מושגי יסוד בארכיטקטורה ובאמנות המוסלמית בימי הביניים, דרכי התבוננות ביצירה המוסלמית ומודלים לפרש את משמעותה.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1331-01 מבוא לאמנות האסלאם: האמנות המוסלמית בהתגבשותה
Introduction to Islamic Art and Architecture
שנה"ל תשע"ג | סמ'  א' | פרופ טרגן חנה

666סילבוס מפורט/דף מידע
מבוא לאמנות האסלאם : האמנות המוסלמית בהתגבשותה
Introduction to Islamic Art and Architecture
0821-1331-01
סמסטר א' , תשע"ג
פרופ' חנה טרגן
שיעור ליבה
 
שעות קבלה של המרצה ומיקום: בתיאום עם המורה
טלפון: 052-8665937
דוא"ל: taragan@post.tau.ac.il
 
מטרת השיעור להקנות לתלמיד מושגי יסוד בארכיטקטורה ובאמנות המוסלמית בימי הביניים, דרכי התבוננות ביצירה המוסלמית ומודלים לפרש את משמעותה.
 
The introductory course will impart basic knowledge on Islamic Art and Architecture, from its very beginning up to the pre-modern era. The course will also examine ways of looking at Islamic art and present models for interpretation.
 
מרכיבי הציון הסופי:
השתתפות בשיעור, בחינה מסכמת + ציון עובר בבוחן מושגים בתרבות האסלאם ודתה באמצע הסמסטר. ציון   הבוחן איננו נכנס לשקלול הסופי אך הוא תנאי לסיום הקורס. רשימת המושגים באתר הקורס.
 
ביבליוגרפיה 
 
נחמיה לב ציון, דפנה אפרת,דניאלה טלמון הלר, האסלאם מבוא להיסטוריה של הדת, כרכים א-ד, האוניברסיטה הפתוחה רעננה, 2000-
 
 
Sheila Blair and Jonathan Bloom, The Art and Architecture of   Islam 1250-1850. (New Haven ,1994).
 
Robert Hillenbrand, Islamic Art and Architecture, (London,1997)
 
Robert Hillenbrand, Islamic Architecture (Form, function and meaning). Edinburgh 1994.
 
Robert Irwin, Islamic Art in Context, (New York 1997)
 
Albert Hourani, A History of the Arab Peoples (New York 1991)
 
Ira Lapidus, A History of Islamic Societies,2nd ed. (Cambridge ,2002).
 
Online Resources: Images of buildings, a dictionary of terms specific to Islamic Art and collections about Islamic art and architecture are available online through the ArchNet website (http://www.archnet.org)
 
 
נושאי הקורס לפי סדר כרונולוגי(ייתכנו שינויים)
1.הקונטקסט  ההיסטורי והגישה המערבית ללימוד האמנות המוסלמית. (ה"אוריינטליזם" במחקר)
 
Albert Hourani, A History of the Arab Peoples, pp. 1-31, 147-154.
 
Robert Irwin, Islamic Art in Context,pp. 17-36.
 
אדוארד סעיד ,אוריינטליזם, תל אביב, 1995 (בתרגום עתליה זילבר) ע''ע 11-32
 
 
2.מערב ומזרח ותרומתם לגיבוש האמנות המוסלמית.
 
3.מסגד החצר. טיפולוגיה. הקונטקסט החברתי והתרבותי.
 
Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250. New Haven, 2001.
 
Robert Hillenbrand, Islamic Architecture (Form, function and meaning). Edinburgh 1994, pp. 31-129.
 
 
4.כיפת הסלע כמבנה ניצחון.
 
Oleg Grabar, The Shape of the Holy :early Islamic Jerusalem. (Princeton,1996). Chapter 2.
 
Oleg Grabar, The Dome of the Rock, Harvard 2006.
 
Rabbat Nasser,"The Meaning of the Umayyad Dome of the Rock" Muqarnas 6 (1989), pp 12-21.
 
5.הארמונות האומיים –הולדתה של פטרונות 'חילונית'.
 
Ira Lapidus, A History of Islamic Societies,2nd ed. (Cambridge ,2002), pp. 67-71.
 
 חנה טרגן, פטרונות ואמנות בארמון האומיי ביריחו, ירושלים (יד יצחק בן צבי)1997.
 
 
 
 
Oleg Grabar,
 
Hana Taragan, "Constructing a Visual Rhetoric: Craftsmen and Builders in the Umayyad palace at Qusayr 'Amra" Al-Masaq (Islam and the Medieval Mediterranean) 18/2(2008), pp. 141-160.
 
Robert Hillenbrand, "La dolce Vita in Early Islamic Syria: the Evidence of Later Umayyad Palaces." Art History (1982), pp.1-35.
 
 
6.עליית בית עבאס,המעבר לבגדאד.
 
Richard Ettinghausen, Oleg Grabar and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture 650-1250. New Haven, 2001,pp. 27-36 and 51-79.
 
Charles Wendell, "Baghdad: Imago Mundi, and Other Foundation Lore," International Journalof Middle Eastern Studies, 2(1971), pp. 99-128.
 
 
7.הופעת ה"פרסיות" באמנות המוסלמית.
 
Robert Irwin, Night& Horses& the Desert, USA 199, pp. 148-244.
 
נחמיה לבציון,דפנה אפרת,דניאלה טלמון הלר, האסלאם,מבוא להיסטוריה של הדת , כרך ג', ע''ע 7-63 .
 
 8.המדרסה ומסגד ארבעת האיוונים.
 
 נחמיה לב ציון,דפנה אפרת,דניאלה טלמון הלר, האסלאם,מבוא להיסטוריה של הדת , כרך ג', ע''ע 81-103
 
 
9.גיבוש האורנמנט כשפה.
 
Oleg Grabar, The Mediation of Ornament, Princeton, 1998.
 
 
10.פיגורטיביות ומילה כתובה.
 
Erica Dodd and Shereen Khairallah, The Image of the Word :A Study Of Quranic Verses in Islamic Architecture, Beirut,1981.
 
11.איורי המקאמה של אלחרירי –חיי יום- יום בעולם הערבי של ה-מאה ה-13.
 
Oleg Grabar, The Illustrations of the Maqamat, Chicago, 1984.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת