חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אמנות בתום האלף: רומנסק וגותיקה
  Art after the Millennium: Romanesque and Gothic Art                                                  
0821-1312-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1000-1200206אמכסיקו - אומנויותשיעור פרופ פינקוס אסף
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
לפי חזון יוחנן, בתום המילניום – שנת האלף – ישוחרר השטן מכלאו ותפתח המלחמה האחרונה בין כוחות האל והשאול. כיצד השפיעה תפיסה זו על האמנות? הקורס ייבחן את התהוותה של האמנות המונומנטאלית של ימה"ב עם חלוף שנת האלף תוך התייחסות לשלוש חטיבות מרכזיות: האמנות האוטונית, הרומנסק, והגותיקה כמו כן, ייבחנו תהליכים מקבילים באמנות הביזנטית התיכונה. יצירות האמנות תנותחנה לאור שינויים פוליטיים ואינטלקטואליים בחברה של ימה"ב. אלו יהוו בסיס לדיון במושג ה"רנסנס" של ימה"ב, טעם התקופה, מיסטיקה ורציונליזם באמנות, חזיונות סוף העולם ויום הדין, מרכז ושוליים, פטרונות ועוד.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1312-01 אמנות בתום האלף: רומנסק וגותיקה
Art after the Millennium: Romanesque and Gothic Art
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | פרופ פינקוס אסף

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת