חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  מבוא לאמנות ימה"ב: אמנות בתום האלף - רומנסק וגותיקה
  Art after the Millennium: Romanesque and Gothic Art  
0821-1312-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1400-1600002 כיתות דן דודשיעור פרופ פינקוס אסף
סילבוס מקוצר
ד"ר אסף פינקוס
לפי חזון יוחנן, בתום המילניום – שנת האלף – ישוחרר השטן מכלאו ותפתח המלחמה האחרונה בין כוחות האל והשאול. כיצד השפיעה תפיסה זו על האמנות? הקורס ייבחן את התהוותה של האמנות המונומנטאלית של ימה"ב עם חלוף שנת האלף תוך התייחסות לשלוש חטיבות מרכזיות: האמנות האוטונית, הרומנסק, והגותיקה כמו כן, ייבחנו תהליכים מקבילים באמנות הביזנטית התיכונה. יצירות האמנות תנותחנה לאור שינויים פוליטיים ואינטלקטואליים בחברה של ימה"ב. אלו יהוו בסיס לדיון במושג ה"רנסנס" של ימה"ב, טעם התקופה, מיסטיקה ורציונליזם באמנות, חזיונות סוף העולם ויום הדין, מרכז ושוליים, פטרונות ועוד.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1312-01 מבוא לאמנות ימה"ב: אמנות בתום האלף - רומנסק וגותיקה
Art after the Millennium: Romanesque and Gothic Art
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | פרופ פינקוס אסף

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת