חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לאמנות קלאסית: יוון ורומא
  Introduction to Classic Art: Greece and Rome  
0821-1131-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1400-1600001 קיקואיןשיעור ד"ר פישר מתתיהו
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס מבוא לאמנות קלאסית יסקור באופן כרונולוגי את התפתחות אמנות יוון ורומא מתחילת התקופה ההיסטורית היוונית (בערך שנת 800 לפנה"ס) ועד סוף תקופת שלטון הקיסר קונסטנטין ברומא (337 לספירה). בתקופה ארוכה זו של מעל 1000 שנים גיבשו תרבויות יוון ורומא שפה חזותית, מוטיבים אמנותיים ושיח תאורטי הקשורים קשר אמיץ לחברה שהגתה אותם. אך מעבר להבנת התפתחות האמנות הקלאסית בתוך ההקשר הספציפי שלה אנו מוצאים כי סוגיות בסיסיות שעלו במסגרתה רלוונטיות גם עתה. לפיכך במהלך הסקירה הכרונולוגית יעלו גם סוגיות מרכזיות שנידונו באמנות הקלאסית והמשיכו לעמוד במוקד הדיון במהלך התפתחות תרבות המערב, לדוגמא: הגדרת האנושי, היחס לאלים, היפה והמכוער, הגוף העירום, הגברי והנשי, מעמד האמנות כחיקוי (מימזיס) וכאשליה, התפתחות הדיוקן ביחס למושגי נפש ואישיות, ייצוג נרטיבים באמנות חזותית, ייצוג נוף, אימפריאליות והתפשטות התרבות, התפתחות הבית הפרטי והערים המסודרות, היחס בין האזרח למדינה. בנוסף נזכיר בקצרה גם התפתחויות אמנותיות בשולי התרבות הקלאסית תוך מיקוד המבט על אזור יהודה. מבט זה ישמש כמבוא לבסיס הנוסף (היהודי/נוצרי) של התרבות המערבית שהתפתח באזורינו עם תחילת הספירה הנוצרית.

 

Course description

This introduction to Classical Art will outline the chronological development of the arts of Greece and Rome in the Classical period: from the beginning of the historical period in Greece (c. 800 B.C) to the end of the reign of the Emperor Constantine (337 A.D.) During this millennium, a visual art developed within this culture, which was intimately connected to the history and culture of the period. We have termed this "Classical Art", and in doing so have shown that beyond its inherent value, the art and culture of this period is also an intimate part of what we call Western culture which we see ourselves as participating in. Therefore, the introduction will also deal with key issues that developed in classical art, which continue to be of interest to our culture such as: definitions of the human, the relation to the Gods, the status of art as imitation or representation, visual culture and imperialism, the beautiful and the ugly, the status of vision as opposed to language, artistic genres such as landscape and still life etc. We will also briefly mention some developments on the periphery of the classical cultures focusing on Judea as an introduction to the other foundation of Western culture: the Judean-Christian.   

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1131-01 מבוא לאמנות קלאסית: יוון ורומא
Introduction to Classic Art: Greece and Rome
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר פישר מתתיהו

סילבוס מפורט/דף מידע

 

 

מבוא לאמנות קלאסית : יוון ורומא

An Introduction to Classical Art, Greece and Rome

 

שעור ליבה

0821113101

סמסטר  ב' תשע"ט, 2019

2 ש"ס

 

שם המרצה: דר' מתי פישר

טלפון:   050-7388005

דואר אלקטרוני:  fischerm@post.tau.ac.il 

שעות קבלה:  16-17

יום:    ג'          

בניין:  מקסיקו             

חדר:    מורים    

לפי תאום טלפוני מראש  
 

 

תאור הקורס  

הקורס מבוא לאמנות קלאסית יסקור באופן כרונולוגי את התפתחות אמנות יוון ורומא מתחילת התקופה ההיסטורית היוונית (בערך שנת 800 לפנה"ס) ועד סוף תקופת שלטון הקיסר קונסטנטין ברומא (337 לספירה). בתקופה ארוכה זו של מעל 1000 שנים גיבשו תרבויות יוון ורומא שפה חזותית, מוטיבים אמנותיים ושיח תאורטי הקשורים קשר אמיץ לחברה שהגתה אותם. אך מעבר להבנת התפתחות האמנות הקלאסית בתוך ההקשר הספציפי שלה אנו מוצאים כי סוגיות בסיסיות שעלו במסגרתה רלוונטיות גם עתה. לפיכך במהלך הסקירה הכרונולוגית יעלו גם סוגיות מרכזיות שנידונו באמנות הקלאסית והמשיכו לעמוד במוקד הדיון במהלך התפתחות תרבות המערב, לדוגמא: הגדרת האנושי, היחס לאלים, היפה והמכוער, הגוף העירום, הגברי והנשי, מעמד האמנות כחיקוי (מימזיס) וכאשליה, התפתחות הדיוקן ביחס למושגי נפש ואישיות, ייצוג נרטיבים באמנות חזותית, ייצוג נוף, אימפריאליות והתפשטות התרבות, התפתחות הבית הפרטי והערים המסודרות, היחס בין האזרח למדינה. בנוסף נזכיר בקצרה גם התפתחויות אמנותיות בשולי התרבות הקלאסית תוך מיקוד המבט על אזור יהודה. מבט זה ישמש כמבוא לבסיס הנוסף (היהודי/נוצרי) של התרבות המערבית שהתפתח באזורינו עם תחילת הספירה הנוצרית.

 

תאור הקורס באנגלית

This introduction to Classical Art will outline the chronological development of the arts of Greece and Rome in the Classical period: from the beginning of the historical period in Greece (c. 800 B.C) to the end of the reign of the Emperor Constantine (337 A.D.) During this millennium, a visual art developed within this culture, which was intimately connected to the history and culture of the period. We have termed this "Classical Art", and in doing so have shown that beyond its inherent value, the art and culture of this period is also an intimate part of what we call Western culture which we see ourselves as participating in. Therefore, the introduction will also deal with key issues that developed in classical art, which continue to be of interest to our culture such as: definitions of the human, the relation to the Gods, the status of art as imitation or representation, visual culture and imperialism, the beautiful and the ugly, the status of vision as opposed to language, artistic genres such as landscape and still life etc. We will also briefly mention some developments on the periphery of the classical cultures focusing on Judea as an introduction to the other foundation of Western culture: the Judean-Christian.   

 

 

דרישות הקורס : קריאת חובה, מבחן

מרכיבי הציון הסופי : 100% בחינה מסכמת, מבחן רב-ברירה (אמריקאי)

חומר עזר נוסף : מצגות השעורים באתר הקורס

 

 

פירוט נושאי הקורס

 

שעור 1: התפתחויות ראשוניות של התרבות הקלאסית: היחס לתרבויות המזרח הקדום והתפתחות המיתוס והתרבות היווניים עד התקופה הארכאית

        אבי-יונה, מיכאל. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, 29 - 61 (פרק 4: האמנות היוונית במאבקה עם המזרח, פרק 5: האמנות היוונית בתקופת שלטון האריסטוקרטיה).

Hurwit, Jeffrey. The Art and Culture of Early Greece 1100-480. Ithaca and London: Cornell University Press, 1985, 125-202.

Frankfort, Henry. Before Philosophy. Pelican books, 1959, 11-36. ("introduction")

 

שעור 2: מגמות בולטות באמנות היוונית הארכאית: התפתחות העיר-מדינה, התפתחות הפילוסופיה, התפתחות הביטוי החזותי.

Hurwit, Jeffrey. The Art and Culture of Early Greece 1100-480. Ithaca and London: Cornell University Press, 1985, 203-272.

Bryant Joseph. Moral Codes and Social Structure in Ancient Greece. Albany: State University of New York, 1996, 27-125.

Stewart, Andrew. Art Desire and the Body in Ancient Greece. Cambridge University Press, 1997, 63-70 ("Best and Brightest").

Karakasi Katerina. Archaic Korai. Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2003.

גרוסמרק, ציונה. אל הליקון שלמוזות. תל אביב: ירון גולן, 1999, עמ' 15 – 49 ("מאוסף של צורות גיאומטריות למערך סיפורי – כלים מצוירים").

 

שעור 3: הרגע הקלאסי במאה החמישית לפני הספירה ומשמעותו

Pollitt, J.J. Art and Experience in Classical Greece. Cambridge:  Cambridge University Press, 1999, 15-63 ("Consciousness and Conscience").

Stewart, Andrew. Art Desire and the Body in Ancient Greece. Cambridge University Press, 1997, 86-95 ("the Doryphoros").

Bryant Joseph. Moral Codes and Social Structure in Ancient Greece. Albany: State University of New York, 1996, 127-213.

Leipen Neda. Athena Parthenos, A Reconstruction. Toronto: Royal Ontario Museum, 1971.

 

שעור 4: הרגע הקלאסי 2: האקרופוליס באתונה ומשמעותו

Hurwit, Jeffrey. The Acropolis in the Age of Pericles. Cambridge, 2004, 87 – 154 (ch.3: Pericles, Athens and the Building Program, Ch. 4: The Parthenon").

Stewart, Andrew. Classical Greece and the Birth of Wesrern Art, Cambridge University Press, 2008, 106-148 ("The Classical Moment")

Stewart, Andrew. Greek Sculpture, An Exploration, Yale University Press 1990, 150-160.

Pollitt, J.J. Art and Experience in Classical Greece. Cambridge:  Cambridge University Press, 1999, 63-115 ("The Classical Moment").

 

שעור 5: התקופה הפוסט קלאסית: התפתחויות בהשקפות עולם וביטויין בפיסול

        אבי-יונה, מיכאל. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, 161-142 (פרק 10: האמנות הבתר קלאסית והטרום הלניסטית).

Salomon Nanette. "Making a World of Difference, Gender, Assymetry and the Greek Nude" in A. Koloski-Ostrow ed. Naked Truths. 196-218 (ch.10), London: Routledge, 1997 (Aphrodite of Cnydus)

 

שעור 6: מגמות בולטות באמנות התקופה ההלניסטית: אדריכלות ופיסול הלניסטי ומשמעותם.

אבי-יונה, מיכאל. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, 184-163 (פרק 11: הפיסול ההלניסטי).

Pollitt, J.J. Art in the Hellenistic Age. Cambridge:  Cambridge University Press, 1988, (“Introduction: Hellenistic art and the temperament of the Hellenistic age”, ch. 4 "The Sculpture of Pergamon”, ch. 5: Hellenistic Baroque", ch.11 "Hellenistic Architecture")

 

שעור 7: אמנות הקבורה בתקופה ההלניסטית והתפתחות האמונה בחיי נצח.

Hammond , N.G.L. "Philips's Tomb in Historical Context". Greek Roman and Byzantine Studies. 19 (1978): 331-50.

Christesen Paul and Sarah C. Murray, "Macedonian Religion" in A Companion to Ancient Macedonia. Edited by Joseph Roisman and Ian Worthington, Oxford: Blackwell Publishing (2010) 428-444.

Hachlili Rachel. Jewish Funerary Customs Practices and Rites in the Second Temple Period. Leiden: Brill  2005,  29-73 ("Architecture of Rock Cut Tombs").

נצר, אהוד. "מערך הקבורה של הורדוס". בתוך הורדוס, קטלוג תערוכה במוזאון ישראל. עורכים רוזנברג סילביה ודוד מבורך. ירושלים: מוזאון ישראל, 2013, 263-239.   

 

שעור 8: מאמנות הלניסטית לאמנות רומית: אמנות וערכים רומיים מתקופת הרפובליקה לתקופת אוגוסטוס

Ramage, Nancy and Andrew Ramage. Roman Art. Upper Saddle River N.J: Prentice Hall, 2001, 56-95 (“The Roman Republic”).

Kleiner, Diana. Roman Sculpture. New Haven and London:  Yale University Press, 1992, 23-57 (“The Art of the Republic”)

Jones, Peter, and Keith Sidwell eds. The World of Rome. Cambridge:  Cambridge University Press, 1997, 1-48 (“The Idea of Rome”).

 

 

  שעור 9: האמנות הקיסרית בתקופת אוגוסטוס והמאה הראשונה לספירה

Ramage, Nancy and Andrew Ramage. Roman Art. Upper Saddle River N.J: Prentice Hall, 2001, 96-131 (“Augustus and the Imperial Idea”)

Galinsky, Karl. Augustan Culture. Priceton: Princeton University Press, 1996: 80-224 (ch.3 "Ideas Ideals and Values", ch.4 "Art and Architecture").

אבי-יונה, מ. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, 231-222 (פרק 14 : ראשית האמנות הרומאית).

        קיורן ג'ון. "הורדוס ואוגוסטוס". בתוך הורדוס, קטלוג תערוכה במוזאון ישראל. עורכים רוזנברג סילביה ודוד מבורך. ירושלים: מוזאון ישראל, 2013, 33-16.

 

  שעור 10: ההשפעה הרומית על האמנות והתרבות בא"י: בנייתו של הורדוס בא"י, התפתחות ערים ומבנים רומיים בא"י.

Hachlili, Rachel. Ancient Jewish Art and Archaeology in the Land of Israel, Leiden Brill  1988, 10-64 ( Architecture)

צפריר, יורם. ארץ ישראל מחורבן בית שני עד הכיבוש המוסלמי. ירושלים: יד בן צבי. תשמ"ה 1984, 133-59 ("ערים, תיכנון ובניה").

נצר, אהוד. "הורדוס הבנאי הגדול" בתוך הורדוס, קטלוג תערוכה במוזאון ישראל. עורכים רוזנברג סילביה ודוד מבורך. ירושלים: מוזאון ישראל, 2013, 116-80

 

    שעור 11: התפתחות הבית הרומי ועטורו.

Beard, Mary, and John Henderson. Classical Art From Greece to Rome. Oxford: Oxford University press, 2001, 11-63 (“Painting Antiquity: Rediscovering Art”).

Ramage, Nancy and Andrew Ramage. Roman Art. Upper Saddle River N.J: Prentice Hall, 2001, 82-153 (“Four Pompeian Styles”)

Dunbabin, Katherine. Mosaics of the Greek and Roman World. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Talgam, Rina. Mosaics of Faith. Yad Ben Zvi and U. of Pennsylvania press, 2014.

 

    שעור 12: התפתחות ציורי הקיר והפסיפסים ההלניסטים והרומים

Pollitt, J.J. Art in the Hellenistic Age. Cambridge:  Cambridge University Press, 1988, 185-209 (Pictorial Illusion and Narration).

Beard, Mary, and John Henderson. Classical Art From Greece to Rome. Oxford: Oxford University press, 2001, 11-63 (“Painting Antiquity: Rediscovering Art”).

Hachlili Rachel. Ancient Jewish Art and Archaeology in the Land of Israel, Leiden Brill 1988, 347-365 ("Composition and Style").

אבי-יונה, מ. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, 206-185 (פרק 12: הציור ההלניסטי).

צפריר, יורם. ארץ ישראל מחורבן בית שני עד הכיבוש המוסלמי, ירושלים: יד בן צבי. תשמ"ה 1984, 142-133,  316-305.

 

 שעור 13: האמנות הרומית מהמאה השניה לספירה עד הרביעית

אבי-יונה, מ. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, 232 -248; 287-277 (פרק 15: האמנות הרומית מזמנו של נירון עד זמנו של מרקוס אורליוס, פרק 18: סופה של האמנות הקלאסית).

Elsner, Jas. Imperial Rome and Christian Trumph. Oxford: Oxford University press, 1998, 115-143 (“Center and Periphery”)

Ramage, Nancy and Andrew Ramage. Roman Art. Upper Saddle River N.J: Prentice Hall, 2001, 312-335 (“Consantine and the Aftermath”).

שצמן, ישראל. האימפריה הרומית ומורשתה. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2002, 253 – 265 (אמנות וארכיטקטורה).

 

קריאת חובה:

 

אבי-יונה, מיכאל. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים, 1969, עמ' 29 – 286. קריאת החובה המדויקת תילקח מתוך אבי יונה, תולדות האמנות הקלאסית ומספר מאמרים באנגלית המופיעים בפירוט השעורים. הקריאה המדויקת תופיע באתר הקורס באופן מקוון. הקריאה מבוססת על שאלות מנחות שמפורסמות באתר.

 

ביבליוגרפיה כללית:

Avi-Yonah, Michael.  Art in ancient Palestine. Jerusalem : Magnes Press, Hebrew University, 1981.

Avi-Yonah, Michael.  Hellenism and the East.  Ann Arbor, Mich. : Published for the Institute of Languages, Literature and the Arts, the Hebrew University, Jerusalem by University Microfilms International, c1978

Bahrani, Zainab. The Graven Image, University of Pennsylvania Press, 2003, 1-49 (for advanced reading)

Bandinelli R.B. Rome: the Center of Power. Arts of Mankind series. New York: G.Brazilier, 1970.

Bandinelli R.B. Rome: the Late Empire, Roman Art AD 200-400. Arts of Mankind series New York: G.Brazilier, 1971.

Beard, Mary, and John Henderson, Classical Art From Greece to Rome. Oxford: Oxford University press, 2001.

Beard, Mary, John North, and Simon Price. Religions of Rome. 2 vols. Cambridge:  Cambridge University Press, 1998.

Boatwright, Mary. Hadrian and the Cities of the Roman Empire. Princeton:  Princeton University Press, 2000.

Burn Lucilla. Hellenistic Art: From Alexander the Great to Augustus. J. Paul Getty Museum Publication, 2005.

Caesarea Maritima : a retrospective after two millennia. edited by Avner Raban and Kenneth G. Holum. Leiden : Brill,  1996.

Charbonneaux Jean, Roland Martin and Francois Villard. Hellenistic Art (330-50 B.C.). Arts of Mankind series New York: G.Brazilier, 1973.

Dunbabin, Katherine. Mosaics of the Greek and Roman World. Cambridge:  Cambridge University Press, 1999.

Elsner, Jas. Imperial Rome and Christian Trumph. Oxford: Oxford University press, 1998.

Erskine, Andrew.  Roman Imperialism.  Edinburgh : Edinburgh University Press, 2010.

Fine, Steven. Art and Judaism in the Greco-Roman World: Toward a New Jewish Archaeology. Cambridge, Cambridge Unuversity Press, 2010.

Frankfort, Henry. Before Philosophy. Pelican books, 1959, 11-36. ("introduction")

Hachlili, Rachel. Ancient Mosaic Pavements: Themes, Issues, and Trends; Selected Studies. Leiden : Brill, 2009.

Hammond , N.G.L. "The Royal Tombs at Vergina: Evolution and Identities". The Annual of the British School at Athens, Vol. 86 (1991), pp. 69-82.

Harrison Evelyn. “Pheidias” and Adolf Borbein, "Polykleitos" in O. Palagia and J. J. Pollitt eds, Personal Styles in Greek Sculpture. Cambridge University Press, 1996, 16-90.

Hurwit, Jeffrey. The Acropolis in the Age of Pericles, Cambridge, 2004.

Hurwit, Jeffrey. The Art and Culture of Early Greece 1100-480, Ithaca and London: Cornell University Press, 1985

Jay, Martin. Downcast Eyes, Berkeley: University of California Press, 1993, 21-37, (ch. 1, The Noblest of the Senses: vision from Plato to Descartes - for advanced reading)

Jones, M.W. Principles of Roman Architecture. New Haven & London: Yale University Press, 2000                       

Jones, Peter, and Keith Sidwell eds. The World of Rome. Cambridge:  Cambridge University Press, 1997.

Kleiner,  Fred. A History of Roman Art, enhanced edition. Belmont, CA: Thomson Wadsworth, 2010.

Kleiner, Diana. Roman Sculpture. New Haven and London:  Yale University Press, 1992.

Lessing Erich, and Antonio Varone, Pompeii, Paris: Terrail, 1996.

Levine, Lee I, From Dura to Sepphoris. Portsmouth : Journal of Roman Archaeology, 2000.

Levine, Lee I. Visual Judaism in Late Antiquity: Historical Contexts of Jewish Art. New Haven and London, Yale University Press, 2012.

Ling, Roger. Roman Painting. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Lyttelton, Margaret. Baroque Architecture in Classical Antiquity.  London : Thames and Hudson, 1974. 

Mattingly, D. J. ed. Dialogues in Roman Imperialism : Power, Discourse, and Discrepant Experience in the Roman Empire. Portsmouth, R.I. : Journal of Roman Archaeology Supplementary series no. 023, 1997. 

Netzer Ehud. The Palaces of the Hasmoneans and Herod the Great. Jerusalem: Yad Ben Zvi, 2001.

Netzer, Ehud. The Architecture of Herod, the Great Builder. Grand Rapids: Baker Academic, 2008.

Onians, John. Classical Art and the Cultures of Greece and Rome. New Haven & London: Yale University Press, 1999.

Ovadiah, Asher and Ruth Ovadiah. Mosaic Pavements in Israel : Hellenistic, Roman, and early Byzantine. Roma : L’Erma di Bretschneider,  1987.

Pollitt, J.J. Art in the Hellenistic Age. Cambridge:  Cambridge University Press, 1988.

Pollitt, J.J. The Art of Ancient Greece, Sources and Documents. Cambridge:  Cambridge University Press, 1990.

Ramage, Nancy and Andrew Ramage. Roman Art. Upper Saddle River N.J: Prentice Hall, 2001.

Robertson, Martin. A Shorter History of Greek Art. Cambridge:  Cambridge University Press, 1981.

Smith, R.R.R. Hellenistic Royal Portraits. Oxford: Clarendon press, 1988.

Stewart, Andrew. Classical Greece and the Birth of Wesrern Art, Cambridge University Press, 2008

Stewart, Peter. The Social History of Roman Art. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Talgam Rina and Zeev Weiss. The Mosaics of the House of Dionysus at Seppphoris, Jerusalem, 2004.

Tanner, Jeremy. The Invention of Art History in Ancient Greece. Cambridge:  Cambridge University Press, 2006, 1-11 (“Introduction: Art and Society in Classical Art History”)

Webster, Jane and Nicholas J. Cooper eds. Roman Imperialism : Post-Colonial Perspectives. Leicester : Proceedings of a symposium held at Leicester University in November 1994.

Wheeler, Mortimer. Roman Art and Architecture. London: Thames and Hudson, 1964 (1976).

 

אבי-יונה, מיכאל. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969.

סג"ל, ארתור. ארכיטקטורה מונומנטלית בארץ-ישראל ובמזרח הרומי. חיפה : הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, 1995 .

פלג-ברקת, אורית. "העיטור האדריכלי במפעלי הבניה של הורדוס" בתוך הורדוס, קטלוג תערוכה במוזאון ישראל. עורכים רוזנברג סילביה ודוד מבורך. ירושלים: מוזאון ישראל, 2013, 125-117 .

צפריר יורם. ארץ ישראל מחורבן בית שני עד הכיבוש המוסלמי, ירושלים: יד בן צבי. תשמ"ה .1984

שצמן, ישראל. האימפריה הרומית ומורשתה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מבוא לאמנות קלאסית : רומא ויהודה, מרכז ושוליים באמנות הרומית.

Rome and Judea: Center and Provinces in Roman Art

 

שעור ליבה

 

סמסטר  ב' תשע"ח, 2018

2 ש"ס

 

שם המרצה: דר' מתי פישר

טלפון:   050-7388005

דואר אלקטרוני:  fischerm@post.tau.ac.il 

שעות קבלה:  16-17

יום:             

בניין:  מקסיקו             

חדר:    מורים    

לפי תאום טלפוני מראש  
 

 

תאור הקורס  

בשעור הליבה "מבוא לאמנות קלאסית: רומא ויהודה" נלמד על  הביטוי החזותי והאמנותי של המערכת האימפריאלית ההלניסטית והרומית במרכז ובשוליים. נלמד על ההתפתחויות האמנותיות בעולם ההלניסטי וברומא וכיצד התפתחויות אלו באו לידי ביטוי ופורשו בתחום הבניה, העיטור והאמנות במרכזים הגדולים של האימפריה ובפרובינציות כמו ארץ ישראל. אגב כך נעמוד על ההתנגשות שנוצרה בין התרבות ההלניסטית והרומית לזו היהודית ועל השלכותיה. במהלך השעור נציג גם כיצד מדיניות האימפריות כלפי הפרובינציות היתה של הפצת התרבות הרומית/הלניסטית ושימוש במשאבי הפרובינציות לטובת המרכז. יחד עם זאת, הפרובינציות מצידן גם הם השפיעו על המרכז ולעיתים התנגשו איתה.

 

תאור הקורס באנגלית

The core course "Rome and Judea" will examine the visual and artistic expression of the Hellenistic and Roman imperial networks while focusing on the relations between them and Judea. We will survey the principal developments in Hellenistic and Roman art and how they were manifested and interpreted in the building and artistic activity in Judea. This will also lead to a discussion of the clash of these two cultures and of its consequences. For example, Roman imperial attitudes toward the provinces were based on their pacification through the propagation of Roman culture, while using the provincial resources for the benefit of Rome. Nevertheless, the provinces in turn influenced Rome itself or sometimes clashed with the Roman imperial network.  

 

 

דרישות הקורס : קריאת חובה, מבחן

מרכיבי הציון הסופי : 100% בחינה מסכמת

 

פירוט נושאי הקורס

 

שעור 1: מבוא לאמנות קלאסית

Tanner, Jeremy. The Invention of Art History in Ancient Greece. Cambridge:  Cambridge University Press, 2006, 1-11 (“Introduction: Art and Society in Classical Art History”)

שעור 2: מגמות בולטות באמנות בתקופה הבתר-קלאסית

          אבי-יונה, מיכאל. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, 161-142 (פרק 10: האמנות הבתר קלאסית והטרום הלניסטית).

 

שעור 3: מגמות בולטות באמנות התקופה ההלניסטית: האדריכלות ההלניסטית.

Pollitt, J.J. Art in the Hellenistic Age. Cambridge:  Cambridge University Press, 1988, 1-18 (“Introduction: Hellenistic art and the temperament of the Hellenistic age”)

Pollitt, J.J. Art in the Hellenistic Age. Cambridge:  Cambridge University Press, 1988, 79-126, 230-249 (ch. 4 "The Sculpture of Pergamon”, ch. 5: Hellenistic Baroque", ch.11 "Hellenistic Architecture")

 

שעור 4: מגמות בולטות באמנות התקופה ההלניסטית: הפיסול ההלניסטי.

אבי-יונה, מיכאל. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, 184-163 (פרק 11: הפיסול ההלניסטי).

Pollitt, J.J. Art in the Hellenistic Age. Cambridge:  Cambridge University Press, 1988, 1-18 (“Introduction: Hellenistic art and the temperament of the Hellenistic age”)

Pollitt, J.J. Art in the Hellenistic Age. Cambridge:  Cambridge University Press, 1988, 79-126, 230-249 (ch. 4 "The Sculpture of Pergamon”, ch. 5: Hellenistic Baroque", ch.11 "Hellenistic Architecture")

 

שעור 5: אמנות הקבורה בתקופה ההלניסטית והתפתחות האמונה בחיי נצח.

Hammond , N.G.L. "Philips's Tomb in Historical Context". Greek Roman and Byzantine Studies. 19 (1978): 331-50.

Christesen Paul and Sarah C. Murray, "Macedonian Religion" in A Companion to Ancient Macedonia. Edited by Joseph Roisman and Ian Worthington, Oxford: Blackwell Publishing (2010) 428-444.

 

Lehmann, Phyllis Williams. "The So-Called Tomb of Philip II: A Different Interpretation" American Journal of Archaeology. 84 (1980): 527-531.

 

  שעור 6: אמנות הקבורה ביהודה מתקופת החשמונאים עד המאה הראשונה לספירה.

Hachlili Rachel. Jewish Funerary Customs Practices and Rites in the Second Temple Period. Leiden: Brill  2005,  29-73 ("Architecture of Rock Cut Tombs").

נצר, אהוד. "מערך הקבורה של הורדוס". בתוך הורדוס, קטלוג תערוכה במוזאון ישראל. עורכים רוזנברג סילביה ודוד מבורך. ירושלים: מוזאון ישראל, 2013, 263-239.   

 

שעור 7: אמנות וערכים רומיים בתקופת הרפובליקה

Ramage, Nancy and Andrew Ramage. Roman Art. Upper Saddle River N.J: Prentice Hall, 2001, 56-95 (“The Roman Republic”).

Kleiner, Diana. Roman Sculpture. New Haven and London:  Yale University Press, 1992, 23-57 (“The Art of the Republic”)

Jones, Peter, and Keith Sidwell eds. The World of Rome. Cambridge:  Cambridge University Press, 1997, 1-48 (“The Idea of Rome”).

 

 

  שעור 8: תוכניתו של אוגוסטוס עבור רומא והאמנות הקיסרית בתקופת אוגוסטוס

Ramage, Nancy and Andrew Ramage. Roman Art. Upper Saddle River N.J: Prentice Hall, 2001, 96-131 (“Augustus and the Imperial Idea”)

Galinsky, Karl. Augustan Culture. Priceton: Princeton University Press, 1996: 80-224 (ch.3 "Ideas Ideals and Values", ch.4 "Art and Architecture").

אבי-יונה, מ. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, 231-222 (פרק 14 : ראשית האמנות הרומאית).

        קיורן ג'ון. "הורדוס ואוגוסטוס". בתוך הורדוס, קטלוג תערוכה במוזאון ישראל. עורכים רוזנברג סילביה ודוד מבורך. ירושלים: מוזאון ישראל, 2013, 33-16.

 

 

שעור 9: התפתחות האדריכלות ברומא בשתי המאות הראשונות לספירה

Ramage, Nancy and Andrew Ramage. Roman Art. Upper Saddle River N.J: Prentice Hall, 2001, 154-257 (ch. 5-8)

אבי-יונה, מ. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, 248-232 (פרק 15 : האמנות הרומאית מזמנו של נירון עד מרקוס אורליוס).

שצמן, ישראל. האימפריה הרומית ומורשתה. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2002, 253 – 265 (אמנות וארכיטקטורה).

סג"ל ארתור, ארכיטקטורה מונומנטלית במזרח הרומי ובארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה 1995, 9 -14.

 

  שעור 10: ההשפעה הרומית על האמנות והתרבות בא"י: בנייתו של הורדוס בא"י, בנית ירשלים, קיסריה, המבצרים והארמונות, הקבר, התפתחות ערים ומבנים רומיים בא"י

Hachlili, Rachel. Ancient Jewish Art and Archaeology in the Land of Israel, Leiden Brill  1988, 10-64 ( Architecture)

צפריר, יורם. ארץ ישראל מחורבן בית שני עד הכיבוש המוסלמי. ירושלים: יד בן צבי. תשמ"ה 1984, 133-59 ("ערים תיכנון ובניה").

נצר, אהוד. "הורדוס הבנאי הגדול" בתוך הורדוס, קטלוג תערוכה במוזאון ישראל. עורכים רוזנברג סילביה ודוד מבורך. ירושלים: מוזאון ישראל, 2013, 116-80

פלג-ברקת, אורית. "העיטור האדריכלי במפעלי הבניה של הורדוס" בתוך הורדוס, קטלוג תערוכה במוזאון ישראל. עורכים רוזנברג סילביה ודוד מבורך. ירושלים: מוזאון ישראל, 2013, 125-117 .

 

 

    שעור 11: התפתחות הבית הרומי ועטורו.

Beard, Mary, and John Henderson. Classical Art From Greece to Rome. Oxford: Oxford University press, 2001, 11-63 (“Painting Antiquity: Rediscovering Art”).

Ramage, Nancy and Andrew Ramage. Roman Art. Upper Saddle River N.J: Prentice Hall, 2001, 82-153 (“Four Pompeian Styles”)

Dunbabin, Katherine. Mosaics of the Greek and Roman World. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Talgam, Rina. Mosaics of Faith. Yad Ben Zvi and U. of Pennsylvania press, 2014.

 

 

 

    שעור 12: הציור ההלניסטי והרומי.

Pollitt, J.J. Art in the Hellenistic Age. Cambridge:  Cambridge University Press, 1988, 185-209 (Pictorial Illusion and Narration).

Beard, Mary, and John Henderson. Classical Art From Greece to Rome. Oxford: Oxford University press, 2001, 11-63 (“Painting Antiquity: Rediscovering Art”).

Hachlili Rachel. Ancient Jewish Art and Archaeology in the Land of Israel, Leiden Brill 1988, 347-365 ("Composition and Style").

אבי-יונה, מ. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, 206-185 (פרק 12: הציור ההלניסטי).

צפריר, יורם. ארץ ישראל מחורבן בית שני עד הכיבוש המוסלמי, ירושלים: יד בן צבי. תשמ"ה 1984, , 142-133,  316-305,

רוזנברג, סילביה. "עיטורי הפנים בארמונות הורדוס". בתוך הורדוס, קטלוג תערוכה במוזאון ישראל. עורכים רוזנברג סילביה ודוד מבורך. ירושלים: מוזאון ישראל, 2013, 166-223 .

 

 שעור 13: האמנות הרומית מהמאה השניה לספירה עד הרביעית

לקריאה:

אבי-יונה, מ. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, 232 -248; 287-277 (פרק 15: האמנות הרומית מזמנו של נירון עד זמנו של מרקוס אורליוס, פרק 18: סופה של האמנות הקלאסית).

Elsner, Jas. Imperial Rome and Christian Trumph. Oxford: Oxford University press, 1998, 115-143 (“Center and Periphery”)

Ramage, Nancy and Andrew Ramage. Roman Art. Upper Saddle River N.J: Prentice Hall, 2001, 312-335 (“Consantine and the Aftermath”).

 

קריאת חובה:

אבי-יונה, מיכאל. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים, 1969, עמ' 162- 286 (קריאת החובה המדויקת תילקח מתוך אבי יונה ומספר מאמרים במופיעים בפירוט השעורים. הקריאה המדויקת תופיע באתר הקורס. הקריאה מבוססת על שאלות מנחות שמפורסמות באתר).

 

ביבליוגרפיה נוספת:

Avi-Yonah, Michael.  Art in ancient Palestine. Jerusalem : Magnes Press, Hebrew University, 1981.

Avi-Yonah, Michael.  Hellenism and the East.  Ann Arbor, Mich. : Published for the Institute of Languages, Literature and the Arts, the Hebrew University, Jerusalem by University Microfilms International, c1978

Bandinelli R.B. Rome: the Center of Power. Arts of Mankind series. New York: G.Brazilier, 1970.

Bandinelli R.B. Rome: the Late Empire, Roman Art AD 200-400. Arts of Mankind series New York: G.Brazilier, 1971.

Beard, Mary, and John Henderson, Classical Art From Greece to Rome. Oxford: Oxford University press, 2001.

Beard, Mary, John North, and Simon Price. Religions of Rome. 2 vols. Cambridge:  Cambridge University Press, 1998.

Boatwright, Mary. Hadrian and the Cities of the Roman Empire. Princeton:  Princeton University Press, 2000.

Burn Lucilla. Hellenistic Art: From Alexander the Great to Augustus. J. Paul Getty Museum Publication, 2005.

Caesarea Maritima : a retrospective after two millennia. edited by Avner Raban and Kenneth G. Holum. Leiden : Brill,  1996.

Charbonneaux Jean, Roland Martin and Francois Villard. Hellenistic Art (330-50 B.C.). Arts of Mankind series New York: G.Brazilier, 1973.

Dunbabin, Katherine. Mosaics of the Greek and Roman World. Cambridge:  Cambridge University Press, 1999.

Elsner, Jas. Imperial Rome and Christian Trumph. Oxford: Oxford University press, 1998.

Erskine, Andrew.  Roman Imperialism.  Edinburgh : Edinburgh University Press, 2010.

Fine, Steven. Art and Judaism in the Greco-Roman World: Toward a New Jewish Archaeology. Cambridge, Cambridge Unuversity Press, 2010.

Hachlili, Rachel. Ancient Mosaic Pavements: Themes, Issues, and Trends; Selected Studies. Leiden : Brill, 2009.

Hammond , N.G.L. "The Royal Tombs at Vergina: Evolution and Identities". The Annual of the British School at Athens, Vol. 86 (1991), pp. 69-82.

Jones, M.W. Principles of Roman Architecture. New Haven & London: Yale University Press, 2000                                    

Jones, Peter, and Keith Sidwell eds. The World of Rome. Cambridge:  Cambridge University Press, 1997.

Kleiner,  Fred. A History of Roman Art, enhanced edition. Belmont, CA: Thomson Wadsworth, 2010.

Kleiner, Diana. Roman Sculpture. New Haven and London:  Yale University Press, 1992.

Lessing Erich, and Antonio Varone, Pompeii, Paris: Terrail, 1996.

Levine, Lee I, From Dura to Sepphoris. Portsmouth : Journal of Roman Archaeology, 2000.

Levine, Lee I. The Ancient Synagogue. 2nd ed. New Haven: Yale University Press, 2005.

Levine, Lee I. Visual Judaism in Late Antiquity: Historical Contexts of Jewish Art. New Haven and London, Yale University Press, 2012.

Ling, Roger. Roman Painting. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Lyttelton, Margaret. Baroque Architecture in Classical Antiquity.  London : Thames and Hudson, 1974. 

Mattingly, D. J. ed. Dialogues in Roman Imperialism : Power, Discourse, and Discrepant Experience in the Roman Empire. Portsmouth, R.I. : Journal of Roman Archaeology Supplementary series no. 023, 1997. 

Netzer, Ehud. The Architecture of Herod, the Great Builder. Grand Rapids: Baker Academic, 2008.

Netzer Ehud. The Palaces of the Hasmoneans and Herod the Great. Jerusalem: Yad Ben Zvi, 2001.

Onians, John. Classical Art and the Cultures of Greece and Rome. New Haven & London: Yale University Press, 1999.

Ovadiah, Asher and Ruth Ovadiah. Mosaic Pavements in Israel : Hellenistic, Roman, and early Byzantine. Roma : L’Erma di Bretschneider,  1987.

Pollitt, J.J. Art in the Hellenistic Age. Cambridge:  Cambridge University Press, 1988.

Ramage, Nancy and Andrew Ramage. Roman Art. Upper Saddle River N.J: Prentice Hall, 2001.

Smith, R.R.R. Hellenistic Royal Portraits. Oxford: Clarendon press, 1988.

Stewart, Peter. The Social History of Roman Art. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Talgam Rina and Zeev Weiss. The Mosaics of the House of Dionysus at Seppphoris, Jerusalem, 2004.

Webster, Jane and Nicholas J. Cooper eds. Roman Imperialism : Post-Colonial Perspectives. Leicester : Proceedings of a symposium held at Leicester University in November 1994.

Wheeler, Mortimer. Roman Art and Architecture. London: Thames and Hudson, 1964 (1976).

אבי-יונה, מיכאל. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969.

שצמן, ישראל. האימפריה הרומית ומורשתה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2002

צפריר יורם. ארץ ישראל מחורבן בית שני עד הכיבוש המוסלמי, ירושלים: יד בן צבי. תשמ"ה .1984

סג"ל, ארתור. ארכיטקטורה מונומנטלית בארץ-ישראל ובמזרח הרומי. חיפה : הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, 1995 .

 

חומר עזר נוסף 

מצגות השעורים באתר הקורס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת