חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מבוא לאמנות קלאסית : רומא ויהודה, מרכז ושוליים באמנות הרומית
  Introduction to Classic Art: Rome and Judea: Center and Provinces in Roman Art  
0821-1131-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1400-1600209 מכסיקושיעור ד"ר פישר מתתיהו
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בשעור הליבה "מבוא לאמנות קלאסית: רומא ויהודה" נלמד על הביטוי החזותי והאמנותי של המערכת האימפריאלית ההלניסטית והרומית במרכז ובשוליים. נלמד על ההתפתחויות האמנותיות בעולם ההלניסטי וברומא וכיצד התפתחויות אלו באו לידי ביטוי ופורשו בתחום הבניה, העיטור והאמנות במרכזים הגדולים של האימפריות ובפרובינציות שלהם כמו ארץ ישראל. אגב כך נעמוד על ההתנגשות שנוצרה בין התרבות ההלניסטית והרומית לזו היהודית ועל השלכותיה. במהלך השעור נציג גם כיצד מדיניות האימפריות כלפי הפרובינציות היתה של הפצת התרבות הרומית/הלניסטית ושימוש במשאבי הפרובינציות לטובת המרכז. יחד עם זאת, הפרובינציות מצידן גם הם השפיעו על המרכז ולעיתים התנגשו איתה.

Course description

The core course "Rome and Judea" will examine the visual and artistic expression of the Hellenistic and Roman imperial networks while focusing on the relations between them and Judea. We will survey the principal developments in Hellenistic and Roman art and how they were manifested and interpreted in the building and artistic activity in Judea. This will also lead to a discussion of the clash of these two cultures and of its consequences. For example, Roman imperial attitudes toward the provinces were based on their pacification through the propagation of Roman culture, while using the provincial resources for the benefit of Rome. Nevertheless, the provinces in turn influenced Rome itself or sometimes clashed with the Roman imperial network

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1131-01 מבוא לאמנות קלאסית : רומא ויהודה, מרכז ושוליים באמנות הרומית
Introduction to Classic Art: Rome and Judea: Center and Provinces in Roman Art
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר פישר מתתיהו

סילבוס מפורט/דף מידע

 

מבוא לאמנות קלאסית : רומא ויהודה, מרכז ושוליים באמנות הרומית.

Rome and Judea: Center and Provinces in Roman Art

 

שעור ליבה

 

סמסטר  ב' תשע"ח, 2018

2 ש"ס

 

שם המרצה: דר' מתי פישר

טלפון:   050-7388005

דואר אלקטרוני:  fischerm@post.tau.ac.il 

שעות קבלה:  16-17

יום:             

בניין:  מקסיקו             

חדר:    מורים    

לפי תאום טלפוני מראש  
 

 

תאור הקורס  

בשעור הליבה "מבוא לאמנות קלאסית: רומא ויהודה" נלמד על  הביטוי החזותי והאמנותי של המערכת האימפריאלית ההלניסטית והרומית במרכז ובשוליים. נלמד על ההתפתחויות האמנותיות בעולם ההלניסטי וברומא וכיצד התפתחויות אלו באו לידי ביטוי ופורשו בתחום הבניה, העיטור והאמנות במרכזים הגדולים של האימפריה ובפרובינציות כמו ארץ ישראל. אגב כך נעמוד על ההתנגשות שנוצרה בין התרבות ההלניסטית והרומית לזו היהודית ועל השלכותיה. במהלך השעור נציג גם כיצד מדיניות האימפריות כלפי הפרובינציות היתה של הפצת התרבות הרומית/הלניסטית ושימוש במשאבי הפרובינציות לטובת המרכז. יחד עם זאת, הפרובינציות מצידן גם הם השפיעו על המרכז ולעיתים התנגשו איתה.

 

תאור הקורס באנגלית

The core course "Rome and Judea" will examine the visual and artistic expression of the Hellenistic and Roman imperial networks while focusing on the relations between them and Judea. We will survey the principal developments in Hellenistic and Roman art and how they were manifested and interpreted in the building and artistic activity in Judea. This will also lead to a discussion of the clash of these two cultures and of its consequences. For example, Roman imperial attitudes toward the provinces were based on their pacification through the propagation of Roman culture, while using the provincial resources for the benefit of Rome. Nevertheless, the provinces in turn influenced Rome itself or sometimes clashed with the Roman imperial network.  

 

 

דרישות הקורס : קריאת חובה, מבחן

מרכיבי הציון הסופי : 100% בחינה מסכמת

 

פירוט נושאי הקורס

 

שעור 1: מבוא לאמנות קלאסית

Tanner, Jeremy. The Invention of Art History in Ancient Greece. Cambridge:  Cambridge University Press, 2006, 1-11 (“Introduction: Art and Society in Classical Art History”)

שעור 2: מגמות בולטות באמנות בתקופה הבתר-קלאסית

          אבי-יונה, מיכאל. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, 161-142 (פרק 10: האמנות הבתר קלאסית והטרום הלניסטית).

 

שעור 3: מגמות בולטות באמנות התקופה ההלניסטית: האדריכלות ההלניסטית.

Pollitt, J.J. Art in the Hellenistic Age. Cambridge:  Cambridge University Press, 1988, 1-18 (“Introduction: Hellenistic art and the temperament of the Hellenistic age”)

Pollitt, J.J. Art in the Hellenistic Age. Cambridge:  Cambridge University Press, 1988, 79-126, 230-249 (ch. 4 "The Sculpture of Pergamon”, ch. 5: Hellenistic Baroque", ch.11 "Hellenistic Architecture")

 

שעור 4: מגמות בולטות באמנות התקופה ההלניסטית: הפיסול ההלניסטי.

אבי-יונה, מיכאל. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, 184-163 (פרק 11: הפיסול ההלניסטי).

Pollitt, J.J. Art in the Hellenistic Age. Cambridge:  Cambridge University Press, 1988, 1-18 (“Introduction: Hellenistic art and the temperament of the Hellenistic age”)

Pollitt, J.J. Art in the Hellenistic Age. Cambridge:  Cambridge University Press, 1988, 79-126, 230-249 (ch. 4 "The Sculpture of Pergamon”, ch. 5: Hellenistic Baroque", ch.11 "Hellenistic Architecture")

 

שעור 5: אמנות הקבורה בתקופה ההלניסטית והתפתחות האמונה בחיי נצח.

Hammond , N.G.L. "Philips's Tomb in Historical Context". Greek Roman and Byzantine Studies. 19 (1978): 331-50.

Christesen Paul and Sarah C. Murray, "Macedonian Religion" in A Companion to Ancient Macedonia. Edited by Joseph Roisman and Ian Worthington, Oxford: Blackwell Publishing (2010) 428-444.

 

Lehmann, Phyllis Williams. "The So-Called Tomb of Philip II: A Different Interpretation" American Journal of Archaeology. 84 (1980): 527-531.

 

  שעור 6: אמנות הקבורה ביהודה מתקופת החשמונאים עד המאה הראשונה לספירה.

Hachlili Rachel. Jewish Funerary Customs Practices and Rites in the Second Temple Period. Leiden: Brill  2005,  29-73 ("Architecture of Rock Cut Tombs").

נצר, אהוד. "מערך הקבורה של הורדוס". בתוך הורדוס, קטלוג תערוכה במוזאון ישראל. עורכים רוזנברג סילביה ודוד מבורך. ירושלים: מוזאון ישראל, 2013, 263-239.   

 

שעור 7: אמנות וערכים רומיים בתקופת הרפובליקה

Ramage, Nancy and Andrew Ramage. Roman Art. Upper Saddle River N.J: Prentice Hall, 2001, 56-95 (“The Roman Republic”).

Kleiner, Diana. Roman Sculpture. New Haven and London:  Yale University Press, 1992, 23-57 (“The Art of the Republic”)

Jones, Peter, and Keith Sidwell eds. The World of Rome. Cambridge:  Cambridge University Press, 1997, 1-48 (“The Idea of Rome”).

 

 

  שעור 8: תוכניתו של אוגוסטוס עבור רומא והאמנות הקיסרית בתקופת אוגוסטוס

Ramage, Nancy and Andrew Ramage. Roman Art. Upper Saddle River N.J: Prentice Hall, 2001, 96-131 (“Augustus and the Imperial Idea”)

Galinsky, Karl. Augustan Culture. Priceton: Princeton University Press, 1996: 80-224 (ch.3 "Ideas Ideals and Values", ch.4 "Art and Architecture").

אבי-יונה, מ. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, 231-222 (פרק 14 : ראשית האמנות הרומאית).

        קיורן ג'ון. "הורדוס ואוגוסטוס". בתוך הורדוס, קטלוג תערוכה במוזאון ישראל. עורכים רוזנברג סילביה ודוד מבורך. ירושלים: מוזאון ישראל, 2013, 33-16.

 

 

שעור 9: התפתחות האדריכלות ברומא בשתי המאות הראשונות לספירה

Ramage, Nancy and Andrew Ramage. Roman Art. Upper Saddle River N.J: Prentice Hall, 2001, 154-257 (ch. 5-8)

אבי-יונה, מ. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, 248-232 (פרק 15 : האמנות הרומאית מזמנו של נירון עד מרקוס אורליוס).

שצמן, ישראל. האימפריה הרומית ומורשתה. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2002, 253 – 265 (אמנות וארכיטקטורה).

סג"ל ארתור, ארכיטקטורה מונומנטלית במזרח הרומי ובארץ ישראל, אוניברסיטת חיפה 1995, 9 -14.

 

  שעור 10: ההשפעה הרומית על האמנות והתרבות בא"י: בנייתו של הורדוס בא"י, בנית ירשלים, קיסריה, המבצרים והארמונות, הקבר, התפתחות ערים ומבנים רומיים בא"י

Hachlili, Rachel. Ancient Jewish Art and Archaeology in the Land of Israel, Leiden Brill  1988, 10-64 ( Architecture)

צפריר, יורם. ארץ ישראל מחורבן בית שני עד הכיבוש המוסלמי. ירושלים: יד בן צבי. תשמ"ה 1984, 133-59 ("ערים תיכנון ובניה").

נצר, אהוד. "הורדוס הבנאי הגדול" בתוך הורדוס, קטלוג תערוכה במוזאון ישראל. עורכים רוזנברג סילביה ודוד מבורך. ירושלים: מוזאון ישראל, 2013, 116-80

פלג-ברקת, אורית. "העיטור האדריכלי במפעלי הבניה של הורדוס" בתוך הורדוס, קטלוג תערוכה במוזאון ישראל. עורכים רוזנברג סילביה ודוד מבורך. ירושלים: מוזאון ישראל, 2013, 125-117 .

 

 

    שעור 11: התפתחות הבית הרומי ועטורו.

Beard, Mary, and John Henderson. Classical Art From Greece to Rome. Oxford: Oxford University press, 2001, 11-63 (“Painting Antiquity: Rediscovering Art”).

Ramage, Nancy and Andrew Ramage. Roman Art. Upper Saddle River N.J: Prentice Hall, 2001, 82-153 (“Four Pompeian Styles”)

Dunbabin, Katherine. Mosaics of the Greek and Roman World. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Talgam, Rina. Mosaics of Faith. Yad Ben Zvi and U. of Pennsylvania press, 2014.

 

 

 

    שעור 12: הציור ההלניסטי והרומי.

Pollitt, J.J. Art in the Hellenistic Age. Cambridge:  Cambridge University Press, 1988, 185-209 (Pictorial Illusion and Narration).

Beard, Mary, and John Henderson. Classical Art From Greece to Rome. Oxford: Oxford University press, 2001, 11-63 (“Painting Antiquity: Rediscovering Art”).

Hachlili Rachel. Ancient Jewish Art and Archaeology in the Land of Israel, Leiden Brill 1988, 347-365 ("Composition and Style").

אבי-יונה, מ. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, 206-185 (פרק 12: הציור ההלניסטי).

צפריר, יורם. ארץ ישראל מחורבן בית שני עד הכיבוש המוסלמי, ירושלים: יד בן צבי. תשמ"ה 1984, , 142-133,  316-305,

רוזנברג, סילביה. "עיטורי הפנים בארמונות הורדוס". בתוך הורדוס, קטלוג תערוכה במוזאון ישראל. עורכים רוזנברג סילביה ודוד מבורך. ירושלים: מוזאון ישראל, 2013, 166-223 .

 

 שעור 13: האמנות הרומית מהמאה השניה לספירה עד הרביעית

לקריאה:

אבי-יונה, מ. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, 232 -248; 287-277 (פרק 15: האמנות הרומית מזמנו של נירון עד זמנו של מרקוס אורליוס, פרק 18: סופה של האמנות הקלאסית).

Elsner, Jas. Imperial Rome and Christian Trumph. Oxford: Oxford University press, 1998, 115-143 (“Center and Periphery”)

Ramage, Nancy and Andrew Ramage. Roman Art. Upper Saddle River N.J: Prentice Hall, 2001, 312-335 (“Consantine and the Aftermath”).

 

קריאת חובה:

אבי-יונה, מיכאל. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים, 1969, עמ' 162- 286 (קריאת החובה המדויקת תילקח מתוך אבי יונה ומספר מאמרים במופיעים בפירוט השעורים. הקריאה המדויקת תופיע באתר הקורס. הקריאה מבוססת על שאלות מנחות שמפורסמות באתר).

 

ביבליוגרפיה נוספת:

Avi-Yonah, Michael.  Art in ancient Palestine. Jerusalem : Magnes Press, Hebrew University, 1981.

Avi-Yonah, Michael.  Hellenism and the East.  Ann Arbor, Mich. : Published for the Institute of Languages, Literature and the Arts, the Hebrew University, Jerusalem by University Microfilms International, c1978

Bandinelli R.B. Rome: the Center of Power. Arts of Mankind series. New York: G.Brazilier, 1970.

Bandinelli R.B. Rome: the Late Empire, Roman Art AD 200-400. Arts of Mankind series New York: G.Brazilier, 1971.

Beard, Mary, and John Henderson, Classical Art From Greece to Rome. Oxford: Oxford University press, 2001.

Beard, Mary, John North, and Simon Price. Religions of Rome. 2 vols. Cambridge:  Cambridge University Press, 1998.

Boatwright, Mary. Hadrian and the Cities of the Roman Empire. Princeton:  Princeton University Press, 2000.

Burn Lucilla. Hellenistic Art: From Alexander the Great to Augustus. J. Paul Getty Museum Publication, 2005.

Caesarea Maritima : a retrospective after two millennia. edited by Avner Raban and Kenneth G. Holum. Leiden : Brill,  1996.

Charbonneaux Jean, Roland Martin and Francois Villard. Hellenistic Art (330-50 B.C.). Arts of Mankind series New York: G.Brazilier, 1973.

Dunbabin, Katherine. Mosaics of the Greek and Roman World. Cambridge:  Cambridge University Press, 1999.

Elsner, Jas. Imperial Rome and Christian Trumph. Oxford: Oxford University press, 1998.

Erskine, Andrew.  Roman Imperialism.  Edinburgh : Edinburgh University Press, 2010.

Fine, Steven. Art and Judaism in the Greco-Roman World: Toward a New Jewish Archaeology. Cambridge, Cambridge Unuversity Press, 2010.

Hachlili, Rachel. Ancient Mosaic Pavements: Themes, Issues, and Trends; Selected Studies. Leiden : Brill, 2009.

Hammond , N.G.L. "The Royal Tombs at Vergina: Evolution and Identities". The Annual of the British School at Athens, Vol. 86 (1991), pp. 69-82.

Jones, M.W. Principles of Roman Architecture. New Haven & London: Yale University Press, 2000                                    

Jones, Peter, and Keith Sidwell eds. The World of Rome. Cambridge:  Cambridge University Press, 1997.

Kleiner,  Fred. A History of Roman Art, enhanced edition. Belmont, CA: Thomson Wadsworth, 2010.

Kleiner, Diana. Roman Sculpture. New Haven and London:  Yale University Press, 1992.

Lessing Erich, and Antonio Varone, Pompeii, Paris: Terrail, 1996.

Levine, Lee I, From Dura to Sepphoris. Portsmouth : Journal of Roman Archaeology, 2000.

Levine, Lee I. The Ancient Synagogue. 2nd ed. New Haven: Yale University Press, 2005.

Levine, Lee I. Visual Judaism in Late Antiquity: Historical Contexts of Jewish Art. New Haven and London, Yale University Press, 2012.

Ling, Roger. Roman Painting. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.

Lyttelton, Margaret. Baroque Architecture in Classical Antiquity.  London : Thames and Hudson, 1974. 

Mattingly, D. J. ed. Dialogues in Roman Imperialism : Power, Discourse, and Discrepant Experience in the Roman Empire. Portsmouth, R.I. : Journal of Roman Archaeology Supplementary series no. 023, 1997. 

Netzer, Ehud. The Architecture of Herod, the Great Builder. Grand Rapids: Baker Academic, 2008.

Netzer Ehud. The Palaces of the Hasmoneans and Herod the Great. Jerusalem: Yad Ben Zvi, 2001.

Onians, John. Classical Art and the Cultures of Greece and Rome. New Haven & London: Yale University Press, 1999.

Ovadiah, Asher and Ruth Ovadiah. Mosaic Pavements in Israel : Hellenistic, Roman, and early Byzantine. Roma : L’Erma di Bretschneider,  1987.

Pollitt, J.J. Art in the Hellenistic Age. Cambridge:  Cambridge University Press, 1988.

Ramage, Nancy and Andrew Ramage. Roman Art. Upper Saddle River N.J: Prentice Hall, 2001.

Smith, R.R.R. Hellenistic Royal Portraits. Oxford: Clarendon press, 1988.

Stewart, Peter. The Social History of Roman Art. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

Talgam Rina and Zeev Weiss. The Mosaics of the House of Dionysus at Seppphoris, Jerusalem, 2004.

Webster, Jane and Nicholas J. Cooper eds. Roman Imperialism : Post-Colonial Perspectives. Leicester : Proceedings of a symposium held at Leicester University in November 1994.

Wheeler, Mortimer. Roman Art and Architecture. London: Thames and Hudson, 1964 (1976).

אבי-יונה, מיכאל. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969.

שצמן, ישראל. האימפריה הרומית ומורשתה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2002

צפריר יורם. ארץ ישראל מחורבן בית שני עד הכיבוש המוסלמי, ירושלים: יד בן צבי. תשמ"ה .1984

סג"ל, ארתור. ארכיטקטורה מונומנטלית בארץ-ישראל ובמזרח הרומי. חיפה : הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, 1995 .

 

חומר עזר נוסף 

מצגות השעורים באתר הקורס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת