חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  מבוא לאמנות קלאסית: אמנות הלניסטית ורומית
  Introduction to Hellenistic and Roman Art                                                            
0821-1131-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1000-1200115מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר פישר מתתיהו
סילבוס מקוצר
האמנות ההלניסטית מתאפיינת מחד בהמשך פיתוח המסורות היווניות באמנות, אך מאידך, ההקשר שבו נוצרה היה שונה לגמרי. במקום עיר המדינה של יוון הקלאסית, עתה ההקשר הוא ערי הענק בממלכות ההלניסטיות; במקום ערכי השוויון והאיזון שאיפיינו את המשנה הפוליטית של אתונה הקלאסית, עתה יש מקום להערצת היחיד ולביטוי קיצוני של רגשות; במקום העיסוק בתחום הפוליטי, יש עניין רב יותר בתחום הפרטי; במקום שנאת הזרים - יש עתה מקום רב יותר ליחסי גומלין איתם. לכל השינויים האלה יש הד באמנות המגבשת ומגלמת את השינויים התרבותיים האלה.
 
האמנות הרומית מתיחדת בקבלת מסורות אמנותיות מהיוונים, מהעולם ההלניסטי ומהאטרוסקים, ושינויים ועיצובם מחדש בעולם שנוצר תחת הכיבוש של האימפריה הרומית ותחת השפעת המאפיינים החברתיים וההיסטוריים המיוחדים לתרבות רומא. במבוא נכיר את המקורות ההלניסטיים של האמנות הרומית, את ההתפתחויות המיוחדות לתרבות הרומית ואת הגוונים הרבים שלה - האמנות בתקופת הרפובליקה והאמנות בתקופת הקיסרות, המרכז האימפריאלי והשוליים הפרובינקיאליים, האמנות הגבוהה והעממית, האמנות הפרטית והציבורית. נקודות מרכזיות יכללו את הקשר ההדוק שנוצר בין השלטון האימפריאלי לבין פטרונות האמנות במיוחד בתחום הארכיטקטורה והפיסול ואת השפה החזותית הסימבולית שנוצרה אגב כך, וכן את האמנות בפטרונות פרטית - במיוחד בערי קמפניה ובערים הגדולות של המזרח.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1131-01 מבוא לאמנות קלאסית: אמנות הלניסטית ורומית
Introduction to Hellenistic and Roman Art
שנה"ל תשע"ג | סמ'  א' | ד"ר פישר מתתיהו

666סילבוס מפורט/דף מידע
מבוא לאמנות קלאסית : אמנות הלניסטית ורומית
Introduction to Hellenistic and Roman Art
0821-1131-01
סמסטר א' , תשע"ג
ד"ר מתי פישר
שיעור ליבה
 
שעות קבלה של המרצה ומיקום: בתיאום טלפוני מראש
טלפון: 050-7388005
דוא"ל: fischerm@post.tau.ac.il
 
האמנות ההלניסטית מתאפיינת מחד בהמשך פיתוח המסורות היווניות באמנות, אך מאידך, ההקשר שבו נוצרה היה שונה לגמרי. במקום עיר המדינה של יוון הקלאסית, עתה ההקשר הוא ערי הענק בממלכות ההלניסטיות; במקום ערכי השוויון והאיזון שאיפיינו את המשנה הפוליטית של אתונה הקלאסית, עתה יש מקום להערצת היחיד ולביטוי קיצוני של רגשות; במקום העיסוק בתחום הפוליטי, יש עניין רב יותר בתחום הפרטי; במקום שנאת הזרים - יש עתה מקום רב יותר ליחסי גומלין איתם. לכל השינויים האלה יש הד באמנות המגבשת ומגלמת את השינויים התרבותיים האלה.
 
האמנות הרומית מתיחדת בקבלת מסורות אמנותיות מהיוונים, מהעולם ההלניסטי ומהאטרוסקים, ושינויים ועיצובם מחדש בעולם שנוצר תחת הכיבוש של האימפריה הרומית ותחת השפעת המאפיינים החברתיים וההיסטוריים המיוחדים לתרבות רומא. במבוא נכיר את המקורות ההלניסטיים של האמנות הרומית, את ההתפתחויות המיוחדות לתרבות הרומית ואת הגוונים הרבים שלה - האמנות בתקופת הרפובליקה והאמנות בתקופת הקיסרות, המרכז האימפריאלי והשוליים הפרובינקיאליים, האמנות הגבוהה והעממית, האמנות הפרטית והציבורית. נקודות מרכזיות יכללו את הקשר ההדוק שנוצר בין השלטון האימפריאלי לבין פטרונות האמנות במיוחד בתחום הארכיטקטורה והפיסול ואת השפה החזותית הסימבולית שנוצרה אגב כך, וכן את האמנות בפטרונות פרטית - במיוחד בערי קמפניה ובערים הגדולות של המזרח.
 
On one hand, Hellenistic art continued Greek artistic traditions, but on the other - these traditions changed considerably under the influence of cultural changes.
  
 Instead of the city-state of Classical Greece, we find the giant metroplis of the Hellenistic monarchies, instead of rejection of barbarians - there is in fact mixing and interaction with non-greek populations. Instead of an ethos of balance and political equality, we find pathos and the adoration of individuals. All these changes were embodied in the art of the age and will be elaborated in this course.
 
 Roman art originated under the influence of Greek, Hellenistic and Etruscan models. These were adapted and transformed under the specific needs of the Roman republic and empire. The survey will include the Hellenistic sources of Roman art and its various developments: republican and imperial, elite and popular, central and peripheral, private and public. Special emphasis will be on Rome's central feature as an empire ruled by an Emperor, and the role and development of a symbolic art art in this context. 
דרישות הקורס
קריאת חובה, מבחן
 
מרכיבי הציון הסופי
 100% בחינה מסכמת
 
פירוט נושאי הקורס
 שעור 1: מבוא: האמנות הבתר קלאסית ומאפייני התקופה ההלניסטית -
        לקריאה:
        אבי-יונה, מ. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, 161-142 (פרק 10: האמנות הבתר קלאסית והטרום הלניסטית).
             Pollitt, J.J. Art in the Hellenistic Age. Cambridge: Cambridge University Press, 1988, 1-18 (“Introduction: Hellenistic art and the temperament of the Hellenistic age”)
 
 שעור 2: אדריכלות בתקופה ההלניסטית - הבית, המתחם המקודש והעיר
        לקריאה:
Pollitt, J.J. Art in the Hellenistic Age. Cambridge: Cambridge University Press, 1988, 230-249 (“Hellenistic Architecture: Theatrical and Scholarly Forms”)
  
 שעור 3: התפתחות מושגי האינדיבידואליזם, האופי והדיוקן בתקופה ההלניסטית
לקריאה:
Pollitt, J.J. Art in the Hellenistic Age. Cambridge: Cambridge University Press, 1988, 59-78 (“Personality and Psychology in Portraiture”).
Smith, R.R.R. Hellenistic Royal Portraits. Oxford: Clarendon press, 1988, 46-53 (“Royal Image and Kingship Theory”).
 שעור 5-4: פיסול בתקופה ההלניסטית
לקריאה:
Pollitt, J.J. Art in the Hellenistic Age. Cambridge: Cambridge University Press, 1988, 79-110 (“The Sculpture of Pergamon”)
אבי-יונה, מ. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, 184-162 (פרק 11 : הפיסול ההלניסטי).
 
 שעור 6: ציור בתקופה הבתר קלאסית וההלניסטית
לקריאה:
Pollitt, J.J. Art in the Hellenistic Age. Cambridge: Cambridge University Press, 1988, 185-209 (Pictorial Illusion and Narration)
אבי-יונה, מ. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, 206-185 (פרק 12: הציור ההלניסטי).
 
   שעור 7: הרפובליקה הרומית – השפעות, דיוקנאות, ערכים ופוליטיקה
לקריאה:
Kleiner, Diana. Roman Sculpture. New Haven and London: Yale University Press, 1992, 23-57 (“The Art of the Republic”)
Jones, Peter, and Keith Sidwell eds. The World of Rome. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, 1-48 (“The Idea of Rome”).
 
 שעור 8: ארכיטקטורת הבית והציור בערי קמפניה
לקריאה:
Ramage, Nancy and Andrew Ramage. Roman Art. Upper Saddle River N.J: Prentice Hall, 2001, 56-95 (“The Roman Republic”).
Beard, Mary, and John Henderson, Classical Art From Greece to Rome. Oxford: Oxford University press, 2001, 11-63 (“Painting Antiquity: Rediscovering Art”)
 
שעור 9: אמנות בתקופת אוגוסטוס - ייצור הדימוי של האימפריה ושל הקיסר
לקריאה:
Ramage, Nancy and Andrew Ramage. Roman Art. Upper Saddle River N.J: Prentice Hall, 2001, 96-131 (“Augustus and the Imperial Idea”)
אבי-יונה, מ. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, 231-222 (פרק 14 : ראשית האמנות הרומאית).
 
 שעור 11-10: פיסול במאה הראשונה והשניה לספירה - התפתחות האמנות בעמודי נצחון, שערי ניצחון וסרקופגים.
לקריאה:
Ramage, Nancy and Andrew Ramage. Roman Art. Upper Saddle River N.J: Prentice Hall, 2001, 154-257 (ch. 5-8)
אבי-יונה, מ. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, 248-232 (פרק 15 : האמנות הרומאית מזמנו של נירון עד מרקוס אורליוס).
 
 שעור 12: האמנות הרומית העממית והאמנות בפרובינקיות
לקריאה:
Elsner, Jas. Imperial Rome and Christian Trumph. Oxford: Oxford University press, 1998, 115-143 (“Center and Periphery”)
אבי-יונה, מ. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, 287-249 (פרק 16 -17 : האמנות הרומית בגלגולה העממי, אמנות המזרח ההלניסטי-רומאי).
 
 שעור 13: האמנות במאות השלישית והרביעית עד קונסטנטין - סיום או התחלה חדשה?
לקריאה:
Ramage, Nancy and Andrew Ramage. Roman Art. Upper Saddle River N.J: Prentice Hall, 2001, 312-335 (“Consantine and the Aftermath”)
אבי-יונה, מ. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969, 287-277 (פרק 18: סופה של האמנות הקלאסית).
 
 
קריאת חובה:
אבי-יונה, מיכאל. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים, 1969, עמ' 162- 286 (קריאת החובה מופיעה באתר הקורס. הקריאה מבוססת על שאלות מנחות שמפורסמות באתר).
רשות:
BandinelliR.B. Rome: the Center of Power. Arts of Mankind series. New York: G.Brazilier, 1970.
BandinelliR.B. Rome: the Late Empire, Roman art AD 200-400. Arts of Mankind series New York: G.Brazilier, 1971.
Beard, Mary, and John Henderson, Classical Art From Greece to Rome. Oxford: Oxford University press, 2001.
Beard, Mary, John North, and Simon Price. Religions of Rome. 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Burn Lucilla. Hellenistic Art: From Alexander the Great to Augustus. J. Paul Getty Museum Publication, 2005.
Charbonneaux Jean, Roland Martin and Francois Villard. Hellenistic Art (330-50 B.C.). Arts of Mankind series New York: G.Brazilier, 1973.
Dunbabin, Katherine. Mosaics of the Greek and Roman World. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
Elsner, Jas. Imperial Rome and Christian Trumph. Oxford: Oxford University press, 1998.
Jones, M.W. Principles of Roman Architecture. New Haven & London: Yale University Press, 2000                                
Jones, Peter, and Keith Sidwell eds. The World of Rome. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
Kleiner, Fred. A History of Roman Art, enhanced edition. Belmont, CA: Thomson Wadsworth, 2010.
Kleiner, Diana. Roman Sculpture. New Haven and London: Yale University Press, 1992.
Lessing Erich, and Antonio Varone, Pompeii, Paris: Terrail, 1996.
Ling, Roger. Roman Painting. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
Onians, John. Classical Art and the Cultures of Greece and Rome. New Haven & London: Yale University Press, 1999
Pollitt, J.J. Art in the Hellenistic Age. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
Ramage, Nancy and Andrew Ramage. Roman Art. Upper Saddle River N.J: Prentice Hall, 2001.
Smith, R.R.R. Hellenistic Royal Portraits. Oxford: Clarendon press, 1988.
Stewart, Peter. The Social History of Roman Art. Cambridge: Cambridge University Press, 2008
אבי-יונה, מיכאל. תולדות האמנות הקלאסית. ירושלים: מוסד ביאליק, 1969.
שצמן, ישראל. האימפריה הרומית ומורשתה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2002.
 
חומר עזר נוסף 
מצגות השעורים באתר הקורס
 
חומר מחייב למבחנים  
קריאת חובה, הכרת מצגות השעורים
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת