חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לאמנות קלאסית: המיתולוגיה באמנות-קורס חתך
  Introduction to Classical Art: Mythology in Art  
0821-1009-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1000-1200206אמכסיקושיעור ד"ר יונג יעל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק באלים הראשיים בפנתאון היווני ובדמויות המרכזיות מן המיתולוגיה היוונית. כל שיעור מתרכז בדמות או בנושא מסוימים וסוקר את צורת הצגתם המשתנה ואופן חדירתם לתקופה הנוצרית המוקדמת ולתקופות מאוחרות יותר. בשיעורים נדון באופיים של האלים ובתחומי הפטרונות שלהם והיחס בינם לבני האדם. בנוסף, נדונים גם המיתוסים העיקריים והטקסטים העתיקים הרלבנטים.  

Course description

The course deals with the main gods and figures from Greek mythology. Each lesson focuses on a particular figure or topic, and reviews the main identification signs and the apparent changes in their representation throughout the history of Western art from antiquity to the present. In addition, we discuss the important myths relating to each god and figure and the relevant ancient literary sources.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1009-01 מבוא לאמנות קלאסית: המיתולוגיה באמנות-קורס חתך
Introduction to Classical Art: Mythology in Art
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר יונג יעל

סילבוס מפורט/דף מידע

אוניברסיטת תל אביב

הפקולטה לאמנויות

החוג לתולדות האמנות

 

מבוא לאמנות קלאסית: המיתולוגיה באמנות  

סמסטר א' תשע"ט

 2  ש"ס

(מספר קורס 0821100901)

Introduction to Classical Art: Mythology in Art

 

  • ד"ר יעל יונג. yaelyoungron@gmail.com   054-4998362
  • שעת קבלה: יום ה', 12:00 – 13:00. בתיאום מראש באמצעות המייל.
  • נוכחות חובה בשיעורים. קריאה של הטקסטים העתיקים לפני כל שיעור.
  • מטלת סוף קורס: בחינה  מסכמת בערך של 100%.  
  • קריאת הטקסטים העתיקים הם חובה ומהווים חלק מן הבחינה. מרבית הטקסטים מתורגמים לעברית ונמצאים באתר הקורס במערכת המודל.

 

תיאור הקורס [בעברית ובאנגלית]

הקורס עוסק באלים הראשיים בפנתאון היווני ובדמויות המרכזיות מן המיתולוגיה היוונית. כל שיעור מתרכז בדמות או בנושא מסוימים וסוקר את צורת הצגתם המשתנה ואופן חדירתם לתקופה הנוצרית המוקדמת ולתקופות מאוחרות יותר. בשיעורים נדון באופיים של האלים ובתחומי הפטרונות שלהם והיחס בינם לבני האדם. בנוסף, נדונים גם המיתוסים העיקריים והטקסטים העתיקים הרלבנטים.  

The course deals with the main gods and figures from Greek mythology. Each lesson focuses on a particular figure or topic, and reviews the main identification signs and the apparent changes in their representation throughout the history of Western art from antiquity to the present. In addition, we discuss the important myths relating to each god and figure and the relevant ancient literary sources.

 

תוכנית הוראה מפורטת ל 13 שבועות

1.        מבוא כללי ומיתוגרפים.

Morford M. & Lenardon R.J., Classical Mythology, New York, 5th edition, 1995, pp. 1-35. (chapters 1, 2)

Kirk S.G., The Nature of Greek Myths, Harmondsworth, 1977, Chap. 5, pp. 95-112

          שפיגל נ. הומרוס, ירושלים, תשמ"ט, עמ' 44-3.

 

2.        האלים הראשונים:  האלים הקוסמיים.

הסיודוס, תאוגוניה, 210-116, 506-453, 721-678, 880-820.

הומרוס, איליאדה, 14: 201 - 204

Morford & Lenardon: 35-57

Gantz T., Earle Greek Myths, Baltimore and London, 1993, pp. 1-56

3.        בריאת האדם:

הסיודוס, תיאוגוניה: 616-507

הסיודוס, מעשים וימים: 201-47

אובידיוס, מטמורפוזות, 1: 150-1

אייסכילוס, פרומתאוס הכבול, שורות 1 - 560 [עד כניסת דמותה של איו לבמה]

Morford & Lenardon: 57-75

Gantz: 152-70

 

4.        הדור המבוגר באולימפוס I. זאוס: ראש הפנתאון ואבי האלים.

הסיודוס, תיאוגוניה, 926-886

אובידיוס, מטאמורפוזות, 1: 568-746; 2: 401- 507, 833- 875; 3: 253- 315

שירים הומריים, אל אפרודיטי, 5: 202- 217

סופוקלס, אנטיגונה, 943 - 954

Morford & Lenardon: 111-15

Gantz: 57-61

 

5.        הדור המבוגר באולימפוס II. אשתו ואחיו של זאוס

הרה:

הומרוס, איליאדה, 1: 545 – 611; 14: 153-353

Gantz: 61-62

 

הסטיה:

שירים הומריים, אל הסטיה (שני הימנונות קטנים)

Morford & Lenardon: 76-78

Gantz: 73

 

פוסידון:

הסיודוס, תיאוגוניה, 930- 931

Morford & Lenardon: 108-115

Gantz: 62-63

 

6.        הדור המבוגר באולימפוס III. דמטר ופרספונה, האדס: האדמה והשאול

שירים הומריים, אל דמטר. (כל ההימנון)

 Morford & Lenardon: 251-297

Gantz: 63-73

 

7.        הדור הצעיר באולימפוס I. אלי המלחמה

ארס:

הומרוס, איליאדה, 5: 835-905; 21: 385-434

הומרוס, אודיסיאה, 8: 256-368

שירים הומריים, אל ארס.

Morford & Lenardon: 89-90

Gantz: 78-81

 

אתנה:

הסיודוס, תיאוגוניה: 886- 898, 929

שירים הומריים, אל אפרודיטי, 5: 15-7

שירים הומריים, אל אתיני, 28: 18-1

Morford & Lenardon: 157-170

Gantz: 83-87

 

8.        הדור הצעיר באולימפוס II.

הפייסטוס: אל המלאכות.

הומרוס, איליאדה, 1: 571-590; 18: 369-615

הסיודוס, תיאוגוניה, 927-929

Morford & Lenardon: 83-89

Gantz: 74-78

 

הרמס: חציית גבולות.

שירים הומריים, אל הרמס, 4: 1- 580

אובידיוס, מטמורפוזות, 4: 388-285

Morford & Lenardon: 257-273

Gantz: 105-112

 

9.        הדור הצעיר באולימפוס III. אפולו וארטמיס: תרבות וטבע.

אפולו:

שירים הומריים, אל אפולו, 1: 546-1

אובידיוס, מטמורפוזות, 1: 567-452; 2: 632-542.

Morford & Lenardon: 226-245

Gantz: 87-97

 

ארטמיס:

שירים הומריים, אל ארטמיס, 27: 27-1

הומרוס, איליאדה, 21: 513-470

אובידיוס, מטאמורפוזות, 2: 507-401;  3: 255-138; 6: 312-146

Morford & Lenardon: 200-225 

Gantz: 97-99

 

 

10.      הדור הצעיר באולימפוס IV.

אפרודיטה וארוס: אהבה ותשוקה.

שירים הומריים, אל אפרודיטי, 5

הסיודוס, תיאוגוניה, 122-116 (מופיע בשיעור 2)

אפלטון, המשתה, 180 – 181 (ראשית נאומו של פאוסניאס).

Morford & Lenardon: 171-199

Gantz: 99-105

 

דיוניסוס: יין, טירוף ותיאטרון.

שירים הומריים, אל דיוניסוס, 7: 59-1

הומרוס, איליאדה, 6: 137-130; 14: 325-323

אובידיוס, מטאמורפוזות, 3: 315-253

אוריפידס, הבקכות (כל הטרגדיה)

סופוקלס, אנטיגונה, 955 - 965

Morford & Lenardon: 274-306

Gantz: 112-119

 

11.      הרקלס: הגיבור היווני האולטימטיבי.

הומרוס, איליאדה, 19: 125-95

אובידיוס, מטאמורפוזות, 9: 272-134

Pindar, Nemean Odes, 1: 33-72

Morford & Lenardon: 519-547

 

12.      גיבורים מקומיים. (תסאוס, פרסאוס, אטלנטה):

אובידיוס, מטאמורפוזות, 4: 803-604; 8: 182-152

Morford & Lenardon: 505-518, 548-572

 

13.      האפוסים ההומריים.

מלחמת טרויה:

הומרוס, איליאדה, 1: 222-193, 427-318; 3: 461-324; 4: 502-369; 22: 366-98; 23: 183-128; 24: 676-468

הומרוס, אודיסיאה, 8: 520-499; 24: 97-35

Morford & Lenardon: 436-481 

 

אודיסאוס:

הומרוס, אודיסאה, 4: 835-787; 5: 180-43; 9: כל השיר; 10: 429-198; 11: 434-385; 12: 200-165; 19: 163-123, 349-490; 21: 431-359; 23: 122-80, 247-153

Morford & Lenardon: 482-504

 

רשימה בבליוגרפית

 [הפריטים המסומנים בצהוב מלווים את הקורס ומופיעים בתוכנית ההוראה המפורטת]

 

פינק ג., מי ומי במיתולוגיה העתיקה, מגרמנית ח. לבנה, ירושלים, 1998

פינקלברג, מ., הומרוס, תל אביב, 2014

שפיגל נ., הומרוס, ירושלים, תשמ"ט

שפיגל נ., תולדות הטרגדיה היוונית, ירושלים, תשנ"ב

Burkert W., Greek Religion: Archaic and Classic, Oxford, 1985

Burkert W., Ancient Mystery Cults, Cambridge, 1987

Carpenter T. H., Art and Myth in Ancient Greece, London, 1991

Edmunds L. (ed.), Approaches to Greek myth, Baltimore, 2014

Freedman L., The Revival of the Olympian Gods in Renaissance Art, 2003

Freedman L., Classical Myths in Italian Renaissance Painting, Cambridge, 2011

Gantz T., Earle Greek Myths, Baltimore and London, 1993

Graf F., Greek Mythology, Baltimore, 1981

Grimal P., Dictionary of Classical Mythology, London, 1961

Hinks R., Myth and Allegory in ancient Art, London, 1968

Kallendorf C. W., A Companion to the Classical Tradition, Malden, 2007

Kilinski K. Greek Myth and Western Art: The Presence of the Past, Cambridge, 2013

Kirk G. S., The Nature of Greek Myths, Harmondsworth, 1977

Klaus J., Interpreting the Images of Greek Myths: An Introduction, Cambridge, 2012 [2005]

Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), Zurich/Munich, 1981

Morford M. and Lenardon R. J., Classical Mythology, New York, 1995

Oxford Classical Dictionary, Oxford, 1970

Rose H. J., A Handbook of Greek Mythology, New York, 1959  

Schefold K., Myth and Legend in Early Greek art, London, 1966

Schefold K., Gods and Heroes in Late Archaic Greek Art, Cambridge, 1992

Seznec J., The Survival of Pagan Gods, Princeton, 1972

Woodford S, The Trojan War in Ancient Art, Ithaca, 1993

Woodford S, Images of Myths in Classical Antiquity, Cambridge, 2003

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת