חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  המיתולוגיה באמנות
  Mythology in Art  
0821-1009-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  א'1400-1600001 קיקואיןשיעור ד"ר מיכאלי טלילה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מי הם האלים והגיבורים היווניים והרומיים, כיצד נערך פולחנם, מהו מיתוס, הקשר בין מיתוס לדת,
מקומם בחייהם של אנשי יוון ורומא, מהם המיתוסים המלווים אותם על פי המקורות העתיקים, אלה
מהווים היבט אחד בו יעסוק הקורס. התפתחות הדימויים עצמם, בחירת הנושאים בהתאם לשימוש שנועד
להם, דרכי התיאור האמנותי שלהם, הזיקה בין האלים והגיבורים של יוון ורומא ואופן חדירתם לתקופה
הנוצרית המוקדמת ולתקופות מאוחרות יותר כמו הרנסאנס, הבארוק והעת החדשה, הם ההיבט האחר
שבו יעסוק הקורס.
 

Course description

Who are the Greek and Roman gods and heroes, what do we know about their cults, what can be learned from the relationships between myth and religion, what role did myths play in the lives of the ancient Greeks and Romans, and what can be deduced from the written sources – all these constitute one aspect of this course. A second aspect concerns the visual representations, their development, and their patrons’ intentions in preferring one cycle to another as suitable to decorate the walls of their triclinia and atria, etc. An additional aspect to which the course will relate refers to the meanings of the same subject in the different periods, and why certain subjects were so lavishly adopted by later periods, such as in the Renaissance, Baroque and modern times.

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1009-01 המיתולוגיה באמנות
Mythology in Art
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר מיכאלי טלילה

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת