חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  מבוא לאמנות קלאסית : ציור ופיסול חופשי בעולם היווני
  Painting and Free Standing Sculpture in Ancient Greek World                                          
0821-1005-01
אמנויות | חוג לתולדות האמנות
סמ'  ב'1000-1200001קיקואיןשיעור ד"ר מיכאלי טלילה
סילבוס מקוצר
השיעור יעסוק באלפיים שנות התפתחותה של התרבות היוונית לדורותיה ומאפייניה, החל מהתקדימים האגאיים בתקופות המינואית והמיקנית, ועד להתגבשותה בתקופות הארכאית, הקלאסית וההלניסטית.  בקורס יילמדו מבנים הנושאים אופי דתי, ציבורי ופרטי וכן ייעשה ניסיון לבחון את הזיקה שביניהם לבין התפיסות הדתיות, הפוליטיות והחברתיות שרווחו בתקופה. הפיסול היווני האדריכלי והתפתחותו, החל מפיסול כמעט שטוח ועד לפיסול תלת מימדי, כמבטא תפיסות דתיות, חברתיות ופוליטיות ואת מקומם של האלים והאדם בעולם היווני.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לתולדות האמנות
0821-1005-01 מבוא לאמנות קלאסית : ציור ופיסול חופשי בעולם היווני
Painting and Free Standing Sculpture in Ancient Greek World
שנה"ל תשע"ג | סמ'  ב' | ד"ר מיכאלי טלילה

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
 
מבוא לאמנות קלאסית : ציור ופיסול חופשי בעולם היווני
Painting and Free Standing Sculpture in the Ancient Greek World
0821-1005-01
סמסטר ב' , תשע"ג
ד"ר טלילה מיכאלי
שיעור ליבה
 
שעות קבלה של המרצה ומיקום: לפני או אחרי השיעור, בתיאום מראש
טלפון:
דוא"ל: michaeli@post.tau.ac.il
 
השיעור יעסוק באלפיים שנות התפתחותה של התרבות היוונית לדורותיה ומאפייניה, החל מהתקדימים האגאיים בתקופות המינואית והמיקנית, ועד להתגבשותה בתקופות הארכאית, הקלאסית וההלניסטית. בקורס יילמדו מבנים הנושאים אופי דתי, ציבורי ופרטי וכן ייעשה ניסיון לבחון את הזיקה שביניהם לבין התפיסות הדתיות, הפוליטיות והחברתיות שרווחו בתקופה. הפיסול היווני האדריכלי והתפתחותו, החל מפיסול כמעט שטוח ועד לפיסול תלת מימדי, כמבטא תפיסות דתיות, חברתיות ופוליטיות ואת מקומם של האלים והאדם בעולם היווני.
 
The course will deal with the development of 2000 years of Greek culture to its generations and characteristics, starting with Aegean precedents in the Minoan and Mycenaean eras, to its crystallization in the Archaic, Classical ands Hellenistic periods. In this course we will survey religious, public and private edifices as well as their relation between them and the religious, political and social concepts prevalent in the relevant period. The development of the Greek architectonic sculpture from ‘bas relief’ to three dimensional sculpture and size will be studied as manifesting mainly the place of the gods and that of the human being in the Greek world and as expressing the religious, social and political concept of the Greek world.
 
דרישות הקורס:
הקורס הינו קורס מבוא וייערך כהרצאות פרונטאליות מלוות בשקופיות.
התלמידים יידרשו גם לקריאה של פרקים מסוימים בספרות המחקר, שיהוו חלק מהבחינה המסכמת.
בסיומו של הקורס תתקיים בחינה מסכמת במתכונת של "בחינה אמריקאית" (סגורה).
 
 
מרכיבי הציון הסופי:
100% בחינה מסכמת
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
1          הקדמה + הציור המונומנטלי והפיסול המינואי
2          קרמיקה מינואית. הציור והפיסול המיקני
R. Higgins, Minoan and Mycenaean Art (London 1989; 1981).
P. Demargne, The Birth of Greek Art (New York, 1964).
3          התקופה הפרוטוגיאומטרית והגיאומטרית
B. Schweitzer, Greek Geometric Art, London, 1971.
4          תקופת ההשפעה המזרחית
J.S. Schaeffer, The Corinthian, Attic, and Lakonian Pottery from Sardis, Cambridge, Mass., 1997.
D.A. Amyx, Corinthian Vase-Painting of the Archaic Period, Berkeley, 1988.
H. Payne, Necrocorinthia, Oxford, 1931.
5          פיסול ארכאי: התפתחות הקורוי והקוראי
G.M.A. Richter, Kouroi: Archaic Greek Youths, London, 1970; 1960.
G.M.A. Richter, Korai: Archaic Greek Maidens, London, 1968.
K. Karakasi, Archaic Korai, Los Angeles, Calif., 2003.
8-6       ציורי כדים: טכניקה, דמות שחורה, דמות אדומה, רקע לבן
J.V. Noble, The Techniques of Painted Attic Pottery, London New York, 1966.
J. Boardman, The history of Greek Vases, New York, 2001.
J. Boardman, Athenian Black Figure Vases, London, 1974.
J. Boardman, Athenian Red Figure Vases, the Classical Period, London, 1989.
E. Arias, M. Hirmer, B. B. Shefton (rev.), A history of Greek Vase Painting, London, 1972. 
R.M. Cook, Painted Pottery, London, 1972.
M. Robertson, The Art of Vase-Painting in Classical Athens, Cambridge, 1992.
10-9     הפיסול הקלאסי במאה החמישית
B. Ashmole, The Classical Ideal in Greek Sculpture , Cincinnati, 1964.
B. Ashmole, Some Nameless Sculptors of the Fifth Century B.C., London, 1962.
J. Boardman, Greek Sculpture: The Classical Period, London, 1985.
I. Jenkins, The Greek Body, Los Angeles, 2009.
J.J. Pollitt, Art and Experience in Classical Greece, Cambridge, 1972.
D. Buitron-Oliver, The Greek Miracle, Washington, 1992.
 
 
11        פידיאס. פיסול המאה הרביעית
C. Walston, Sir; Essays on the Art of Pheidias, Washington, D.C., 1973.
N. Leipen, Athena Parthenos: A Reconstruction Toronto, Ontario, 1971.
A. Mallwitz, Die Werkstatt des Pheidias in Olympia, Berlin, 1991; 1964.
C. Picard, La sculpture antique des origines a Phidias, Paris, 1923.
G.M.A. Richter, The Sculpture and Sculptors of the Greeks, New Haven, 1970 (new ed.).
B.S. Ridgway, Fourth-Century Styles in Greek Sculpture, Madison, Wis. 1997.
A.F. Stewart, Skopas of Paros, Park Ridge, N.J., 1977.
C.M. Havelock, The Aphrodite of Knidos and her Successors, Ann Arbor, 1995.
F.P. Johnson, Lysippos, New York, 1968.
 
 
12        תחילת הציור המונומנטאלי במאה החמישית, והציור במאה הרביעית והשלישית
M. Robertson, Greek Painting, Geneve , 1979.
J. D. Beazley,Greek Sculpture and Painting, Cambridge, 1966.
M. Andronikos, Vergina, Athens, 1994; 1984.
13        הפיסול ההלניסטי
J. J. Pollitt, Art in the Hellenistic Age, Cambridge, 1986.
Havelock, Christine Mitchell; Hellenistic art :. 2nd ed. New York : W. W. Norton, c1981.
M. Bieber, The Sculpture of the Hellenistic Age, ed. New York, 1961 (rev.).
R. R. R. Smith, Hellenistic Sculpture, London, 1991.
B.S. Ridgway, Hellenistic Sculpture, Madison, Wis., 2000; 1990.
A.F. Stewart, Attika: Studies in Athenian Sculpture of the Hellenistic Age, London, 1979.
 
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים) 
א.         ספרות חובה: הפנייה לפרקים המתאימים תיעשה במהלך השיעורים
-  G.M.A. Richter, A Handbook of Greek Art, London, 1967.
- מ. אבי-יונה, תולדות האמנות הקלאסית, ירושלים, 1969.
 
ב- ספרות מומלצת נוספת:
J. Boardman et al., The Art and Architecture of Ancient Greece, London, 1967.
J. Boardman, Greek Sculpture: The Archaic Period, London, 1978.  
J. Boardman, Greek Sculpture: The Late Classical Period, London, 1995.
J. D. Beazley, Greek Sculpture and Painting, Cambridge, 1966.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת