חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  גישות לביצוע טקסטים עתיקים - שלב ג'
  Performing Ancient Texts                                                                             
0811-6149-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'סמינר
סמ'  ב'סמינר פרופ יערי נורית
סמ'  ב'סמינר פרופ קנר-אריאל רות
סילבוס מקוצר
במעבדת מחקר זו, השנייה מבין המעבדות בתכנית "חקר הביצוע בתאטרון ובאמנויות המופע", נתמקד בשאלות תיאורטיות ויישומיות, דרמטורגיות ופרפורמטיביות העולות מביצוע טקסטים מהתיאטרון העתיק. תוך ניתוח וביצוע של טקסטים אלהנחקור נושאים כמו דמות ופעולה, יחיד ומקהלה, משקלים, מקצבים, שירה והיגוי, תלבושת ומסכה, חלל דרמטי וחלל תאטרוני, סגנונות משחק, מיזנסצנה וסצנוגרפיה. תוך שילוב בין ניתוח תיאורטי והתנסות פרקטית נתקדם בשני המישורים של חקר הביצוע וננתח את היחסים המורכבים הנוצרים ביניהם במהלכו.
במישור ראשון - נחקור את מאפייני הפעולה בטרגדיה היוונית ונתנסה בדרכים לביטוייהעל הבמה, נחקור כיצד יוצרות המילים עולמות בדיוניים, תוך הפעלת תעצומות רגש קוטביות, נבחן דרכים לעיצובה של מקהלה שתייצג קהילה על במה ותבטא זיכרון קולקטיבי ותחושות של חרום, כאב וחרדה. הנושאים יבדקו באמצעות עבודה קבוצתית, בטכניקות של תנועה, מקצב, מוסיקה, קול ושירה.
במישור שני – ננתח ונתנסה בביצוע סצנות נבחרות מתוך הטרגדיה היוונית. נתמקד בשאלות העולות מעיצוב הדמות: כיצד צומח היחיד מתוך הפענוח של מניעים פנימיים, תבניות פעולה, מאפיינים אישיים, ומתוך המשמעות שיוצרים גופו, תנועותיו וקולו בקומפוזיציה בחלל ובמטאפורה הבימתית?
העבודה תתהווה, בשני המישורים, תוך קשר הדוק עם עולם התכנים של הטרגדיה היוונית ותוך חיפוש אופני פרשנות וביצוע בני זמננו.    
Course description
In the first Practical/Theoretical Research Laboratory in theatre and performing Arts, we shall focus on basic theoretical and practical, dramaturgical and performative questions arising from contemporary performance of Ancient texts. We shall study scenes from the Greek tragedies. Following the analysis of this tragedy we shall research issues such as character and action, actor and chorus, meter, rhythm and pronunciation, dramatic place and theatrical space, acting styles and mise-en-scène. Combining the theoretical analysis and the practical experimentation we shall advance in two parallel planes of performance research and explore their mutual inter-relations:
Plane 1: We shall search for means of expression through which words create whole fictional worlds, giving vent to extreme emotional intensities. We shall look for ways to form a chorus that gives expression to a collective memory and a collective sense of urgency and anxiety. These issues will be explored by group activities, extensively using movement, rhythm, music, voice and singing.
Plane 2: Analyzing selected scenes from the Greek tragedy, we shall focus on central questions of character representation: How does it emerge from the deciphering of inner drives, action patterns, character traits and the meanings of space and stage metaphors? Work processes will be developed, leading from interpreting deep contents embedded in the text into active work data.  
On both planes, our work will be closely associated with the content world of the tragedy, searching for contemporary significance.
 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-6149-01 גישות לביצוע טקסטים עתיקים - שלב ג'
Performing Ancient Texts
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' |

666סילבוס מפורט/דף מידע
מעבדת מחקר עיוני/יישומי: ביצוע עכשווי לטקסטים עתיקים
 Practical/Theoretical Research Laboratory: Performing Ancient texts
שנתי, תשע"ג
סמינר ומעבדת מחקר
12 ש"ס
 
שם המרצה: פרופ' רות קנר; פרופ' נורית יערי
טלפון: 03-6408612
שעות קבלה: ימי א' לפי תיאום מראש
 
דרישות הקורס
נוכחות פעילה בכל המפגשים, קריאת החומר העיוני משיעור לשיעור, עבודה אישית ועבודה קבוצתית,
הגשת סצנות.
 
דרישות קדם או תנאי קבלה לשיעור (במידה ויש)
התקבלות לתכנית "חקר הביצוע בתאטרון ובאמנויות המופע"
 
מרכיבי הציון הסופי
% 25 הכנת רפראטים
% 25 כתיבת עבודות סמינריוניות
% 25 הגשת סצינות
% 25 עבודה אישית ועבודה קבוצתית
 
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
 
1.      התאטרון כמעבדת מחקר של האדם והעולם
2.      מיתוס, אפוס, דרמה – שלוש תפיסות לגבי אדם ועולם
3.      המסגרת הפולחנית של הטרגדיה היוונית
4.      ההקשר הסוציו-פוליטי-תרבותי של הטרגדיה היוונית
5.      התרבות כמופע ביוון העתיקה 
6.      ניתוח סצנות נבחרות מהטרגדיה היוונית
7.      ניתוח שירי המקהלה, הקומוס והקינה. (בקינות – הדגמה מוסיקלית קינות מכל העולם)
8.      המקהלה היוונית כדרך של ארגון ידע והבניית תפיסות לגבי עבר– הווה – עתיד
9.      קהילה על במה - תפקידיה ותפקודה של המקהלה היוונית
10. דיבור וקצב
11. פענוח וביצוע של מבנים טקסטואליים
12. מילה – תנועה, גוף – חפץ, שחקן – חלל – קהל.
13. מבעים בימתיים כביטוי לנתונים טקסטואליים של מרחב ושל זמן
14. פעולה קולקטיבית
15. זהות ודמות – כניסות ויציאות
16. הדחף הדרמטי – דמות ומקהלה
17. מטקסט לדימוי בימתי
18. דמות ומקהלה בביצועיים מודרניים של הטרגדיה
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים) 
גילולה, דבורה (עורכת), אדיפוס המלך וסופוקלס: מבחר מאמרים, ירושלים: כתר, 1985.
Alexiou, Margaret. 1974. The ritual lament in Greek tradition. Cambridge University Press. 
Fishcer-Lichte, Erika. 2008. “The rebirth of tragedy out of the chorus”, Theatre, Sacrifice, Ritual: Exploring forms of Political Theatre, Routledge: 240-252.
Gould, John. 1996. "Tragedy and Collective Experience". Tragedy and the Tragic. Silk, M. S. (ed.) Oxford: Clarendon Press: 217-243.
Goldhill, Simon. 1996. "Collectivity and Otherness – The Authority of the Tragic Chorus: Response to Gould". Tragedy and the Tragic. Silk, M. S. (ed.) Oxford: Clarendod Press: 244-256.
Hall, Edith. 1999. "actor's song in Tragedy". Performance Culture and Athenian Democracy. Goldhill, Simon and Robin Osborne (eds.). Cambridge University Press: 96-122.
Hall Edith, Fiona Macintosh, Oliver Taplin (ed.). 2000. Medea in Performance 1500-2000 Oxford: Legenda.
Hall, Edith, Fiona Maintosh, Amanda Wringley (ed.) 2005. Dionysus since 69: Greek Tragedy and the Dawn of the Third Milleium, Oxford: Oxford University Press.
Hall, Edith and Stephe Harrop. 2010. Theorizing Performance: Greek Drama, Cultural History and Critical Practice. London: Duckworth.
Kavoulaki, Athena. 1999. "Processional Performance and the democratic polis". Performance Culture and Athenian Democracy. Goldhill, Simon and Robin Osborne (eds.). Cambridge University Press: 293-320
Macintosh, Fiona. 2007. "The Ancient Chorus in Modern Formations". Dance Theatre Journal22:27-30.
Silk, M.S. (1996) Tragedy and the Tragic, Oxford: Clarendon Press.
Vernant J.-P. and Pierre Vidal-Naquet. 1990. Myth and Tragedy in Ancient Greece. New York: Zone Books.
Weiner, Albert. 1980. “The function of the Tragic chorus”, Theatre Journal, 31.2: 205-215.
Wiles, David. 1997. Tragedy in Athens: Performance space and theatrical meaning. Cambridge University Press. Chapter 5: 114-132.
Zarifi, Yana. 2007. "Chorus and dance in the ancient world", The Cambridge Companion to Greek and Roman Theatre, Macdonald Marianne and J. Michael Walton (eds.). Cambridge University Press: 227-246.
 
 חומרי עזר נוספים 
מאמרים שיעלו לאתר הקורס בהתאם לתחומי המחקר של הסטודנטים
הקלטות והקרנות של ביצועים בני זמננו של הטרגדיה היוונית
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת