חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  קולוקויום
  Academic Writing                                                                                     
0811-6144-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'0900-1100002קיקואיןקולוקויו ד"ר בן-שאול דפנה
סילבוס מקוצר
הקולוקוויום הוא מקום מפגש ושיחה הנכלל בתכנית הלימודים לחקר הביצוע בתאטרון ובאמנות המופע. הקולוקוויום המיועד לסטודנטים מן השנה הראשונה במסגרת זו מחולק לדיונים המבוססים על מפתח מושגי של חקר הביצוע לבין הצגת מחקרים בתהליך על ידי המשתתפים. הפורום כולל קריאה משותפת של מאמרים בחקר המופע והתבוננות ביקורתית בדוגמאות. הקולוקוויום יסתיים ביום עיון פתוח הכולל הצגה של מאמרים קצרים על ידי המשתתפים הקשורים במחקריהם.
Course description
The colloquium is a place of encounter and a platform for discourse open to participants in the Laboratory Program of Research and Practice in Theatre and Performance. The forum of the first year is divided to discussions based on key notions regarding performance research and participants’ personal research and presentations in progress. It includes joint reading of articles about performance research and critical observation of performative case studies. The colloquium will be concluded with a one day conference, which will include participants’ presentations of short articles referring to their research projects.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-6144-01 קולוקויום
Academic Writing
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | ד"ר בן-שאול דפנה

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
קולוקוויום
Colloquium
שנתי, תשע"ד
2 ש"ס
שיעור בתכנית הלימודים בחקר הביצוע בתאטרון ובאמנות המופע (שנה 1)
 
מרצה: ד"ר דפנה בן-שאול
דואר אלקטרוני: bensha@post.tau.ac.il
שעות קבלה: יום א' ו-ד' בתיאום במייל
הקולוקוויום מתקיים אחת לשבועיים
 
דרישות וקביעת ציון:
נוכחות מלאה במפגשים, קריאה של החומר המשמש לדיונים, קידום מחקר בתהליך והצגתו בפני הקבוצה והשתתפות ביום העיון – גרסה מפותחת ובנויה של מאמר קצר העושה שימוש במושגים רלוונטיים לחקר הביצוע תוך התבוננות ביקורתית עצמאית וביקורתית ביצירה או תופעה תיאטרונית או מופעית. על פי המאמר, ובהתחשב בהשתתפות ובשלבי ההגשה הקודמים, יינתן ציון סופי.
 
נושאים עיקריים
 
א. המשגות
1. תיחום: בין גרעין המופע ללימודי מופע (Performance Studies)
2. מיזנסצנה: ניתוח מופע (Performance Analysis), טיפולוגיה סמיוטיתומגבלותיה
3. אירוע: המפנה הפרפורמטיבי (Performative turn) והצפייה המשתתפת
4. תיק: חקר הביצוע והארכיון
5. Misperformance: שיבושים
6. הקריטי: העצמת החושי וגורם הסיכון
 
ב. יישומים עצמאיים
הנחיות ושלבים לתהליך המחקר:
א.      לבחור ולהגדיר נושא במונחים כלליים ולזהות את זיקתו להמשגה הקשורה בחקר הביצוע.
ב.       למצוא ולקרוא מקורות הקשורים באופן ממוקד בנושא.
ג.        להציג במסגרת הקולוקוויום חלק מהיישום, כעבודה בתהליך, ורצוי מאוד בלוויית המחשה.
ד.       להציג את המחקר כמאמר מפותח ובנוי בפורמט של כנס אקדמי: פייפר של כרבע שעה עד עשרים דקות (כ-7-6 עמודים ברווח 1.5 או כפול) ביום העיון של התכנית.
 
ביבליוגרפיה
פראל, ז'וזט, "התיאטרליות: חקר ייחודה של השפה התיאטרלית", תרגום: הילה קרס, מכאן כרך ז' (2006), עמ' 205-218.
 
ציטרון, עתי, "החזירות והמלים, מאבקו של התיאטרון החזותי ברודנות המלה", מותר 6 (1998), עמ' 219-228.
 
Aston, Elaine and Savona, George, Theatre as Sign-System: A Semiotics of Text and Performance, London and New York: Routledge, 1991; ch. 6 "The Semiotics of Performance", pp. 99-122.
 
Ben-Shaul, Daphna, Ruth Kanner, Janelle Reinelt, Freddie Rokem, "Capturing Moments of Misperformance: Local Tales", Performance Research 15.2 (June 2010), pp. 66-73.
 
 
Harari, Dror, "Risk in Performance: Facing the Future", TRI 34:2 (2009), pp. 173-179.
 
Fischer-Lichte, Erika, The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics. Trans. Saskya Iris Jane, London and New York: Routledge, 2008; ch. 1: "The Transformative Power of Performance", ch.2: "Explaining Concepts: Performativity and Performance", pp. 11-37.
 
Freshwater, Helen, "The Allure of the Archive", Poetics Today 24, no. 4 (2003), pp. 729-758.
 
Kristeva, Julia, "Modern Theater Does Not take (a) Place," trans. by Alice Jardine and Thomas Gora, in Timothy Murray (ed.), Mimesis, Masochism, & Mime: The Politics of Theatricality in Contemporary French Thought, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1997, pp. 277-281.
 
Morgan, Robert C., "Thoughts on Re-Performance, Experience and Archivism", PAJ 96, vol. 32, No. 3 (September 2010), pp. 1-15.
 
Jacques Rancière, "The Emancipated Spectator", The Emancipated Spectator, translated by Gregory Elliott, London: Verso, 2009; ch. 2: "The Misadventures of Critical Thought", pp. 1-23.
 
Schechner, Richard, Performance Studies: An Introduction, London & New York: Routledge, 2002; ch. 2: "What is Performance?", pp. 22-44.
 
Stanton B. Garner Jr, "Sensing Realism: Illusionism, Actuality, and Theatrical Sensorium", The Senses in Performance, eds. Sally Banes and André Lepecki, New York and London: Routledge, 2007, pp. 115-122
 
States,Bert O.  "The Dog and the Stage: Theatre as Phenomenon", New Literary History, 14:2 (1983), pp. 373-388.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת