חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיות
  Beckett's Dialog with the Visual Arts  
0811-4045-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1000-1400212 מכסיקוסמינר ד"ר דגני רז אירית
דרישות קדם   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בשנים האחרונות נעשה מאמץ מחקרי רחב היקף שעניינו בחינה מחודשת של מקומו של בקט במרחב התרבותי של המאה העשרים. אחד מכיווני המחקר מתמקד בבחינת הדיאלוג של בקט עם האמנויות בכלל והציור בפרט. דיאלוג זה ,על היבטיו השונים, יעמוד במוקד העיון של הסמינר ויכלול:קריאה בכתביו העיוניים של בקט על האמנות בו הוא מנסח את השקפתו האסתטית הייחודית,קריאה בכתיבתו הביקורתית על עבודותיהם של ציירים וחילוץ עקרונות חשיבה אסתטית המשוקעים בהם;  בחינת מעברים בינמדיומליים  (תוך שימוש במתודולוגיות מחקר שונות ) שתשען על היכרות עם ציורים וזרמים אמנותיים ששימשו מקורות השראה ליצירותיו התיאטרוניות של בקטחילוצן של  אנלוגיות צורניות ותכניות בין היצירות ולבסוף בחינתם של קשרים ושיתופי פעולה של בקט עם יוצרים בתחום האמנות הפלסטית. אלה ישמשו מצע לדיון רחב יותר במערך היחסים בין הוורבלי לוויזואלי באמנויות בכלל ובתיאטרון בפרט.

Course description

In the last few decades we have witnessed ongoing intellectual efforts invested in relocating Beckett on the twentieth-century intellectual and cultural horizons. One direction of research concerns Beckett's dialog with the visual arts. This dialog will be the focal point of discussion in the seminar in order to extract Beckett's aesthetic thinking in particular and to examine the complex relations between the verbal and the visual in the arts in general.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-4045-01 הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיות
Beckett's Dialog with the Visual Arts
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר דגני רז אירית

סילבוס מפורט/דף מידע

 

הדיאלוג של בקט עם האמנויות הפלסטיות

Beckett's Dialog with the Visual Arts

סמסטר א', תשע"ט

4 ש"ס

סמינר

שם המרצה: ד"ר אירית דגני רז

דואר אלקטרוני: razirit@netvision.net.il

שעות קבלה לפי תיאום טלפוני מראש

 

תאור הקורס

בשנים האחרונות נעשה מאמץ מחקרי רחב היקף שעניינו בחינה מחודשת של מקומו של בקט במרחב התרבותי של המאה העשרים. אחד מכיווני המחקר מתמקד בבחינת הדיאלוג של בקט עם האמנויות בכלל והציור בפרט. דיאלוג זה ,על היבטיו השונים, יעמוד במוקד העיון של הסמינר ויכלול:קריאה בכתביו העיוניים של בקט על האמנות בו הוא מנסח את השקפתו האסתטית הייחודית,קריאה בכתיבתו הביקורתית על עבודותיהם של ציירים וחילוץ עקרונות חשיבה אסתטית המשוקעים בהם;  בחינת מעברים בינמדיומליים  (תוך שימוש במתודולוגיות מחקר שונות ) שתשען על היכרות עם ציורים וזרמים אמנותיים ששימשו מקורות השראה ליצירותיו התיאטרוניות של בקטחילוצן של  אנלוגיות צורניות ותכניות בין היצירות ולבסוף בחינתם של קשרים ושיתופי פעולה של בקט עם יוצרים בתחום האמנות הפלסטית. אלה ישמשו מצע לדיון רחב יותר במערך היחסים בין הוורבלי לוויזואלי באמנויות בכלל ובתיאטרון בפרט.

 

תאור הקורס באנגלית  

In the last few decades we have witnessed ongoing intellectual efforts invested in relocating Beckett on the twentieth-century intellectual and cultural horizons. One direction of research concerns Beckett's dialog with the visual arts. This dialog will be the focal point of discussion in the seminar in order to extract Beckett's aesthetic thinking in particular and to examine the complex relations between the verbal and the visual in the arts in general.

דרישות הקורס

נוכחות, הצגת רפרט וכתיבת עבודה.

 

מרכיבי הציון הסופי

20% רפראט

80% עבודה סמינריונית

          

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

 1. רקע – מקורות השראה וויזואליים ליצירות שונות של בקט והטענה בדבר תפקידו המרכזי של הדימוי הוויזואלי ביצירותיו.
 2. בקט על אמנות – קריאה בכתביו העיוניים.
 3. קדימות הוויזואלי לוורבלי - התיזה של אופנהיים (גישה ביקורתית פנומנולוגית).
 4. סטטי ודינמי בציור ובתיאטרון – המחזה "לא אני" ומקורותיו הוויזואליים (גישה ביקורתית סמיוטית).
 5. בקט וג'אקומטי – בדידות וניכור – גישה ביקורתית אקזיסטנציאליסטית (המחזה "נד נד").
 6. בקט, סוריאליזם וטכנולוגיה – התזה של אולברייט.
 7. נגטיביות ואופוזיציות – בקט וקוביזם.
 8. פורמליזם, רפלקסיביות ואבסטרקציה – בקט והאמנות המודרנית.
 9. דואליות – בקט ואביגדור אריכא.
 10. מרחב ארבע ממדי – בקט וקוביזם.
 11. בקט, דושאן, וורהל – קץ האמנות?
 12. בקט ודלז.

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים)

Albright, Daniel,  Beckett and Aesthetics (Cambridge University Press, 2003)                                               

Brater, Enoch, Beyond Minimalism (New York: Oxford, 1987)

Oppenheim ,Lois, The Painted Word: Samuel Beckett’s Dialog with Art(Ann Arbor:University of Michigan Press,2000).

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת