חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  לגופו של עניין: על הגוף במופע
  The Body in Performance                                                                              
0811-3184-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1400-1600212מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר הררי דרור
סילבוס מקוצר
"הגוף הוא המדיום האמנותי החדש של המאה ה-20" (מרתה וילסון).
למן הנאורות ועד למודרניזם הודחק מקומו של הגוף במסורת המחשבתית ובפרקטיקות של התרבות המערבית. הסובייקט המודרני נושל מגופו. במחצית השניה של המאה ה-20 ניתן לזהות התעניינות מחודשת בגוף ובמעמדו שמקבלת את ביטויה באמנות בכלל ובתיאטרון ובמופע בפרט. במהלך הקורס נבחן כיצד התיאטרון והמופע החי בן זמננו משקפים ומייצרים התעניינות מחודשת בגוף, ונדון בזיקה שבין גילויים אלה לשינויים בפרדיגמות תרבותיות. דרך בחינה של גילויי הגוף במופע - למן הגוף הקונספטואלי של שנות ה-70 ועד ל cyborg העתידני נדון בהיבטים תיאורטיים שונים שקשורים בגוף, בין השאר: הגוף-עצמי, הגוף כטקסט, הגוף הדמיוני, הגוף הגרוטסקי, הגוף הפוליטי והגוף-מכונה.
 
Course description
How and why contemporary live performance takes an interest in the body?
The course both examines these relatively new concerns in relation to the recent shift in cultural paradigms, and problematizes the ambiguous ontological status of the performing body. Drawing on diverse theoretical speculations we will look into various manifestations of the body in performance: the conceptual body, the political body, the fabricated body, the grotesque body, the body-machine/cyborg, etc.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-3184-01 לגופו של עניין: על הגוף במופע
The Body in Performance
שנה"ל תשע"ג | סמ'  ב' | ד"ר הררי דרור

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
לגופו של עניין: על הגוף במופע
The Performing Body
סמסטר ב, תשע"ג
2 ש"ס
שיעור
שם המרצה: ד"ר דרור הררי
דואר אלקטרוני: drorh@post.tau.ac.il
שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל.
 
 
דרישות הקורס
נוכחות מלאה, קריאה, כתיבת עבודת בית בסיום. 
 
 
מרכיבי הציון הסופי
100% עבודת בית מסכמת.
 
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
1)      מבוא: החזרה אל הגוף.
2)      הפרידה מן הגוף: לידתו של עצמי בלתי מגולם.
3)      הגוף הסמיוטי אל מול הגוף הפנומנלי
4)      המופע כאירוע ביולוגי: ז'אן מרי-פרדיה, ויקטור טרנר ויוג'ניו ברבה
5)      חוק הגוף הביולוגי: מהקרנבל למלך אובו
6)      מהגוף הביולוגי אל הטכנו-גוף
7)      גוף השחקן בתיאטרון האוונגרד המדרניסטי
8)      גוף-זהות-פרפורמנס: צמיחתם של אמנות גוף ופרפורמנס ארט בראי תיאוריות פסיכואנליטיות, פוסטמודרניות, מגדר וקוויר.
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים)
ספרות וחומרים סרוקים לקריאה משיעור לשיעור ינתנו באתר הקורס בוירטואל
 
הערות או שונות 
1)      תהיה הקפדה על נוכחות. מעל שלושה חיסורים לא תתאפשר הגשת עבודה מסכמת ולא ירשם ציון.
2)      העבודה המסכמת תוגש עד חודש בדיוק לאחר השיעור האחרון.
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת