חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  תאטרון קהילתי-אמנות ואקטיביזם
  Community Based Theatre ? Art and activism                                                           
0811-2290-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'0800-1000210מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר הריס פיטר
סילבוס מקוצר
התאטרון הקהילתי בישראל צמח כביטוי למצוקה של קבוצה גדולה באוכלוסיה שכונתה בשנות ה 70 של המאה ה 20 - "ישראל השנייה". זהו תאטרון שהשתייך לז'אנר "תאטרון מחאה "עוד טרם הגדרתו  ככזה  ושהביע צורך לזעוק את זעקת המדוכאים ולפעול לשינוי חברתי ושוויון תרבותי ואזרחי. התפרצות התיאטרון החברתי - אקטיביסטי בישראל מקבילה לזו של קבוצות מודרות בארה"ב שקמו על רקע האפליה שבין לבנים לשחורים והיספאנים בארה"ב.
הקורס יתחקה אחר שורשי התאטרון האקטיביסטי, יציג דוגמאות מהקאנון הישראלי והעולמי, ישאל שאלות ביחס לאמצעי ההבעה האסתטיים-צורניים והתוכניים ויציג את האסתטיקה האומנותית האוטנטית ככלי רב משמעות לאקטיביזם (הנעה) קהילתית. 
הקורס ישלב עיון אקדמי, צפייה וקריאה של טקסטים ופעילות התנסותית להמחשת הדינאמיקה והדיאלוג שבכוחו של התאטרון לייצר.
Course description
Community Based Theatre in Israel erupted in the 1970's as an authentic expression of the stress felt by a large section of society labeled "The second Israel". The spontaneous genre sprung up parallel to protest theatre groups in the USA, which formed as a reaction to prejudice between the white majority and the Black and Hispanic minorities.
The class will look at the roots of activist theatre, present examples from the Israeli and world repertoire, question the means of expression used in community-activist theatre and posit the authentic expressive communal-non political performance, as a powerful tool for solidarity building and community activation.
The class will combine academic study, reading dramatic and visual texts and exercises illustrating the empowering dynamic and dialogue theatre can promote.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-2290-01 תאטרון קהילתי-אמנות ואקטיביזם
Community Based Theatre ? Art and activism
שנה"ל תשע"ד | סמ'  א' | ד"ר הריס פיטר

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
תאטרון קהילתי – אמנות ואקטיביזם
Community Based Theatre – Art and activism
סמסטר א' תשע"ד
2 ש"ס
שיעור
שם המרצה: ד"ר פיטר הריס
דואר אלקטרוני: pharris@post.tau.ac.il 
שעות קבלה לפי תיאום מראש במייל/ נייד: 0544729137
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות. קריאה, רפראט, כתיבת עבודה
 
מרכיבי הציון הסופי
50% השתתפות בכיתה
25% הגשת תרגילים
25% כתיבת עבודה         
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
  1. אסתטיקה או פרגמאטיקה, צורה או תוכן – מה קודם למה? הגדרות.
  2. תופעות של אקטיביזם בתאטרון הקהילתי בישראל.
  3. אקטיביזם ופרפורמנס - דוגמאות מהעולם.
  4. בחינת מרכיבי המופע התיאטרוני החברתי – תוכן (אפקטיביות)
  5. בחינת מרכיבי המופע התיאטרוני החברתי – אסתטיקה מקומית ופולקלור (חווייתיות)
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים)
אוריין, ד' (2008) תאטרון בחברה. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.
אלפי, י' (1983). התאטרון הקהילתי. ירושלים: דומינו.
אגרון, ת' (2003/4). "תצטרכו לעשות צעד אחד לקראתנו", האוניברסיטה, כתב עת של אוניברסיטת תל אביב: עמ' 26.
חלבי, ר' (2000) דיאלוג בין זהויות. תל אביב: הקיבוץ המאוחד.
לב-אלג'ם, ש' (2010). ניצבים בקדמת הבמה: מחאה חגיגה וחתרנות בתאטרון הקהילתי, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה ופרדס הוצאה לאור, חיפה.
סדן, א' (1997). העצמה ותכנון קהילתי. הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב.
פלדמן, ב' (2011). שלוש גישות לאומנות המשחק. תל אביב: ספרא.
קינהאן, ד' (תרגמה: שאולה אשכנזי) (2007) נראה לאחרונה. (For Tall Tales & Bewleys Café Theatre)
 
Ackroyd, J. (2000). "Applied Theatre: Problems and Possibilities", Applied Theatre Journal, (1).
Barucha, R. (2001) the Politics of Cultural Practice. Oxford, New York: Oxford University presss.
Boal, A. (1985). Theatre of the Oppressed. New York: Theatre Communications Group.
––––––– (1992). Games for Actors and Non Actors. London & New York: Routledge.
––––––– (1995). The Rainbow of Desire. New York: Routledge.
------------ (1998) legislative theatre. London & New York: Routledge.
Chomsky, N. (2000) Chomsky on Mis-education. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield
Coquergood, D. (2002) Interventions and Radical research, The Drama Review 46, 2 (T174) 145-156.
Freire, P. (2001) Pedagogy of Freedom. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.
Goodman, l. with de Gay, J. (2000) The Routledge Reader in Politics and performance. London and new york: Routledge.
Kershaw, B. (1992) The Politics of Performance. London & New York: Routledge.
Kirby, M. (1975) On Political Theatre. The Drama Review: TDR, Vol. 19, No. 2, pp. 129-135.
Kobialka, M. (2009) Tadeus Kantor and Hamed Taheri, Of Political Theatre/Performance, TDR; The Drama Review, 53:4, 79-91.
Kuppers, P. and Robertson, B. (2008) The Community Performance reader. London and new york: Routledge.
Landy, R. J. & Montgomery, D. T. (eds.) (2012) Theatre for Change: Education, Social Action and Therapy. U.K: Palgrave, mcmillan.
Madison, S. (2010) Acts of Activism. Cambridge University press.
Murdock, G. (1980) Radical drama, radical theatre. media Culture Society, 2:151-167.
Nicholson, H. 2005) applied drama. London. Palgrave Macmillan.
Pavice, P. (1992) Theatre at the Crossroads of Culture. New york, London. Routledge.
Piscator, E. (1980)  The Political Theatre. London: methuen.
Prendergast, M. & Saxton, J. (2009) Applied Theatre. Bristol, U.K: Intellect.
Prentki, T., & Preston, S. (2009). The Applied Theatre Reader. New York & London: Routledge.
Reinelt, J. (2006) Toward a Poetic of Theatre and Public Events. TDR; The Drama Review, 50:3 (T191) 69-87.
Schechner. R. (22002) Performance studies. London & New York: Routledge.
Stevens, A. (2012). 'I am the Person now I was always meant to be': Identity reconstruction and narrative reframing in therapeutic community prisons. Criminology and Criminal Justice, 0 (0) 1-21.
 
Taylor, P. (2003). Applied Theatre. Heinemann, Portsmouth, NH.
Thompson, J. (2006). Applied Theatre Bewilderment and Beyond. Bern: Peter Lang.
Thompson, J. (ed.) (1998). Prison Theatre. London & New York: JKP.
Thompson, J. (2011). performance affects: applied theatre and the end of effect. London: Palgrave Macmillan
Turner, V. (1982). From Ritual to Theatre. New York: PAJ Publications.
––––––– (1987). The Anthropology of Performance. New York: PAJ Publications.
Van Erven, E. (2001). Community Theatre: Global Perspectives. Routlege, London and New York.
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת