חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפה
  Introduction to Jewish and Hebrew Theatre                                                            
0811-2202-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1200-1400211מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר ליפשיץ יאיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס יבחן את האופנים השונים שבהם ניתן להגדיר תיאטרון בתור "יהודי" או "עברי". נחשוב על המושגים "יהודי" ו"עברי" לא בתור קטגוריות יציבות, כי אם כמנעד של אפשרויות המשתנות תדיר, ואשר המפגש ביניהן לבין התיאטרון מעוצב כל פעם מחדש. נשאל מה מתרחש במפגש שבין התיאטרון ליהדות כדת, כזהות אתנית, וכמורשת תרבותית; בינו לבין השפה העברית ומטעניה השונים; ובינו לבין העבריות כאידיאולוגיה לאומית מודרנית. ההיסטוריה של התיאטרון בתרבות היהודית היא קטועה ומסובכת, אולם דווקא בשל כך אפשר לבחון דרכה סוגיות מרתקות בכל הנוגע ליחסים שבין תיאטרון לדת, למסורת תרבותית, למודרניזציה, ולשפה.

Course description

This course will examine the various ways in which theatre can be considered to be “Jewish” or “Hebrew”. We will think of these terms not as fixed categories, but as a variety of ever-changing possibilities that their intersection with theatre is constantly reshaped. We will ask what takes place in the meeting point between theatre and Judaism as a religion, as an ethnic identity, and as a cultural heritage; between theatre and the charged Hebrew language; and between it and Hebrewness as a modern national ideology. The history of theatre in Jewish culture is fractured and complex, but precisely because of that it is an extremely fruitful site through which to explore the relations between theatre and religion, cultural heritage, modernization, and language.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-2202-01 מבוא לתיאטרון יהודי ועברי: דת, תרבות, שפה
Introduction to Jewish and Hebrew Theatre
שנה"ל תשע"ט | סמ'  ב' | ד"ר ליפשיץ יאיר

666סילבוס מפורט/דף מידע

 

מבוא לתיאטרון היהודי והעברי: דת, תרבות, שפה

Introduction to Jewish and Hebrew Theatre: Religion, Culture, Language

סמסטר ב', תשע"ט

2 ש"ס

שיעור

שם המרצה: ד"ר יאיר ליפשיץ

דואר אלקטרוני : yairlip@post.tau.ac.il

שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל

 

תאור הקורס

הקורס יבחן את האופנים השונים שבהם ניתן להגדיר תיאטרון בתור "יהודי" או "עברי". נחשוב על המושגים "יהודי" ו"עברי" לא בתור קטגוריות יציבות, כי אם כמנעד של אפשרויות המשתנות תדיר, ואשר המפגש ביניהן לבין התיאטרון מעוצב כל פעם מחדש. נשאל מה מתרחש במפגש שבין התיאטרון ליהדות כדת, כזהות אתנית, וכמורשת תרבותית; בינו לבין השפה העברית ומטעניה השונים; ובינו לבין העבריות כאידיאולוגיה לאומית מודרנית. ההיסטוריה של התיאטרון בתרבות היהודית היא קטועה ומסובכת, אולם דווקא בשל כך אפשר לבחון דרכה סוגיות מרתקות בכל הנוגע ליחסים שבין תיאטרון לדת, למסורת תרבותית, למודרניזציה, ולשפה.

 

תאור הקורס באנגלית

This course will examine the various ways in which theatre can be considered to be “Jewish” or “Hebrew”. We will think of these terms not as fixed categories, but as a variety of ever-changing possibilities that their intersection with theatre is constantly reshaped. We will ask what takes place in the meeting point between theatre and Judaism as a religion, as an ethnic identity, and as a cultural heritage; between theatre and the charged Hebrew language; and between it and Hebrewness as a modern national ideology. The history of theatre in Jewish culture is fractured and complex, but precisely because of that it is an extremely fruitful site through which to explore the relations between theatre and religion, cultural heritage, modernization, and language.

 

דרישות הקורס

קריאת יצירות ומאמרים, מבחן מסכם

 

מרכיבי הציון הסופי

100% בחינה מסכמת

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

 1. חלק ראשון: "יהודי".
 1. ביצועים תיאטרוניים של טקסטים יהודיים: "מלאכים באמריקה".
 2. תיאטרון ודת: התנגדויות ומשחקיות.
 3. תיאטרון והמודרנה היהודית: מ"המכשפה" ל"אל נקמות".
 4. תיאטרון, הגירה וזהות תרבותית: "כנר על הגג" כמקרה מבחן.
 5. תיאטרון בזמן ובעקבות השואה.
 1. חלק שני: "עברי".
 1. העברית כלשון קודש, כשפה לאומית, וכשפת ביצוע.
 2. תרבות עברית ותיאטרון עברי בראשית המאה העשרים.
 3. הגוף העברי בתיאטרון.
 4. תיאטרון עברי ודרמה עברית בארץ ישראל.

 

יצירות – קריאת חובה

 1. "יציאת מצרים" / יחזקאל
 2. "המכשפה" / אברהם גולדפאדן
 3. "אל נקמות" / שלום אש
 4. "מיין קאמפף" / ג'ורג' טאבורי
 5. "צחות בדיחותא דקידושין" / יהודה סומו (קריאה משותפת בכיתה)
 6. "הדיבוק" / ש' אנ-סקי
 7. "האדמה הזאת" / אהרן אשמן
 8. "ים בחלון" / לאה גולדברג

 

מחקרים (קריאת רשות)

אלמגור, דן. "מחזאים ללא תיאטרון (הסופרים העבריים במאות הי"ח והי"ט – והתיאטרון)." במה 71-72 (1980), עמ' 123­-137.

בלקין, אהובה. הפורים שפיל: עיונים בתיאטרון היהודי העממי, ירושלים: מוסד ביאליק, 2002.

בן-מאיר, אורנה. "'‫שמלה לכה קצין תהיה לנו': על סוגיית התלבושת המקראית בתיאטרון העברי." מותר 15 (תשס"ח), עמ' 107 – 118.

דבורז'צקי, אסתי. "'... ולא נתת חלקי בבתי תיאטראות': התיאטרון בספרות חז"ל", תרבות התיאטרון בארץ-ישראל ובעולם הקלאסי, ארתור סג"ל (עורך), חיפה: הוצאת אוניברסיטת חיפה, 1994, עמ' 51­­­-68.

ויס, זאב. "יהודי ארץ ישראל ותרבות הפנאי הרומית: חכמים וקהילה, הלכה ומעשה." ציון סו, ד (2001), עמ' 427­-450.

זר-ציון, שלי. הבימה בברלין: מיסודו של תיאטרון ציוני. ירושלים: מאגנס, 2015.

---. "'הווילנער טרופע': פרולוג להיסטוריה של 'הבימה'." ביקורת ופרשנות 41 (2009), עמ' 65­-92.

---. "התיאטרון הארצישראלי (התא"י): תנועה בין פריפריות תרבותיות." זמנים 99 (2007), עמ' 16­-25.

טרטקובסקי, ילנה. הבימה – המורשת הרוסית. תל אביב: ספרא, 2013.

ירושלמי, דורית. "תאטרון יידיש כתשתית אמנותית לתאטרון העברי: מבט על התאטרון של במאי תקופת הישוב." ביקורת ופרשנות 41 (2009), עמ' 7­-39.

ירושלמי, דורית ושמעון לוי (עורכים). אל נא תגרשוני: עיונים חדשים ב'הדיבוק'. תל אביב: ספרא, 2009.

לוי, עמנואל. התיאטרון הלאומי הבימה : קורות התיאטרון בשנים 1979-1917. תל אביב: עקד, 1981.

לוי, שמעון. מקטרים בבמות: עיונים בדרמה עברית, תל אביב: אור עם, 1992.

ליפשיץ, יאיר. לשון הקודש, גרסת הקומדיה: דרמות אינטרטקסטואליות על במת "צחות בדיחותא דקידושין". רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר אילן, 2010.

---. מסורת מגולמת בגוף: ביצועים תיאטרוניים של טקסטים יהודיים. באר שבע: דביר והוצאת אוניברסיטת בן גוריון, 2016.

נורמן, יצחק (עורך). בראשית הבימה – נחום צמח בחזון ובמעש. ירושלים: הספריה הציונית, 1966.

עפרת, גדעון. אדמה, אדם, דם: מיתוס החלוץ ופולחן האדמה במחזות ההתיישבות. תל אביב: צ'ריקובר, 1980.

קוחנסקי, מנדל. התאטרון העברי. תרגום אביב מלצר. ירושלים : ויידנפלד וניקולסון, 1974.

שירמן, חיים. לתולדות השירה והדראמה העברית, כרך ב. ירושלים: מוסד ביאליק, 1979.

שוהם, חיים. "יעקב ורחל: בדרך ליצירת תיאטרון עברי ותרבות עברית מקורית בארץ-ישראל." במה 119 (תש"ן), עמ' 62–84.

שקד, גרשון. המחזה העברי ההיסטורי בתקופת התחיה: נושאים וצורות. ירושלים: מוסד ביאליק, 1970.

Belkin, Ahuva (ed.) Jewish Theatre: Tradition in Transition and Intercultural Vistas. Tel Aviv: Tel Aviv University Press, 2008.

--- (ed.). Leone de' Sommi and the Performing Arts. Tel Aviv: Tel Aviv University Press, 1997.

Berkowitz, Joel. Shakespeare on the American Yiddish Stage. Iowa City: University of Iowa Press, 2002.

Berkowitz, Joel and Barbara Henry (eds.). Inventing the Modern Yiddish Stage: Essays in Drama, Performance, and Show Business. Detroit: Wayne State University Press, 2012.

Harshav, Benjamin. The Moscow Yiddish Theater: Art on Stage in the Time of Revolution. New Haven: Yale University Press, 2008.

Kammer, Miriam. “Romanization, Rebellion and the Theatre in Ancient Palestine”, Ecumenica: Journal of Theatre and Performance 3:1 (2010), pp. 7-23.

Moreh, Shmuel and Philip Sadgrove. Jewish Contributions to Nineteenth-Century Arabic Theatre: Plays from Algeria and Syria. Oxford: Oxford University Press, 1996.

Most, Andrea. Making Americans: Jews and the Broadway Musical. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2005.

-----. Theatrical Liberalism: Jews and Popular Entertainment in America. New York: NYU Press, 2013.

Nahshon, Edna (ed.). Jewish Theatre: a Global View, Leiden: Brill, 2009.

Rokem, Freddie. "Hebrew Theater from 1889 to 1948." Theater in Israel. Ed. Linda Ben-Zvi. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996, pp. 51-84.

Sandrow, Nahma. Vagabond Stars: A World History of Yiddish Theater, New York: Harper & Row (1977).

Veidlinger, Jeffrey. The Moscow State Yiddish Theater: Jewish Culture on the Soviet Stage. Bloomington: Indiana University Press, 2000.

Weiss, Zeev. Public Spectacles in Roman and Late Antique Palestine. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2014.

Yerushalmi, Dorit. "Toward a Balanced History: 'Ohel', the 'Workers Theatre of Eretz Yisrael' as a Cultural Alternative to Habima (1935-1946)," Journal of Modern Jewish Studies 13:3 (2014), pp. 340-359.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת