חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לתאטרון יהודי עברי
  The Jewish, Hebrew & Israeli Theatre  
0811-2202-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1400-1600211 מכסיקושיעור ד"ר ליפשיץ יאיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
לתיאטרון היה לרוב מקום שולי יחסית בתרבות היהודית המסורתית. אולם למרות (ואולי בגלל) זאת, בפעמים הנדירות שהייתה פעילות תיאטרונית בחברות יהודיות, זו אפשרה פרשנויות דרמטיות חדשות וביצועים גופניים חתרניים של המסורת. עם צמיחת התיאטרון היידי המודרני בסוף המאה התשע-עשרה, הפך התיאטרון לזירה מרכזית ובולטת לביצוע הקונפליקטים היסודיים של תרבות העוברת שינויים חריפים: מודרניזציה, הגירה, עיור, וחילון. לצדו, התיאטרון העברי המודרני השתתף בגיבושה של תרבות לאומית חדשה והתמודד עם שאלות דרמטורגיות ופרפורמטיביות שהתעוררו עם הפרויקט הציוני: כתיבה ומשחק בעברית; חלל וגוף; מיתוס והעבר היהודי. בקורס נעקוב אחר התהליכים הללו.
Course description
Theatre usually held a marginal place within traditional Jewish culture. Yet despite (or perhaps because) of this, in the rare occasions when Jewish societies were theatrically active, this activity allowed for new dramatic interpretations and subversive bodily performances of Jewish tradition. With the emergence of modern Yiddish theatre at the end of the nineteenth century, theatre became a prominent arena for performing the fundamental conflicts of a culture that goes through rapid changes: modernization, immigration, urbanization, and secularization. Alongside it, modern Hebrew theatre participated in the construction of a new national culture and faced the dramaturgical and performative questions that arose with the Zionist project: writing and acting in Hebrew; space and body; myth and the Jewish past. This course will introduce the students to these dynamics.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-2202-01 מבוא לתאטרון יהודי עברי
The Jewish, Hebrew & Israeli Theatre
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר ליפשיץ יאיר

סילבוס מפורט/דף מידע
 
מבוא לתיאטרון היהודי והעברי
Introduction to Jewish and Hebrew Theatre
סמסטר א, תשע"ו
2 ש"ס
שיעור
 
שם המרצה: ד"ר יאיר ליפשיץ
דואר אלקטרוני: yairlip@post.tau.ac.il
שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל
 
דרישות הקורס
קריאת יצירות ומאמרים, מבחן מסכם
 
מרכיבי הציון הסופי
100% בחינה מסכמת
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
1.      תיאטרון "יהודי" ו"עברי" – בעיות יסוד בהגדרה ובהיסטוריוגרפיה.
2.      יהודים, דרמה ותיאטרון בעת העתיקה: מהמקרא ועד "יציאת מצרים".
3.      העת העתיקה המאוחרת: חז"ל והאימפריה הרומית.
4.      דרמה עברית ותיאטרון יהודי ברנסנס האיטלקי.
5.      הפורים-שפיל.
6.      מהרמח"ל למחזאות ההשכלה.
7.      צמיחת התיאטרון היידי: מגולדפאדן לגורדין.
8.      מודרניזם ואוואנגרד בתיאטרון היידי.
9.      "הבימה" ו"הדיבוק".
10.   צמיחת התיאטרון העברי בארץ-ישראל.
11.   התגבשות המחזה העברי המודרני: מיתוסים ותבניות דרמטיות.
12.   גוף, חלל, בגד: מרכיבי המופע בראשית התרבות העברית החדשה.
13.   לא רק עברי: תיאטרון יהודי בן זמננו במבט גלובאלי.
יצירות – קריאת חובה
  1. "יציאת מצרים" / יחזקאל
  2. "צחות בדיחותא דקידושין" / יהודה סומו (לאונה דה-סומי)
  3. "קלות דעת וצביעות" / אהרון וולפסון
  4. "מירלה אפרת" / יעקב גורדין
  5. "אל נקמות" / שלום אש
  6. "הדיבוק" / ש' אנ-סקי
  7. "אללה כרים" / ל.א. אורלוף (אריאלי)
  8. "מיין קאמפף" / ג'ורג' טבורי
 
מחקרים
אלמגור, דן. "מחזאים ללא תיאטרון (הסופרים העבריים במאות הי"ח והי"ט – והתיאטרון)." במה 71-72 (1980), עמ' 123­-137.
בלקין, אהובה. הפורים שפיל: עיונים בתיאטרון היהודי העממי, ירושלים: מוסד ביאליק, 2002.
בן-מאיר, אורנה. "'שמלה לכה קצין תהיה לנו': על סוגיית התלבושת המקראית בתיאטרון העברי." מותר 15 (תשס"ח), עמ' 107 – 118.
דבורז'צקי, אסתי. "'... ולא נתת חלקי בבתי תיאטראות': התיאטרון בספרות חז"ל", תרבות התיאטרון בארץ-ישראל ובעולם הקלאסי, ארתור סג"ל (עורך), חיפה: הוצאת אוניברסיטת חיפה, 1994, עמ' 51­­­-68.
דוד, יונה. המחזות של משה חיים לוצאטו: מחקר משווה. ירושלים: עכשיו, 1972.
ויס, זאב. "יהודי ארץ ישראל ותרבות הפנאי הרומית: חכמים וקהילה, הלכה ומעשה." ציון סו, ד (2001), עמ' 427­-450.
זר-ציון, שלי. "'הווילנער טרופע':פרולוג להיסטוריה של 'הבימה'."ביקורת ופרשנות 41(2009), עמ' 65­-92.
---. "התיאטרון הארצישראלי (התא"י): תנועה בין פריפריות תרבותיות." זמנים 99 (2007), עמ' 16­-25.
---. "מסטודיו עברי לתאטרון לאומי: הטרנספורמציה של 'הבימה' בברלין." בין המולדות: היקים במחוזותיהם. עורכים משה צימרמן ויותם חותם. ירושלים: מרכז זלמן שזר, 2006. עמ' 69­-78.
טרטקובסקי, ילנה. הבימה – המורשת הרוסית. תל אביב: ספרא, 2013.
ירושלמי, דורית. "תאטרון יידיש כתשתית אמנותית לתאטרון העברי: מבט על התאטרון של במאי תקופת הישוב." ביקורת ופרשנות 41(2009), עמ' 7­-39.
ירושלמי, דורית ושמעון לוי (עורכים). אל נא תגרשוני: עיונים חדשים ב'הדיבוק'. תל אביב: ספרא, 2009.
לוי, עמנואל. התיאטרון הלאומי הבימה : קורות התיאטרון בשנים 1979-1917. תל אביב: עקד, 1981.
לוי, שמעון. מקטרים בבמות: עיונים בדרמה עברית, תל אביב: אור עם, 1992.
ליפשיץ, יאיר. "גאולה מגולמת בגוף: עבר, עתיד ועבודת השחקן בהצגת 'הגולם' של הבימה." ראשית 1 (2009), עמ' 279­-304.
---. לשון הקודש, גרסת הקומדיה: דרמות אינטרטקסטואליות על במת "צחות בדיחותא דקידושין". רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר אילן, 2010.
מירון, דן. "על אהרון וולפסון ומחזהו 'ר' חנוך ור' יוספכי (חלק א')." במה 19 (1963), עמ' 47-61.
---. "על אהרון וולפסון ומחזהו 'ר' חנוך ור' יוספכי (חלק ב')." במה 20-21 (1964), עמ' 56-65.
---. "על אהרון וולפסון ומחזהו 'ר' חנוך ור' יוספכי (חלק ג')." במה 22-23 (1964), עמ' 40-52.
נורמן, יצחק (עורך). בראשית הבימה – נחום צמח בחזון ובמעש. ירושלים: הספריה הציונית, 1966.
עפרת, גדעון. אדמה, אדם, דם: מיתוס החלוץ ופולחן האדמה במחזות ההתיישבות. תל אביב: צ'ריקובר, 1980.
פיינגולד, בן-עמי. "בין 'לישרים תהילה' ל'אמת ואמונה': מה אלגורי במחזה האלגורי?" מחקרי ירושלים בספרות עברית ז (1985), עמ' 35­-70.
קוחנסקי, מנדל. התאטרון העברי. תרגום אביב מלצר. ירושלים : ויידנפלד וניקולסון, 1974.
שירמן, חיים. לתולדות השירה והדראמה העברית, כרך ב. ירושלים: מוסד ביאליק, 1979.
שוהם, חיים. "יעקב ורחל: בדרך ליצירת תיאטרון עברי ותרבות עברית מקורית בארץ-ישראל." במה 119 (תש"ן), עמ' 62–84.
שני, איריס. ראו חדש אשר מילאתי ישן: פנים ומגמות ב"צחות בדיחותא דקידושין" ליהודה סומו – בחינת המחזה העברי הראשון ביחס למקורות השפעתו העבריים והאיטלקיים, בצירוף תרגום ראשון לעברית של המסה על אמנות התיאטרון. רחובות: ספרי רחל ודוד, 2009.
שקד, גרשון. המחזה העברי ההיסטורי בתקופת התחיה: נושאים וצורות. ירושלים: מוסד ביאליק, 1970.. Tel Aviv: Tel Aviv University Press, 1997.
Berkowitz, Joel. Shakespeare on the American Yiddish Stage. Iowa City: University of Iowa Press, 2002.
Berkowitz, Joel and Barbara Henry (eds.). Inventing the Modern Yiddish Stage: Essays in Drama, Performance, and Show Business. Detroit: Wayne State University Press, 2012.
Free, Katharine B. "Thespis and Moses: The Jews and the Ancient Greek Theatre", Theatre and Holy Script, ed. Shimon Levy. Brighton: Sussex Academic Press (1999), pp. 149-158.
Harshav, Benjamin. The Moscow Yiddish Theater: Art on Stage in the Time of Revolution. New Haven: Yale University Press, 2008.
Kammer, Miriam. “Romanization, Rebellion and the Theatre in Ancient Palestine”, Ecumenica: Journal of Theatre and Performance 3:1 (2010), pp. 7-23.
Lipshitz, Yair. "The Jacob Cycle in Angels in America: Re-Performing Scripture Queerly." Prooftexts 32:2 (2012), pp. 208-238.
Malkin, Jeanette R. and Freddie Rokem (eds.) (2010), Jews and the Making of Modern Jewish Theatre, Iowa City: University of Iowa Press.
Most, Andrea. Jews and the Broadway Musical. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2005.
Nahshon, Edna (ed.). Jewish Theatre: a Global View, Edna Nahshon (ed.), Leiden: Brill, 2009.
Novick, Julius. Beyond the Golden Door: Jewish American Drama and Jewish American Experience. London: Palgrave, 2008.
Rokem, Freddie. "Hebrew Theater from 1889 to 1948." Theater in Israel. Ed. Linda Ben-Zvi. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1996, pp. 51-84.
Sandrow, Nahma. Vagabond Stars: A World History of Yiddish Theater, New York: Harper & Row (1977).
Veidlinger, Jeffrey. The Moscow State Yiddish Theater: Jewish Culture on the Soviet Stage. Bloomington: Indiana University Press, 2000.
Weiss, Zeev. Public Spectacles in Roman and Late Antique Palestine. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2014.
Yerushalmi, Dorit. "Toward a Balanced History: 'Ohel', the 'Workers Theatre of Eretz Yisrael' as a Cultural Alternative to Habima (1935-1946),"Journal of Modern Jewish Studies 13:3 (2014), pp. 340-359.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת