חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא לתאטרון יהודי עברי
  The Jewish, Hebrew & Israeli Theatre  
0811-2202-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1200-1400213 מכסיקושיעור פרופ קינר(קיסינגר גד
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

מבוא בסיסי לתקופות ולז'אנרים טיפוסיים בחתכים כרונולוגיים-היסטוריים וסינכרוניים בדרמה ובתיאטרון היהודיים והעברייים עד להקמת המדינה. דיון קצר בתחנות מפתח בפעילות התיאטרונית-דרמטית היהודית בגלות ובדגמים מרכזיים של התפתחות התיאטרון והדרמה בארץ מראשית היישוב ועד 1948. בחינת "חתכי אורך" אלו תשתלב בבחינת "חתכי רוחב" של טקסטים דרמטיים ותיאטרוניים יציגים: מאפייני מבנה, מרקם, עיצוב דמות, לשון ושפה תיאטרונית, תפעולם האסתטי, התמטי והרטורי, וזיקותיהם האינטרטקסטואליות ליצירה קאנונית, למסורות דרמטיות-תיאטרוניות ולמוסכמות-המציאות החברתיות, התרבותיות והפוליטיות של הצופה המובלע בתקופות השונות. בין היתר ייבחנו טקסטים מן המחלקות האלה: המיתוס המקראי; הנרטיב הציוני והחלוצי-התיישבותי; מיתוסים חברתיים; ועוד. כן יידונו המגמות האסתטיות והחברתיות המשתקפות בתהליכי ההתפתחות של התיאטרון העברי מ- 1890 - 1948, דרך תיאטראות החובבים והבמות המקצועיות למחצה בשלושת העשורים הראשונים למאה העשרים, הקמת "הבימה", "אהל", התיאטראות הסאטיריים, תיאטרון הקאמרי, וכו'.

Course description

The course is a basic introduction to the major periods and genres in the genealogy and evolution of the Jewish and Hebrew stage-drama, its reception and the history of the Zionist, pre-State performative activity in the Land of Israel. This scrutiny is based on the recognition of the intrinsic, interactive and generative relations between the Hebrew stage and the transient social, culture and phenomenological contexts in which it is embedded. The course will investigate the various structural and rhetorical features of the plays and the theatrical texts derived from the following categories: the Biblical drama; the Zionist and pioneer “Settlement-Drama”; social drama. The course will moreover discuss the aesthetic and social trends reflected in the historical development of the Hebrew theatre between 1890-1948.

 

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-2202-01 מבוא לתאטרון יהודי עברי
The Jewish, Hebrew & Israeli Theatre
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | פרופ קינר(קיסינגר גד

סילבוס מפורט/דף מידע

מבוא לתיאטרון יהודי ועברי

Introduction to Jewish and Hebrew Theatre

סמסטר א', תשע"ה

2 ש"ס

שם המרצה: פרופ' גד קינר

דואר אלקטרוני: gkenar@post.tau.ac.il

שעת קבלה: לפי תיאום מראש במייל הנ"ל. בטלפון 03-6407481

 

 

דרישות הקורס:

נוכחות, השתתפות, קריאה, מבחן בקיאות במחזות, מבחן סיכום (מבחן ידע וניתוח).  להלן הבהרה לגבי בחינת הבקיאות:

במהלך הסמסטר תיערך בחינת בקיאות על קבוצה של 6  מחזות. אין ציון מספרי על מטלה זו, אלא ציון "עובר" – "לא עובר". כל הנכשל, ואינו עומד גם בבחינה חוזרת, חייב ללמוד שוב את הקורס, גם אם שאר ציוניו מצוינים.

 

מרכיבי הציון הסופי:

85% בחינה מסכמת; 15% השתתפות בכיתה, וגילוי בקיאות שוטפת בחומר העיוני והאמפירי; תנאי-קדם לקבלת ציון: עמידה כ"עובר" בבחינת הבקיאות.

 

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

 

שיעורים 1-3: מאמנות נשללת למכשיר רעיוני-חינוכי מגויס וקיבוצי: התיאטרון ומוסכמת-המציאות היהודית והציונית-עברית.

יצירות שיידונו (בין היתר): יהודה סומו, צחות בדיחותא דקידושין; משה זכות, תפתה ערוך; הרמח"ל, מגדל עוז; יעקב שבתאי, נמר חברבורות.

 

שיעורים 4 - 6: תיאטרון בתנ"ך, התנ"ך כתיאטרון, המיתוס המקראי והמחזה הארצישראלי והישראלי.

היצירה שתידון: אהרן אשמן, מיכל בת שאול (התבנית המלודרמטית).

 

שיעורים 9-7: התיאטרון הארץ-ישראלי משנות ה-80 של המאה ה- 19 ועד לעשור השני במאה ה- 20.

"הבימה" כ"סטודיה מקראית" וכתיאטרון אירופי-אוונגרדי: המדיניות האמנותית הבדלנית והקוסמופוליטנית של "הבימה" מהקמתה ועד לייסוד הקאמרי (1918 – 1944 )

היצירה שתידון בפירוט: שלמה אנ-סקי, הדיבוק. מחזות נוספים: ד. פינסקי, היהודי הנצחי; ה. ליוויק, הגולם; שלום עליכם, האוצר.

 

שיעורים 10 – 12: פולחן האדמה, השמים והאין: מחזאות החיוב והספק של המיתוס הציוני בארץ ישראל בין האלהה לקיטרוג (מחזה ההתיישבות - פרק א').

יצירות שיידונו: י. א. אורלוף-אריאלי, אללה כרים; א. אשמן, האדמה הזאת. מחזות נוספים שייזכרו: אבי שאול, בין עיים; צילה קורמקר, הברית הרביעית; חיים ברנר, מעבר לגבולין; ש. שלום, דן השומר; א. כרמון, מדורות; ש. שלום, אדמה.

 

קריאה:

לבחינת הבקיאות

יהודה סומו, צחות בדיחותא דקידושין ( תעלולי נישואין)

י. א. אורלוף-אריאלי, אללה כרים

יעקב שבתאי, נמר חברבורות

אהרון אשמן, מיכל בת שאול

שלמה אנ-סקי, הדיבוק

אהרן אשמן, האדמה הזאת

 

רשימת ספרות (מבחר, נתון לשינויים ולהרחבה)

א.      חיבורים שחובה לקוראם לפני דיון בפרק מסוים במערך הקורס, יצוינו בכוכבית, לפני שם המחבר.

ב.       לפני כל החיבורים (חובה ורשות) יובהר בסוגריים לפני שם המחבר לאילו שיעורים החיבור מתייחס.

עמ' 109 - 158

 (שיעורים 1 - 3 )* בלקין, אהובה, הפורים שפיל: עיונים בתיאטרון היהודי העממי, ירושלים: מוסד ביאליק, 2002, עמ' 11 – 18.

(שיעורים 7 – 9 )* טרטקובסקי, ילנה, הבימה – המורשת הרוסית , תל אביב: ספרא, 2013 (מספרי עמודים יימסרו)

(שיעורים 7 – 9) * ירושלמי דורית, שמעון לוי, עורכים, אל נא תגרשוני: עיונים חדשים ב'הדיבוק', ת"א: אסף מחקרים/ ספרא, 2009, עמ' 9 – 24; 59 – 75 ; 123 – 136.

 (שיעורים 7 - 9) לוי, עמנואל,  התיאטרון הלאומי הבימה:  קורות התיאטרון בשנים 1917-1979 .  ת"א:  עקד, תשמ"א.

(שיעורים 3-1)* לוי, שמעון,  מקטרים בבמות:  עיונים בדרמה עברית.  ת"א:  אור-עם, 1992, עמ' 2 - 18; עמ' 109 - 158 .

(שיעורים 10 - 12) * עפרת, גדעון,  אדמה, אדם, דם:  מיתוס החלוץ ופולחן האדמה במחזות ההתיישבות. ת"א:  צ'ריקובר, 1980, "המסכת", עמ' 200 - 224.

 (שיעורים 1 - 3 ) פיינגולד, בן-עמי, "מאה שנות תרבות בארץ ישראל: התיאטרון העברי", ב: ישראל ברטל, עורך, העגלה המלאה: מאה ועשרים שנות תרבות ישראל , י"ם: י"ל מאגנס, 2002: 198 – 220.

(שיעורים 7 -9) ----------------, "התיאטרון הקאמרי: ההתחלה", ב: גד קינר, אחי רוזיק, פרדי רוקם, עורכים, הקאמרי: תיאטרון של זמן ומקום (אוניברסיטת תל-אביב: הפקולטה לאמנויות, 1999), עמ' 9 – 24.

* קינר, גד, התיאטרון הקאמרי של תל-אביב הספר השני (ת"א: התיאטרון הקאמרי, 2008), עמ' 169 – 174.

(מקור מרכזי לאורך כל הקורס)   קוחנסקי,  מנדל,  התיאטרון העברי. י "ם:  ויידנפלד וניקולסון, 1974 .

(שיעורים 7 - 9) * שוהם, חיים, "'הבימה' משוחחת את קהלה: שנים של דיאלוג ומונולוג", ב:תיאטרון ודראמה מחפשים קהל.  ת"א:  אור-עם, 1989, עמ' 77- 111.

 (4 - 6) שקד, גרשון,   המחזה העברי ההיסטורי בתקופת התחיה, י"ם:  מוסד ביאליק, 1970.

Abramson, Glenda, Drama and Ideology in Modern Israeli Drama. Cambridge, 1998.

(שיעורים 1-3) * Rokem, Freddie, “Hebrew Theater from 1889 to 1948. In: Linda Ben-Zvi, Linda, ed.,   Theater  in Israel.  Ann Arbor:  The Michigan UP, 1996, pp. 9 - 84.

(שיעורים 7 -9 Kaynar, Gad, "National Theatre as Colonized Theatre: The ( Paradox of Habima", Theatre Journal 50, 1998, 1 - 20.

הערה: חלק גדול מחומר החובה דלעיל ייסרק ויועמד לרשות התלמידים.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת