חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  מבוא לתאטרון יהודי עברי
  The Jewish, Hebrew & Israeli Theatre                                                                 
0811-2202-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1200-1400213מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר ירושלמי דורית
סילבוס מקוצר
מבוא בסיסי לתקופות ולז'אנרים טיפוסיים בחתכים דיאכרוניים וסינכרוניים בדרמה ובתאטרון היהודיים והעבריים עד להקמת המדינה. עיסוק בחתכים כרונולוגיים-היסטוריוגרפיים בתחנות מפתח בפעילות התאטרונית-דרמטית היהודית בגלות ובדגמים מרכזיים של התפתחות התאטרון והדרמה בארץ מראשית היישוב ועד 1948. בחינת "חתכי אורך" אלו תשתלב בבחינת "חתכי רוחב" של טקסטים דרמטיים ותאטרוניים יציגים: מאפייני מבנה, מרקם, עיצוב דמות, לשון ושפה תאטרונית, תפעולם האסתטי, התמטי והרטורי, וזיקותיהם האינטרטקסטואליות ליצירה קאנונית, למסורות דרמטיות-תאטרוניות ולמוסכמות-המציאות החברתיות, התרבותיות והפוליטיות של הצופה המובלע בתקופות השונות. בין היתר ייבחנו טקסטים מן המחלקות האלה: המיתוס המקראי; הנרטיב הציוני והחלוצי-התיישבותי; מיתוסים חברתיים; ועוד. כן יידונו המגמות האסתטיות והחברתיות המשתקפות בתהליכי ההתפתחות של התאטרון העברי מ- 1890 - 1948, דרך תאטראות החובבים והבמות המקצועיות למחצה בשלושת העשורים הראשונים למאה העשרים, הקמת "הבימה", "אהל", התאטראות הסאטיריים, תאטרון הקאמרי וכו'.
Course description
The course is a basic introduction to the major periods and genres in the genealogy and evolution of the Jewish and Hebrew stage-drama, its reception and the history of the Zionist, pre-State performative activity in the Land of Israel. This scrutiny is based on the recognition of the intrinsic, interactive and generative relations between the Hebrew stage and the transient social, culture and phenomenological contexts in which it is embedded. The course will investigate the various structural and rhetorical features of the plays and the theatrical texts derived from the following categories: the Biblical drama; the Zionist and pioneer “Settlement-Drama”; social drama. The course will moreover discuss the aesthetic and social trends reflected in the historical development of the Hebrew theatre between 1890-1948.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-2202-01 מבוא לתאטרון יהודי עברי
The Jewish, Hebrew & Israeli Theatre
שנה"ל תשע"ד | סמ'  א' | ד"ר ירושלמי דורית

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
מבוא לתיאטרון יהודי-עברי-ישראלי
The Jewish, Hebrew and Israeli Theatre
סמסטר א' תשע"ד
2 ש"ס
שיעור
שם המרצה: ד"ר ירושלמי דורית
דואר אלקטרוני: dorit100@walla.com
שעות קבלה: לפי תאום מראש
 
דרישות הקורס
 • יש לנכוח באופן רציף בשיעורים
 • קריאה – יש לעקוב באופן שוטף אחר התוכנית ולקרוא לפני השיעורים את המחזות והמאמרים הרלוונטיים 
 • בחינת בית: בבחינה שני חלקים, החלק הראשון כולל עבודה עם חומרים ארכיוניים, החלק השני מתייחס למחזות ולמאמרים.          
מרכיבי הציון
90% מבחן מסכם
10% בחני בקיאות
 
תוכנית השיעורים
 • כיצד מספרים את ההיסטוריות של התיאטרון העברי  
 • מבט על תיאטרון יידיש כתשתית לתיאטרון עברי
 • הבנייתה של 'הבימה' כתיאטרון לאומי: הדיבוק מאת שלמה אנ-סקי בבימוי ייבגני וכטנגוב, "הבימה", מוסקבה 1922
 • 'היה או לא היה?' כיצד הזינה 'הבימה' את מעמדה כתיאטרון לאומי בתל אביב המנדטורית    
 • ה'אהל' - תיאטרון פועלי ארץ ישראל ומייסדו משה הלוי: מעמדה של אוטוביוגרפיה תיאטרונית בהיסטוריוגרפיה של תיאטרון
 • מחזות החיוב ומחזות הספק: האדמה הזאת מאת אהרון אשמן, אללה כרים, מאת אריאלי אורלוף 
 • 'הם לא הלכו בשדות' הבנייתו של תיאטרון עירוני מבעד לפעלו של יוסף מילוא מייסדו
 • הוא הלך בשדות מאת משה שמיר, בבימוי יוסף מילוא, 1948, 1967
 • 'מלחמת השחרור' על במת התיאטרון: בערבות הנגב מאת יגאל מוסינזון והם יגיעו מחר מאת נתן שחם
 • מחזותיו של אלתרמן על במת 'הקאמרי' והשפעתם על מעמד התיאטרון במיתולוגיה של תל אביב
 • נסים אלוני והשיבה אל שחקני 'הבימה' הראשונים
 
 
ביבליוגרפיה [חלקית]
אוריין, דן, יהדותו של התיאטרון הישראלי, ת"א: הקיבוץ המאוחד, 1998.
הלוי משה, דרכי עלי במות, תל אביב: מסדה, 1955.
יערי נורית, "נסים אלוני: תיאטרון, מן דבר שמזכיר טכס נשכח", התיאטרון 1, קיץ 1998.
ירושלמי דורית, "חקר התיאטרון העברי: הדיבוק כמקרה מבחן", מותר, גיליון מס' 7, 1999.
ירושלמי דורית, שמעון לוי, אל נא תגרשוני: עיונים חדשים בהדיבוק, תל אביב: אסף מחקרים וספרא, 2009.
לוי עמנואל, התיאטרון הלאומי הבימה, קורות התיאטרון בשנים 1917-1975, ת"א: הוצאת עקד 1981.
לוי שמעון, מקטרים בבמות, ת"א: הוצאת אור עם 1992.
לוי שמעון וקורינה שואף, קנון התיאטרון העברי מאה הצגות ועוד אחת, ת"א: הקיבוץ המאוחד, 2002.
משולח, רבקה (1997) (עורכת), הקאמרי של תל-אביב 50 שנות תיאטרון ישראלי, דניאלה די-נור מוציאים לאור.
נורמן יצחק, בראשית הבימה: נחום צמח בחזון ובמעש, י-ם: הוצאת הספריה הציונית ע"י הנהלת ההסתדרות הציונית, 1966.
נתן משה, כישוף נגד מוות, התיאטרון של נסים אלוני, ערך: זאב שצקי, ת"א: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1995.
עפרת גדעון, אדמה, אדם, דם, מיתוס החלוץ ופולחן האדמה במחזות ההתיישבות, ת"א: צ'ריקובר הוצאה לאור, 1980.
--------, הדרמה הישראלית, ת"א: צ'ריקובר, 1975.
שקד גרשון, "פני הדור ופני שחקניו או מאהרון לאמנון (שלבים בהתפתחותו של דיוקן השחקן בתיאטרון ובמחזה העברי", ספרות אז כאן ועכשיו, תל-אביב: זמורה ביתן, 1993. עמ' 79-95. 
קוחנסקי, מנדל, התיאטרון העברי, ירושלים: ויידנפלד וניקולסון, 1974.
קינר גד, אלי רוזיק, פרדי רוקם, עורכים, הקאמרי, תיאטרון של זמן ומקום, ת"א: אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, 1999. 
שוהם חיים, הדרמה של "דור בארץ" (אתגר ומציאות בדרמה הישראלית), ת"א: אור עם, 1989.
----------, תיאטרון ודרמה מחפשים קהל, ת"א: אור עם, 1989.
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת