חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  תאוריות וביקורת:תאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן
  Theories and Criticism: Linguistic Approaches  
0811-2138-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'0800-1000213 מכסיקושיעור ד"ר בן-שאול דפנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בעולם אקדמי רב-תחומי ורווי במתודות, תיאוריות ואידיאולוגיות, גם למי שעוסק בלימוד ובפרקטיקה של תיאטרון יש צורך חיוני להתמצא בהקדם בעיקריהם של כיווני מחשבה בולטים המשתלבים בשיח המחקרי העכשווי וקשורים הדוקות גם ביצירה הבימתית. מחקר עיוני וביצועי לא נעשה בחלל ריק, והוא במידה רבה תלוי נקודת מבט והקשרי שיח. לשם כך מציע הקורס הצגה תמציתית של גישות עיוניות מרכזיות, שהחלו בראשית המאה ה-20 והוסיפו להתפתח גם במאה ה-21, וקושר אותן לעשייה ולמחקר של תיאטרון ומופע עכשווי. במוקד קורס זה גישות שיסודן בחשיבה לינגוויסטית (לשונית) ובגישות המרחיבות חשיבה זו: סמיוטיקה, פנומנולוגיה ופוסט-סטרוקטורליזם. זאת בלוויית המחשות מתיאטרון ומופע והפניית ההתבוננות הביקורתית גם כלפי הגישה התיאורטית עצמה.

Course description

In a multi-disciplinary academic world, saturated with methods, theories and ideologies, theatre researchers and practitioners have a vital need to be familiar with the principles of leading trends of thought in contemporary research discourse. Research is never conducted in a vacuum and is largely dependent on a theoretical point of view and discursive frames. To this end, the course offers a concise presentation of central approaches since the beginning of the 20th century, still evolving in the 21th – applied to contemporary theater and performance. The course will focus on linguistic and expended approaches:  Semiotics, Phenomenology and Post-structuralism. The approaches will be demonstrated and the critical gaze will also be turned on theory itself.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-2138-01 תאוריות וביקורת:תאוריות לינגוויסטיות ומעבר להן
Theories and Criticism: Linguistic Approaches
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר בן-שאול דפנה

סילבוס מפורט/דף מידע

 

החוג לאמנות התיאטרון

תיאוריות וביקורת: גישות לינגוויסטיות ומעבר להן

Theories and Criticism: Linguistic Approaches

סמסטר ב', תשע"ח (2 ש"ס)

שיעור חובה לשנה ב'

 

שם המרצה: ד"ר דפנה בן-שאול

bensha@post.tau.ac.il

שעות קבלה: יום ד', 12:00-14:00 (בניין מכסיקו, חדר 106), בתיאום מראש במייל.

 

תיאור הקורס

 

בעולם אקדמי רב-תחומי ורווי במתודות, תיאוריות ואידיאולוגיות, גם למי שעוסק בלימוד ובפרקטיקה של תיאטרון יש צורך חיוני להתמצא בהקדם בעיקריהם של כיווני מחשבה בולטים המשתלבים בשיח המחקרי העכשווי וקשורים הדוקות גם ביצירה הבימתית. מחקר עיוני וביצועי לא נעשה בחלל ריק, והוא במידה רבה תלוי נקודת מבט והקשרי שיח. לשם כך מציע הקורס הצגה תמציתית של גישות עיוניות מרכזיות, שהחלו בראשית המאה ה-20 והוסיפו להתפתח גם במאה ה-21, וקושר אותן לעשייה ולמחקר של תיאטרון ומופע עכשווי. במוקד קורס זה גישות שיסודן בחשיבה לינגוויסטית (לשונית) ובגישות המרחיבות חשיבה זו: סמיוטיקה, פנומנולוגיה ופוסט-סטרוקטורליזם. זאת בלוויית המחשות מתיאטרון ומופע והפניית ההתבוננות הביקורתית גם כלפי הגישה התיאורטית עצמה.

 

In a multi-disciplinary academic world, saturated with methods, theories and ideologies, theatre researchers and practitioners have a vital need to be familiar with the principles of leading trends of thought in contemporary research discourse. Research is never conducted in a vacuum and is largely dependent on a theoretical point of view and discursive frames. To this end, the course offers a concise presentation of central approaches since the beginning of the 20th century, still evolving in the 21th – applied to contemporary theater and performance. The course will focus on linguistic and expended approaches:  Semiotics, Phenomenology and Post-structuralism. The approaches will be demonstrated and the critical gaze will also be turned on theory itself.

 

 

 

דרישות הקורס

נוכחות מלאה בקורס, קריאת המקורות על פי הנחיה בהתאם לנושאים, הגשת עבודה מסכמת.

 

קביעת ציון

הציון ייקבע על פי עבודה מסכמת בסוף הסמסטר, נוכחות בשיעורים ובהצגות היא תנאי סף להגשתה.

העבודה כוללת:

א. הסבר למושגים מרכזיים הקשורים בגישות הנלמדות בסיוע מקורות הקורס.

ב. יישום  עצמאי של גישה תיאורטית (בהתאם להנחיות שיינתנו) על חומר מופעי/תיאטרוני שנבחר על-ידי המשיב/ה.

נושאי הקורס

פתיחה: נקודת מבט תיאורטית כגישת מחקר והצגת הגישות

 

1. גישה סמיוטית

1.1 עקרונות דה-סוסיר והטיפולוגיה הראשונה של פירס.

1.2 עקרון ההסמיוטיזציה של התיאטרון על-פי אסכולת פראג וטיפולוגיית קובזן.

1.3 הטיפולוגיה השנייה של פירס כמפתח לחשיבה בימתית.

1.4 סיכום הביקורת כלפי הגישה.

 

2. גישה פנומנולוגית

2.1  יסודות פילוסופיים וקישורם לחוויית התיאטרון והמופע.

2.2 הנוכחות החומרית-מרחבית של הדבר הממשי (corporeality) על פי תפיסת סטייטס.

2.3 המשחק הפיזי, תפעול החושים במופע הבינתחומי.

2.4 סיכום הביקורת כלפי הגישה.

 

3. גישה פוסט-סטרוקטורליסטית

3.1 יסודות תרבות והגות: מה בין פוסט-מודרניזם, פוסט-סטרוקטורליזם ודקונסטרוקציה.

3.2 מושגים מרכזיים של דרידה ובארת.

3.3 דקונסטרוקציה של שיטות משחק ואסטרטגיות ישימות נוספות.

3.4 סיכום הביקורת כלפי הגישה.

 

 

 

ביבליוגרפיה

סקירות כלליות של גישות

לכט, ג'ון, 50 הוגים מרכזיים בני-זמננו: מסטרוקטורליזם עד פוסט-מודרניות כרך א', תרגום: איה ברויר, תל אביב: רסלינג, 2003. [המלצה: מרלו-פונטי, ז'נט, דלז, דרידה, פוקו].

 

----------, 50 הוגים מרכזיים בני-זמננו: מסטרוקטורליזם עד פוסט-מודרניות כרך ב'. [המלצה: דה סוסיר, בארת, איריגארי, ליוטאר, בודריאר].

 

רוגוף, אירית, "מהו תיאורטיקן?", בצלאל, כתב עת לתרבות חזותית וחומרית 2 (יוני 2015).

 

Theories of the Theatre: A Historical and Critical Survey, from Greeks to the Present, Ithaca and London: Cornell University Press, 1984.

 

Carlson, Marvin, Performance: A Critical Introduction, London and New York: Routledge, 1996.

 

Fortier, Mark, Theory/Theatre: An Introduction, London and New York: Routledge, 1997.

[ספר מבואי ותמציתי. חובה: פרק א'  -  שלושת הסעיפים. המלצה: פרק ב' -  סעיפים 1 ו-3.]*

 

סמיוטיקה וקישורה לתיאטרון

בארי, פיטר, "פוסט-סטרוקטורליזם ודקונסטרוקציה", מבוא לתורת הספרות והתרבות, תרגום ועריכה מדעית: חנה הרציג, רעננה: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה 2004 [1995] עמ' 83-108.

 

בארת, רולאן, יסודות בסמיולוגיה, תרגום: אבנר להב, תל אביב: רסלינג, 2006.

 

פרדינן דה סוסיר, קורס בבלשנות כללית, תרגום: אבנר להב, תל אביב: רסלינג, 2005. [חובה: פרק 1, "טיבו של הסימן הלשוני", בתוך חלק ראשון, עמ' 117-123.].*

 

רוזיק, אלי, שפת התיאטרון, תל אביב: דביר (סדרת מה?דע!), 1991. [חובה: פרק 2, "הסימן התיאטרוני", עמ' 31-47.].*

 

 

Aston, Elaine and Savona, George, Theatre as Sign-System: A Semiotics of Text and Performance, London and New York: Routledge, 1991.  [המלצה: פרק 6  ,"The Semiotics of Performance"]*

 

Carlson, Marvin, Theatre Semiotics: Signs of Life, Bloomington: Indiana University Press, 1990.

 

Elam, Keir, The Semiotics of Theatre and Drama, London and New York: Methuen, 1980.  [., עמ' 5-31"Foundations: Signs in the Theatre"[חובה: פרק 2,  *

 

Fischer-Lichte, Erika, The Semiotics of Theatre, Trans. Jeremy Gains and Doris L. Jones, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1992.

 

Kowzan, Tadeusz, "The Sign in the Theatre", Diogenes 61 (1968), pp. 52-80.

 

Toro, Fernando de, Theatre Semiotics: Text and Staging in Modern Theatre, Trans. John Lewis, Toronto: University of Toronto Press.

פנומנולוגיה וקישורה לתיאטרון

 

כנען, חגי, פני מדיבור: לראות אחרת בעקבות עמנואל לוינס, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, ספריית אדום כהה, 2008.

 

מרלו-פונטי מוריס, העין והרוח, תרגום: עירן דורפמן, תל אביב: רסלינג, 2004.

[מומלץ: מבוא מאת חגי כנען, עמ' 7-17]. *

 

 

ציטרון, עתי, "החזירות והמלים, מאבקו של התיאטרון החזותי ברודנות המלה", מותר 6 (1998), עמ' 219-228.

 

קינר, גד, " רטוריקה מקומית בהצגת המחזה הישראלי: אסטרטגיה פנומנולוגית," בתוך מותר מס' 7 (1999), עמ' 97-102.  [חובה] *

 

תמרי, שלומית, מוריס מרלו-פונטי והחינוך הסביבתי, אוניברסיטת בר אילן, 2008.

 

 

 

Banes, Sally and Lepcki, André (eds.), Senses in Performance, New York and London: Routledge, 2007.

 

Camp, Pannill, "The Trouble with Phenomenology", Journal of Dramatic Theory and Criticism, Vol. XIX:1 (2004), pp. 79-97.

 

Stanton B. Garner Jr, "Sensing Realism: Illusionism, Actuality, and Theatrical Sensorium", The Senses in Performance, eds. Sally Banes and André Lepecki, New York and London: Routledge, 2007, pp. 115-122.*

 

States, Bert O., "The Dog and the Stage: Theatre as Phenomenon", New Literary History, 14:2 (1983), pp. 373-388.*

 

States, Bert O., Great Reckonings in Little Rooms: On the Phenomenology of  Theatre,  London, Berkeley, Los Angeles: University of California press, 1985.

 

States, Bert O., “The Phenomenological Attitude,” in Reinelt, Janelle G. and Roach, Joseph R. (Eds.), Critical Theory and Performance, The University of Michigan Press, 1992, pp. 369-379. [מומלץ] *

 

פוסט-סטרוקטורליזם וקישורו לתיאטרון

אליס, ג'ון, נגד הדקונסטרוקציה, תרגום: מאירה טורצקי, ירושלים: הוצאת שלם, 2004. [המלצה: מבוא מאת אריק גלסנר ועירן דורפמן, עמ' ז'-כט'] *

 

באטלר, ג'ודית, קוויר באופן ביקורתי, תרגום: דפנה רז, תל אביב: רסלינג, 2001.

[המלצה: מבוא מאת מירי רוזמרין, עמ' 7-21] *

 

בארת, רולאן, מות המחבר, * [חובה] פוקו מישל, מהו המחבר? תרגום: דרור משעני, תל אביב: רסלינג, 2005. (שני החיבורים כלולים באותו הספר, מתוכם בארת הוא קריאת החובה)

 

בודריאר, ז'אן, סימולקרות וסימולציה, תרגום: אריאלה אזולאי, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2007.  [המלצה: פרק 1: "קדימות הסימולקרות", עמ' 7-46]*

 

 

 

גורביץ', דוד, פוסטמודרניזם: תרבות וספרות בסוף המאה ה-20, תל אביב: דביר (סדרת מה?דע!), 1997. [המלצה: פרקים א'-ד']

 

ג'יימסון, פרדריק, פוסטמדרניזם או ההיגיון התרבותי של הקפיטליזם המאוחר, תרגום: עדי גינצבורג-הירש, תל אביב: רסלינג, 2001.

 

ג'יימסון, פרדריק, המפנה התרבותי: מבחר כתבים על הפוסט-מודרני, 1983-1998, תרגום: דליה טסלר ודרור ק' לוי, תל אביב: רסלינג, 2009. [המלצה: פרק 1: "פוסטמודרניזם וחברת הצריכה", עמ' 13-36]

 

דרידה, ז'אק, על הגרמטולוגיה, תל אביב: רסלינג, 2015.

 

ליוטאר, ז'אן-פרנסוא, המצב הפוסטמודרני, תרגום: גבריאל אש, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1999.

 

ליוטאר, ז'אן-פרנסוא, הסברים על הפוסטמודרני, תל אביב: רסלינג, 2006.

 

מאור, חיים, "פוסט-מודרניזם: מיתה יפה, מבוא ידידותי לפוסט-מודרניזם" בתוך גלריה של מאמרים, ירושלים: תל, תש"ס, עמ' 127-142. [קריא ביותר] *

 

סים, סטיוארט, "סטרוקטורליזם ופוסט-סטרוקטורליזם," בתוך הנפלינג, אוסוולד (עורך), אסתטיקה: מבוא פילוסופי, תרגום: קרלה פרלשטיין, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1999, עמ' 379-410. [חובה: החלק השני, המתמקד בפוסט-סטורקטורליזם] *

 

Auslander, Philip, “Just Be Yourself”: Logocentrism and Difference in Performance Theory,” in Zarrilli, Philip B. (Ed.), Acting (Re)Considered: Theories and Practices, London and New York: Routledge, 1995, pp. 59-67. [על פוסט-סטרוקטורליזם ותורות משחק: חובה] *

 

Culler, Jonathan, On Deconstruction: Theory and Criticism after Structuralism, London: Routledge and K. Paul, 1983.

 

Lehmann, Hans-Thies, Postdramatic Theatre, Trans. Karen Jürs-Munby, London and New York: Routledge, 2006.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת