חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מבוא לתיאטרון מודרני
  Modern Theatre: an Introduction  
0811-2137-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1000-1200001 קיקואיןשיעור ד"ר הררי דרור
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס סוקר מגמות מרכזיות בתיאטרון ובמופע החי מראשית המאה ה-19 ועד מחצית המאה ה-20. בנוסף, הוא מציע בחינה ביקורתית של הניסיונות השונים שנעשו לאורך צמיחתו של התיאטרון המודרני להתמודד באופן מעשי ותיאורטי עם השאלות: "מהו התיאטרון, ומה תפקידו?"

 

Course description

This course looks at major trends in western theatre and performance from the early nineteenth century to the mid-twentieth century. In addition, it offers a critical reflection on the various attempts made by theatre practitioners to engage practically and theoretically with the question: what is theatre and what is its role?  

 

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-2137-01 מבוא לתיאטרון מודרני
Modern Theatre: an Introduction
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר הררי דרור

סילבוס מפורט/דף מידע

 

מבוא לתיאטרון מודרני

Modern Theatre: An Introduction

סמסטר א , תשע"ט

2 ש"ס

שיעור

שם המרצה: ד"ר דרור הררי

דואר אלקטרוני: drorh@post.tau.ac.il

שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל.

 

תאור הקורס

הקורס סוקר מגמות מרכזיות בתיאטרון ובמופע החי מראשית המאה ה-19 ועד מחצית המאה ה-20. בנוסף, הוא מציע בחינה ביקורתית של הניסיונות השונים שנעשו לאורך צמיחתו של התיאטרון המודרני להתמודד באופן מעשי ותיאורטי עם השאלות: "מהו התיאטרון, ומה תפקידו?"

 

 

תאור הקורס באנגלית 

This course looks at major trends in western theatre and performance from the early nineteenth century to the mid-twentieth century. In addition, it offers a critical reflection on the various attempts made by theatre practitioners to engage practically and theoretically with the question: what is theatre and what is its role?  

 

דרישות הקורס

נוכחות, קריאה, צפייה,  מבחן סוף סימסטר.

 

מרכיבי הציון הסופי

100% מבחן סוף סימסטר.

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

 1. רקע תרבותי-היסטורי לצמיחתו של התאטרון המודרני וצמיחתו של תיאטרון בורגני: המלודרמה והמחזה-העשוי-היטב.
 2. תיאטרון ריאליסטי: התיאטרון של זקס-מינינגן והדרמה של איבסן, סטרינדברג וצ'כוב.
 3. "נתח של חיים" בתיאטרון הנטורליסטי: אמיל זולא ואנדרה אנטואן, והחיפוש אחר ריאליזם בבימוי ובמשחק.
 4. ריכרד ואגנר ו"עבודת האמנות הכולית".
 5. תיאטרון סימבוליסטי: א) "סוף המאה" וצמיחתה של רגישות מודרניסטית. ב) המחזאות של מטרלינק והתיאטרונים של פור ולוניה-פ.
 6. אלפרד ז'ארי ו"המלך אובו": ערש האוונגרד (הקשר לתיאטרון סימבוליסטי ולמופע הקברט).
 7. אדולף אפיה ואדוארד גורדון קרייג.
 8. תיאטרון במפנה המאה: מן הסימבוליזם אל הפוטוריזם, הדאדא והסוריאליזם.
 9. תיאטרון אקספרסיוניסטי.
 10. פיסקטור ברכט והתיאטרון האפי.
 11. קיום אבסורדי: בקט, יונסקו ופינטר.
 12. גרוטובסקי ופיטר ברוק: אל שורשיו האוניברסליים של האירוע התיאטרוני.
 13. מות הדמות: "המלטמשין" להיינר מולר.

 

 

רשימת ספרות (חלקית)

רקע וצמיחתו של תיאטרון ריאליסטי:

אלכסנדר, דויד. (1983) מבוא לתולדות התיאטרון המערבי (במאות 17-20): ראשי פרקים נבחרים. בית צבי. "התנועה הנטורליסטית והריאליזם". עמ. 35-59

ברוקט, א. (1987). תולדות התאטרון. מסדה. פרק 10: "התחלות התיאטרון המודרני."

שונמי ג, (1987). הטרקלין הטירה והגן: ייצוג ומציאות בדרמה המודרנית. אור-עם.

 

 

Brockett O, Findlay Robert, (1991). Century of Innovation: A History of European and American Theatre and Drama since the Late Nineteenth Century. Allyn and Bacon. Chap.: 1-3(pp.1-65)

 

Leach, Robert. (2004). Makers of Modern Theatre: an Introduction. London and N.Y.: Routledge. Chap. "Modern Theatre…Modernist Theatre" (pp. 1-5), "Konstantin Stanislvasky" (pp. 6-52).

 

ואגנר:

מעייני, עמי. (1995) ריכרד ואגנר – מונוגרפיה. ירושלים: Fons Music Foundation. הפרקים על "האמנות והמהפיכה" ו"יצירת האמנות של העתיד".

Brockett O, Findlay Robert, (1991). Century of Innovation: A History of European and American Theatre and Drama since the Late Nineteenth Century. Allyn and Bacon. Pp. 28-31.

 

צמיחתו של תיאטרון אנטי-ריאליסטי: סימבוליזם ואקספרסיוניזם:

אלכסנדר, דויד. (1983) מבוא לתולדות התיאטרון המערבי (במאות 17-20): ראשי פרקים נבחרים. בית צבי. "ההבעה הא-ריאליסטית בתיאטרון המודרני". עמ. 77-59

 

Brockett O., Findlay Robert, (1991). Century of Innovation: A History of European and American Theatre and Drama since the Late Nineteenth Century. Allyn and Bacon. Pp. 65-87 (Symbolism), 145-159 (Expressionism).

Innes, Christopher. (1993). Avant Garde Theatre 1892-1992. London and N.Y.: Routledge. Chap. "Dreams Archetypes and the Irrational" (19-35), "Therapy and Subliminal Theatre" (36-58).

Deak, F. (1993). Symbolist Theatre: The Formation of Avant-Garde. The Johns Hopkins University Press.

 

צמיחת האוונגרד:

אלכסנדר, דויד. (1983) מבוא לתולדות התיאטרון המערבי (במאות 17-20): ראשי פרקים נבחרים. בית צבי. "אוונגרד מהפכני – דאדאיזם ופוטוריזם".

עמוסי, ת., ואיריס, י. (1992). דאדא וסוריאליזם בצרפת. הקיבוץ המאוחד.

שונמי, ג. (1992). אוונגרד ומהפיכה בדרמה של המאה העשרים. אור-עם. מבוא ופרק ראשון.

*Brockett O, Findlay Robert, (1991) Century of Innovation: A History of European and American Theatre and Drama since the Late Nineteenth Century. Allyn and Bacon. Pp. 159-173

Goldberg R. (1988). Performance Art: from Futurism to the Present. Thames and Hudson. Pp: 1-74, 97-120.

 

 

פיסקטור ברכט:

שונמי, גדעון (1998), התיאטרון התיעודי, תל אביב: אור-עם.

Brecht, B. (1964). Brecht on Theatre: The Development of an Aesthetic. (Ed. and trans. John Willet). Methuen.

Brockett, O., & Findlay, R. (1991). Century of Innovation: A History of European and American Theatre and Drama since the Late Nineteenth Century. Allyn and Bacon. Chap. 10, 14, 15 (pp. 235-258, 386-428, 429-451).

 

אבסורד:

אסלין, מ. (1985). תאטרון האבסורד. זמורה-ביתן.

לוי, ש. (1997). סמואל בקט מדבר, נוכח, נסתר. הקיבוץ המאוחד.

Carlson, Marvin. (1999). Theories of the Theatre: a Historical and Critical Survey, from the Greeks to the Present. Cornell UP. "The Twentieth Century, 1950-1965."  Pp: 411-453.

 

גרוטובסקי וברוק:

Grotowski, J. (1968). Towards a Poor Theatre. Simon and Schuster. Chap.: "Towards a Poor Theatre," The Theatre's New Testament." Pp: 15-53.

Marshall, Lorna and Williams, David. (2000). "Peter Brook: Transparency and the Invisible Network." Ed. Alison Hodge. London and N.Y.: Routledge. Pp: 174-190

Wolford, Lisa. (2000). "Grotowski's Vision of the Actor: the Search for Contact."  Ed. Alison Hodge. London and N.Y.: Routledge. Pp: 191-208

ברוק, פ. (1991). החלל הריק. אור-עם.

 

היינר מולר:

מולר, היינר. "המלטמשין". מתוך מבעד לאלים: מחזות גרמניים בני זמננו. ער. ותר. שמעון לוי. פפירוס.

Malkin, R. J. (1999). Memory-Theatre and Postmodern Drama. The University of Michigan Press. "Heiner Muller's Landscapes of Memory", pp. 71-115.

 

 

הערות או שונות 

תהיה הקפדה על נוכחות. מעל שלושה חיסורים לא תתאפשר הגשת מבחן ולא ירשם ציון (!).

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת