חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  מבוא לתאטרון מודרני
  Modern Theatre                                                                                       
0811-2137-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1000-1200210מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר שכטר מדלן
סילבוס מקוצר
מטרת השיעור להדגיש את הקשר בין הדרמה והתאטרון של התקופה המודרנית, והתיאוריות הביקורתיות אשר התפתחו במקביל. מנקודת ראות טרמינולוגית "מודרני" פירושו במסגרת זו: "מודרניזם" או "מודרניות" והוא מתאר את האקלים התרבותי והאסתטי בין 1850 ל-1950.
Course description
The goal of this course is an analysis of the relationships between modern drama and theatre, on the one hand, and art criticism which deals with these topics, on the other hand.
In the present context, the terms "modern" and "modernist" describe the cultural and the artistic phenomena between 1850-1950.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-2137-01 מבוא לתאטרון מודרני
Modern Theatre
שנה"ל תשע"ד | סמ'  א' | ד"ר שכטר מדלן

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
מבוא לתיאטרון מודרני
Modern Theatre
סמסטר א, תשע"ד
2 ש"ס
שיעור
 
שם המרצה: ד"ר מדלן שכטר
דואר אלקטרוני: schechtm@post.tau.ac.il
שעות קבלה: לפי תיאום מראש
 
מרכיבי הציון הסופי
100% עבודה מסכמת
 
מטלת הקורס
בחרו ונתחו את אחד המחזות מרשימת הקריאה, מהפרספקטיבה של אחד מארבעת הזרמים הבאים:
ריאליזם-נטורליזם
סימבוליזם
דקדנס
אוונגרד (כולל את: הפוטוריזם, הדאדא, הסוריאליזם(.
 
בעבודת הניתוח יש להישען ולהסתמך על שלושה מקורות, כדלקמן:
1. מאמר רקע תיאורטי על מודרניזם :
Calinescu, Matei. "Modernity, Modernism, Modernization: Variations on Modern Themes". In: Berg, Ch. The Turn of the Century, 32-52.  (סרוק באתר)
2. מאמר העוסק בנושא הספציפי אותו מבקשים לבחון בהקשר של היצירה מתוך הזרמים האמנותיים: (ריאליזם-נטורליזם/ סימבוליזם/ דקדנס/ אוונגרד)- מתוך מקור אקדמי מוסמך
3. מאמר העוסק במחזה הנבחר, מתוך מקור אקדמי מוסמך
 
* את המאמרים ניתן למצוא במפתח החיפוש בספריה, דעת"א, מפתח מאמרים חיפה או במאגרי מידע מוסמכים באינטרנט
 
רשימת קריאה - חובה
איבסן, הדה גאבלר
------ בית הבובות
א.סטרינדברג, מחזה חלום
 -----------   העלמה יוליה
א.צ'כוב, השחף
------     שלוש אחיות
מ. מטרלינק, אורח לא קרוא
א.ז'אריהמלך אובו
–א. ווילד ,סלומֶה
קוקטו, הורים איומים
א.ארטו, התיאטרון וכפילו (מאמר אחד)
ב. – ברכט, אמא קוראז'
-------       אופרה בגרוש
- Appolinaire, G. The Breasts of Tiresias. In: Benedikt, M and G.E.Wellwarth.Modern   French Theatre:An Anthology of Plays (New York: E.P.Dutton, 1964) 
- Tzara, T. The Gas Heart. In: Benedikt, M. and G.E.Weelwath.Modern French      Theatre (New York:E.P.Dutton, 1964)  
 
רשימת טקסטים ( לקריאה וחומר עזר) סרוקים באתר השיעור
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
1. הגדרת מושגים: מודרני, מודרניזם,מודרניות
2. תיאור האקלים התרבותי
3. מורכבות המודרניזם
4. תנועות וזרמים באמנות: ריאליזם ונטורליזם
5. סימבוליזם
6. דקדנס
7. אוונגרד
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת