חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  מבוא לתאטרון מודרני
  Modern Theatre                                                                                       
0811-2137-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'0800-1000206אמכסיקו - אומנויותשיעור פרופ קינר גד
סילבוס מקוצר
מטרת הקורס היא לתאר את התפתחות התפיסות הדרמטיות, התיאטרוניות והמופעיות וגילוייהן הפרפורמטיביים בין מחצית המאה ה- 19 לשנות ה-30 של המאה ה-20, ואת יחסי הגומלין הדיאלקטיים ההדוקים שלהם עם התהפוכות המתחוללות בהקשרים החברתיים, התרבותיים, האסתטיים, המדעיים והתודעתיים שבמסגרתם הם מעוגנים, עליהם הם מגיבים, ושאותם הם במידה לא מועטה מחוללים. הקורס יגדיר ויישם את מושגי ה"מודרניות", ה"מודרניזם", והאוונגרד ויתאר את האסכולות, הזרמים, היוצרים וההוגים המוכלים בעשייה הדרמטית והתיאטרונית ובתיאוריה הביקורתית תחת מיתוגי-על אלו. וזאת, מנקודת הראות של ראייתם כהגדרות בעלות תקופת יחסית, וכתופעות המנהלות ביניהן דו-שיח מתמיד של אקציה וריאקציה, וכבעלות מודעות רטורית מועצמת להשפעתן על הצופה המובלע. בד בבד נעמוד על המהפכים ההרארכיים החריפים, האבולוציוניים והסינכרוניים, מהגמוניה של המחזה "הספרותי", ושל ההבחנה בין בידיון למציאות, לאורינטציה תאטרונית תלוית-טקסט, ומשם לדומיננטיות של ה"אירוע" וה"הייפרפורמנס", המבטל את המחיצות בין בידיון לממשות אמפירית, תודעתית ווירטואלית.
 
Course description
The goal of this introductory course is to describe the development of practical and theoretical conceptions of Drama, Theatre and Performance between the middle of the 19th century and the 1930s of the 20th century. We shall explore the close interaction between these aesthetic phenomena and the broader artistic and extra-artistic contexts in which they are embedded, on which they react, and which they – to a considerable extent – generate. We intend to define the notions of "Modernity", "Modernism", "Postmodernism" and "Avantgarde", as well as scrutinize the creators, and analyze the aesthetic and philosophical movements and schools subsumed under these meta-concepts, regarding their accustomed denotations as relative, and considering them as phenomena that entertain a constant reciprocal correspondence of action and reaction among them. Another issue that will be discussed is the gradual transition from the hegemony of the written, "literary" drama to that of its theatrical enunciation, and from the text-based theatre production to the "performative event" and "Performance Art".     
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-2137-01 מבוא לתאטרון מודרני
Modern Theatre
שנה"ל תשע"ג | סמ'  א' | פרופ קינר גד

666סילבוס מפורט/דף מידע
תולדות התאטרון המודרני
Modern Theatre
סמסטר א' תשע"ג
2 ש"ס
שיעור חובה לשנה ב'
שם המרצה: פרופ' גד קינר
טלפון: 03-6407482 
דואר אלקטרוני: gkenar@post.tau.ac.il
שעות קבלה: יום חמישי 17:00-18:30 בניין מקסיקו חדר 103, לפי תיאום מראש עם העוזרת המנהלית
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות, קריאת יצירות, מאמרים וצפייה בתיעודי עבודות, מבחן מסכם.
 
מרכיבי הציון הסופי
70% בחינה מסכמת, 30%בחינות בקיאות (שתשולב בבחינה המסכמת)
 
בחינות
-          הבחינה המסכמת תהיה מורכבת משתי שאלות הבנה מרכזיות הדורשות ידע ובקיאות בפרטי הנלמד, ויכולת ניתוח עצמאית (50 נקודות בסך הכל), חמש הגדרות קצרות (2 שורות) של מושגים (20 נקודות), 5 שאלות בקיאות (בשיטה אמריקאית) על המחזות המופיעים בסעיף "קריאת יצירות" (30 נקודות).
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
 
 1. ניתוח מתודי והגדרת מושגים.
 2. הקשרים תרבותיים, אסתטיים, חברתיים, פוליטיים ופנומנולוגיים.
 3. נטורליזם וריאליזם (חברתי, פסיכולוגי, פיוטי וכו') מהדוכס מזקס-מיינינגן ועד סטניסלבסקי ומסורת המחזה הריאליטסי-נטורליסטי במאה העשרים. 
 4. סימבוליזם- ז'ארי, אובו, אובואיזם, מטרלינק והציפור הכחולה.
 5. פוטוריזם
 6. הרטוריקה של האקספרסיוניזם הגרמני – מדרמת האני (קוקושקה, טולר ועוד) ועד "העובדתיות החדשה" (קאייזר, שטרנהיים ועוד).
 7. האוונגרד המטא-תאטרוני של שלושת העשורים הראשונים במאה העשרים: דאדא.
 8. המשך הנושא הקודם: סוריאליזם
 9. התאטרון האפי והפוליטי: פיסקטור וברכט
 10. מטא תיאטרוניות ורפלקסיביות: פירנדלו  (אופציונלי)
 11. הריאליזם הפיוטי: התיאטרון של לורקה  (אופציונלי)
 12. התיאטרון וכפילו: ארטו
 13. סיכום
 
קריאת יצירות:
 
**איבסן, הנריק, בית בובות
איבסן הנריק, רוחות
ביכנר, גיאורג, ווייצק
**-------, הדה גאבלר
**סטרינדברג, אוגוסט, האב
**----------, מחזה חלום
צ'כוב, א. פ., השחף
**-----, שלוש אחיות
או'ניל, יוג'ין, מסע יום ארוך לתוך לילה
**מילר, ארתור, כולם היו בני
**ויליאמס, טנסי,  חשמלית ושמה תשוקה
אלבי, אדוארד, מי מפחד מוירג'יניה וולף
**ז'ארי, אלפרד, המלך אובו
מטרלינק, מוריס, הציפור הכחולה
**לורקה, פדריקו גרסיה, חתונת דמים
----------, בית ברנרדה אלבה
ברכט, ברטולט, אופרה בגרוש
**---------, מעגל הגיר הקאווקזי
 
**Kokoschka, Oskar, Murderer,The Women's Hope
Kaiser, Georg, From Morning to Midnight
 
 
מודרניזם, מודרניות ואוונגרד (כללי):
1. ארטו אנטונן, התיאטרון וכפילו (ת"א: בבל, 1995), עמ' 7 – 33, 57 - 72, 97 – 110. **
אריסטו, פואטיקה, תרגם יואב רינון (ירושלים: מאגנס-האוניברסיטה העב רית, תשס"ג)
2. הייזנר, זמירה, קרין חזקיה, החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון (ת"א: האוניברכסיטה הפתוחה, 2006): 271 – 524. *
3. מגד, מתי, הדרמה המודרנית: מבואות ומקורות (ת"א: עם הספר, 1968): הנריק איבסן, "האילוזיה הריאלסטית", עמ' 127 – 130; ברנרד שאו, "הטכניקה החדשה במחזותיו של איבסן", עמ' 130 – 135; אוגוסט סטרינדברג, "מבוא להעלמה יוליה", עמ' 136 – 140; אוגוסט סטרינדברג, "הקדמה למשחק חלום", עמ' 178; אמיל זולא, "לקראת תיאטרון נטורליסטי", עמ' 308; אנדרי אנטואן, "אמנות המשחק החדשה ב'תיאטרון החופשי'", עמ' 309 – 310; גיום אפולינר, "פרולוג לטרזיה", עמ' 328-329; קונסטנטין סטניסלבסקי, "הלך הרוח היוצר", עמ' 329-332; פאול קורנפלד, "אקספרסיוניזם", 333- 334.
4. ניטשה, פרידריך, "הולדת הטרגדיה" (מצוי באתר)
5. שונמי, גדעון, אוונגרד ומהפכה בדרמה של המאה העשרים (ת"א: אור-עם, 1992). *
 
6. Berg, Christian, Frank Durieux, Geert Durieux and Geert Lernout (Eds.) The Turn of the Century: Modernism and Modernity in Literature and the Arts (Walter de Gruyter: Berlin, 1995)
7. Bradbury, Malcolm & James McFarlane (Eds.), Modernism 1890 – 1950 (Harmondsworth: Penguin, 1976), pp. 19-55. **
8. Butler, Christopher. Early Modernism (Oxford, 1994)
9. Cole, Toby & Helen Hrich Chinoy, Directors on Directing: A Source Book of Modern Theatre (Indianapolis: Bobbs-Merrill Educational Publishing, 953): George II, Duke of Saxe-Meiningen, "Pictorial Motion", pp. 79-88; André Antoine, "Behind the Fourth Wall", pp. 89-102; Konstantin Stanislavsky, "Creative Work with the Actor", pp. 109-118; Adolphe Appia, "Light and Space", pp. 138-146; Gordon Craig, "The Artist of the Theatre", pp. 147-163.
10. Frascina, Francis. Modern Art and Modernism (Harper and Row, 1982). *
11. ------- Art in Modern Culture (London: Phaidon Press, 1992)
12. ----- Modernity and Modernism (New Haven, 1993) *
13.  Levenson, Michael H. The Cambridge Companion to Modernism (Cambridge, 1999) *
14. Williams, Raymond. The Politics of Modernism (London, 1989). *
15. Calinescu, M.Five Faces of Modernity: modernism, avant-garde, decadence, kitsch, postmodernism (Duke University Press, 1993). *
16. Dickhoff, W. After Nihilism: essays on contemporary art (Cambridge University Press, 2000)
17. Burger P. Theory of the Avant garde (University of Minnesota Press, 1984) *
18. Hewitt, Andrew. Fascist modernism: aesthetics, politics, and the avant-garde (Stanford University Press, 1993)
19. Innes, Christopher, Avant-Garde Theatre 1892 – 1992 (London: Routledge, 1993), pp. 19-46. **
20. Kostelanetz, Richard. The Avangardes (New York, 2001)
21. Kuspit, D.B.The cult of the avant-garde artist (Cambridge University Press, 1993)
22. Styan ,J.L. Modern drama in theory and practice, volI :Realism and Naturalism. (Cambridge: Cambridge University Press, 1981) *
23. Wagner, Richard, "The Work of Art of the Future", מצוי באתר
24. Williams, Raymond. Drama :from Ibsen to Eliot (London:Chatoo & Windus, 1965).
 
נטורליזם וריאליזם 
  1. שונמי, גדעון, איבסן: מריאליזם לטראגדיה: עיונים בתבנית ובמשמעות של מחזות-הפרוזה (ת"א: עקד, 1983) *
  2. ---------, הטרקלין, הטירה והגן : ייצוג ומציאות בדרמה המודרנית (ת"א: אור-עם, 1987) *
  3. תומפסון, אלן ריינולדס, אנאטומיה של הדראמה, תרגם שמעון בן-מיכאל (ירושלים: מאגנס, 1976): 215- 270. *
 
4. Innes, Christopher (Ed.), A Sourcebook on Naturalist Theatre (London & New York: Routledge, 2000). *
5. Bigsby, Christopher (Ed.), Arthur Miller (Cambridge University Press, 1997. *
6. Fjelde, Rolf (Ed.), Ibsen: A Collection of Critical Essays (New Jersey: Prentice-Hall, 1965). *
7. Kernan, Alvin B.(Ed.), The Modern American Theater: A Collection of Critical Essays (New Jersey: Prentice-Hall, 1967). *
8. McFarlane, James (Ed.), The Cambridge Companion to Ibsen (Cambridge University Press, 1994). *
9. Reinert, Otto (Ed.), Strindberg: A Collection of Critical Essays (New Jersey: Prentice-Hall, 1971). *
10. Sprinchorn, Evert, Strindberg as Dramatist (New Haven & London: Yale University Press, 1982).
11. Taylor, John Russell, Anger and After: A Guide to the New British Drama (London: Methuen, 1962). *
12. Williams, Raymond, Drama From Ibsen To Eliot (Penguin, 1964).
 
סימבוליזם ואוונגרד
 
1. Jarry , Alfred. Selected Works by Alfred Jarry. ed. R.Shatttuck and Simon Watson Taylor (Paperback, 1969) *
2. Innes, C. Avant-garde Theatre: 1892-1992 (London, 1993) *
3. ----- Holy Theatre: Ritual and the Avant Garde (Cambridge, 1981)
4. Deak, Frantisek. Symbolist Theater: The Formation of an Avant-Garde (The John Hopkins University Press, 1993)
 
    אקספרסיוניזם, פוטוריזם, דאדא, סוריאליזם
 1. קינר, גד, היבטים בריטוריקה של המחזה האכספרסיוניסטי הגרמני (עבודת גמר: אוניברסיטת תל אביב, 1980). *
2. Dube, Wolf-Dieter, The Expressionists (London: Thames & Hudson, 1993)*
3. Kuhns, David F., German Expressionist Theatre: The Actor and the Stage (Cambridge University Press, 1997). *
4. Sokel, Walter, The Writer in Extremis (Stanford, Cal.: Stanford University Press, 1959) *    
5. -----------, Anthology of German-Expressionist Drama (Ithaca & London: Cornell University Press, 1963. *
 
1. Apollonio, U. (ed.) Futurist manifestos (MFA publications, 2001) *
2. Burke, M.R. Futurism in America, 1910-1917 (UMI, 1988)
3. Gerhardus, M. Futurism: the evolution of the self-sufficient picture (Phaidon, 1979)
4. Kirby, M. Futurist Performances (Dutton, 1971) *
5--------------, Total Theatre: A Critical Anthology (New York: F. P. Dutton, 1969). *
6. Martin, M.W. Futurist Art Theory, 1909-1915 (Hacker Art Books, 1978)
7. Kozloff, M. Cubism/Futurism (Harper&Row, 1974)
8. Rye, Jane. Futurism (Studio Vista, 1972)
9. Tisdall, Caroline & Angelo Bozzola, Futurism (London: Thames and Hudson, 1977). *
 
1. Bigsby, C.W.E. Dada and surrealism (Methuen, 1972)
2. Benedikt, Michael & George E. Wellwarth (Eds.), Modern French Theatre: An Anthology of Plays (New York: E. P. Dutton, 1966). *
3. Coutts-Smith, K. Dada (studio Vista, 1970).
4. Foster, Hal. Prosthetic Gods (MIT Press, 2004)
5. Foster, St. C. (ed.) Dada/dimensions UMI Research Press, 1984)
6. Erickson, John D. Dada: performance, poetry and art (Twayne Publishers, 1984) *
7. Grossman, M.L. Paradox, mystification, and ambiguity in European literature (N.Y.Pegasus, 1971)
8. Melzer, Annabelle. Latest Rage the Big Drum: Dada and Surrealist Performance (UMI, Research Press, 1980) *
9. Peterson, E. Tristan Tzara: dada and Surrational Theorist (Rutgers Univ. Press, 1971)
10. Rubin, W.S. Dada and surrealist art (H.N.Abrams, 1968) *
11. Watts, H.A. Chance: a perspective on dada (UMI Research Press, 1980) *
12. Zinder, David. The Surrealist Connection: An Approach to a Surrealist Aesthetic of Theatre (UMI, Press Research)
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת