חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה-17 ועד איבסן
  The History of Theatre and Drama ? From the 17th Century to Ibsen  
0811-2136-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1200-1400209 מכסיקושיעור ד"ר ליפשיץ יאיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בקורס זה נעקוב אחר השינויים וההתפתחויות שעבר התיאטרון האירופאי מתחילת המאה ה-17 ועד סוף המאה ה-19. נתחקה אחר האפשרויות התיאטרוניות שקודמו ואלו שנזנחו בתהליכי הגיבוש שהובילו בסופו של דבר לתיאטרון המודרני, ונבחן אותם על רקע שינויים בסדר החברתי, הפוליטי, הכלכלי, הדתי, והמגדרי בתרבות המערב. מתוך אלו נתבונן בתיאטרון כזירה לביצועם של יחסי-כוח, כמו גם של קונפליקטים ומתחים תרבותיים, בעידן רב-השפעה על יצירתו של המערב המודרני. דגש מיוחד יינתן לכניסתן של נשים לשדות המשחק והכתיבה בתיאטרון; למאבקים מעמדיים; לעלייתו של השחקן כגיבור תרבות וכסלבריטי; ולתפקידו של התיאטרון בעולם העובר תהליכי חילון ומהפכה.

Course description

This course will focus on the changes and developments which European theatre had undergone from the beginning of the 17th century till the end of the 19th century. We will trace the theatrical potentials which were promoted, and those that were discarded, during the consolidation processes which eventually led to the emergence of modern theatre. These will be discussed in light of changes in the social, political, economical, religious, and gender order in Western culture. Theatre will be presented as an arena for the performance of power-structures, as well as of cultural conflicts and tensions, in a critical period for the formation of the modern West. Special focus will be put on the appearance of actresses and women playwrights; on class struggles; on the emergence of the actor as cultural icon and celebrity; and on the role of theatre for a culture in the throes of secularization and revolution.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-2136-01 תולדות הדרמה והתיאטרון מהמאה ה-17 ועד איבסן
The History of Theatre and Drama ? From the 17th Century to Ibsen
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר ליפשיץ יאיר

סילבוס מפורט/דף מידע

 

תולדות הדרמה והתיאטרון – מהמאה ה-17 ועד איבסן

The History of Theatre and Drama – From the 17th Century to Ibsen

סמסטר א', תש"ף

2 ש"ס

שיעור

שם המרצה: ד"ר יאיר ליפשיץ

דואר אלקטרוני : yairlip@tauex.tau.ac.il

שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל

 

תאור הקורס

בקורס זה נעקוב אחר השינויים וההתפתחויות שעבר התיאטרון האירופאי מתחילת המאה ה-17 ועד סוף המאה ה-19. נתחקה אחר האפשרויות התיאטרוניות שקודמו ואלו שנזנחו בתהליכי הגיבוש שהובילו בסופו של דבר לתיאטרון המודרני, ונבחן אותם על רקע שינויים בסדר החברתי, הפוליטי, הכלכלי, הדתי, והמגדרי בתרבות המערב. מתוך אלו נתבונן בתיאטרון כזירה לביצועם של יחסי-כוח, כמו גם של קונפליקטים ומתחים תרבותיים, בעידן רב-השפעה על יצירתו של המערב המודרני. דגש מיוחד יינתן לכניסתן של נשים לשדות המשחק והכתיבה בתיאטרון; למאבקים מעמדיים; לעלייתו של השחקן כגיבור תרבות וכסלבריטי; ולתפקידו של התיאטרון בעולם העובר תהליכי חילון ומהפכה.

 

תאור הקורס באנגלית  

This course will focus on the changes and developments which European theatre had undergone from the beginning of the 17th century till the end of the 19th century. We will trace the theatrical potentials which were promoted, and those that were discarded, during the consolidation processes which eventually led to the emergence of modern theatre. These will be discussed in light of changes in the social, political, economical, religious, and gender order in Western culture. Theatre will be presented as an arena for the performance of power-structures, as well as of cultural conflicts and tensions, in a critical period for the formation of the modern West. Special focus will be put on the appearance of actresses and women playwrights; on class struggles; on the emergence of the actor as cultural icon and celebrity; and on the role of theatre for a culture in the throes of secularization and revolution.

 

דרישות הקורס

קריאה משבוע לשבוע, מבחן מסכם

 

מרכיבי הציון הסופי

100% בחינה מסכמת

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

 1. תיאטרון תור הזהב בספרד [קריאה לשיעור: "מעיין הכבשים"]
 2. תיאטרון וקולוניאליזם בעולם החדש [קריאה לשיעור: "Loa to the Divine Narcissus"]
 3. צרפת: התיאטרון, החצר, וגופו של המלך [קריאה לשיעור: "גם הוא באצילים"]
 4. צרפת: מולייר ומורשת הקומדיה [קריאה לשיעור: "בית ספר לנשים"]
 5. צרפת: מולייר כמבקר חברתי [קריאה לשיעור: "טרטוף"]
 6. צרפת: ראסין והטרגדיה הניאוקלאסית [קריאה לשיעור: "פדרה"]
 7. אנגליה: תיאטרון הרסטורציה [קריאה לשיעור: "דרכו של עולם"]
 8. אנגליה: מחזאיות ושחקניות [קריאה לשיעור: “The Rover”]
 9. עליית השחקן כגיבור תרבות במאה ה-18 [קריאה לשיעור: "פרדוקס השחקן"]
 10. מאבקים מעמדיים ומסורת הקומדיה במאה ה-18: גולדוני, גוצי ובומרשה [קריאה לשיעור: "משרתם של שני אדונים"]
 11. הנאורות והתפתחות הדרמה הגרמנית במאה ה-18 [קריאה לשיעור: "נתן החכם"]
 12. תעצומות הרגש של המאה ה-19: רומנטיקה ומלודרמה  [קריאה לשיעור: "השודדים"]

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים)

 

קריאת חובה (לפי סדר השיעורים)

דה וגה, לופה. מעין הכבשים. תרגום רנה ליטוין. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1994.

Sor Juana Inés de la Cruz, "Loa to The Divine Narcissus." Trans. Patricia A. Peters and Renée Domeier. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1998. pp. 2-37.

מולייר. גם הוא באצילים. בתוך: קומדיות, כרך שלישי. תרגום נתן אלתרמן. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשכ"ז.

מולייר. בית ספר לנשים. תרגום אלי ביז'אווי. תל אביב: לוקוס, 2016.

מולייר. טרטיף. תרגום אלי ביז'אווי. תל אביב: לוקוס, 2016.

רסין, ז'אן. פדרה. תרגום נתן אלתרמן. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תש"ם.

קונגריב, ויליאם. דרכו של עולם. תרגום דוד זינדר. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2003.

Behn, Aphra. “The Rover”. In Shakespeare, Aphra Behn and the Canon. Eds.: W.R. Owens and Lizbeth Goodman. London: Routledge, 1996. pp. 261-334.

דידרו, דני. פאראדוקס השחקן. תרגום אביבה ברק. תל אביב: ספריית פועלים, תשמ"ג.

גולדוני, קרלו. משרתם של שני אדונים. נוסח עברי: נסים אלוני. תל אביב: הבימה, תשנ"ד.

לסינג, גוטהולד אפרים. החכם נתן. תרגום דורון תבורי. תל אביב: רסלינג, 2019.

שילר, פרידריך. השודדים. תרגום ניצה בן-ארי. תל אביב: זמורה ביתן, 2000.

 

קריאת רשות מומלצת

 • גתה, יוהן וולפגנג. "תמונת פתיחה בתיאטרון." פאוסט. תרגום ניצה בן-ארי. תל אביב: הוצאת אוניברסיטת תל אביב, 2006. עמ' 36-27.
 • דורמן, מנחם. "הקומדיה האנושית במחזות מולייר: מבוא לשלושת הכרכים." בתוך: מולייר. קומדיות, כרך ראשון. תרגום נתן אלתרמן. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשכ"ז. עמ' ה-עה.
 • דריידן, ג'ון. על השירה הדרמטית: מסה. תרגום דוד ארן. תל אביב: פועלים, 1988.
 • מונטפיורי, יעקב משען. הקומדיה דל'ארטה: מארלקינו ועד ימינו. ירושלים: מוסד ביאליק, תשע"ב.
 • קורניי, פייר.  מאמרים על השירה הדרמטית. תרגום יונת סנד. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1989.
 • רוסו, ז'אן-ז'אק. מכתב לד'אלמבר על התיאטרון. תרגום ארזה טיר-אפלרויט. ירושלים: כרמל, 2017.
 • Baldyga, Natalya. The Hamburg Dramaturgy by G.E. Lessing: A New and Complete Annotated English Translation. London: Routledge, 2018.
 • Bradby, David (ed.). The Cambridge Companion to Moliere. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
 • Brooks, Peter. "The Aesthetics of Astonishment"; “Melodrama and Romantic Dramatization.” In: The Melodramatic Imagination: Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode of Excess. New Haven: Yale University Press, 1976. pp. 24-55; 81-109.
 • Bush-Bailey, Gilli. Treading the Bawds: Actresses and Playwrights in the Late Stuart Age. Manchester: Manchester University Press, 2009.
 • Daly, Nicholas. The Demographic Imagination and the Nineteenth-Century City: Paris, London, New York. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
 • Davis, Tracy C. and Stefka Mihaylova (eds.). Uncle Tom’s Cabins: the Transnational History of America’s Most Mutable Book. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2018.
 • Dillon, Elizabeth Maddock. New World Drama: The Performative Commons in the Atlantic World, 1649-1849. Durham: Duke University Press, 2014.
 • Franko, Mark. "Majestic Drag: Monarchial Performativity and the King's Body Theatrical." TDR 47:2 (2003), pp. 71-87.
 • Gallagher, Catherine. "Who Was That Masked Woman? The Prostitute and the Playwright in the Works of Aphra Behn." In: Nobody's Story: The Vanishing Acts of Women Writers in the Marketplace, 1670-1820. Berkeley: University of California Press, 1994. pp. 1-48.
 • Howarth, William D. (ed.) French Theatre in the Neo-Classical Era, 1550-1791. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
 • Howe, Elizabeth. The First English Actresses: Women and Drama, 1660-1700. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
 • Johnson, James H. Venice Incognito: Masks in the Serene Republic. Berkeley: University of California Press, 2011.
 • Lamport, F.J. German Classical Drama: Theatre, Humanity, and Nation. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
 • Lyne, Raphael. “Neoclassicisms.” Tragedy in Transition. Eds. Sarah Annes Brown and Catherine Silverstone. Oxford: Blackwell, 2007. pp. 123-140.
 • McKendrick, Melveena. Theatre in Spain, 1490-1700. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.‎
 • O’Quinn, Daniel, Kristina Straub and Misty G. Anderson (eds.) The Routledge Anthology of Restoration and Eighteenth-Century Performance. London: Routledge, 2019.
 • Roach, Joseph. It. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2007.
 • Roach, Joseph. The Player's Passion: Studies in the Science of Acting. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1993.
 • Ritchie, Leslie. David Garrick and the Mediation of Celebrity. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
 • Taylor, Diana and Sarah J. Townsend (eds.). Stages of Conflict: a Critical Anthology of Latin-American Theater and Performance. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2008.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת