חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תולדות הדרמה והתאטרון מהמאה ה-17 ועד איבסן
  The History of Theatre and Drama ? From the 17th Century to Ibsen                                    
0811-2136-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1200-1400209מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר ליפשיץ יאיר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

בקורס זה נעקוב אחר השינויים וההתפתחויות שעבר התיאטרון האירופאי מתחילת המאה ה-17 ועד סוף המאה ה-19. נתחקה אחר האפשרויות התיאטרוניות שקודמו ואלו שנזנחו בתהליכי הגיבוש שהובילו בסופו של דבר לתיאטרון המודרני, ונבחן אותם על רקע שינויים בסדר החברתי, הפוליטי, הכלכלי, הדתי, והמגדרי בתרבות המערב. מתוך אלו נתבונן בתיאטרון כזירה לביצועם של יחסי-כוח, כמו גם של קונפליקטים ומתחים תרבותיים, בעידן רב-השפעה על יצירתו של המערב המודרני. דגש מיוחד יינתן לכניסתן של נשים לשדות המשחק והכתיבה בתיאטרון; למאבקים מעמדיים; לעלייתו של השחקן כגיבור תרבות וכסלבריטי; ולתפקידו של התיאטרון בעולם העובר תהליכי חילון ומהפכה.

Course description

This course will focus on the changes and developments which European theatre had undergone from the beginning of the 17th century till the end of the 19th century. We will trace the theatrical potentials which were promoted, and those that were discarded, during the consolidation processes which eventually led to the emergence of modern theatre. These will be discussed in light of changes in the social, political, economical, religious, and gender order in Western culture. Theatre will be presented as an arena for the performance of power-structures, as well as of cultural conflicts and tensions, in a critical period for the formation of the modern West. Special focus will be put on the appearance of actresses and women playwrights; on class struggles; on the emergence of the actor as cultural icon and celebrity; and on the role of theatre for a culture in the throes of secularization and revolution.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-2136-01 תולדות הדרמה והתאטרון מהמאה ה-17 ועד איבסן
The History of Theatre and Drama ? From the 17th Century to Ibsen
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר ליפשיץ יאיר

666סילבוס מפורט/דף מידע

 

תולדות הדרמה והתיאטרון – מהמאה ה-17 ועד איבסן

The History of Theatre and Drama – From the 17th Century to Ibsen

סמסטר א', תשע"ט

2 ש"ס

שיעור

שם המרצה: ד"ר יאיר ליפשיץ

דואר אלקטרוני : yairlip@post.tau.ac.il

שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל

 

תאור הקורס

בקורס זה נעקוב אחר השינויים וההתפתחויות שעבר התיאטרון האירופאי מתחילת המאה ה-17 ועד סוף המאה ה-19. נתחקה אחר האפשרויות התיאטרוניות שקודמו ואלו שנזנחו בתהליכי הגיבוש שהובילו בסופו של דבר לתיאטרון המודרני, ונבחן אותם על רקע שינויים בסדר החברתי, הפוליטי, הכלכלי, הדתי, והמגדרי בתרבות המערב. מתוך אלו נתבונן בתיאטרון כזירה לביצועם של יחסי-כוח, כמו גם של קונפליקטים ומתחים תרבותיים, בעידן רב-השפעה על יצירתו של המערב המודרני. דגש מיוחד יינתן לכניסתן של נשים לשדות המשחק והכתיבה בתיאטרון; למאבקים מעמדיים; לעלייתו של השחקן כגיבור תרבות וכסלבריטי; ולתפקידו של התיאטרון בעולם העובר תהליכי חילון ומהפכה.

 

תאור הקורס באנגלית  

This course will focus on the changes and developments which European theatre had undergone from the beginning of the 17th century till the end of the 19th century. We will trace the theatrical potentials which were promoted, and those that were discarded, during the consolidation processes which eventually led to the emergence of modern theatre. These will be discussed in light of changes in the social, political, economical, religious, and gender order in Western culture. Theatre will be presented as an arena for the performance of power-structures, as well as of cultural conflicts and tensions, in a critical period for the formation of the modern West. Special focus will be put on the appearance of actresses and women playwrights; on class struggles; on the emergence of the actor as cultural icon and celebrity; and on the role of theatre for a culture in the throes of secularization and revolution.

 

דרישות הקורס

קריאה משבוע לשבוע, מבחן מסכם

 

מרכיבי הציון הסופי

100% בחינה מסכמת

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

 1. תיאטרון תור הזהב בספרד [קריאה לשיעור: "מעיין הכבשים"]
 2. תיאטרון וקולוניאליזם בעולם החדש [קריאה לשיעור: "Loa to the Divine Narcissus"]
 3. צרפת: התיאטרון, החצר, וגופו של המלך [קריאה לשיעור: "גם הוא באצילים"]
 4. צרפת: מולייר ומורשת הקומדיה [קריאה לשיעור: "בית ספר לנשים"]
 5. צרפת: מולייר כמבקר חברתי [קריאה לשיעור: "טרטוף"]
 6. צרפת: ראסין והטרגדיה הניאוקלאסית [קריאה לשיעור: "פדרה"]
 7. אנגליה: תיאטרון הרסטורציה [קריאה לשיעור: "דרכו של עולם"]
 8. אנגליה: מחזאיות ושחקניות [קריאה לשיעור: “The Rover”]
 9. עליית השחקן כגיבור תרבות במאה ה-18 [קריאה לשיעור: "פרדוקס השחקן"]
 10. מאבקים מעמדיים ומסורת הקומדיה במאה ה-18: גולדוני, גוצי ובומרשה [קריאה לשיעור: "משרתם של שני אדונים"]
 11. הנאורות והתפתחות הדרמה הגרמנית במאה ה-18 [קריאה לשיעור: "נתן החכם"]
 12. תעצומות הרגש של המאה ה-19: רומנטיקה ומלודרמה  [קריאה לשיעור: "השודדים"]

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים)

 

קריאת חובה (לפי סדר השיעורים)

דה וגה, לופה. מעין הכבשים. תרגום רנה ליטוין. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1994.

Sor Juana Inés de la Cruz, "Loa to The Divine Narcissus." Trans. Patricia A. Peters and Renée Domeier. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1998. pp. 2-37.

מולייר. גם הוא באצילים. בתוך: קומדיות, כרך שלישי. תרגום נתן אלתרמן. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשכ"ז.

מולייר. בית ספר לנשים. תרגום לאה גולדברג. ירושלים: מוסד ביאליק, 1966.

מולייר. טרטיף. תרגום יהושע סובול. תל אביב: אור-עם, תשמ"ה.

רסין, ז'אן. פדרה. תרגום נתן אלתרמן. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תש"ם.

קונגריב, ויליאם. דרכו של עולם. תרגום דוד זינדר. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2003.

Behn, Aphra. “The Rover”. In Shakespeare, Aphra Behn and the Canon. Eds.: W.R. Owens and Lizbeth Goodman. London: Routledge, 1996. pp. 261-334.

דידרו, דני. פאראדוקס השחקן. תרגום אביבה ברק. תל אביב: ספריית פועלים, תשמ"ג.

גולדוני, קרלו. משרתם של שני אדונים. נוסח עברי: נסים אלוני. תל אביב: הבימה, תשנ"ד.

לסינג, אפרים גוטהולד. נתן החכם. תרגום יוסף צור. ירושלים: כרמל, 1999.

שילר, פרידריך. השודדים. תרגום ניצה בן-ארי. תל אביב: זמורה ביתן, 2000.

 

קריאת רשות מומלצת

 • גתה, יוהן וולפגנג. "תמונת פתיחה בתיאטרון." פאוסט. תרגום ניצה בן-ארי. תל אביב: הוצאת אוניברסיטת תל אביב, 2006. עמ' 36-27.
 • דורמן, מנחם. "הקומדיה האנושית במחזות מולייר: מבוא לשלושת הכרכים." בתוך: מולייר. קומדיות, כרך ראשון. תרגום נתן אלתרמן. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשכ"ז. עמ' ה-עה.
 • דריידן, ג'ון. על השירה הדרמטית: מסה. תרגום דוד ארן. תל אביב: פועלים, 1988.
 • מונטפיורי, יעקב משען. הקומדיה דל'ארטה: מארלקינו ועד ימינו. ירושלים: מוסד ביאליק, תשע"ב.
 • קורניי, פייר.  מאמרים על השירה הדרמטית. תרגום יונת סנד. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1989.
 • קלייסט,  היינריך. "על תיאטרון-המריונטות." תרגום נילי מירסקי. תל אביב: ספריית פועלים, תשמ"ג.
 • רוסו, ז'אן-ז'אק. מכתב לד'אלמבר על התיאטרון. תרגום ארזה טיר-אפלרויט. ירושלים: כרמל, 2017.
 • Brooks, Peter. "The Aesthetics of Astonishment"; “Melodrama and Romantic Dramatization.” In: The Melodramatic Imagination: Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode of Excess. New Haven: Yale University Press, 1976. pp. 24-55; 81-109.
 • Brown, John Russell (ed.) The Oxford Illustrated History of Theatre. Oxford: Oxford University Press, 1995.
 • Franko, Mark. "Majestic Drag: Monarchial Performativity and the King's Body Theatrical." TDR 47:2 (2003), pp. 71-87.
 • Gallagher, Catherine. "Who Was That Masked Woman? The Prostitute and the Playwright in the Works of Aphra Behn." In: Nobody's Story: The Vanishing Acts of Women Writers in the Marketplace, 1670-1820. Berkeley: University of California Press, 1994. pp. 1-48.
 • Howarth, William D. (ed.) French Theatre in the Neo-Classical Era, 1550-1791. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
 • Howe, Elizabeth. The First English Actresses: Women and Drama, 1660-1700. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
 • Lamport, F.J. German Classical Drama: Theatre, Humanity, and Nation. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
 • McKendrick, Melveena. Theatre in Spain, 1490-1700. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.‎
 • Molinari, Cesare. Theatre Through the Ages. trans. Colin Hamer. London: Cassell, 1975.
 • Nagler, Alois Maria. A Source Book in Theatrical History. New York: Dover, 1959.
 • Roach, Joseph. It. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2007.
 • Roach, Joseph. The Player's Passion: Studies in the Science of Acting. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1993.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת