חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  תולדות הדרמה והתאטרון מהמאה ה-17 ועד איבסן
  History of Theatre: 17th Century to Ibsen                                                            
0811-2136-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1200-1400211מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר ליפשיץ יאיר
סילבוס מקוצר
בקורס זה נעקוב אחר השינויים וההתפתחויות שעבר התיאטרון האירופאי מתחילת המאה ה-17 ועד סוף המאה ה-19. נתחקה אחר האפשרויות התיאטרוניות שקודמו ואלו שנזנחו בתהליכי הגיבוש שהובילו בסופו של דבר לתיאטרון המודרני, ונבחן אותם על רקע שינויים בסדר החברתי, הפוליטי, הכלכלי, הדתי, והמגדרי בתרבות המערב. מתוך אלו נתבונן בתיאטרון כזירה לביצועם של יחסי-כוח, כמו גם של קונפליקטים ומתחים תרבותיים, בעידן רב-השפעה על יצירתו של המערב המודרני. דגש מיוחד יינתן לכניסתן של נשים לשדות המשחק והכתיבה בתיאטרון; למאבקים מעמדיים; לעלייתו של השחקן כגיבור תרבות וכסלבריטי; ולתפקידו של התיאטרון בעולם העובר תהליכי חילון ומהפכה.
Course description
This course will focus on the changes and developments which European theatre had undergone from the beginning of the 17th century till the end of the 19th century. We will trace the theatrical potentials which were promoted, and those that were discarded, during the consolidation processes which eventually led to the emergence of modern theatre. These will be discussed in light of changes in the social, political, economical, religious, and gender order in Western culture. Theatre will be presented as an arena for the performance of power-structures, as well as of cultural conflicts and tensions, in a critical period for the formation of the modern West. Special focus will be put on the appearance of actresses and women playwrights; on class struggles; on the emergence of the actor as cultural icon and celebrity; and on the role of theatre for a culture in the throes of secularization and revolution.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-2136-01 תולדות הדרמה והתאטרון מהמאה ה-17 ועד איבסן
History of Theatre: 17th Century to Ibsen
שנה"ל תשע"ד | סמ'  א' | ד"ר ליפשיץ יאיר

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
תולדות הדרמה והתיאטרון – מהמאה ה-17 ועד איבסן
The History of Theatre and Drama – From the 17th Century to Ibsen
סמסטר א, תשע"ד
2 ש"ס
שיעור
שם המרצה: ד"ר יאיר ליפשיץ
דואר אלקטרוני: yair.lipshitz@gmail.com
שעות קבלה: לפי תיאום מראש במייל
 
דרישות הקורס
קריאה משבוע לשבוע, מבחן מסכם
 
מרכיבי הציון הסופי
100% בחינה מסכמת
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
א.      פתיחה: "מהמאה ה-17 ועד איבסן" – תהליכים תרבותיים בין הרנסנס למודרנה.
ב.      תיאטרון תור הזהב בספרד [קריאה לשיעור: "מעיין הכבשים]
ג.        צרפת: התיאטרון, החצר, וגופו של המלך [קריאה לשיעור: "גם הוא באצילים"]
ד.      צרפת: מולייר ומורשת הקומדיה [קריאה לשיעור: "בית ספר לנשים"]
ה.      צרפת: מולייר כמבקר חברתי [קריאה לשיעור: "טרטוף"]
ו.        צרפת: ראסין והטרגדיה הניאוקלאסית [קריאה לשיעור: "פדרה"]
ז.       אנגליה: תיאטרון הרסטורציה [קריאה לשיעור: "דרכו של עולם"]
ח.      אנגליה: מחזאיות ושחקניות [קריאה לשיעור: “The Rover”]
ט.      אנגליה: הפיכתו של שקספיר ל"שקספיר"
י.        עליית השחקן כגיבור תרבות במאה ה-18 [קריאה לשיעור: "פרדוקס השחקן"]
יא.   הקומדיה דל'ארטה במאה ה-18 [קריאה לשיעור: "משרתם של שני אדונים"]
יב.    בואכה המהפכה: פיגארו מבומרשה למוצרט [קריאה לשיעור: המחזה "נישואי פיגרו", וצפייה באופרה "נישואי פיגרו"]
יג.     התפתחות הדרמה הגרמנית במאה ה-18 [קריאה לשיעור: "נתן החכם", וכן תמונת הפתיחה בתיאטרון ל"פאוסט"]
יד.    תעצומות הרגש של המאה ה-19: רומנטיקה ומלודרמה  [קריאה לשיעור: "השודדים"]
 
רשימת ספרות (נתון לשינויים)
 
קריאת חובה (לפי סדר השיעורים)
דה וגה, לופה. מעין הכבשים. תרגום רנה ליטוין. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1994.
מולייר. גם הוא באצילים. בתוך: קומדיות, כרך שלישי. תרגום נתן אלתרמן. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשכ"ז.
רסין, ז'אן. פדרה. תרגום נתן אלתרמן. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תש"ם.
מולייר. בית ספר לנשים. תרגום לאה גולדברג. ירושלים: מוסד ביאליק, 1966.
מולייר. טרטיף. תרגום יהושע סובול. תל אביב: אור-עם, תשמ"ה.
קונגריב, ויליאם. דרכו של עולם. תרגום דוד זינדר. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2003.
Behn, Aphra. “The Rover”. In Shakespeare, Aphra Behn and the Canon. Eds.: W.R. Owens and Lizbeth Goodman. London: Routledge, 1996. pp. 261-334.
דידרו, דני. פאראדוקס השחקן. תרגום אביבה ברק. תל אביב: ספריית פועלים, תשמ"ג.
גולדוני, קרלו. משרתם של שני אדונים. נוסח עברי: נסים אלוני. תל אביב: הבימה, תשנ"ד.
בומרשה, פייר. נישואי פיגארו. נוסח עברי: דוד אבידן. תל אביב, 1994.
לסינג, אפרים גוטהולד. נתן החכם. תרגום יוסף צור. ירושלים: כרמל, 1999.
גתה, יוהן וולפגנג. "תמונת פתיחה בתיאטרון." פאוסט. תרגום ניצה בן-ארי. תל אביב: הוצאת אוניברסיטת תל אביב, 2006. עמ' 27-36.
שילר, פרידריך. השודדים. תרגום ניצה בן-ארי. תל אביב: זמורה ביתן, 2000.
 
צפיית חובה
כל גירסה של האופרה נישואי פיגארו למוצרט ודה-פונטה. ניתן למצוא כמה ביצועים מלאים ביוטיוב, חלקם עם כתוביות באנגלית. ביניהם:
במאי: ז'אן-פייר פונל, מנצח: קרל בהם (1975):
מערכות ראשונה ושנייה: http://www.youtube.com/watch?v=Zj0N9SiI-2U
מערכות שלישית ורביעית: http://www.youtube.com/watch?v=H9CDJoygw4w
במאי: סטיבן מדקאלף, מנצח: ברנרד האיטינק (1994):
מערכות ראשונה ושניה: http://www.youtube.com/watch?v=lW1_LJn6keY
מערכות שלישית ורביעית: http://www.youtube.com/watch?v=uCvjE-Zr8Fo
 
קריאת רשות מומלצת
·         דורמן, מנחם. "הקומדיה האנושית במחזות מולייר: מבוא לשלושת הכרכים." בתוך: מולייר. קומדיות, כרך ראשון. תרגום נתן אלתרמן. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, תשכ"ז. עמ' ה-עה.
·         דריידן, ג'ון. על השירה הדרמטית: מסה. תרגום דוד ארן. תל אביב: פועלים, 1988.
·         מונטפיורי, יעקב משען. הקומדיה דל'ארטה: מארלקינו ועד ימינו. ירושלים: מוסד ביאליק, תשע"ב.
·         קורניי,פייר. מאמרים על השירה הדרמטית. תרגום יונת סנד. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1989.
·         קלייסט, היינריך. "על תיאטרון-המריונטות." תרגום נילי מירסקי. תל אביב: ספריית פועלים, תשמ"ג.
 
·         Brooks, Peter. "The Aesthetics of Astonishment"; “Melodrama and Romantic Dramatization.” In: The Melodramatic Imagination: Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode of Excess. New Haven: Yale University Press, 1976. pp. 24-55; 81-109.
·         Brown, John Russell (ed.) The Oxford Illustrated History of Theatre. Oxford: Oxford University Press, 1995.
·         Franko, Mark. "Majestic Drag: Monarchial Performativity and the King's Body Theatrical." TDR 47:2 (2003), pp. 71-87.
·         Gallagher, Catherine. "Who Was That Masked Woman? The Prostitute and the Playwright in the Works of Aphra Behn." In: Nobody's Story: The Vanishing Acts of Women Writers in the Marketplace, 1670-1820. Berkeley: University of California Press, 1994. pp. 1-48.
·         Howarth, William D. (ed.) French Theatre in the Neo-Classical Era, 1550-1791. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
·         Howe, Elizabeth. The First English Actresses: Women and Drama, 1660-1700. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
·         Lamport, F.J. German Classical Drama: Theatre, Humanity, and Nation. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
·         McKendrick, Melveena. Theatre in Spain, 1490-1700. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. 
·         Molinari, Cesare. Theatre Through the Ages. trans. Colin Hamer. London: Cassell, 1975.
·         Nagler, Alois Maria. A Source Book in Theatrical History. New York: Dover, 1959.
·         Roach, Joseph. It. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2007.
·         Roach, Joseph. The Player's Passion: Studies in the Science of Acting. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1993.
·         Williams, Bernard. "Mozart's Figaro: a Question of Class?" On Opera. New Haven: Yale University Press, 2006. pp. 25-30.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת