חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  העל טבעי בתיאטרון: אלים, מלאכים, פיות, רוחות ומכשפות
  The Supernatural in the Theatre: Gods, Angels, Fairies, Ghosts, and Witches  
0811-1791-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1200-1400120 מכסיקושיעור ד"ר אבנרי עירא
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

עוד מימי קדם, התיאטרון הוא צומת של מפגש בין הטבעי לעל-טבעי. ביוון העתיקה, למשל, הבמה נתפסה כחלל לימינאלי המייצג את המרחב האנושי, הממוקם בתווך בין עולם האלים האלמותיים לבין עולם המתים (השאול). העיסוק בעל-טבעי ובחדירתו אל המרחב האנושי, ששיאה במנגנון הדאוס אקס מאכינה (האל במכונה), חלחל לתיאטרון הימי-ביניימי ומאוחר יותר לתיאטרון האליזבטני, שפעלו בתקופה בה העל-טבעי נתפס כחלק טבעי מהחיים האנושיים. בתיאטרון המודרני, לעומת זאת, ייצוגי העל-טבעי משמשים בעיקר כדי לסמן את מרחבי התת-מודע. המכונה תפסה את מקומו של האל, המונכח על דרך היעדרו מהבמה (אצל בקט) או על דרך נוכחותו השולית עליה (אצל חנוך לוין).

בקורס נבחן ייצוגים שונים של העל-טבעי במחזות מהעת העתיקה ועד לימינו ונשאל כיצד נעזרים המחזאים בייצוגים אלה כדי להאיר באור ביקורתי על המרחב הטבעי-אנושי. לא פעם, היישויות העל-טבעיות מתגלות כמונעות מדחפים ורגשות 'אנושיים', והתערבותן בעלילה חושפת רבדים אי-רציונליים בקיום האנושי.

Course description

Since ancient times, theatre has been an intersection of the natural and supernatural. In Classical Greece, for example, the theatre stage was regarded as a liminal space representing the human realm, located in between the upper world of the immortal gods and the underworld of the dead. Preoccupation with the supernatural invading into the human realm, culminating in the mechanism of Deus ex Machina (the god in the machine), permeated Medieval theatre and later Elizabethan theatre, when the supernatural was conceived as a natural part of human life. In modern theatre. In modern theatre, representations of the supernatural take a different course and serve mainly to mark the human subconscious dimensions. Machine has replaced God, who is represented on stage through his absence (in Beckett) or through his presence as a marginal character (in Hanoch Levin).

In the course, we will examine various representations of the supernatural in ancient and modern dramas, and reflect on how playwrights use these representations in order to shed critical light on the human-natural realm. As it turns out, the supernatural entities are driven by human-like impulses and feelings, and their interference with the plot exposes irrational dimensions in human existence.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1791-01 העל טבעי בתיאטרון: אלים, מלאכים, פיות, רוחות ומכשפות
The Supernatural in the Theatre: Gods, Angels, Fairies, Ghosts, and Witches
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | ד"ר אבנרי עירא

סילבוס מפורט/דף מידע

 

העל טבעי בתיאטרון: אלים, מלאכים, פיות, רוחות ומכשפות

The Supernatural in the Theatre: Gods, Angles, Fairies, Ghosts, and Witches

סמסטר א', תשע"ט

2 ש"ס

שיעור

 

עירא אבנרי

iravneri@gmail.con

שעות קבלה - לפי תיאום מראש במייל/ טלפון

 

תיאור הקורס

עוד מימי קדם, התיאטרון הוא צומת של מפגש בין הטבעי לעל-טבעי. ביוון העתיקה, למשל, הבמה נתפסה כחלל לימינאלי המייצג את המרחב האנושי, הממוקם בתווך בין עולם האלים האלמותיים לבין עולם המתים (השאול). העיסוק בעל-טבעי ובחדירתו אל המרחב האנושי, ששיאה במנגנון הדאוס אקס מאכינה (האל במכונה), חלחל לתיאטרון הימי-ביניימי ומאוחר יותר לתיאטרון האליזבטני, שפעלו בתקופה בה העל-טבעי נתפס כחלק טבעי מהחיים האנושיים. בתיאטרון המודרני, לעומת זאת, ייצוגי העל-טבעי משמשים בעיקר כדי לסמן את מרחבי התת-מודע. המכונה תפסה את מקומו של האל, המונכח על דרך היעדרו מהבמה (אצל בקט) או על דרך נוכחותו השולית עליה (אצל חנוך לוין).

בקורס נבחן ייצוגים שונים של העל-טבעי במחזות מהעת העתיקה ועד לימינו ונשאל כיצד נעזרים המחזאים בייצוגים אלה כדי להאיר באור ביקורתי על המרחב הטבעי-אנושי. לא פעם, היישויות העל-טבעיות מתגלות כמונעות מדחפים ורגשות 'אנושיים', והתערבותן בעלילה חושפת רבדים אי-רציונליים בקיום האנושי.

 

תיאור הקורס באנגלית  

As of Antiquity, theatre has been an intersection of the natural and supernatural. In Classical Greece, for instance, the theatre stage was regarded as a liminal space representing the human realm, located in between the upper world of the immortal gods and the underworld of the dead. The preoccupation with invasions of the supernatural into the human realm, culminating in the mechanism of Deus ex Machina (the god in the machine), permeated the Medieval theatre and later the Elizabethan theatre, performed in eras when the supernatural was conceived as a natural part of human life. In modern theatre, the representations of the supernatural take a different course and serve mainly to mark the human subconscious dimensions. Machine took the place of God, who is represented on stage through his absence (in Beckett) or through his marginal presence (in Hanoch Levin).

In the course, we will examine various representations of the supernatural in ancient and modern dramas, and reflect on how playwrights use these representations in order to shed critical light on the human-natural realm. As it turns out, often the supernatural entities as driven by human-like impulses and feelings, and their interference with the plot exposes irrational dimensions in human existence.

 

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות, קריאה, כתיבת עבודה מסכמת

 

מרכיבי הציון הסופי

70% בחינה מסכמת

30% השתתפות ועבודה מעשית בדיונים בכיתה       

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

1. המימד העל-טבעי בדרמה היוונית, הימי-ביניימית והאליזבטנית

2. דאוס אקס מאכינה מהתיאטרון היווני ועד התיאטרון המודרני

3. יצרים אנושיים ביצורים על-אנושיים - פיות ומלאכים ביער השקספירי

4. בנות-אנוש בעלות כוחות על-אנושיים – ייצוגי מכשפות, משקספיר ועד ארתור מילר

5. מתים אחוזי דיבוק – ייצוגי רוחות, מאייסכילוס דרך שקספיר ועד סטרינדברג וש. אנסקי

6. האל הנוכח-נעדר בעולם נטול-אלוהים – מבקט ועד חנוך לוין

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים)

 

Ashby, Clifford; Classical Greek Theatre: New Vies of an Old Subject, Iowa City: University of Iowa Press, 1999.

Biggins, Dennis; "SexualityWitchcraft, and Violence in Macbeth", Shakespeare Studies, Vol. 8, 1976, pp. 255-277.

Carlson, Marvin, and Shafer, Yvonne; The Play's the Thing: An Introduction to Theatre, New York: Longman, 1990.

Hirsch, Brett D.; "'What are These Faces?' Interpreting Bearded Women in Macbeth", in: Andrew Lynch and Anne M. Scott (eds.), Renaissance Poetry and Drama in Context: Essays for Christopher Wortham, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 2008, pp. 91-114.

Kott, Jan; "Titania and the Ass's Head", in: ShakespeareOur Contemporary, translated by Bolesław Taborski, London: Methuen, 1983 (1967); pp. 171-190.

Lamb, Mary Ellen; "Taken by the Fairies: Fairy Practices and the Production of Popular Culture in A Midsummer Night's Dream", Shakespeare Quarterly, Vol. 51, No. 3, Autumn, 2000, pp. 277-312.

Luckhurst, Mary and Morin, Emilie (eds.); Theatre and Ghosts: Materiality, Performance and Modernity, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014.

Miller, Ronald F.; "A Midsummer Night's Dream: The Fairies, Bottom, and the Mystery of Things", Shakespeare Quarterly, Vol. 26, No. 3, Summer 1975, pp. 254-268.

Poole, Kristen, "Introduction: The Space of the Supernatural", in: Supernatural Environments in Shakespeare's EnglandSpaces of Demonism, Divinity, and Drama, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, pp. 6-24.

Rokem, Freddie; "Deus ex Machina in the Modern Theatre: Theatre, History, and Theatre History", in: W.B. Worthen and Peter Holland (eds.), Theorizing Practice: Redefining Theatre History, London: Palgrave, 2003, pp. 177-195.

-----------; "'Has this thing appeared again tonight?': Deus ex Machina and Other Theatrical Interventions of the Supernatural", in: Dick Houtman and Birgit Meyer (eds.), Things: Religion and the Question of Materiality, New York: Fordham Univ Press, 2012, pp. 127-136.

-----------; "Theatrical Immanence: The Deus ex Machina after the Death of God", Performance Philosophy, Vol. 3, No. 3, 2017, pp. 781-793.

Wiles, David; Tragedy in Athens: Performance Space and Theatrical Meaning, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Wills, Garry, 1995; Witches and Jesuits: Shakespeare's Macbeth, New-York and Oxford: Oxford University Press.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת