חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  חנוך לוין והטרגדיה הקלאסית
  Hanoch Levin and Classical Tragedy                                                                   
0811-1790-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1000-1200206אמכסיקו - אומנויותשיעור פרופ יערי נורית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

שאלת המחקר שמובילה את הקורס היא: מהי תרומתה של הדרמה היוונית הקלאסית להתהוותה

והתפתחותה של הטרגדיה הלוינית. לפיכך בסמינר נעקוב אחר הניתוח והפרשנות של חנוך לוין

לטרגדיות שכתבו איסכילוס ואוריפידס כפי שהיא באה לידי ביטוי במחזותיו הנשים האבודות מטרויה, כולם רוצים לחיות,  הקיסר והבכיינים.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1790-01 חנוך לוין והטרגדיה הקלאסית
Hanoch Levin and Classical Tragedy
שנה"ל תשע"ט | סמ'  א' | פרופ יערי נורית

666סילבוס מפורט/דף מידע

 

שם הקורס

חנוך לוין והטרגדיה הקלאסית

שם הקורס באנגלית

Hanoch Levin and Classical Tragedy

סמסטר/ שנתי, תשע"ט

2 ש"ס

שיעור

שם המרצה פרופסור נורית יערי

דואר אלקטרוני  yaari@post.tau.ac.il

שעות קבלה  לפי תיאום מראש

 

תאור הקורס

שאלת המחקר שמובילה את הקורס היא: מהי תרומתה של הדרמה היוונית הקלאסית להתהוותה

והתפתחותה של הטרגדיה הלוינית. לפיכך בסמינר נעקוב אחר הניתוח והפרשנות של חנוך לוין

לטרגדיות שכתבו איסכילוס ואוריפידס כפי שהיא באה לידי ביטוי במחזותיו הנשים האבודות מטרויה, כולם רוצים לחיות,  הקיסר והבכיינים.

מטרות

 

תאור הקורס באנגלית  

This course will query the influence of Classical Greek tragedy on Hanoch Levin’s tragic plays. We will study Levin’s interpretation of tragedies written by Aeschylus and Euripides, as well as his reaction to their plays in plays such as The Lost Women of Troy, Everyone Wants to Live, The

Emperor, and The Moaners

דרישות הקורס

נוכחות, השתתפות, קריאת מחזות, צפייה בהצגות, וכתיבת עבודת סיום

 

מרכיבי הציון הסופי

% 40 השתתפות בכיתה

% 60 עבודת סיכום הקורס

 

נושאי הקורס (נתון לשינויים)

נושאי הקורס נובעים מהמחזות הנלמדים בשיעור:

  1. אגממנון מאת איסכילוס
  2. נשי טרויה מאת אוריפידס
  3. אלקסטיס מאת אוריפידס
  4. איון מאת אוריפידס
  5. הנשים האבודות מטרויה מאת חנוך לוין
  6.  כולם רוצים לחיות מאת חנוך לוין
  7. הקיסר מאת חנוך לוין
  8. הבכיינים מאת חנוך לוין

לקראת תחילת שנת הלימודים תתפרסם באתר תכנית מפורטת של השיעורים

 

רשימת ספרות (נתון לשינויים)

ספרי עיון

אריסטו, פואטיקה, תרגום יואב רינון, ירושלים, הוצאת מאגנ 2003 ,

כספי, זהבה, היושבים בחושך: עולמו הדרמיטי של חנוך לוין: סובייקט, מחבר, צופים. כתר ומכון

הקשרים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב,  2005

לאור, יצחק, חנוך לוין, מונוגרפיה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2010

לוי, שמעון ונורית יערי. (עורכים (חנוך לוין: האיש עם המיתוס באמצע, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2004

נגיד, חיים.  צחוק וצמרמורת, הוצאת אור עם, 1998

 

Eagelton, T., Sweet Violence, Oxford: Blackwell Publishing, 2003

Goldhill, S., Who Needs Greek, Cambridge University Press, 2002

Easterling, P.E., (ed.) The Cambridge Companion to Greek Tragedy, Cambridge

 University Press, 1997

Segal C., Tragedy and Civilization, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1981

Segal C., Dionysiac Poetics and Euripides' Bacchae, Princeton, New Jersey: Princeton

University Press 1997

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת