חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  דיבור ופתוח קול
  Theatrical Speech and Singing                                                                        
0811-1770-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1400-1700207אמכסיקו - אומנויותמעבדה גב' רייזמן שוש
סמ'  ב'1400-1700207אמכסיקו - אומנויותמעבדה
סילבוס מקוצר
כל אחד מן המשתתפים יחקור וירחיב את יכולת ההבעה הקולית שלו בדיבור ובשירה, מן ההיבט הפיזיולוגי – עבודת הגוף, והאינטלקטואלי – הניתוח וההבנה, תוך לימוד חלקם והפעלתם של הרגש והדמיון. 
Course description
Each one of the participants will research and expand his vocal expression in speech and singing through the physiological aspect –the body work, and the intellect –analyzing and understanding, and the study and operation of the feelings and imagination.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1770-01 דיבור ופתוח קול
Theatrical Speech and Singing
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | גב' רייזמן שוש

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
 דיבור ושירה בתיאטרון
Theatrical speech and singing
שנתי, תשע"ד
3 ש"ס
מעבדה
שם המרצה: שוש רייזמן
דואר אלקטרוני:  Shoshri@post.tau.ac.il 
טלפון: 0544-245128
שעות קבלה: לפי תאום מראש במייל/טלפון
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות, האזנה, קריאה, צפייה
מבחן סיום
 
מרכיבי הציון הסופי
25% השתתפות בכיתה
25% הגשת תרגילים
50% מבחן סיום.
           
נושאי הקורס
ההבעה הקולית והגוף – הנשימה, השרירים, המפרקים והתמיכה
ההבעה הקולית והדיקציה – העיצורים והתנועות
ההבעה הקולית וההבנה
ההבעה הקולית והדמיון
ההבעה הקולית והרגש
הקואורדינציה בין הגוף, ההבנה, הדמיון, הרגש והקול
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת