חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  משחק לשחקנים וללא שחקנים
  Acting class for Actors and Non-Actors                                                               
0811-1769-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  א'1400-1700121מכסיקו - אומנויותמעבדה ד"ר אלון חן
סמ'  ב'1400-1700121מכסיקו - אומנויותמעבדה
סילבוס מקוצר
הקורס מציע מעבדת מחקר לשיטות משחק. במהלך הקורס ייבחנו במחקר השוואתי, תיאורטי, אך בעיקר התנסותי-חווייתי, את תופעת המשחק באמצעות שתי שיטות משחק מרכזיות במאה-העשרים.
הקורס ייעמת את הרטוריקה והפרקטיקה של שיטת הלימוד המקובלת לשיטת סטניסלבסקי וממשיכיה, לי שטרסברג ואוטה האגן (Strasberg, Hagen ), אל מול שיטות המשחק החברתיות-פוליטיות המתמקדות ב"משחקיות" (Game) שבמרכזן שיטתו של אוגוסטו בואל (Boal) מייסד תאטרון המדוכאים (Theatre of the Oppressed).
זרם תיאטרון אקטיביסטי-טיפולי זה הושפע מגישתו התיאורטית והפרקטית למשחק של ברטולט ברכט, ושל ההוגה ואיש החינוך הרדיקלי-ביקורתי פאולו פריירי ((Freire הברזילאי. הקורס אינו מבקש להכריע בין תפיסות המשחק השונות, אלא מאתגר את משתתפיו לבחון את הנחות היסוד התיאורטיות העומדות בבסיסן ואת הפרקטיקה הנגזרת מהנחות יסוד אלה.
Course description
The course offers a laboratory for exploring contemporary acting methods through comparative experiential research. We will mainly focus on two major acting methods of the 20th century, those of Augusto Boal and Constantine Stanislavsky. Where Stanislavsky and his followers tend to focus more on "psychology oriented" methods, Boal’s orientation is more social-political focused on the tension between "Game" and "Play" as a technique of individual and collective emancipation.
Augusto Boal is the founder of the activist–therapeutic theatre (Theatre of the Oppressed) and a theoretical and a practical follower of Brecht. The course does not try to choose which of the methods is "right," but to challenge its participants to examine the fundamental theoretical assumptions which lie at the heart of these methods and practices.
 
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1769-01 משחק לשחקנים וללא שחקנים
Acting class for Actors and Non-Actors
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | ד"ר אלון חן

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
שעור משחק לשחקנים ול"לא-שחקנים"   
Acting class for Actors and Non-Actors
קורס שנתי תשע"ד
6 ש"ס
מעבדה לדו חוגי
 
שם המרצה: ד"ר חן אלון
טלפון: 052-8313134
דואר אלקטרוני: chenya.chenya@gmail.com
שעות קבלה: יום רביעי 11:00, לפי תיאום מראש
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות, קריאה, צפיה-פעילה, פרזנטציה של 'תיאטרון פורום'.   
 
מרכיבי הציון הסופי
15% עבודה מסכמת
15% פרזנטציה בסיום הקורס
70% הגשת תרגילים, השתתפות ומעורבות בכיתה.   
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
הקורס מתקדם בשני מסלולים מקבילים המתמקדים בהתנסות שיטתית בטכניקות המשחק השונות, ובקריאת חומרים תאורטיים אודותיהן. תהליך זה משולב עם תרגילי ומשחקי בניית קבוצה תוך שימת דגש על יצירת קבוצה ללמוד משחק כסביבה בטוחה. מערך התרגילים המדורג על-פי "שיטת סטניסלבסקי" (חפצים, קיר רביעי, זכרון חושים, זכרון אמוציונאלי, מכשול חצוני, מכשול פנימי, התנייה, תרגילי יחסים ועוד), נלמד ומתורגל במקביל ללימוד שיטתי של "שיטת בואל": תיאטרון דימוי, תיאטרון עיתון, קשת התשוקה, תיאטרון שקוף, תיאטרון מחוקק, תיאטרון פורום, עבודת הג'וקר ועוד.   
 
רשימת ספרות:
 
Boal, Augusto, Theatre of the Oppressed, London: Pluto (1979)
Boal, Augusto, Games for Actors and Non-Actors, London: Routledge (1992)
Boal, Augusto, The Rainbow of Desire, London: Routledge (1995)
Boal, Augusto, Legislative Theatre, London: Routledge (1998)
Boal, Augusto, Hamlet and the Baker's Son, London: Routledge (2001)
Playing Boal; Theatre, Therapy, Activism, (Ed: Mady Shutzman and Jan Cohen-Cruz), Routledge, London and New-York, 1995
Cohen-Cruz, Jan, Radical Street Performance, an international anthology
London: Routledge (1998)
Freire, Paulo, Pedagogy of the Oppressed, New York: Continuum (1970)  
Hagen Uta, Respect for Acting (with Haskel Frankel), Macmillan Publishing co., New-York, 1973.
Kershaw, Baz, The Radical in Performance: From Brecht to Baudrillard,
Londen: Routledge (1999)
Laban, Rudolf, The Mastery of Movement, MacDonald & Evans, London, 1971.
 
אוליביה, לורנס, על המשחק, (תרגום: מיכאל הנדלזלץ), מודן, 1989.
ברוק, פיטר, החלל הריק (תרגום: יוסף אל-דרור ואיתן בלום), אור-עם, 1991.
גנסין, מ., דרכי עם התיאטרון העברי, הקיבוץ המאוחד, ארץ-ישראל תש"ו, 1946.
סטניסלבסקי, ק.ס., עבודת השחקן על עצמו, (תרגום: הלל אבי חנן), מפעלי תרבות וחינוך, 1966.
פרויד זיגמונד, "טיפוסי אופי במחקר הפסיכואנליטי", מעשה היצירה בראי הפסיכואנליזה, הוצאת דביר, תל-אביב 1988.
 
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת