חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  תאטרון משנה מציאות
  Radical Theatre                                                                                      
0811-1746-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1200-1400212מכסיקו - אומנויותשיעור ד"ר הררי דרור
סילבוס מקוצר
קורס זה סוקר תחנות מרכזיות בצמיחתו של תיאטרון רדיקלי במאה ה-20 - תיאטרון שביקש להשפיע ולשנות את פני המציאות והחברה - למן האוונגרד של ראשית המאה ועד לתיאטרונים האלטרנטיביים בארה"ב בשנות ה-60. נסיים בשאלה, מדוע נעלם התיאטרון הרדיקלי?
Course description
This course surveys key stages in the evolution of radical theatre in the twentieth century: from the historical avant-garde to the alternative manifestations of theatre in the 1960s in the USA. We will end up by asking: why radical theatre has disappeared?
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1746-01 תאטרון משנה מציאות
Radical Theatre
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | ד"ר הררי דרור

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
תיאטרון משנה מציאות
Radical Theatre
סמסטר ב, תשע"ד
2 ש"ס
שיעור
 
שם המרצה: ד"ר דרור הררי
דואר אלקטרוני: drorh@post.tau.ac.il
שעות קבלה: לפי תיאום מראש
 
דרישות הקורס
נוכחות, השתתפות, קריאה, כתיבת עבודת סיום 
העדרות של למעלה משלושה שיעורים תמנע מהסטודנט לגשת למבחן ולסיים את הקורס.
 
מרכיבי הציון הסופי
100% עבודת בית מסכמת
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
-          תיאוריית הצמה של ריצ'רד שכנר: בין הקוטב הבידורי לקוטב האפקטיבי.
-          אריקה פישר-ליכטה: הפוטנציאל הטרנספורמטיבי של המופע ופרפורמנס כאוטופיה חברתית.
-          תיאטרון כחוויה פולחנית, כפעילות תרבותית לימינלית וכאקט של תיקון חברתי.
-          ריכרד וגנר: "אמנות ומהפיכה" ו"עבודת האמנות של העתיד".
-          מהמלך אובו בתיאטרון הסימבוליסטיאל האוונגרד ההיסטורי.
-          ארטו (כי אי אפשר בלי)
-          הפנינג, תיאטרון סביבתי ומופע של ממשות
-          התיאטרון האלטרנטיבי האמריקאי
-          אוגוסטו בואל ותיאטרון המדוכאים
-          חזרה לשכנר: עלייתו ונפילתו של תיאטרון האוונגרד (האמריקאי)
 
רשימת ספרות חלקית (נתון לשינויים) 
 
חובה
-          אנטונן ארטו, התיאטרון וכפילו (תל-אביב: בבל, 1995).
-          ז'ארי אלפרד, המלך אובו (תל-אביב: אור-עם, 1987).
-          עמוסי רות וירון איריס, דאדא וסוריאליזם בצרפת (הקיבוץ המאוחד, 1992).
-          שונמי גדעון, אוונגרד ומהפיכה בדרמה של המאה העשרים (אור-עם: 1992).
 
-     Brecht, Bertolt. Brecht on the Theatre. Trans. and Ed. John Willett. N.Y.: Hill and Wang, 1964.
-          Grotowski Jerzy, Towards a Poor Theatre (NY, 1968).
-     Innes Christopher, Avant Garde Theatre 1892-1992 (NY and London:     Routledge, 1993.
-          Schechner Richard, Environmental Theatre (NY: Hawthorn Books, 1973).
        --------                        The End of Humanism (NY: PAJ Publications, 1981).
        --------                        Performance Theory (NY and London: Routledge, 1988).
-           Shank, Theodor, American Alternative Theatre (Palgrave-MacMillan, 1988).
 
רשות
ברטון אנדרה, המניפסטים של הסוריאליסטים (תל-אביב: ספריית הפועלים והקיבוץ המאוחד, 1986).
 
Berghaus, Günter. Theatre, Performance, and the Historical Avant-Garde. N.Y.: Palgrave Macmillan, 2005.
Boal Augusto. Theatre of the Oppressed, trans. C.A and M.A. McBride (NY: Theatre Communications Group, 1985)
Goldberg RoseLee. Performance Art: from Futurism to the Present (Thames and Hudson, 1988).
Gordon Mel (ed.). Dada Performance (NY: PAJ Publications, 1987).
Kirby Michael and Victoria. Futurist Performance (NY:PAJ Publications, 1986).
The Living Theatre. Paradise Now. (NY: Random House, 1971).
Richter Hans. Dada: Art and Anti-Art (London: Thames and Hudson, 1965).
Wagner, Richard. The Artwork of the Future and Other Works. Translated by William Ashton Ellis. (Lincoln and London: U of Nebraska P, 1993).
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת