חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ד

  יסודות בחשיבה חזותית
  Basics of Visual Thinking                                                                            
0811-1737-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1400-1800120מכסיקו - אומנויותשיעור פרופ גורצקה-ביל מרים
סילבוס מקוצר
הקורס מציג את יסודות ההבעה החזותית בתיאטרון, במטרה להעמיק את הבנת שפת המופע, התקשורת החזותית בין המופע לבין הצופה.
Course description

The course presents the basics of visual expression in theater, in order to deepen the understanding of the language of performance, the visual communication between the show and the spectator.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1737-01 יסודות בחשיבה חזותית
Basics of Visual Thinking
שנה"ל תשע"ד | סמ'  ב' | פרופ גורצקה-ביל מרים

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
יסודות בחשיבה חזותית
Basics of Visual Thinking
סמסטר ב, תשע"ד
4 ש"ס
שיעור
 
שם המרצה: פרופ' גורצקי מרים
דואר אלקטרוני:biluguer@post.tau.ac.il
שעות קבלה: לפי תיאום מראש
 
נושאי השיעורים
שיעור 1 – מבוא
שיעור 2 – פורמט
שיעור 3 – צבע א'
שיעור 4 – צבע ב'
שיעור 5 – איזון
שיעור 6 – חומר
שיעור 7 – תנועה א'
שיעור 8 – תנועה ב'
שיעור 9 – סגנון – מבוא היסטורי
שיעור 10 – סגנון
שיעור 11 – עבודת מעצב-במאי
שיעורים נוספים - פרזנטציות של עבודות תלמידים
 
דרישות הקורס
בסוף הסמסטר נדרש התלמיד להציג פרזנטציה בפני הכיתה עליה יתנהל דיון, וכן להגיש אותה על גבי CD.
 
מרכיבי הציון
הציון הסופי יורכב מציון הפרזנטציה.
 
 
ביבליוגרפיה
באתר הקורס ניתן למצוא את סיכומי השיעורים והמצגות.
 
Arnheim Rudolf, Art an Visual Perception. University of California Press, 1974.
Burnett, K. & Ruthven, H. P. (eds.). Make Space. London, 1996.
Eynat-Confino, I. & Sormova, E. Space and the Postmodern Stage. Prague, 2000.
Goethe, J. W. V. Theories of Colors. Mass.Cambridge, 1970.
GrotowskiJerzy, Towards a Poor Theatre. London:Methuen & Coltd, 1975.
Howard Pamela, What is Scenography? London: Routledge, 2003.
Itten Johannes, The Art of Color. N.Y., 1961.
Kandinsky Wassily, Concerning the Spiritual in Art. N.Y:1946.
Laver, J. Drama: Its Costume and Décor. London: The Studio Ltd,1951.
Le Corbusier, The Modulor. London: Fabr & Faber, 1977.
Morris Desmond, The Biology of Art. London, 1962.
Rowell, K. Stage Design. London: Studio Vista, 1968.
Simonson, L. The Art of Scenic design. New York: Harper and Brothers Publishers, 1950.
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת