חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ח

  מבט על תפקיד הצופה
  The Role of the Spectator  
0811-1545-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1400-1600213 מכסיקושיעור ד"ר בן-שאול דפנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

העיסוק הפרקטי והעיוני בתיאטרון ומופע קשור מהותית בצופה שאליו/אליה מכוון מופע התיאטרון ובקיומו קשורה הגדרת האירוע. הצופה והקהל אינם ישות מובנת מאליה. "המבט על המבט" יתבטא בעיון יישומי בדרכים השונות שבאמצעותן ניתן להבין את תפקיד הצופה. נעסוק באסתטיקה ובפוליטיקה של המבט; בחלקו החיוני של הצופה בהגדרת המדיום ובמיקומם המרחבי של קהלי התיאטרון מזווית היסטורית ותרבותית; באופנים מרכזיים של קליטה והשתתפות מנטאלית; ובשאלות ויישומים אתיים, חושיים, גופניים ואחרים הקשורים בתפקידי הצופה וב"שחרור הצופה" מן הצפייה הנורמטיבית דרך מודלים של השתתפות.

Course description

Theory and practice of theatre and performance are essentially connected to the spectator towards whom they are oriented while taking an active part in the performative event. The audience is not an obvious entity. The applied gaze upon the gaze will be examined through several points of view. We shall problematize the aesthetics and the politics of the gaze; we shall deal with the central role of the spectator in defining the medium and with the spatial location of theatre audiences as these are understood both historically and culturally; we shall discuss modes and central terms of mental participation; and we shall deal with questions and modes regarding ethical, perceptual, bodily (and others) spectator's roles while applying them to the options to "emancipate the spectator" through participatory models.

סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1545-01 מבט על תפקיד הצופה
The Role of the Spectator
שנה"ל תשע"ח | סמ'  ב' | ד"ר בן-שאול דפנה

סילבוס מפורט/דף מידע

 

החוג לאמנות התיאטרון

מבט על תפקיד הצופה

The Role of the Spectator

סמסטר ב', תשע"ח (2 ש"ס)

שיעור חובה לשנה ג'

 

שם המרצה: ד"ר דפנה בן-שאול

bensha@post.tau.ac.il

שעות קבלה: יום ד', 12:00-14:00 (בניין מכסיקו, חדר 106), בתיאום מראש במייל.

 

 

תיאור הקורס

העיסוק הפרקטי והעיוני בתיאטרון ומופע קשור מהותית בצופה שאליו/אליה מכוון מופע התיאטרון ובקיומו קשורה הגדרת האירוע. הצופה והקהל אינם ישות מובנת מאליה. "המבט על המבט" יתבטא בעיון יישומי בדרכים השונות שבאמצעותן ניתן להבין את תפקיד הצופה. נעסוק באסתטיקה ובפוליטיקה של המבט; בחלקו החיוני של הצופה בהגדרת המדיום ובמיקומם המרחבי של קהלי התיאטרון מזווית היסטורית ותרבותית; באופנים מרכזיים של קליטה והשתתפות מנטאלית; ובשאלות ויישומים אתיים, חושיים, גופניים ואחרים הקשורים בתפקידי הצופה וב"שחרור הצופה" מן הצפייה הנורמטיבית דרך מודלים של השתתפות.

 

The Role of the Spectator

Theory and practice of theatre and performance are essentially connected to the spectator towards whom they are oriented while taking an active part in the performative event. The audience is not an obvious entity. The applied gaze upon the gaze will be examined through several points of view. We shall problematize the aesthetics and the politics of the gaze; we shall deal with the central role of the spectator in defining the medium and with the spatial location of theatre audiences as these are understood both historically and culturally; we shall discuss modes and central terms of mental participation; and we shall deal with questions and modes regarding ethical, perceptual, bodily (and others) spectator's roles while applying them to the options to "emancipate the spectator" through participatory models.

 

דרישות

נוכחות מלאה ופעילה, קריאת חומר בהתאם לנושאים, סיום הקורס בעבודה.

 

קביעת ציון

על פי עבודה המתייחסת לסוגיות הקורס תוך ניתוח עצמאי של מופע, הצגה מחזה או אירוע אמנותי אחר שבו מקרה מעניין אחר של תפקיד הצופה. נוכחות היא דרישת סף להגשת העבודה.

 

נושאי הקורס

1. מבט תופס מקום: אסתטיקה ופוליטיקה של מבט

1.1 יחסי כוח, היררכיה ותלות בין מופע ומבט וכן מבט כמופע

1.2 תזכורות היסטוריות והתבוננות מרחבית-תרבותית על מיקומי קהל

 

2. הצופה המאותגר/ת מנטלית

2.1 מה ולמה "זה עושה לנו" בלי לקום מהכיסא: אפקטים מרכזיים

2.2 קשה לנמנם: דילמות אתיות, שיקוף של קהל, קהל כציבור או קהילה

 

3. צפייה השתתפותית

3.1 נצפתה פעילות חריגה באודיטוריום

3.2 צורות השתתפות גופניות, רב-חושיות, במרחב משותף או ציבורי

 

הערה: צורות של השתתפות יידונו לאורך הקורס כולו (ולא בסעיף 3 בלבד).

 

ביבליוגרפיה (יינתנו הנחיות קריאה והמלצות ממוקדות, פריטים סרוקים מסומנים בכוכבית)

אוריין, דן, "קהל הצופים" בתוך דרמה ותיאטרון, תל-אביב: אור-עם, 1988.*

 

בן-שאול, דפנה, "חוסר אמונה לזמן-מה": סוגיית האשליה האסתטית-תיאטרונית ושבירתה, אוניברסיטת תל-אביב (דוקטורט).

 

בן-שאול, דפנה, "בליינד דייט עם אני-אחר: מבטים על איון הראייה בדיאלוג בחשיכה", פרוטוקולים – היסטוריה ותיאוריה מס' 23 (פברואר 1012). כתב עת מקוון.*

 

ברינקר, מנחם, "אשליה אסתטית" בתוך מבעד למדומה: משמעות וייצוג ביצירה הבדיונית, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1980, עמ' 13-25.*

 

גומבריך, א. ה., אמנות ואשליה: הפסיכולוגיה של הייצוג האמנותי, תרגום: דפנה לוי, ירושלים: כתר, 1988.

 

 

גרובר, מיכל ולב כנען ורד (עורכות), הקול והמבט: בין פילוסופיה וספרות, קולנוע ואופרה, מיתוס ומשפט, תל אביב: רסלינג, 2003 (חגי כנען, "הפילוסוף והחלון: על הפתולוגיה של המבט", עמ' 133-146).*

 

 

יאקובסון, רומאן, "בלשנות ופואטיקה", בתוך בנימין הרשב, שדה ומסגרת: מסות בתיאוריה של ספרות ומשמעות, תל-אביב: כרמל, 2000, עמ' 219-241. (וגם בתוך: הספרות, כרך ב', מס' 2 (1970), 274-285.)*

 

כנען, חגי, פנימדיבור: לראות אחרת בעקבות עמנואל לוינס, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2008. ("פנים 5: ראייה, מבט, זולת", עמ' 82-97*).

 

מרלו-פונטי, מוריס, העין והרוח, תל אביב: רסלינג, 2004.

 

סארטר, ז'אן-פול, המבט, תל אביב: רסלינג, 2007.

 

פוקו, מישל, לפקח ולהעניש: הולדת בית הסוהר, תל אביב: רסלינג, 2015 [פרק ג': "הפנאופטיות", עמ' 243-280]

 

פראל, ז'וזט, "התיאטרליות: חקר ייחודה של השפה התיאטרלית", תרגום: הילה קרס, מכאן כרך ז' (2006), עמ' 205-218.*

 

צור ראובן (עורך), עיונים ברוחק האסתטי, תל-אביב: ספרי דגה, 1971. [כולל תרגום עברי לבולו]*

 

קמחי, ערן, האינטרנט: מה חדש בהופעת החדש?, תל אביב: רסלינג, 2010 [עמ' 63-80 *]

 

רמון-קינן, שלומית, "הטקסט ותהליך הקריאה" בתוך הפואטיקה של הסיפורת בימינו, תל-אביב: ספריית פועלים, 1984, עמ' 112-122.

 

 

Allardyce, Nicoll, The Garrick Stage: Theatres and Audiences in the Eighteenth Century, Manchester: Manchester UP, 1980.

 

Ben-Chaim, Daphna, Distance in the Theatre: The Aesthetics of Audience Response, Mishigan, Ann Arbor, UMI Research Press, 1981.

 

Bennett, Susan, Theatre Audiences: A Theory of Production and Reception, London and New York: Routledge, 1990.

 

Bechman, Richard C., The Roman Theatre and Its Audience, London and New York: Routledge, 1991.

 

Bishop, Claire, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, London: Verso, 2012.*

 

Bullogh, Edward, "Psychical Distance as a Factor in Art and an Aesthetic Principle." British Journal of Psychology, No. 5 (1963), pp. 87-118. [1912]

 

Davis, Jim, Reflecting the Audience, London Theatre Going, 1840-1880, Iowa City: University of Iowa Press, 2001.

 

Dolan, Jill, The Feminist Spectator as Critic, Ann Arbor: Michigan Press, 1998.

 

 

Dudden, Faye E., Women in the American Theatre: Actresses & Audiences, 1790-1870, New-Haven: Yale University Press, 1994.

 

Féral, Josette and Wickes, Leslie, "From Event to Extreme Reality: The Aesthetic of Shock, TDR (2011), pp. 51-63.*

 

Fischer-Lichte, Erika, The Show and the Gaze of Theatre: A Eurpean Perspective, Iowa City: University of Iowa Press, 1997 ("Discovering the Spectator", pp. 41-60).*

 

Freshwater, Helen, Theatre & Audience, London: Palgrave Macmillan, 2009.*

 

Gras, Henk, Studies in Elizabethan Audience Response to the Theatre, Frankfurt am Main: P. Lang, 1993.

 

Habermas, Jürgen, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, Translated by Thomas Burger, Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 1989 (1962). [pp. 1-43*]

 

Harari, Dror, "Lautang: Intimate Encounters", TDR 53:2 (2011), pp. 137-149.*

 

Holland, Norman N., The Dynamics of Literary Response, New-York: Oxford University Press, 1968.

 

Iser, Wolfgang, The Implied Reader, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1974.

 

Jauss, Hans Robert, Toward an Aesthetic of Reception, trans. Timothy Bahti, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982.

 

Jay, Martin, Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Though, Berkeley: University of California Press, 1993.*

 

Kattwinski, Susan (ed.), Audience Participation: Essays on Inclusion in Performance, London: Preager, 2003.

 

Kwon, Miwon, "One Place after Another: Notes on Site-Specificity, October 80 (Spring 1997), pp. 85-110.*

 

Mackintosh, Ian, Architecture, Actor, and Audience, London and New York: Routledge, 1993.

 

 

Mason, Bim, Street Theatre and Other Outdoor Performance, London and New-York: Routledge, 1992.

 

Nield, Sophie, "The Rise of the character named Spectator", Contemporary Theatre Review, Vol. 18, No. 4, (2008).*

 

Rancière, Jacques, The Emancipated Spectator, translated by Gregory Elliott, London: Verso, 2009.*

 

RoseLee Goldberg, Performance Art: From Futurism to the Present, Thames and Hudson, 1988.

 

Raz, Jacob, Audience and Actors: A Study of their Interaction in the Japanese Traditional Theatre, Leiden: E. J. Brill, 1983.

 

Rogoff, Irit, "The Politics of Vision", in Vision in Context: Historical and Contemporary Perspective on Sight, ed. Teresa Brennan and Martin Jay, New York and London: Routledge, 1996, pp. 189-202.*

 

Sandford, Mariellen R. (ed.), Happening and Other Acts, London and New-York: Routledge, 1995.

 

Soufas, C. Christopher, Audience and Authority in the Modernist Theatre of Federico Garcia Lorca, Tuscaloosa, Ala: University of Alabama Press, 1996.

 

Schechner, Richard, Environmental Theatre, New York: Applause, 1994.

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת