חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבט על תפקיד הצופה
  The Role of the Spectator  
0811-1545-01
אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
סמ'  ב'1000-1200213 מכסיקושיעור ד"ר בן-שאול דפנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
העיסוק הפרקטי והעיוני בתיאטרון קשור מהותית בצופה שאליו/אליה הוא מכוון ומצדיק את קיומו: קהל התיאטרון, שאינו ישות מובנת מאליה. "המבט על המבט" יתבטא בהתבוננות ביקורתית בדרכים השונות שבאמצעותן ניתן להבין את תפקיד הצופה. נעסוק במעמד – הבלתי מעורער והמעורער – של המבט; חלקו החיוני של הצופה בהגדרת המדיום ובמיקומם המרחבי של קהלי התיאטרון מזווית היסטורית ותרבותית; במונחים הקשורים בתיאוריות קליטה ותיקות ועדכניותובמושג האשליה האסתטית; ובעיקר – באפשרויות לשחרור הצופה מן הצפייה הנורמטיבית, במודלים של השתתפות ובמקרים רדיקליים.
Course description
Theatre's theory and practice is essentially connected to the spectator towards whom it is oriented and gives it its very justification: The theatre audience, which is not an obvious entity. "The gaze upon the gaze" will be examined through several points of view. We shall problematize the status of the gaze; we shall deal with the central role of the spectator in defining the medium and with the spatial location of theatre audiences as these are understood both historically and culturally; we shall discuss familiar and contemporary terms of reception theories, including the notion of aesthetic illusion; we shall mainly discuss options to apply the idea of the "emancipated spectator" through participatory models and radical cases.
סילבוס מפורט

אמנויות | חוג לאמנות התאטרון
0811-1545-01 מבט על תפקיד הצופה
The Role of the Spectator
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | ד"ר בן-שאול דפנה

סילבוס מפורט/דף מידע
מבט על תפקיד הצופה
The Role of the Spectator
סמסטר ב', תשע"ו
2 ש"ס
מסגרת: שיעור חובה לשנה ג'
 
שם המרצה: ד"ר דפנה בן-שאול
שעות קבלה: יום א', 16.00-18.00 (מכסיקו חדר 106) בתיאום מראש במייל
 
 
דרישות וציון
נוכחות מלאה ופעילה, קריאת חומר בהתאם לנושאים, סיום הקורס בעבודה המתייחסת לסוגיות הקורס תוך ניתוח עצמאי של מופע, מחזה (או אירוע אמנותי אחר בהתייעצות איתי) בו תפקיד הצופה, שיקוף גורם הצפייה או השתתפות הם גורם מרכזי.
 
נושאי הקורס:
 
1. מבט, צופה ומדיום:
1.1 מעמדו המרכזי של המבט וערעורו
1.2 חלקו ומיקומו של הצופה בהגדרת התיאטרון ובתפיסותיו התרבותיות
 
2. תפקידיו המנטליים של הצופה – מונחים מרכזיים בתורות קליטה:
2.1 מיהו "הצופה המובלע" וכיצד זה קשור ל"אופק ציפיות" ולחקר ההתקבלות?
2.2 כיצד מתופעלת תגובה רגשית ומהי אשליה אסתטית?
 
3. מצפייה לפעולה – שיקופי קהל והשתתפות פרפורמטיבית:
3.1 זליגה בין במה לאודיטוריום, שיקוף ותפקידי הצופה
3.2 צפייה כפעולה והשתתפות במרחב ציבורי
 
ביבליוגרפיה
אוריין, דן, "קהל הצופים" בתוך דרמה ותיאטרון, תל-אביב: אור-עם, 1988.*
 
בחטין, מיכאיל, כתבים מאוחרים: פילוסופיה, שפה, תרבות, תרגום: סרגיי סנדלר, תל אביב: רסלינג, 2008 ("אדם מול מראה", עמ' 37).*
 
ביברמן, אפרת, סיפורי בדים: נרטיב ומבט בציור, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, 2009.
 
ביי, חכים, TAZ: אזור אוטונומי ארעי, תרגום: ליאת סאבין, תל אביב: רסלינג, 2008. [עמ' 7-22*]
 
בן-שאול, דפנה, "חוסר אמונה לזמן-מה": סוגיית האשליה האסתטית-תיאטרונית ושבירתה, אוניברסיטת תל-אביב (דוקטורט).
 
בן-שאול, דפנה, "בליינד דייט עם אני-אחר": מבטים על איון הראייה בדיאלוג בחשיכה", פרוטוקולים – היסטוריה ותיאוריה מס' 23 (פברואר 1012). כתב עת מקוון.*
 
ברינקר, מנחם, "אשליה אסתטית" בתוך מבעד למדומה: משמעות וייצוג ביצירה הבדיונית, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1980, עמ' 13-25.*
 
גומבריך, א. ה., אמנות ואשליה: הפסיכולוגיה של הייצוג האמנותי, תרגום: דפנה לוי, ירושלים: כתר, 1988.
 
גרובר, מיכל ולב כנען ורד (עורכות), הקול והמבט: בין פילוסופיה וספרות, קולנוע ואופרה, מיתוס ומשפט, תל אביב: רסלינג, 2003 (חגי כנען, "הפילוסוף והחלון: על הפתולוגיה של המבט", עמ' 133-146).*
 
יאקובסון, רומאן, "בלשנות ופואטיקה", בתוך בנימין הרשב, שדה ומסגרת: מסות בתיאוריה של ספרות ומשמעות, תל-אביב: כרמל, 2000, עמ' 219-241. (וגם בתוך: הספרות, כרך ב', מס' 2 (1970), 274-285.)*
 
כנען, חגי, פנימדיבור: לראות אחרת בעקבות עמנואל לוינס, תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 2008. ("פנים 5: ראייה, מבט, זולת", עמ' 82-97*).
 
מרלו-פונטי, מוריס, העין והרוח, תל אביב: רסלינג, 2004.
 
סארטר, ז'אן-פול, המבט, תל אביב: רסלינג, 2007.
 
פראל, ז'וזט, "התיאטרליות: חקר ייחודה של השפה התיאטרלית", תרגום: הילה קרס, מכאן כרך ז' (2006), עמ' 205-218.*
 
צור ראובן (עורך), עיונים ברוחק האסתטי, תל-אביב: ספרי דגה, 1971. [כולל תרגום עברי לבולו]*
 
קמחי, ערן, האינטרנט: מה חדש בהופעת החדש?, תל אביב: רסלינג, 2010 [עמ' 63-80 *]
 
רמון-קינן, שלומית, "הטקסט ותהליך הקריאה" בתוך הפואטיקה של הסיפורת בימינו, תל-אביב: ספריית פועלים, 1984, עמ' 112-122.
 
שוהם, חיים, תיאטרון ודרמה מחפשים קהל, תל-אביב, אור-עם, 1989.
 
 
Allardyce, Nicoll, The Garrick Stage: Theatres and Audiences in the Eighteenth Century, Manchester: Manchester UP, 1980.
 
Ben-Chaim, Daphna, Distance in the Theatre: The Aesthetics of Audience Response, Mishigan, Ann Arbor, UMI Research Press, 1981.
 
Bennett, Susan, Theatre Audiences: A Theory of Production and Reception, London and New York: Routledge, 1990.
 
Bechman, Richard C., The Roman Theatre and Its Audience, London and New York: Routledge, 1991.
 
Bishop, Claire, Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship, London: Verso, 2012.
 
 
 
Bullogh, Edward, "Psychical Distance as a Factor in Art and an Aesthetic Principle." British Journal of Psychology, No. 5 (1963), pp. 87-118. [1912]
 
 
Davis, Jim, Reflecting the Audience, London Theatre Going, 1840-1880, Iowa City: University of Iowa Press, 2001.
 
Dolan, Jill, The Feminist Spectator as Critic, Ann Arbor: Michigan Press, 1998.
 
Dudden, Faye E., Women in the American Theatre: Actresses & Audiences, 1790-1870, New-Haven: Yale University Press, 1994.
 
Fischer-Lichte, Erika, The Show and the Gaze of Theatre: A Eurpean Perspective, Iowa City: University of Iowa Press, 1997 ("Discovering the Spectator", pp. 41-60).*
 
Freshwater, Helen, Theatre & Audience, London: Palgrave Macmillan, 2009.*
 
Gras, Henk, Studies in Elizabethan Audience Response to the Theatre, Frankfurt am Main: P. Lang, 1993.
 
Habermas, Jürgen, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, Translated by Thomas Burger, Cambridge Massachusetts: The MIT Press, 1989 (1962). [pp. 1-43*]
 
Holland, Norman N., The Dynamics of Literary Response, New-York: Oxford University Press, 1968.
 
Iser, Wolfgang, The Implied Reader, Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1974.
 
Jauss, Hans Robert, Toward an Aesthetic of Reception. trans. Timothy Bahti, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1982.
 
Jay, Martin, Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twetieth-Century French Though, Berkeley: University of California Press, 1993.
 
Kaprow, Allen, Essays on the Blurring of Art and Life, edited by Jeff Kelly, California: University of California Press, 1993 [1958].
 
Kattwinski, Susan (ed.), Audience Participation: Essays on Inclusion in Performance, London: Preager, 2003.
 
Kaye, Nick, Site-Specific Art: Performance, Place and Documentation, London and New York: Routledge, 2000.
Kelly, Jeff (editor)
 
Kwon, Miwon, "One Place after Another: Notes on Site-Specificity, October 80 (Spring 1997), pp. 85-110.*
 
 
Mackintosh, Ian, Architecture, Actor, and Audience, London and New York: Routledge, 1993.
 
Mason, Bim, Street Theatre and Other Outdoor Performance, London and New-York: Routledge, 1992.
 
Rancière, Jacques, The Emancipated Spectator, translated by Gregory Elliott, London: Verso, 2009.*
 
RoseLee Goldberg, Performance Art: From Futurism to the Present, Thames and Hudson, 1988.
 
Raz, Jacob, Audience and Actors: A Study of their Interaction in the Japanese Traditional Theatre, Leiden: E. J. Brill, 1983.
 
Sandford, Mariellen R. (ed.), Happening and Other Acts, London and New-York: Routledge, 1995.
 
Soufas, C. Christopher, Audience and Authority in the Modernist Theatre of Federico Garcia Lorca, Tuscaloosa, Ala: University of Alabama Press, 1996.
 
 
 
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת